Ebʼ li loqʼlaj hu
Abraham 3


Ch’ol 3

Laj Abraham naxtzol chirix li saq’e, li po, ut eb’ li chahim chiru li Urim ut Tumim—Li Qaawa’ naxk’utb’esi chiru naq eb’ li musiq’ej wankeb’ chi junelik—Natzolok chirix li yu’am rub’elaj li ruchich’och’, li k’ojob’ank chi junxilaj, li Yo’ob’tesink, naq kisik’e’ chaq ru jun aj Tojol-ix, ut li xkab’ xwanjik li winq.

1 Ut laa’in, aj Abraham, wan chaq wik’in li aUrim ut Tumim, li kixk’e chaq we li Qaawa’ lin Dios, sa’ Ur reheb’ laj Kaldeo;

2 Ut kiwileb’ li achahim, naq q’axal ninqeb’, ut naq jun reheb’ q’axal nach’ wan rik’in lix k’ojarib’aal li Dios; ut ke’wan k’iila ninqi chahim li wankeb’ chi nach’ rik’in;

3 Ut li Qaawa’ kixye we: A’aneb’ a’in li neke’jolomin; ut lix k’ab’a’ li xb’een a’an aKolob, xb’aan naq nach’ wan wik’in, xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios; kink’e a’in re xjolominkil chixjunileb’ a’an li wankeb’ jo’ chanru xtasalil li jun li xaqxookat wi’.

4 Ut li Qaawa’ kixye we, rik’in li Urim ut Tumim, naq Kolob wan jo’ chanru li Qaawa’, sa’ lix kutankil ut lix q’ehil ut lix sututinkil rib’ naxb’aanu, naq jun sutink-ib’, a’an jun akutan choq’ re li Qaawa’, jo’ chanru na’ajlan wi’ a’an, ut a’an jun mil bchihab’ jo’ chanru li kutan eetalinb’il choq’ re li xaqxookat wi’. A’in ut rajlankil li kutan chiru li Qaawa’, jo’ chanru ajlanb’il sa’ Kolob.

5 Ut li Qaawa’ kixye we: Li t’ort’ookil saqen li wan choq’ xka’ch’inal li saqen, li ka’ch’in wi’chik chiru li wan chi taqlank sa’ xb’een li kutan, a’an re li q’ojyin, wan chi taqenaq sa’ xb’een, malaj nim wi’chik chiru li xaqxookat wi’ sa’ rajlankil lix kutan, xb’aan naq timil wi’chik na’eek’an sa’ xtasalil; wan a’in sa’ xtasalil xb’aan naq xaqxo chi taqenaq sa’ xb’een li ruchich’och’ li xaqxookat wi’, jo’kan naq li ajlank xq’ehil moko wan ta xk’ihal jo’ chanru rajlankil lix kutan, ut lix po, ut lix chihab’.

6 Ut li Qaawa’ kixye we: Anajwan, at Abraham, neke’wan li awiib’ chi na’leb’ a’in; k’e reetal, laa wilob’aal naru chi ilok re; k’eeb’il aawe xnawb’al li jar q’ehil ajlanb’il, ut li xaqab’anb’il q’ehil, relik chi yaal, li xaqab’anb’il q’ehil sa’ li ruchich’och’ li xaqxookat wi’, ut li q’ehil xaqab’anb’il choq’ re lix nimal li saqen li k’eek’o chi taqlank sa’ xb’een li kutan, ut li q’ehil xaqab’anb’il choq’ re lix ka’ch’inal li saqen li k’eek’o chi taqlank sa’ xb’een li q’ojyin.

7 Anajwan li q’ehil xaqab’anb’il choq’ re lix ka’ch’inal li saqen nim wi’chik xnumik sa’ li rajlankil chiru rajlankil li kutan sa’ li ruchich’och’ li xaqxookat wi’.

8 Ut b’ar neke’wan li wiib’ chi na’leb’ a’in, taawanq jun chik li na’leb’ chi taqenaq sa’ xb’eeneb’ a’an, malaj ut, taawanq jun chik li t’ort’ookil saqen li nimaq wi’chik rajlankil lix kutan chiruheb’;

9 Ut chi jo’kan taawanq li rajlankil li kutan sa’ li jun t’orol chi saqen chi taqenaq sa’ xb’een li jun chik, toj reetal naq tatnach’oq rik’in Kolob, a’an Kolob li wan jo’ chanru naq ajlanb’il li kutan chiru li Qaawa’; a’an Kolob li k’eek’o chi nach’ rik’in lix k’ojarib’aal li Dios, re xjolominkil chixjunileb’ li t’ort’ookil saqen a’an li wankeb’ jo’ chanru lix atasalil li xaqxookat wi’.

10 Ut k’eeb’il aawe xnawb’al li kutan xaqab’anb’il choq’ re chixjunileb’ li chahim li k’eeb’ileb’ chixk’eeb’al li saqen, toj reetal tatnach’oq rik’in lix k’ojarib’aal li Dios.

11 Chi jo’kan laa’in, aj Abraham, akin’aatinak rik’in li Qaawa’, chi k’utk’u chiru rilob’aal, jo’ na’aatinak jun winq rik’in li jun chik; ut a’an kixye we chirixeb’ li k’anjel li kixyiib’ chaq li ruq’;

12 Ut kixye we: At walal, at walal (ut ye’b’il li ruq’), k’e reetal, tink’ut chawu chixjunileb’ a’in. Ut kixk’e li ruq’ chiru lix naq’ wu, ut kiwil chixjunil li k’a’aq re ru a’an li kixyiib’ chaq li ruq’, li k’iheb’, ut ke’k’ihan chiru li wilob’aal, ut ink’a’ kinru chirilb’al roso’jikeb’.

13 Ut a’an kixye we: A’in Xinehah, a’an li saq’e. Ut kixye we: Kokob, a’an chahim. Ut kixye we: Olea, a’an li po. Ut kixye we: Kokawbim, li naraj naxye eb’ li chahim, malaj chixjunileb’ li ninqi saqen, li wankeb’ sa’ xheelam li choxa.

14 Ut kiwan chiru q’ojyin naq li Qaawa’ kixye we li aatin a’in: Laa’in atatink’ihob’resi, ut eb’ laa bwiyajil chawix, chanchaneb’ a’in; ut wi nakatru chirajlankil cxk’ihal li samahi’, jo’kanaq rajlankileb’ laa wiyajil.

15 Ut li Qaawa’ kixye we: Abraham, nink’ut chawu li k’a’aq re ru a’in rub’elaj naq nekex’ok Egipto, re texruuq chixch’olob’ankil chixjunil li aatin a’in.

16 Wi neke’wan wiib’ chi na’leb’, ut taawanq li jun chi taqenaq sa’ xb’een li jun chik, taawanq k’a’aq re ru nimaq wi’chik chiruheb’ a’an; jo’kan naq aKolob a’an li q’axal nim re chixjunileb’ li Kokawbim li xawil, xb’aan naq a’an li q’axal nach’ wik’in.

17 Anajwan, wi neke’wan wiib’ chi na’leb’, li jun chi taqenaq sa’ xb’een li jun chik, ut li po taqenaq sa’ xb’een li ruchich’och’, taaruuq naq taawanq junaq t’ort’ookil saqen malaj junaq chahim li taqenaq sa’ xb’een a’an; ut maak’a’ k’a’ru tixk’e xch’ool li Qaawa’ laa Dios chixb’aanunkil, li ink’a’ ta atixb’aanu.

18 A’b’anan a’an kiyiib’ank re lix nimal li chahim; jo’ chanru ajwi’, wi wankeb’ wiib’ li musiq’ej, ut li jun nim wi’chik xwankil chi k’oxlak chiru li jun chik, a’ut li wiib’ chi musiq’ej a’in, us ta li jun nim wi’chik xwankil chi k’oxlak chiru li jun chik, maak’a’eb’ xtiklajik; ak ke’wan chaq junxil, maak’a’aq roso’jikeb’, toj te’wanq moqon, xb’aan naq a’aneb’ agnolaum, malaj chi junelik.

19 Ut li Qaawa’ kixye we: Neke’wan li wiib’ chi na’leb’ a’in, naq wankeb’ wiib’ li musiq’ej, li jun nim wi’chik xwankil chi k’oxlak chiru li jun chik; taawanq chik jalan li nim wi’chik xwankil chi k’oxlak chiruheb’ a’an; laa’in li Qaawa’ laa Dios; laa’in anim wi’chik inwankil chi k’oxlak chiru chixjunileb’.

20 Li Qaawa’ laa Dios kixtaqla lix anjel re aaakolb’al chaq sa’ ruq’ laj tij re aj Elkenah.

21 Laa’in wankin sa’ xyiheb’ chixjunil; anajwan ut laa’in chi jo’kan kinkub’e aawik’in re xch’olob’ankil chawu li jar ak’anjel kixyiib’ chaq li wuq’, sa’ li numtajenaq wi’ bxchaab’ilal inna’leb’ sa’ xb’eeneb’ chixjunil, xb’aan naq laa’in nintaqlan sa’ li choxa taqe’q, ut sa’ li ch’och’ taq’a, rik’in anchal li chaab’il na’leb’ ut li seeb’al chi na’leb’ank, sa’ xb’een chixjunileb’ li ani aj k’oxlanel, li xril lix naq’ aawu chalen chaq sa’ xtiklajik; laa’in kinkub’e sa’ xtiklajik sa’ xyi chixjunileb’ li ani aj k’oxlanel li aawilom.

22 Anajwan li Qaawa’ ak kixk’ut chaq chiwu laa’in, aj Abraham, eb’ li ani aaj k’oxlanel li ke’k’uub’aman brub’elaj naq kiwan li ruchich’och’; ut sa’ xyanq chixjunileb’ a’in ke’wan naab’al li ani ctiikeb’ li raam ut xnimaleb’ li ru;

23 Ut li Dios kirileb’ li aamej a’in naq chaab’ileb’, ut kiwan chi xaqxo sa’ xyiheb’, ut kixye: Eb’ a’in tink’e choq’ intaqlanel; xb’aan naq kiwan chi xaqxo sa’ xyanqeb’ li ani musiq’ejeb’, ut kiril naq chaab’ileb’; ut kixye we: At Abraham, laa’at jun reheb’; akisik’man aawu rub’elaj naq katyo’la.

24 Ut kiwan ajun chi xaqxo sa’ xyanqeb’ li chanchan li Dios, ut kixye reheb’ li ani wankeb’ rik’in: Tookub’eeq, xb’aan naq wan li na’ajej aran, ut taqachap xkomon li k’a’aq re ru a’in, ut btaqayiib’ jun cruchich’och’ sa’ li te’ruuq wi’ chi wank eb’ a’in;

25 Ut ataqayaleb’ rix rik’in a’in, re taqil ma bte’xb’aanu chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan tixtaqlaheb’ wi’ li Qaawa’ lix Dios;

26 Ut eb’ li neke’paab’ank re li axb’een xwanjikeb’, wan li taatiqmanq sa’ xb’eeneb’; ut eb’ li ink’a’ neke’paab’ank re li xb’een xwanjikeb’ moko te’wanq ta xloq’al sa’ li awa’b’ejihom a’an rik’ineb’ li ani ke’paab’ank re li xb’een xwanjikeb’; ut eb’ li neke’paab’ank re li bxkab’ xwanjikeb’ taatiqmanq cloq’alil sa’ xb’eeneb’ xjolom chi junelik q’e kutan.

27 Ut li aQaawa’ kixye: Ani tintaqla? Ut jun kixsume chanchan li bRalal li Winq: Wahi’in, taqlahin laa’in. Ut cjun chik kixsume ut kixye: Wahi’in, taqlahin laa’in. Ut li Qaawa’ kixye: Tintaqla li xb’een.

28 Ut li axkab’ kijosq’o’, ut moko kixpaab’ ta li xb’een xwanjik; ut sa’ li kutan a’an, bnaab’al ke’taaqenk re.