Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 63
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 63

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 30 Agosto 1831. Li Profeet, laj Sidney Rigdon, ut laj Oliver Cowdery ak xe’wulak chaq Kirtland sa’ 27 Agosto chirix lix xikikeb’ Missouri. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye resil li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in: “Sa’ li kutan a’an naq toja’ yoo chi tiklaak li iglees, k’a’jo’ x’anchalil ch’oolej kiwan re xk’ulb’al li raatin li Dios chirix li junjunq chi na’leb’ li yal ta ka’ch’in na’aatinak chirix li qakolb’al; ut jo’ li ch’och’ Sion a’an li jun chi ruchich’och’il na’leb’ q’axal nim ru li wan chiqu, kinpatz’ok rik’in li Qaawa’ re xk’ulb’al xkomon qana’leb’ chirix lix ch’utub’ankileb’ laj santil paab’anel, ut xloq’b’aleb’ li ch’och’, ut xkomon chik li na’leb’.”

1–6, Jun kutan re josq’il taachalq sa’ xb’eeneb’ laj maak; 7–12, Nachal li eetalil xb’aan paab’aal; 13–19, Eb’ laj muxul sumsu sa’ xch’ool te’xtz’eqtaana li paab’aal ut te’kute’q sa’ jun palaw re xam; 20, Eb’ li tiikeb’ chi paab’ank te’xk’ul jun eechanihomej sa’ li ruchich’och’ naq jaltesinb’ilaq ru; 21, Maji’ nak’utb’esiman tz’aqal resil li kik’ulman sa’ li Tzuul re Jaltesink-u; 22–23, Eb’ li neke’ab’in chiru li chaq’rab’ neke’xk’ul li muqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom; 24–31, Tento te’loq’manq li eechanihomej sa’ Sion; 32–35, Li Qaawa’ naxtaqla xyeeb’al naq taawanq li pleet, ut eb’ laj maak neke’kamsink reheb’ laj maak; 36–48, Eb’ laj santil paab’anel tento te’ch’utlaaq Sion ut te’xk’e tumin re xwaklesinkil; 49–54, Nayeeman naq taak’eemanq li osob’tesink reheb’ li tiikeb’ chi paab’ank sa’ li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’, sa’ li wakliik chi yo’yo, ut chiru li Jun Mil Chihab’; 55–58, A’in jun kutan re tije’k; 59–66, Lix k’ab’a’ li Qaawa’ patz’b’il chi maak’a’ xyaalal xb’aaneb’ li neke’oksink re chi moko k’eeb’il ta xwankileb’.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit, ut tehomaq eech’ool ut k’ehomaq eexik chaq chi najt; ut ab’ihomaq, ex lix tenamit li Qaawa’ jo’ nekeye, ut cherab’i li raatin li Qaawa’ ut li rajom xch’ool cherix.

2 Relik chi yaal, ninye chi yaal, ab’ihomaq li raatin a’an li lochlo xjosq’il chirixeb’ laj maak ut laj apo’resihom ch’oolej;

3 Li naxk’ulub’a xch’ool xk’amb’aleb’ li ani atixk’am, ut xkanab’ankileb’ chi yo’yo li ani tixkanab’;

4 Li nakab’lan jo’ li naraj ut li nasaho’ wi’ xch’ool a’an; ut nasachok jo’q’e naxk’ulub’a xch’ool, ut naru chixkutb’al li aamej taq’a sa’ xb’alb’a.

5 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, nink’e chi aatinak lix yaab’ inkux, ut paab’anb’ilaq.

6 Jo’kan ut, chi yaal ninye, eb’ laj maak che’ril rib’, ut eb’ laj po’resihom ch’oolej che’xuwaq ut che’siksotq, ut eb’ li ink’a’ neke’paab’an che’xram xtz’uumaleb’ re, xb’aan naq lix akutankil li josq’il taachalq sa’ xb’eeneb’ jo’ jun bsut iq’, ut chixjunil li tz’ejwalej cte’xnaw naq laa’in li Dios.

7 Ut ani nasik’ok re li eetalil taaril li aeetalil, a’b’an moko choq’ re ta li kolb’a-ib’.

8 Chi yaal ninye eere, wankeb’ sa’ eeyanq li neke’sik’ok re li eetalil, ut wanjenaq xkomoneb’ a’an chalen ajwi’ chaq sa’ xtiklajik;

9 A’b’an k’ehomaq reetal, li paab’aal moko nachal ta xb’aan li eetalil; eb’ li eetalil b’an neke’taaqenk re li ani neke’paab’an.

10 Relik chi yaal, neke’chal li eetalil xb’aan li apaab’aal, moko xb’aan ta li rajomeb’ li winq, chi moko jo’ neke’saho’ wi’ xch’ool, xb’aan b’an li rajom li Dios.

11 Relik chi yaal, neke’chal li eetalil xb’aan li paab’aal, toj reetal li xninqal ru k’anjel, xb’aan naq wi maak’a’ axpaab’aal, maajun winq nasahob’resin xch’ool li Dios; ut li ani yoo wi’ xjosq’il li Dios moko sa ta xch’ool rik’in; jo’kan ut, chiru xkomoneb’ a’an maajun eetalil naxk’ut, ka’ajwi’ rik’in bjosq’il re cxk’utb’aleb’ xmaak.

12 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, moko nasaho’ ta inch’ool rik’ineb’ li ani sa’ eeyanq xesik’ li eetalil ut sachb’a-ch’oolej re xtawb’al li paab’aal, ut moko re ta xchaab’ilaleb’ li winq choq’ re lin loq’alil.

13 A’b’anan, nink’eheb’ li taqlahom, ut naab’al ak xe’el chaq rik’ineb’ lin taqlahom ut ink’a’ xe’xpaab’.

14 Ke’wan sa’ eeyanq winq ut ixq aaj muxul sumsu; junjunq reheb’ ak xe’el chaq eerik’in, ut wankeb’ chik li toj neke’kana eerik’in ut te’k’utb’esimanq moqon.

15 Che’ril rib’ xkomoneb’ a’an ut che’xjal xk’a’uxl sa’ junpaat, maare anchal taachalq li raqb’a-aatin sa’ xb’eeneb’ jo’ jun ra’al, ut taak’utb’esimanq xmajelal lix na’leb’eb’, ut lix k’anjeleb’ taataaqenq reheb’ sa’ rilob’aaleb’ li tenamit.

16 Ut chi yaal ninye eere, jo’ kinye junxil, li ani ana’ilok re junaq ixq re bxrahinkil ru, malaj ut wi ani junaq cte’xmux xsumlajik sa’ xch’ooleb’, maak’a’aq li Musiq’ej rik’ineb’; te’xtz’eqtaana b’an li paab’aal ut te’xuwaq.

17 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, kinye naq eb’ alaj xiw, ut li ink’a’ neke’paab’an, ut chixjunileb’ blaj tik’ti’, ut yalaq ani narahok re ut cnayoob’ank re li tik’ti’, ut laj ko’b’eet, ut laj tuul, te’wanq xna’aj sa’ li dpalaw a’an li nak’atok rik’in xam ut chuhil pek, a’an li exkab’ kamk.

18 Chi yaal ninye, naq eb’ a’an ink’a’ te’tz’aqonq sa’ li axb’een wakliik chi yo’yo.

19 Ut anajwan k’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, ninye eere naq moko atiikob’resinb’il ta eeru, xb’aan naq wan li k’a’aq re ru a’in sa’ eeyanq.

20 A’b’anan, li ani anakuyuk sa’ xpaab’aal ut naxb’aanu li rajom inch’ool, a’an ajwi’ taaq’axoq-u, ut tixk’ul jun breechanihom sa’ li ruchich’och’ naq taachalq li kutan re jaltesink-u;

21 Naq ataajaltesimanq ru li bruchich’och’, jo’ chanru ajwi’ li k’utb’il eetalil li kik’ute’ chaq chiruheb’ lin apostol sa’ li ctzuul, li maji’ nekek’ul wi’ xtz’aqalil li esil.

22 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, naq jo’ kinye naq tink’e chi nawmank li wajom eere, k’ehomaq reetal, tink’e chi nawmank eere, moko rik’in ta taqlahom, xb’aan naq wankeb’ naab’al li moko k’eek’ookeb’ ta xch’ool chixpaab’ankileb’ lin taqlahom.

23 A’b’an re li ani taapaab’anq re lin taqlahom tink’e li amuqmuukil na’leb’ re lin awa’b’ejihom, ut a’in taawanq rik’in choq’ jun yo’leb’aal li byo’yookil ha’, li cnab’ululnak choq’ re li yu’am li junelik nakana.

24 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, a’in li rajom li Qaawa’ lee Dios chirixeb’ lix santil paab’anel, naq tento te’xch’utub’eb’ rib’ sa’ junajil toj sa’ li ch’och’ Sion, moko sa’ junpaat ta, maare anchal taawanq xsachik li na’leb’, li nak’amok chaq re li yajel.

25 K’ehomaq reetal li ch’och’ aSion—laa’in, li Qaawa’, ninchap sa’ tz’aqal li wuq’;

26 A’b’anan laa’in, li Qaawa’, nink’e re li aawa’b’ej li k’a’ru re li awa’b’ej.

27 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, nawaj naq teeloq’eb’ li ch’och’, re naq taawanq eewankil chiru li ruchich’och’, re naq taawanq eek’ulub’il chiru li ruchich’och’, re naq ink’a’ te’eek’asiiq sa’ josq’il.

28 Xb’aan naq laj aSatanas naxk’e sa’ xch’ooleb’ naq te’josq’o’q eerik’in, ut te’xhoy li kik’.

29 Jo’kan ut, li ch’och’ Sion ink’a’ taak’ule’q, ka’ajwi’ rik’in loq’ok malaj rik’in kik’, wi ink’a’ jo’kan, maajun eechanihomej wan choq’ eere.

30 Ut wi rik’in loq’ok, k’ehomaq reetal, osob’tesinb’ilex;

31 Ut wi rik’in kik’, jo’ yeeb’il naq ink’a’ texhoyoq kik’, ilomaq, eb’ li xik’ neke’ilok eere wankeb’ sa’ eeb’een, ut texrapleeq chalen sa’ jun tenamit toj sa’ li jun chik, ut chalen sa’ jun ch’utleb’aal toj sa’ li jun chik, ut yal junjunq te’wanq re xk’ulb’al jun eechanihomej.

32 Laa’in, li Qaawa’, yoo injosq’il rik’ineb’ laj maak; yookin chixramb’al inMusiq’ chiruheb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

33 Kinxaqab’ aatin sa’ injosq’il, ut kintaqla xyeeb’al naq taawanq li apleet chiru lix b’een li ruchich’och’, ut eb’ laj maak te’xkamsiheb’ laj maak, ut taachalq li xiw sa’ xb’een li junjunq chi winq;

34 Ut eb’ ajwi’ laj asantil paab’anel ra chi sa naq te’xkol rib’; a’b’anan laa’in, li Qaawa’, wankin rik’ineb’, ut btinkub’eeq sa’ choxa chalen chaq chiru lin Yuwa’, ut teb’ink’at claj maak rik’in li dxam ink’a’ naru xchupb’al.

35 Ut k’ehomaq reetal, toj maji’ nawan a’in, a’ut sa’ junpaat chik.

36 Jo’kan ut, rik’in naq laa’in, li Qaawa’, kintaqla xyeeb’al naq taawanq chixjunil li k’a’aq re ru a’in chiru lix b’een li ch’och’, nawaj naq eb’ lin santil paab’anel te’ch’utub’amanq sa’ xb’een li ch’och’ Sion;

37 Ut naq li junjunq chi winq tixk’ul li atiikilal sa’ ruq’, ut li tiikilal chi paab’ank chirix lix yiitoq, ut tixtaqsi jun bxyaab’ kuxej re xtijb’aleb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, ut te’xch’olob’ rik’in aatin ut rik’in eelelik naq taachalq li csache’k-u sa’ xb’eeneb’ laj maak.

38 Jo’kan ut, eb’ lin tzolom aran Kirtland che’xtuqub’ li k’a’ru re li yu’am a’in li na’ajman reheb’, ani li neke’wan rochoch sa’ li jun siir chi ch’och’ a’in.

39 Lin moos aj Titus Billings, li na’ilok re a’an, chixk’e chi k’ayimank li ch’och’, re taawanq a’an chi kawresinb’il naq taatiklaaq li saq’ehil li taachalq, re xchapb’al xb’e taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, rochb’eeneb’ li neke’wan rochoch chiru lix b’een a’an, ka’ajeb’ wi li ani teb’ink’uula choq’ we ink’a’, li ink’a’ te’xik toj reetal naq tintaqlanq reheb’.

40 Ut chixjunil li tumin li naru chi k’eemank, maak’a’ nawaj re ma naab’al malaj ka’ch’in, chitaqlamanq taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, reheb’ li keb’inxaqab’ chi k’uluk.

41 K’ehomaq reetal laa’in, li Qaawa’, tink’e re lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, wankilal re taaruuq achixtz’ilb’aleb’ rix rik’in li Musiq’ej li ani te’taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, ut ani reheb’ lin tzolom li te’kanaaq.

42 Lin moos aj Newel K. Whitney chikanaaq lix k’ayib’aal rik’in, malaj sa’ jalan chik aatin, li k’ayib’aal, chiru jarub’aq kutan chik.

43 A’b’anan, chixk’ehaq chixjunil li tumin li naru chixk’eeb’al, re taataqlamanq taqe’q sa’ li ch’och’ Sion.

44 K’ehomaq reetal, li k’a’aq re ru a’in wan sa’ ruq’ a’an; chixb’aanuhaq jo’ chanru xchaab’ilal li na’leb’.

45 Chi yaal ninye, chik’ojob’amanq a’an jo’ aj b’aanunel k’anjel chiruheb’ li tzolom li te’kanaaq, ut chik’ojob’amanq choq’ re li wankilal a’in;

46 Ut anajwan chixseeb’a rib’ chirula’aninkileb’ li iglees, ut chixch’olob’ li k’a’aq re ru a’in chiruheb’, rochb’een lin moos aj Oliver Cowdery. K’ehomaq reetal, a’in rajom inch’ool, re xtawb’al li tumin jo’ chanru kinb’eresi.

47 Ani atiik chi paab’ank ut nakuyuk, taanumtaaq sa’ xb’een li ruchich’och’.

48 Ani nataqlan re li b’ihomal toj sa’ li ch’och’ Sion tixk’ul jun areechanihom sa’ li ruchich’och’ a’in, ut lix k’anjel taataaqenq re, ut jo’kan ajwi’ jun xq’ajkamunkil sa’ li ruchich’och’ toj chalel.

49 Relik chi yaal, ut osob’tesinb’ileb’ li kamenaq li aneke’kam chi rik’in li Qaawa’, chalen anajwan, naq taak’ulunq li Qaawa’, ut btaa’oso’q li k’a’ru q’eel, ut taa’ak’ob’resiiq chixjunil li k’a’aq re ru, cte’wakliiq chaq sa’ xyanqeb’ li kamenaq ut ink’a’ chik dte’kamq chirix a’an, ut te’xk’ul jun reechanihomeb’ chiru li Qaawa’, sa’ li santil tenamit.

50 Ut ani li yo’yo naq taak’ulunq li Qaawa’, ut ak xk’uula li paab’aal, aosob’tesinb’il a’an; a’b’anan, xaqab’anb’il choq’ re naq btaakamq sa’ xchihab’ jun winq.

51 Jo’kan ut, eb’ li kok’al ate’nimanq toj reetal te’tixq; eb’ li tiixil winq te’kamq; a’b’an ink’a’ te’warq sa’ li poqs; bte’jale’q b’an sa’ jun mutz’uk-u.

52 Jo’kan ut, xb’aan a’in ke’xjultika li apostol chiru li ruchich’och’ lix waklijikeb’ li kamenaq chi yo’yo.

53 Li k’a’aq re ru a’in, a’an li k’a’ru tento teeroyb’eni; ut chi aatinanb’il jo’ chanru lix na’leb’ li Qaawa’, ak anach’ chik wan, ut sa’ jun kutan chalel, sa’ ajwi’ xkutankil lix k’ulunik li Ralal li Winq.

54 Ut toj sa’ li hoonal a’an te’wanq li atuq’ixq maak’a’eb’ xna’leb’ sa’ xyanqeb’ li chaab’ileb’ xna’leb’; ut sa’ li hoonal a’an taachalq jun xjachikeb’ ru chi tz’aqal li tiikeb’ xch’ool rik’ineb’ laj maak; ut sa’ li kutan a’an tintaqlaheb’ lin anjel re bxmich’b’aleb’ chaq laj maak ut xkutb’aleb’ sa’ li xam li ink’a’ naru xchupb’al.

55 Ut anajwan k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, laa’in, li Qaawa’, moko nasaho’ ta inch’ool rik’in inmoos aj aSidney Rigdon; a’an bxtaqsi xloq’al sa’ xch’ool, ut moko kixk’ul ta li na’leb’ k’eeb’il; kixrahob’tesi b’an xch’ool li Musiq’ej;

56 Jo’kan ut, lix atz’iib’ahom moko k’ulub’ej ta choq’ re li Qaawa’, ut tixb’aanu jalan chik; ut wi li Qaawa’ ink’a’ naxk’ul, k’ehomaq reetal, moko xaqxo ta chik sa’ li opiis li kinxaqab’ wi’.

57 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, aeb’ li neke’ajok re sa’ xch’ooleb’, sa’ tuulanil, bxtijb’aleb’ laj maak re te’xjal xk’a’uxl, che’k’ojob’amanq choq’ re li wankilal a’in.

58 Xb’aan naq a’in jun kutan re tije’k, ut moko xkutankil ta k’iila aatin. Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, maak’a’aq inb’atz’unlenkil sa’ roso’jik li kutan.

59 K’ehomaq reetal, laa’in chalenaqin chaq taqe’q, ut lin wankilal natawman taq’a. Laa’in wankin sa’ xb’een chixjunil, ut sa’ chixjunil, ut chiru chixjunil, ut anintz’il rix chixjunil li k’a’aq re ru, ut taachalq xkutankil naq chixjunil li k’a’aq re ru taawanq chi taqlanb’il inb’aan.

60 K’ehomaq reetal, laa’in li aAlfa ut li Omega, li Jesukristo ajwi’.

61 Jo’kan ut, che’ril rib’ chixjunil li winq chanru te’xk’ul aink’ab’a’ sa’ xtz’uumaleb’ re—

62 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, chi yaal ninye naq wankeb’ naab’al li wankeb’ rub’el li tojb’a-maak a’in, li neke’roksi lix k’ab’a’ li Qaawa’, ut neke’roksi chi maak’a’ xyaalal, chi moko k’eeb’il ta xwankileb’.

63 Jo’kan ut, li iglees chixjal xk’a’uxl chirix lix maakeb’, ut laa’in, li Qaawa’, tinweechaniheb’; wi ut ink’a’, te’isiiq chaq.

64 Chijultiko’q eere naq li k’a’ru nachal chaq taqe’q aloq’, ut tento btaayeemanq chi k’eeb’il reetal, ut chi b’eresinb’il xb’aan li Musiq’ej; ut rik’in a’in maajun tojb’a-maak k’eeb’il sa’ eeb’een, ut nekek’ul li Musiq’ej crik’in tijok; jo’kan ut, wi maak’a’ a’in nakana li tojb’a-maak.

65 Eb’ lin moos, aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Sidney Rigdon, che’xsik’aq jun rochocheb’, jo’ chanru naq tzolb’ileb’ rik’in li atijok, xb’aan li Musiq’ej.

66 Nakana li k’a’aq re ru a’in re te’numtaaq sa’ xb’een rik’in kuyuk, re naq xkomoneb’ a’an te’xk’ul jun ab’iis li bloq’alil q’axal numtajenaq wi’chik ut re junelik; wi ut ink’a’ jo’kan, q’axal nimaq wi’chik li tojb’a-maak k’eeb’ilaq sa’ xb’eeneb’. Amen.