Ebʼ li loqʼlaj hu
Abraham 4


Ch’ol 4

Eb’ li Dios neke’xk’uub’ lix yo’ob’tesinkil li ruchich’och’ ut chixjunil li k’a’ru yo’yo sa’ xb’een—Nach’olob’aman lix k’uub’anb’il na’leb’eb’ chirix li waqib’ kutan re li yo’ob’tesink.

1 Toja’ ut naq li Qaawa’ kixye: Chookub’eeq. Ut ke’kub’e sa’ lix atiklajik, ut eb’ a’an, a’aneb’ li Dios, bke’xk’uub’ ut ke’xyiib’ li choxa ut li ch’och’.

2 Ut li ch’och’, chirix naq yiib’anb’il, maak’a’ xsa’ ut sachenaq, xb’aan naq maak’a’ chik ke’xyiib’ chaq, ka’ajwi’ li ch’och’; ut ki’awa’b’ejin li aak’ab’ chiru lix b’een lix chamal, ut lix Musiq’eb’ li Dios kiwan chi ahelmank chiru lix b’een li ha’.

3 Ut ke’xye (eb’ li Dios): Chiwanq li saqen; ut kiwan li saqen.

4 Ut eb’ a’an (eb’ li Dios) ke’xtaw ru li saqen, xb’aan naq lemtz’unk ru; ut ke’xjach ru li saqen, malaj ut ke’xk’e chi jachmank ru chiru li aak’ab’.

5 Ut eb’ li Dios, Kutan ke’xye re li saqen, ut li aak’ab’, Q’ojyin ke’xye re. Ut kik’ulman naq chalen ewu toj eq’la q’ojyin ke’xye re, ut chalen eq’la toj ewu kutan ke’xye re; ut a’in li xb’een, malaj lix tiklajik, li k’a’ru kutan ut q’ojyin ke’xye re.

6 Ut eb’ li Dios ke’xye ajwi’: Chiwanq jun aheelam sa’ xyiheb’ li ha’, ut tixjacheb’ ru li ha’ rik’ineb’ li ha’.

7 Ut eb’ li Dios ke’xk’e xtaqlankil li heelam, re naq kixjacheb’ ru li ha’ li wan rub’el li heelam rik’ineb’ li ha’ li wan sa’ xb’een li heelam; ut jo’kan kiwan, jo’ chanru ajwi’ ke’taqlan.

8 Ut eb’ li Dios, aChoxa ke’xye re li heelam. Ut kik’ulman naq chalen ewu toj eq’la q’ojyin ke’xye re, ut kik’ulman naq chalen eq’la toj ewu kutan ke’xye re, ut a’in xkab’ bwa li q’ojyin ut kutan ke’xye re.

9 Ut eb’ li Dios ke’taqlan, ut ke’xye: Eb’ li aha’ rub’el choxa che’ch’utub’amanq sa’ jun chi bna’ajej, ut chitaqe’q li ch’och’ chi chaqi; ut jo’kan kiwan jo’ ke’taqlan;

10 Ut eb’ li Dios, Ch’och’ ke’xch’olob’ choq’ xk’ab’a’ li chaqi ch’och’; ut lix ch’utlajikeb’ li ha’, aNinqi Ha’ ke’xch’olob’ choq’ xk’ab’a’; ut eb’ li Dios ke’ril naq paab’anb’ileb’.

11 Ut eb’ li Dios ke’xye: Chiqakawresi li ch’och’ re taaruuchini li apach’aya’; li q’een li wan riyajil, ut xtoonal li ki’il q’een li na’uuchin, jo’ chanru lix paayil, li taa’uuchinq wi’ riyajil li wan chi sa’ jo’ chanru nak’utun ajwi’ a’an sa’ xb’een li ch’och’; ut jo’kan kiwan, jo’ chanru ajwi’ ke’taqlan.

12 Ut eb’ li Dios ke’xk’uub’ li ch’och’ re taaruuchini li pach’aya’ rik’in ajwi’ chaq li riyajil a’an, ut li q’een re taaruuchini li q’een rik’in ajwi’ chaq li riyajil, li taawanq riyajil jo’ chanru xpaayil; ut li ch’och’ re taaruuchini li toon che’ rik’in chaq riyajil a’an, li taa’uuchinq, li ka’ajwi’ taaruuq li riyajil chiruuchininkil chaq a’an xjunes, jo’ chanru xpaayil; ut eb’ li Dios ke’ril naq paab’anb’ileb’.

13 Ut kik’ulman naq ke’xk’e sa’ ajl li kutan; chalen ewu toj eq’la q’ojyin ke’xye re; ut kik’ulman naq chalen eq’la toj ewu kutan ke’xye re; ut a’an li rox wa.

14 Ut eb’ li Dios ke’xk’uub’eb’ li asaqen sa’ xheelam li choxa, ut ke’xk’eheb’ chixjachb’al ru li kutan rik’in li q’ojyin; ut ke’xk’uub’eb’ chi wank choq’ eetalil ut choq’ q’ehil, ut choq’ kutan ut choq’ chihab’;

15 Ut ke’xk’uub’eb’ re te’wanq choq’ saqen sa’ xheelam li choxa re xk’eeb’al li saqen sa’ xb’een li ch’och’; ut jo’kan kiwan.

16 Ut eb’ li Dios ke’xk’uub’eb’ li wiib’ chi ninqi saqen, axnimal li saqen re taataqlanq sa’ xb’een li kutan, ut xka’ch’inal li saqen re taataqlanq sa’ xb’een li q’ojyin; rochb’een lix ka’ch’inal li saqen ke’xk’eheb’ ajwi’ li chahim;

17 Ut eb’ li Dios ke’xk’ojob’eb’ sa’ xheelam li choxa, re xk’eeb’al li kutan sa’ xb’een li ch’och’, ut re te’awa’b’ejinq sa’ xb’een li kutan ut sa’ xb’een li q’ojyin, ut re xk’eeb’al chi jachmank ru li saqen rik’in li aak’ab’.

18 Ut eb’ li Dios ke’rileb’ li k’a’aq re ru a’an li ke’xtusub’ chaq toj reetal naq ke’paab’an.

19 Ut kik’ulman naq kiwan chalen ewu toj eq’la naq q’ojyin; ut kik’ulman naq kiwan chalen eq’la toj ewu naq kutan; ut a’an li xkaa wa.

20 Ut eb’ li Dios ke’xye: Chiqakawresiheb’ li ha’ re te’ruuchini chaq chi naab’alil li jar yo’ob’tesihom li neke’eek’an, li wankeb’ xyu’am; ut li xik’anel xul, re te’xik’anq chi taqenaq sa’ xb’een li ch’och’ chiru lix heelam li choxa.

21 Ut eb’ li Dios ke’xkawresiheb’ li ha’ re te’ruuchini chaq li aninqi kar, ut li junjunq chi yo’yookil yo’onihom li na’eek’an, li taaruuchini li ha’ chi naab’alil jo’ chanru xpaayileb’; ut li junjunq chi xik’anel xul jo’ chanru xpaayil. Ut eb’ li Dios ke’ril naq paab’anb’ilaqeb’, ut naq chaab’il li na’leb’ ke’xk’uub’.

22 Ut eb’ li Dios ke’xye: Taqosob’tesiheb’, ut taqak’eheb’ chi uuchink ut chi k’ihank, ut chixnujob’resinkil xha’il li palaw malaj li aninqi ha’; ut taqak’eheb’ li xik’anel xul chi k’ihank sa’ li ch’och’.

23 Ut kik’ulman naq kiwan chalen eewu toj eq’la naq q’ojyin ke’xye re; ut kik’ulman naq kiwan chalen eq’la toj eewu naq kutan ke’xye re; ut a’an li ro’ wa.

24 Ut aeb’ li Dios ke’xkawresi li ch’och’ re taaruuchini li yo’yookil yo’ob’tesihom jo’ chanru lix paayil, li wakax ut li k’a’ru naxjukuki rib’, ut lix xulel li ch’och’ jo’ chanru lix paayileb’; ut jo’kan kiwan, jo’ chanru ke’xye chaq.

25 Ut eb’ li Dios ke’xk’uub’ li ch’och’ re taaruuchiniheb’ li xul jo’ chanru lix paayileb’, ut li wakax jo’ chanru lix paayileb’, ut li junjunq li k’a’ru naxjukuki rib’ chiru li ch’och’ jo’ chanru xpaayil; ut eb’ li Dios ke’ril naq te’xpaab’eb’.

26 Ut eb’ li Dios ake’xk’uub’ xna’leb’ chirib’ileb’ rib’ ut ke’xye: Chookub’eeq ut chiqapak’ li bwinq jo’ cqajalam-uuch, jo’ chanru li qilob’aal; ut taqak’eheb’ chi awa’b’ejink sa’ xb’eeneb’ lix karil li palaw, ut sa’ xb’eeneb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut sa’ xb’eeneb’ li wakax, ut sa’ xb’een chixjunil li ruchich’och’, ut sa’ xb’een li junjunq li k’a’ru aj jukunel li naxjukuki rib’ chiru li ch’och’.

27 Chi jo’kan aeb’ li Dios ke’kub’e re xk’uub’ankil li winq jo’ xjalam-uucheb’ a’an, jo’ chanru xjalam-uucheb’ li Dios ke’xyiib’ a’an, re naq winq ut ixq te’xyiib’eb’.

28 Ut eb’ li Dios ke’xye: Te’qosob’tesi. Ut eb’ li Dios ke’xye: Taqak’eheb’ chi uuchink ut chi k’ihank, ut chixnujob’resinkil li ch’och’, ut chi wank xwankil sa’ xb’een, ut chi awa’b’ejink sa’ xb’eeneb’ lix karil li palaw, ut sa’ xb’eeneb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut sa’ xb’een li junjunq li k’a’ru yo’yo li na’eek’an chiru li ch’och’.

29 Ut eb’ li Dios ke’xye: K’ehomaq reetal, taqak’e reheb’ li junjunq chi q’een wan riyajil li taachalq chiru lix b’een chixjunil li ch’och’, ut li junjunq toon che’ li taawanq ru chiru; relik chi yaal, li ru li che’ li wan riyajil reheb’ a’an taqak’e; taawanq choq’ axtzakemqeb’.

30 Ut choq’ re li junjunq chi xul re li ch’och’, ut re li junjunq chi xik’anel xul rub’el choxa, ut re li junjunq li k’a’ru naxjukuki rib’ chiru li ch’och’, taqak’e xyu’ameb’, ut taqak’e ajwi’ reheb’ li junjunq rax q’een choq’ tzakemq, ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in chi jo’kan te’k’uub’amanq.

31 Ut eb’ li Dios ke’xye: Taqab’aanu chixjunil li k’a’ru xqaye, ut te’qak’uub’; ut k’ehomaq reetal, q’axal naq te’ab’inq chiqu. Ut kik’ulman naq kiwan chalen ewu toj eq’la, q’ojyin ke’xye re; ut kik’ulman naq kiwan chalen eq’la toj ewu naq kutan ke’xye re; ut ke’xk’e sa’ ajl li axwaq wa.