Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 51
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 51

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Thompson, Ohio, 20 Mayo 1831. Sa’ li kutan a’an eb’ laj santil paab’anel li ke’q’axon chaq sa’eb’ li estado sa’ releb’aal li saq’e ke’ok chi wulak Ohio, ut ki’ajman ru xk’uub’ankil b’ar tz’aqal te’k’ojob’amanq. Rik’in naq li k’anjel a’in wan tz’aqal rub’el li ropiis li obiisp, li Obiisp Edward Partridge kixsik’ xna’leb’ chirix a’an, ut li Profeet kipatz’ok re li Qaawa’.

1–8, Laj Edward Partridge naxaqab’aman re xtuqub’ankil li mertoomil ilom ut li eechej; 9–12, Eb’ laj santil paab’anel tento te’k’anjelaq chi maak’a’eb’ xb’alaq’ ut te’k’uluq chi juntaq’eet; 13–15, Tento taawanq rik’ineb’ jun k’uuleb’aal kab’l re li obiisp, ut te’xtuqub’ li eechej jo’ chanru lix chaq’rab’ li Qaawa’; 16–20, Chiru jarub’aq kutan Ohio tento taawanq choq’ xna’aj li ch’utub’aak.

1 Chex’ab’inq chiwu, chan li Qaawa’ lee Dios, ut tinwaatina lin moos aj aEdward Partridge, ut tink’e xb’eresinkil; xb’aan naq tento taa’uxq naq tixk’ul xna’leb’ chan ru xtuqub’ankil ru li tenamit a’in.

2 Xb’aan naq tento taa’uxq naq te’tuqub’amanq ru jo’ chanru lin achaq’rab’; wi ut ink’a’ jo’kan, te’isiiq chaq.

3 Jo’kan ut, lin moos aj Edward Partridge, ut eb’ li kixsik’ ru, li neke’saho’ wi’ chi tz’aqal inch’ool, che’xxaqab’ choq’ re li tenamit a’in lix jachalaqeb’, li junjunq chi winq chi ajuntaq’eet jo’ chanru lix junkab’al, jo’ chanru li wan wi’ ut li ajb’il xb’aan ut li bnak’anjelak re.

4 Ut lin moos aj Edward Partridge, naq tixxaqab’ xjachal junaq winq, chixk’ehaq re jun tz’iib’ahom li taaq’axtesimanq wi’ lix jachal choq’ re, re naq taawanq sa’ ruq’, a’anaq ajwi’ lix k’ulub’aq ut li reechanihomaq sa’ li iglees, toj reetal naq taaq’etoq aatin ut moko taak’ehe’q ta chik chi k’ulub’ej xb’aan lix yaab’ xkux li iglees, jo’ chanru li chaq’rab’ ut asumwank re li iglees, re taawanq chik sa’ li iglees.

5 Ut wi taaq’etoq aatin ut moko nak’ehe’ ta chi k’ulub’ej chi wank sa’ li iglees, moko taawanq ta xwankil re reechaninkil li jun jachal li kixq’axtesi chaq chiru li obiisp choq’ reheb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re sa’ lin iglees; jo’kan naq moko taakanaaq ta li maatan rik’in; ka’ajwi’ b’an taaruuq chireechaninkil li jun jachal li q’axtesinb’il re.

6 Ut chi jo’kan taak’uub’amanq chi ch’olch’o chixjunil li k’a’aq re ru, ajo’ chanru lix bchaq’rab’il li tenamit.

7 Ut li k’a’ru re li tenamit a’in chixaqab’amanq choq’ re li tenamit a’in.

8 Ut li atumin a’an li nakana choq’ re li tenamit a’in—chixaqab’amanq jun aj b’aanunel k’anjel choq’ re li tenamit a’in, re xk’ulb’al li btumin choq’ re xk’eeb’al tzakemq ut aq’ej, jo’ chanru li ajb’il xb’aan li tenamit a’in.

9 Ut li junjunq chi winq chik’anjelaq chi amaak’a’ xb’alaq’, ut chiwanq chi juntaq’eet rib’ sa’ xyanq li tenamit a’in, ut chik’uluq chi juntaq’eet, re naq bjunajaqex, jo’ chanru ajwi’ kexintaqla.

10 Ut li k’a’ru re li tenamit a’in michapman ut mik’eeman reheb’ li wankeb’ sa’ ajalan chik iglees.

11 Jo’kan ut, wi jalan chik li iglees tixk’ul tumin rik’in li iglees a’in, che’tojoq wi’chik re li iglees a’in, jo’ chanru te’xk’e rib’ sa’ aatin;

12 Ut b’aanunb’ilaq a’in xb’aan ruq’ li obiisp malaj laj b’aanunel k’anjel, li xaqab’anb’ilaq xb’aan lix ayaab’ xkux li iglees.

13 Ut jo’kan wi’chik, li obiisp chixxaqab’ jun ak’uuleb’aal kab’l choq’ re li iglees a’in, ut chixjunil li k’a’aq re ru, jo’ tumin jo’ ajwi’ tzakemq, li naq’axok re li k’a’ru bna’ajman ru choq’ re li ajb’il xb’aan li tenamit, chik’uulamanq sa’ ruq’ li obiisp.

14 Ut chixk’uulahaq ajwi’ choq’ rehaq li k’a’ru ajb’il xb’aan, ut li k’a’ru ajb’il xb’aan lix junkab’al, jo’ chanru naq wanq chi k’anjelak sa’ xb’aanunkil li k’anjel a’in.

15 Ut chi jo’kan nink’e re li tenamit a’in jun usilal re xk’uub’ankil rib’ jo’ chanru lin achaq’rab’.

16 Ut nawosob’tesi choq’ reheb’ a’an ali ch’och’ a’in chiru jarub’aq kutan, toj reetal naq laa’in, li Qaawa’, tink’ehoq chi jalan chik chan ru choq’ reheb’, ut teb’intaqla chi elk chaq arin;

17 Ut li hoonal ut li kutan moko k’eeb’il ta reheb’; jo’kan ut, che’k’anjelaq sa’ xb’een li ch’och’ a’in chanchan chiru jarub’aq chihab’, ut a’in taasutq’isimanq reheb’ choq’ xchaab’ilaleb’.

18 K’ehomaq reetal, taawanq a’in re axk’utb’al chiru lin moos aj Edward Partridge k’a’ru tixb’aanu, sa’ jalaneb’ chik li na’ajej, sa’ chixjunileb’ li iglees.

19 Ut ani natawman choq’ jun amertoom xaqxo xch’ool, ut tiik, ut chaab’il xna’leb’, taa’ok sa’ bxsahil xch’ool lix Qaawa’, ut taareechani li junelik yu’am.

20 Chi yaal ninye eere, laa’in li Jesukristo, li anak’ulun sa’ junpaat, sa’ jun bhoonal moko k’oxlanb’il ta eeb’aan. Chi jo’kan. Amen.