Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 92
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 92

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 15 Marzo 1833. Li k’utb’esinb’il na’leb’ naxk’e xb’eresinkil laj Frederick G. Williams, li toja’ xxaqab’aman jo’ tenq’ aj k’ehol na’leb’ chiru laj Jose Smith, chirix lix teneb’ankil sa’ li Molam sa’ Junajil (chi’ilmanq xtiklajikeb’ li tasal 78 ut 82).

1–2, Li Qaawa’ naxk’e jun taqlahom chirix oksiik sa’ li k’anjelil sa’ junajil.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, nink’e re li ak’anjelil sa’ junajil, k’uub’anb’il jo’ chanru li taqlahom k’eeb’il junxil, jun k’utb’esinb’il na’leb’ ut jun taqlahom chirix lin moos aj Frederick G. Williams, naq teek’ul a’an sa’ li k’anjelil. Li k’a’ru ninye re li jun ninye re chixjunil.

2 Ut jo’kan wi’chik, ninye aawe laa’at inmoos Frederick G. Williams; k’eeb’ilaq aach’ool jo’ komon sa’ li k’anjelil a’in; ut a’ yaal jo’ tiikat chixpaab’ankil chixjunil li taqlahom ak k’eeb’il, osob’tesinb’ilaqat chi junelik. Amen.