Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 10
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 10

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Harmony, Pennsylvania, maare chiru saq’ehil sa’ 1829, us ta maare junjunq xraqalil ke’k’eeman chalen sa’ saq’ehil sa’ 1828. Sa’ a’in li Qaawa’ naxye re laj Jose naq wan k’a’ru jalb’il xb’aaneb’ li maa’us aj winq sa’eb’ li 116 perel li tz’iib’ahom isinb’il chaq sa’ lix hu laj Lehi li jaltesinb’il ru, sa’ lix Hu laj Mormon. Eb’ li perel chi tz’iib’ahom ke’sach chaq chiru laj Martin Harris, li kik’ehe’ wi’ chaq li perel chi hu chi k’uulaak chiru jarub’aq kutan. (Chi’ilmanq xtiklajik li tasal 3.) Li ink’a’ us k’oxlanb’il, a’an royb’eninkil naq taajaltesimanq wi’chik li k’a’ru yeeb’il sa’ li elq’anb’il perel chi hu, ut xsachb’al xwankil laj jaltesinel ru rik’in xk’utb’al naq moko juntaq’eet ta li aatin xb’aan li jalaak ki’uxman. Naq ak k’oxlanb’il li ink’a’ us aj na’leb’ a’in xb’aan li maa’us, ut ak nawb’il xb’aan li Qaawa’ naq laj Mormon, li najter aj tz’iib’anel esil reheb’ laj Nefita, yoo chixk’osb’al ru li esil sa’eb’ li jar perel chi ch’iich’ li ch’utub’anb’il, wan chi k’utb’il sa’ lix Hu laj Mormon (chi’ilmanq sa’ Raatin laj Mormon 1:3–7).

1–26, Laj Satanas nareek’asiheb’ li winq aj maak re te’xyal ru rik’in lix k’anjel li Qaawa’; 27–33, A’an naxsik’ xsachb’al li raameb’ li winq; 34–52, Li evangelio tento taaxik rik’ineb’ laj Lamanita, ut rik’ineb’ chixjunil li tenamit rik’in lix Hu laj Mormon; 53–63, Li Qaawa’ tixxaqab’ lix Iglees ut lix evangelio sa’ xyanqeb’ li winq; 64–70, Tixch’utub’eb’ li jalb’ileb’ xk’a’uxl sa’ li Iglees ut tixkoleb’ li neke’ab’in chiru.

1 Anajwan, k’e reetal, ninye aawe, naq rik’in naq xaq’axtesiheb’ li tz’iib’ahom a’an, li kik’ehe’ wankilal aawe chixjaltesinkil ru rik’in li aUrim ut Tumim, sa’ ruq’ jun winq baj maak, xe’sach chawu.

2 Ut kisach ajwi’ chawu laa maatan sa’ li hoonal ajwi’ a’an, ut xq’ojyino’ ru laa ak’a’uxl.

3 A’b’anan, anajwan ak’ojob’anb’il wi’chik aawe; jo’kan ut, chawil naq tiikaqat chi paab’ank, ut naq tatkanaaq toj reetal taachoy rela’ li k’anjel re xjaltesinkil ru li aatin jo’ kattikla.

4 Mat-alinak chi aq’axal kaw wi’chik, chi moko chatk’anjelaq chi numtajenaq chiru li k’eeb’il wi’ baametz’ew ut aak’anjeleb’aal re tatruuq chi jaltesink ru aatin; a’ut cyalb’ilaq aaq’e toj sa’ roso’jik.

5 aChattijoq junelik, re taaruuq tat-elq jo’ aj q’axonel-u; relik chi yaal, re taaruuq taaq’ax ru laj Satanas, ut re tat-elq chaq sa’ ruq’eb’ lix moos laj Satanas li neke’xaqab’ank re lix k’anjel.

6 K’e reetal, xe’xsik’ aaasachb’al; relik chi yaal, li bwinq ajwi’ li kakanab’ aawib’ chiru, kixsik’ aasachb’al.

7 Ut xb’aan a’in xinye naq a’an jun winq aj maak, xb’aan naq kixsik’ xmaq’b’al li k’a’aq re ru k’eeb’il chak’uula; ut kixsik’ ajwi’ xsachb’al aamaatan.

8 Ut rik’in naq xaq’axtesi li tz’iib’ahom sa’ ruq’ a’an, k’e reetal, eb’ li winq aj maak ke’xmaq’ chawu.

9 Jo’kan naq kaq’axtesi, relik chi yaal, li k’a’ru loq’, re li maa’usilal.

10 Ut k’e reetal, laj aSatanas xk’e sa’ xch’ooleb’ xjalb’al li aatin li kak’e chi tz’iib’aak, malaj li kajaltesi ru, li elenaq chaq sa’ laa wuq’.

11 Ut k’e reetal, ninye aawe, naq rik’in naq xe’xjal li aatin, ak jalan chik na’ilman chixyeeb’al chiru li k’a’ru kajaltesi ru ut kak’e chi tz’iib’amank;

12 Ut chi jo’ka’in, laj tza kixsik’ xk’ojob’ankil jun b’alaq’il k’uub’anb’il na’leb’, re taaruuq chixsachb’al li k’anjel a’in;

13 Xb’aan naq a’an xk’e sa’ xch’ooleb’ xb’aanunkil a’in, re naq rik’in tik’ti’ik taaruuq te’xye naq akate’xchap sa’ li aatin li kab’aanu aawib’ naq kajaltesi ru.

14 Chi yaal ninye aawe, naq ink’a’ tinkanab’ naq laj Satanas tixtaw lix maa’usil k’oxlahom sa’ li na’leb’ a’in.

15 Xb’aan naq k’e reetal, a’an xk’e sa’ xch’ooleb’ naq tate’raale chixyalb’al rix li Qaawa’ laa Dios, sa’ xtz’aamankil naq taajaltesi ru jun sut chik.

16 Ut chirix a’an, k’e reetal, neke’xye ut neke’xk’oxla sa’ xch’ooleb’—Taqil ma xk’e ta li Dios wankilal re chixjaltesinkil ru li aatin; wi jo’kan, tixk’e ajwi’ wi’chik wankilal re;

17 Ut wi li Dios naxk’e wi’chik wankilal re, malaj ut wi naxjaltesi wi’chik li aatin, malaj ut sa’ jalan chik aatin, wi naxk’e wi’chik chi k’utmank li aatin ajwi’ a’an, k’ehomaq reetal, ak wan a’an qik’in, ut xqajal chaq;

18 Jo’kan naq moko juntaq’eetaq ta, ut taqaye naq kitik’ti’ik rik’in li raatin, ut naq maajun maatan wan re, ut maajun wankilal wan rik’in;

19 Jo’kan naq taqasach a’an, ut jo’kan ajwi’ li k’anjel; ut taqab’aanu a’in re naq ink’a’ tooxutaanaq sa’ roso’jik, ut re taanimaaq qaloq’al xb’aan li ruchich’och’.

20 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, naq laj Satanas k’a’jo’ naq xchapom lix ch’ooleb’; anareek’asiheb’ bchixb’aanunkil maa’usilal re li k’a’ru chaab’il;

21 Ut apo’jenaq ru lix ch’ooleb’, ut nujenaq chi bmaa’usilal ut chi tz’eqb’eetalil; ut a’ chik li cq’ojyin dneke’xra chiru li saqen, xb’aan naq ink’a’ us lix eb’aanuhomeb’; jo’kan naq ink’a’ te’tz’aamanq chiwu.

22 Laj aSatanas nareek’asiheb’, re naq taaruuq btixb’eresiheb’ li raam sa’ li sache’k.

23 Ut chi jo’kan xk’ojob’ jun li b’alaq’il k’uub’anb’il na’leb’, ut naxk’oxla xsachb’al lix k’anjel li Dios; a’b’an tinpatz’ reeqaj a’in sa’ ruq’eb’, ut taasutq’iiq choq’ xxutaaneb’ ut xjitb’aleb’ sa’ xkutankil li araqb’a-aatin.

24 Relik chi yaal, a’an nareek’asiheb’ xch’ool chi josq’o’k chiru li k’anjel a’in.

25 Relik chi yaal, a’an naxye reheb’: Chexb’alaq’iq, ut cheroyb’eni sa’ muqmu chapok re texruuq chi sachok; k’ehomaq reetal, maak’a’ ra sa’ a’in. Ut chi jo’kan naxsahob’resiheb’ xch’ool, ut naxye reheb’ naq moko maak ta atik’ti’ik re te’xchap jun winq sa’ li tik’ti’, re te’ruuq chixsachb’al.

26 Ut chi jo’kan naxsahob’resiheb’ xch’ool, ut anaxk’ameb’ xb’e toj reetal naq naxkeloheb’ li raam taq’a sa’ bxb’alb’a; ut chi jo’kan naxk’eheb’ chixchapb’al rib’eb’ sa’ tz’aqal lix cra’aleb’.

27 Ut chi jo’kan naxik taqe’q ut taq’a, aarin ut aran sa’ li ruchich’och’, chixsik’b’al bxsachb’al li raameb’ li winq.

28 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, rahilal chichalq sa’ xb’een li ani natik’ti’ik re ab’alaq’ik xb’aan naq naxk’oxla naq jalan chik natik’ti’ik re b’alaq’ik, xb’aan naq moko taanume’q ta lix braqb’a-aatin li Dios chixb’een chaq xkomon a’an.

29 Anajwan, k’e reetal, ke’xjal li aatin a’in, xb’aan naq laj Satanas naxye reheb’: A’an kexxb’alaq’i—ut chi jo’kan naxsahob’resiheb’ xch’ool chixb’aanunkil li maa’usilal, chawaalenkil re ataayal rix li Qaawa’ laa Dios.

30 K’e reetal, ninye aawe, naq ink’a’ taajaltesi wi’chik ru li aatin a’an li elenaq chaq sa’ aawuq’;

31 Xb’aan naq k’e reetal, ink’a’ te’xtaw lix maa’usil k’oxlahomeb’ rik’in tik’ti’ik chirix li aatin a’an. Xb’aan naq k’e reetal, wi taak’e chi k’utmank wi’chik li aatin ajwi’ a’an, te’xye naq kattik’ti’ik ut naq kab’aanu aawib’ naq katjaltesin ru aatin, a’b’an naq jalan kaye chiru li kaye chaq junxil.

32 Ut k’e reetal, te’xpuktesi resil a’in, ut laj Satanas tixkawob’resi li raameb’ li tenamit re reek’asinkileb’ chi josq’o’k aawik’in, re naq ink’a’ te’xpaab’ li waatin.

33 Chi jo’kan laj aSatanas naxk’oxla numtaak sa’ xb’een laa ch’olob’ahom sa’ li tasal tenamit a’in, re naq ink’a’ taak’utmanq li k’anjel sa’ li tasal tenamit a’in.

34 A’b’anan k’e reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, ut rik’in naq nink’ut achaab’il na’leb’ chawu, ut nink’e taqlahom aawe chirix li k’a’aq re ru a’in, k’a’ru taab’aanu, maak’ut chiru li ruchich’och’ toj reetal naq xachoy li k’anjel re jaltesink ru aatin.

35 Misach aach’ool naq xinye aawe: Wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, maak’ut chiru li ruchich’och’—xb’aan naq kinye, maak’ut chiru li ruchich’och’, re taaruuq taakole’q aawix.

36 K’e reetal, ink’a’ ninye naq maak’ut chiru li tiik xch’ool;

37 A’b’anan jo’ ink’a’ junelik naru nakatz’il rix li atiik xch’ool, malaj ut jo’ ink’a’ junelik naru nakawil ani aj maak chiru ani tiik xch’ool, chi jo’kan ninye aawe, bch’anch’o chatwanq, toj reetal naq tink’oxla naq us xk’eeb’al chi nawmank chixjunil li k’a’aq re ru chiru li ruchich’och’ chirix li na’leb’ a’in.

38 Ut anajwan, chi yaal ninye aawe, naq jun esil chirix li ak’a’aq re ru ak xatz’iib’a, li elenaq chaq sa’ laa wuq’, wan chi tz’iib’anb’il chiruheb’ lix bperel ch’iich’ laj Nefi;

39 Relik chi yaal, ut jultik aawe naq yeeb’il sa’ li tz’iib’ahom a’an naq jun esil ch’olch’o wi’chik kik’ehe’ chirix li k’a’aq re ru a’in chiruheb’ lix perel ch’iich’ laj Nefi.

40 Ut anajwan, rik’in naq li esil li wan chi tz’iib’anb’il chiruheb’ lix perel ch’iich’ laj Nefi q’axal ch’olch’o wi’chik chirix li k’a’aq re ru li nink’oxla sa’ xchaab’ilal inna’leb’ naq tink’e chi nawe’k xb’aan li tenamit sa’ li esil a’in—

41 Jo’kan ut, taajaltesi ru li k’a’ru tz’iib’anb’il, li wan chiruheb’ lix aperel ch’iich’ laj Nefi, toj reetal naq tatwulaq sa’ li rawa’b’ejil li rey aj Benjamin, malaj toj reetal naq tatwulaq sa’ li ak kajaltesi ru, li kikana aawik’in;

42 Ut k’e reetal, taapuktesi jo’ lix tz’iib’anb’il esil laj Nefi; ut chi jo’kan tinsacheb’ xna’leb’ li ani ke’jalok re li waatin.

43 Ink’a’ tinkanab’eb’ re te’xsach lin k’anjel; relik chi yaal, tink’ut chiruheb’ naq nim wi’chik xchaab’ilal inna’leb’ chiru lix seeb’al xb’alaq’ laj tza.

44 K’e reetal, eb’ a’an yal jun raqal ke’xk’ul, malaj jun xk’osb’al ru li esil re laj Nefi.

45 K’e reetal, wan k’iila k’a’aq re ru li wan chi tz’iib’anb’il chiruheb’ lix perel ch’iich’ laj Nefi, li q’axal wi’chik nakutanob’resink re lin evangelio; jo’kan ut, a’an xchaab’ilal inna’leb’ naq taajaltesi li xb’een raqal a’in re lix tz’iib’ahom laj Nefi, ut taataqla sa’ li k’anjel a’in.

46 Ut k’e reetal, chixjunil li rela’ li ak’anjel a’in, sa’ a’an wan chixjunil li jar raqal a’an re lin bevangelio li cke’raj lin santil profeet sa’ xtijeb’, relik chi yaal, ut jo’kaneb’ ajwi’ lin tzolom, naq taak’utmanq chiru li tenamit a’in.

47 Ut laa’in kinye reheb’, naq ataak’eemanq reheb’ jo’ chanru lix bpaab’aaleb’ sa’eb’ lix tij.

48 Relik chi yaal, a’in ut lix paab’aaleb’—naq lin evangelio, li kink’e reheb’ re te’xjultika sa’ xkutaneb’ a’an, taaruuq taachalq rik’ineb’ li ras riitz’in aj aLamanita, ut jo’kaneb’ ajwi’ chixjunil li ke’ok chaq choq’ aj Lamanita xb’aan li jachok-ib’ reheb’.

49 Anajwan, moko chixjunil ta a’in—lix paab’aaleb’ sa’eb’ lix tij, a’an naq li evangelio a’in taak’ehe’q ajwi’ chi nawmank, wi taaruuq taa’uxq naq jalaneb’ chik li tenamit te’reechani li ch’och’ a’in;

50 Ut chi jo’kan ke’xkanab’ jun li osob’tesink sa’ xb’een li ch’och’ a’in sa’eb’ lix tij, naq yalaq ani taapaab’anq re li evangelio sa’ li ch’och’ a’in taawanq xyu’am chi junelik;

51 Relik chi yaal, naq li ch’och’ taawanq chi ach’ab’anb’il choq’ re chixjunil, maak’a’ naxye k’a’ru junkab’al, aatinob’aal, malaj teepal wankeb’ wi’.

52 Ut anajwan, k’e reetal, jo’ chanru lix paab’aaleb’ sa’eb’ lix tij laa’in tink’am li jun raqal a’in re lin evangelio chi nawe’k xb’aan lin tenamit. K’e reetal, moko nink’am ta re xsachb’al li k’a’ru ak xe’xk’ul; re b’an xwaklesinkil.

53 Ut xb’aan a’in naq kinye: Wi li tasal tenamit a’in ink’a’ te’xkawob’resi li raameb’, laa’in tinxaqab’ lin iglees sa’ xyanqeb’.

54 Anajwan ink’a’ ninye a’in re xsachb’al lin iglees; ninye b’an re xwaklesinkil lin iglees;

55 Jo’kan ut, ani wan sa’ lin iglees, moko na’ajman ta naq ataaxuwaq, xb’aan naq xkomoneb’ a’in bte’eechaninq re li cawa’b’ejihom re choxa.

56 A’b’an a’aneb’ li ink’a’ aneke’xuwank wu, chi moko neke’xpaab’ lin taqlahom, li neke’xwaklesi b’an li jar biglees choq’ reheb’ xjunes, re xtawb’al li ctumin, relik chi yaal, ut chixjunileb’ li neke’b’aanunk re li maa’usilal ut neke’waklesink re lix awab’ejihom laj tza—relik chi yaal, ninye chi tz’aqal yaal eere, naq a’aneb’ a’an li teb’inch’a’ajkila, ut tink’eheb’ chi siksotk ut chi chenchotk toj sa’ xchamaleb’.

57 K’e reetal, laa’in li Jesukristo, li aRalal li Dios. Kinchal rik’ineb’ li we, ut eb’ li we moko kine’xk’ul ta.

58 Laa’in li asaqen li nalemtz’un sa’ q’ojyin, ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru.

59 Laa’in li kiyehok re—aWankeb’ chik binkarneer moko xkomoneb’ ta a’ korral a’in—reheb’ lin tzolom, ut ke’wan naab’al li cmoko ke’tawok ta xyaalal li waatin.

60 Ut laa’in tink’ut chiru li tenamit a’in naq ke’wan chik inkarneer, ut naq a’aneb’ jun ruq’ che’ re lix ajunkab’al laj Jakob;

61 Ut laa’in tink’am chi kutankil lix sachb’a-ch’oolejil k’anjeleb’, li ke’xb’aanu sa’ lin k’ab’a’;

62 Relik chi yaal, ut tink’am ajwi’ chi kutankil lin evangelio li kik’anjelaman chiruheb’, ut k’e reetal, ink’a’ te’xtz’eqtaana xyaalal li k’a’ru xak’ul; te’xwaklesi b’an, ut te’xk’am chi kutankil li jar raqal re lin atzol’leb’ li tz’aqal yaal, relik chi yaal, ut li jun ajwi’ chi tzol’leb’ li wan wik’in.

63 Ut a’in ninb’aanu re taaruuq tinxaqab’ lin evangelio, re naq maak’a’aq chik xnimal li wech’ok-ib’; relik chi yaal, laj aSatanas nareek’asiheb’ xch’ool li tenamit re bte’xwech’ rib’ chirix li jar raqal re lin tzol’leb’; ut sa’ li k’a’aq re ru a’in neke’sach, xb’aan naq cneke’xpo’ xyaalaleb’ li loq’laj hu, ut ink’a’ neke’xtaw xyaalal.

64 Jo’kan naq tinte chiruheb’ li nimla muqmuukil na’leb’ a’in;

65 Xb’aan naq k’e reetal, ateb’inch’utub’ jo’ jun xan kaxlan naxch’utub’eb’ lix kok’ kaxlan rub’el xxik’, wi ink’a’ te’xkawob’resi li raameb’;

66 Relik chi yaal, wi te’raj chalk, te’ruuq chi chalk, ut chixyalb’al lix aha’il li yu’amej chi moko ramb’il ta.

67 K’ehomaq reetal, a’in lin tzol’leb’—ani naxjal xk’a’uxl ut anachal wik’in, a’an ajwi’ lin biglees.

68 Ut ani anach’olob’ank re chik li tiqb’il malaj li k’osb’il ru chiru a’in, a’an moko we ta, wan b’an bchinpleetinkil; jo’kan naq moko re ta lin iglees.

69 Ut anajwan, k’e reetal, li ani re lin iglees, ut nakuyuk sa’ lin iglees toj sa’ roso’jik, a’an tinxaqab’ sa’ xb’een ainsaqoonaq, ut li brokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ xb’eeneb’ a’an.

70 Ut anajwan, chijultiko’q aawe li raatin li ani wan choq’ xyu’am ut axsaqen li ruchich’och’, laj Tojol aawix, laa bQaawa’ ut laa Dios. Amen.