Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 41
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 41

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re li Iglees sa’ Kirtland, Ohio, 4 Febrero 1831. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naxye re li Profeet ut reheb’ li xb’eenil sa’ li Iglees naq te’tijoq re xk’ulb’al lix “chaq’rab’” li Dios (chi’ilmanq tasal 42). Laj Jose Smith toja’ xk’ulun Kirtland chirix elk chaq toj Nueva York, ut laj Leman Copley, jun komon sa’ li Iglees sa’ Thompson, Ohio, li wan chi nach’, “kixtz’aama naq laj Jose ut laj Sidney [Rigdon] … te’wanq rik’in a’an, ut tixk’e rochocheb’ ut li k’a’ru taak’anjelaq reheb’.” Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naxch’olob’ b’ar tento te’wanq rochoch laj Jose ut laj Sidney, ut naxb’oq laj Edward Partridge chi wank jo’ li xb’een obiisp re li Iglees.

1–3, Eb’ li xb’eenil te’xjolomi li Iglees rik’in li musiq’ej re k’utb’esink; 4–6, Eb’ li tz’aqal tzolom te’xk’ul ut te’xpaab’ lix chaq’rab’ li Qaawa’; 7–12, Laj Edward Partridge naxaqab’aman choq’ obiisp choq’ re li Iglees.

1 Chex’ab’inq ut ab’ihomaq, ex intenamit, chan li Qaawa’ ut lee Dios, ex li nasaho’ wi’ inch’ool acherosob’tesinkil rik’in li q’axal nim re chixjunil li osob’tesink, ex li nekex’ab’ink we; ut laa’ex li ink’a’ nekex’ab’ink we btexinmajewa, li ckeye naq nekepaab’ lin k’ab’a’, rik’in li majewank li q’axal aal re chixjunil.

2 Chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees li kexinb’oq, k’ehomaq reetal, nink’e eere jun taqlahom, naq teech’utub’ eerib’ re axk’amb’al eerib’ sa’ xyaalal chirix li waatin.

3 Ut rik’in li tijok chi wank eepaab’aal teek’ul ainchaq’rab’, re teenaw chanru naq teejolomi lin iglees, re taawanq chixjunil li k’a’aq re ru chi tiik chiwu.

4 Ut laa’inaq lee ataqlanel naq btink’ulunq; ut k’ehomaq reetal, tink’ulunq chi seeb’, ut teeril naq chipaab’amanq lin chaq’rab’.

5 Ani anak’uluk re lin chaq’rab’ ut bnaxb’aanu, a’an ajwi’ lin tzolom; ut ani nayehok re naq naxk’ul ut moko naxb’aanu ta, a’an ajwi’ maawa’ lin tzolom, ut ctaa’isiiq chaq sa’ eeyanq;

6 Xb’aan naq moko xk’ulub’ ta naq li k’a’ru reheb’ li ralal xk’ajol li awa’b’ejihom taak’eemanq reheb’ li moko k’ulub’ejeb’ ta, malaj reheb’ li atz’i’, malaj te’kute’q li bsaqi lemtz’ q’ol chiruheb’ li aaq.

7 Ut jo’kan wi’chik, aajel ru naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, taawanq jun arochoch yiib’anb’il, b’ar wi’ taawanq ut btaajaltesinq ru aatin.

8 Ut jo’kan wi’chik, aajel ru naq lin moos aj Sidney Rigdon taawanq jo’ naxk’oxla naq us; ka’ajwi’ naq tixpaab’eb’ lin taqlahom.

9 Ut jo’kan wi’chik, xinb’oq inmoos aj aEdward Partridge; ut nink’e jun taqlahom, naq taaxaqab’amank xb’aan lix yaab’ xkux li iglees, ut taak’ojob’amanq choq’ bobiisp choq’ re li iglees, re xkanab’ankil lix k’ay ut cxnumsinkil chixjunil lix kutan sa’ xk’anjel li iglees;

10 Re xb’eresinkil chixjunil li k’a’aq re ru jo’ chanru xaqab’anb’ilaq choq’ re sa’eb’ lin chaq’rab’ sa’ li kutan naq tink’e.

11 Ut a’in xb’aan naq saq ru lix ch’ool chiwu, xb’aan naq a’an chanchan laj aNatanael najter, li maak’a’ wi’ bb’alaq’il.

12 Li aatin a’in k’eeb’il eere, ut saq ru a’an chiwu; jo’kan ut, cheril eerib’ chanru nekek’ul, xb’aan naq sumenb’ilaq sa’ xb’een eeraam sa’ xkutankil li raqb’a-aatin. Chi jo’kan. Amen.