Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 83
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 83

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Independence, Missouri, 30 Abril 1832. Kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naq li profeet k’ojk’o sa’ ch’utam rik’ineb’ lix komon.

1–4, Eb’ li ixq ut li kok’al ak xk’ulub’eb’ rik’in lix b’eelomeb’ ut lix yuwa’eb’ li nak’anjelak reheb’; 5–6, Eb’ li xmalka’an ut li maak’a’eb’ xyuwa’ xk’ulub’eb’ rik’in li Iglees li nak’anjelak reheb’.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, chi tiqb’il wi’chik sa’ xb’een li chaq’rab’ re li iglees chirixeb’ li ixq ut li kok’al, eb’ li wankeb’ sa’ li iglees, li ake’sach xb’eelomeb’ malaj xyuwa’eb’:

2 Eb’ li ixq ak axk’ulub’eb’ rik’in xb’eelomeb’ li nak’anjelak reheb’, toj reetal naq xokb’ileb’ lix b’eelom; ut wi moko tawb’ileb’ ta jo’ aj q’etol aatin te’wanq sa’ xkomonil li iglees.

3 Ut wi moko tiikeb’ ta chi paab’ank moko te’wanq ta sa’ xkomonil li iglees; a’ut taaruuq te’kanaaq sa’ xb’een li reechanihomeb’ jo’ chanru lix chaq’rab’il li tenamit.

4 Chixjunileb’ li akok’al ak xk’ulub’eb’ rik’ineb’ lix na’ xyuwa’ li nak’anjelak reheb’ toj reetal naq te’wulaq chi tz’aqaleb’ xchihab’.

5 Ut chirix a’an, ak xk’ulub’eb’ rik’in li iglees, malaj sa’ jalan chik aatin, rik’in lix ak’uuleb’aal kab’l li Qaawa’, wi eb’ lix na’ xyuwa’ maak’a’ k’a’ru te’xk’e wi’ reechanihomeb’.

6 Ut taatamresimanq li k’uuleb’aal kab’l rik’in li q’axtesinb’il xb’aan li iglees; ut eb’ li axmalka’an ut li maak’a’eb’ xyuwa’ taak’eemanq li k’a’ru taak’anjelaq reheb’, jo’keb’ ajwi’ li bneb’a’. Amen.