Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 54
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 54

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Newel Knight, sa’ Kirtland, Ohio, 10 Junio 1831. Eb’ li komon re li Iglees li wankeb’ Thompson, Ohio, wankeb’ chi jachjookeb’ ru xb’aaneb’ li patz’om chirix xq’axtesinkil li eechej. Kik’utb’esiman li q’etq’etil ut li rahok eechej. Chirix naq kixchoy lix taqlanb’il k’anjel sa’ xyanqeb’ laj Shaker (chi’ilmanq xtiklajik li tasal 49), laj Leman Copley kixq’et chaq lix sumwank re xq’axtesinkil lix nimla ch’och’ jo’ jun na’ajej choq’ reechanihomeb’ laj santil paab’anel li yookeb’ chi k’ulunk chalen chaq Colesville, Nueva York. Xb’aan a’an, laj Newel Knight (aj jolominel reheb’ li komon li wankeb’ Thompson) ut jalaneb’ chik li xb’eenil ke’k’ulun rik’in li Profeet re xpatz’b’al k’a’ru te’xb’aanu. Li Profeet kipatz’ok chiru li Qaawa’ ut kixk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li naxtaqla naq eb’ li komon sa’ Thompson te’elq chaq sa’ lix ch’och’ laj Leman Copley ut te’xik toj sa’ Missouri.

1–6, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xpaab’ li sumwank re li evangelio re xk’ulb’al li uxtaanaak; 7–10, Tento te’wanq xkuyum sa’ xnumsinkil li rahilal.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, a’an ajwi’ li aAlfa ut li Omega, lix tiklajik ut li roso’jik, a’an ajwi’ li bkik’ehe’ chiru krus choq’ re lix maak li ruchich’och’—

2 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye aawe, at inmoos Newel Knight, tatwanq chi xaqxo chi kaw sa’ li opiis li katinxaqab’ wi’.

3 Ut wi eb’ laa komon te’raj kole’k chiruheb’ li xik’ neke’ilok reheb’, che’xjal xk’a’uxl chirix chixjunil lix maakeb’, ut ache’tuulano’q xch’ool chi yaal chiwu, ut tuulanaqeb’.

4 Ut rik’in naq ak q’etb’il li asumwank ke’ok wi’ wik’in, chi jo’kan xkana chi boso’jenaq xwankil ut chi maak’a’ naxk’anjela.

5 Ut Rahilal sa’ xb’een li ani nachal wi’ li arahob’tesink a’in, xb’aan naq q’axal us raj choq’ re naq ki’ok raj chi ha’ sa’ xchamal li palaw.

6 A’ut osob’tesinb’ileb’ li ani ke’paab’ank re li sumwank ut ke’ab’ink chiru li taqlahom, xb’aan naq eb’ a’an te’xk’ul li auxtaanaak.

7 Jo’kan ut, ayuqex anajwan ut elelinqex chaq sa’ li ch’och’, maare anchal te’chalq sa’ eeb’een li xik’ neke’ilok eere; ut chapomaq eeb’e, ut xaqab’omaq ani teeraj re taawanq choq’ aj jolomihom eere, ut tixtoj li tumin choq’ eere.

8 Ut chi jo’kan teechap eeb’e sa’eb’ li na’ajej sa’ xjayal li rokeb’aal saq’e, toj sa’ li ch’och’ aMissouri, toj sa’ xnub’aaleb’ laj Lamanita.

9 Ut chirix naq xechoy li b’eek, k’ehomaq reetal, ninye eere, sik’omaq aeeyu’am jo’eb’ li winq, toj reetal naq tinkawresi jun li na’ajej choq’ eere.

10 Ut jo’kan wi’chik, aaj kuyunelaqex sa’ xnumsinkil li rahilal, toj reetal naq btink’ulunq; ut k’ehomaq reetal, tink’ulunq chi seeb’, ut lin q’ajkamuhom wan wik’in, ut eb’ li moko ke’xb’ay ta rib’ cchinsik’b’al te’xtaw dxhilob’aal li raameb’. Chi jo’kan. Amen.