Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 1
Eb’ li raqalil
Tema

Li
Tzol’leb’ ut Sumwank

Tasal 1

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li profeet, sa’ 1 Noviembre 1831, sa’ jun ch’utub’aj-ib’ reheb’ li xb’eenil re li Iglees, li ki’uxman sa’ Hiram, Ohio. K’iila k’utb’esinb’il na’leb’ ak k’ulb’il chaq rik’in li Qaawa’ rub’elaj li kutan a’an, ut lix ch’utub’ankileb’ ut xpuktesinkileb’ choq’ hu, a’an jun reheb’ li xb’eenil na’leb’ li kik’ulub’aman sa’ li ch’utub’aj-ib’ a’an. Li jun tasal a’in nak’anjelak choq’ xyehom li Qaawa’ re xtikib’ankil li tzol’leb’, sumwank, ut taqlahom li k’eeb’il sa’ li jun k’ojlajik a’in.

1–7, Lix yaab’ kuxej re tije’k wan chiru chixjunileb’ li tenamit; 8–16, Li q’etok paab’ank ut li maa’usilal taa’uxq rub’elaj li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 17–23, Nab’oqman laj Jose Smith re xk’ojob’ankil wi’chik sa’ ruchich’och’ li yaal ut wankilal re li Qaawa’; 24–33, Lix Hu laj Mormon k’amb’il chi kutankil ut li yaalil iglees xaqab’anb’il; 34–36, Li tuqtuukilal taa’isiiq chaq sa’ li ruchich’och’; 37–39, Tz’ilomaq rix li taqlahom a’in.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit re lin aiglees, chan lix yaab’ xkux li nawan chaq taqe’q, ut li wan bxnaq’ ru sa’ xb’eeneb’ chixjunil li winq; relik chi yaal, ninye chi yaal: cChex’ab’inq chaq chi najt, ex tenamit, ut laa’ex li wankex sa’eb’ li ch’och’ sa’ xyi li palaw, ab’ihomaq sa’ komonil.

2 Xb’aan naq chi yaal lix ayaab’ xkux li Qaawa’ wan chiruheb’ chixjunil li winq, ut bmaajun wan li tixkol rib’; ut maajun xnaq’ uhej wan li ink’a’ taa’iloq, chi moko xikej li ink’a’ taa’ab’inq, chi moko cch’oolej li ink’a’ taa’ok chi sa’.

3 Ut eb’ alaj po’resihom ch’oolej te’k’ob’e’q rik’in xnimal li rahil ch’oolejil; xb’aan naq lix maa’usilaleb’ btaayeemanq chaq sa’ xb’eeneb’ li kab’l, ut lix muqmuukil b’aanuhomeb’ taak’utb’esimanq.

4 Ut lix ayaab’ kuxej re tije’k taawanq chiruheb’ chixjunil li tenamit, rik’in lix tz’uumaleb’ re lin tzolom, li keb’insik’ ru sa’eb’ li broso’jik kutan a’in.

5 Ut eb’ a’an te’elq chaq ut maajun taaramoq ruheb’, xb’aan naq laa’in li Qaawa’ keb’intaqla.

6 K’ehomaq reetal, a’in li awankilal nink’e, ut li wankilal k’eeb’il reheb’ lin moos, ut li waatin re xtikib’ankil lix huhil lin taqlahom, li kink’e reheb’ re bxpuktesinkil eere, laa’ex li wankex sa’ li ruchich’och’.

7 Jo’kan ut, achexxuwaq ut chexsiksotq, ex tenamit, xb’aan naq li k’a’ru kintaqla xyeeb’al laa’in li Qaawa’ chi sa’, a’an btaatz’aqloq ru.

8 Ut chi yaal ninye eere, naq eb’ li neke’el chaq re xk’amb’al li esilal a’in reheb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, reheb’ a’an k’eeb’il wankilal re atz’apok chaq jo’ sa’ ruchich’och’ jo’ ajwi’ sa’ choxa, eb’ li ink’a’ neke’paab’an ut li bneke’xpo’resi xch’ool;

9 Relik ut chi yaal, re xtz’apb’aleb’ chaq choq’ re li kutan naq taahoymanq chaq lix ajosq’il li Dios sa’ xb’eeneb’ blaj maak chi maak’a’ xb’isb’al—

10 Choq’ re li akutan naq li Qaawa’ taachalq re bxq’ajkamunkil li junjunq chi winq a’ yaal jo’ chanru cxk’anjel, ut re db’isok re li junjunq chi winq jo’ chanru li b’isleb’ li xb’isok wi’ re li rech winqilal.

11 Jo’kan naq lix yaab’ xkux li Qaawa’ wan toj sa’ xmaril li ruchich’och’, re naq chixjunil li te’ajoq re ab’ink te’ruuq chi ab’ink:

12 Kawresihomaq eerib’, kawresihomaq eerib’ choq’ re li k’a’ru toj chalel, xb’aan naq ak taahaye’q chaq li Qaawa’;

13 Ut lix ajosq’il li Qaawa’ wan chi lochlo, ut lix byok’leb’ ch’iich’ atisinb’il chaq sa’ choxa, ut taat’ane’q sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

14 Ut lix atel li Qaawa’ taak’utb’esimanq; ut taachalq xkutankil naq eb’ li ink’a’ bte’ab’inq re lix yaab’ xkux li Qaawa’, chi moko xyaab’ xkuxeb’ lix moos, chi moko cte’xk’e xxik rik’in li raatineb’ li profeet ut eb’ li apostol, dte’isiiq chaq sa’ xyanq li tenamit;

15 Xb’aan naq eb’ a’an ake’el chaq rik’ineb’ lin bk’ojob’anb’il k’anjel, ut cke’xq’et lin dsumwank li junelik nakana;

16 Ink’a’ aneke’xsik’ li Qaawa’ re xxaqab’ankil lix tiikilal; li junjunq b’an chi winq nab’eek chiru btz’aqal lix cb’e, ut chirix dxjalam-uuch tz’aqal lix dios, li wan xjalam-uuch chanchan li ruchich’och’, ut lix winqul a’an chanchan re jun pak’b’il dios, li enaq’eelo’ ut taa’oso’q aran fBabilonia, sa’ ajwi’ Babilonia li xnimal ru, li taat’ane’q.

17 Jo’kan ut, laa’in li Qaawa’, xb’aan naq kinnaw li nimla rahilal li taachalq sa’ xb’eeneb’ li awankeb’ sa’ li ruchich’och’, kinb’oq chaq inmoos aj Jose Smith, alalb’ej, ut kiwaatina chalen chaq sa’ choxa, ut kink’e taqlahom re;

18 Ut kink’e ajwi’ taqlahom re jalaneb’ chik, re te’xch’olob’ li k’a’aq re ru a’in chiru li ruchich’och’; ut chixjunil a’in re naq taaruuq chi tz’aqlok ru li b’arwan tz’iib’anb’il chaq xb’aaneb’ li profeet—

19 Li k’a’ru aq’un xmetz’ew re li ruchich’och’ taachalq ut tixt’an chaq li k’a’ru nim xwankil ut kaw xmetz’ew, re naq li winq ink’a’ tixk’e xna’leb’ li rech winqilal, chi moko btixkanab’ rib’ chiru xtel li tz’ejwalej—

20 Re b’an naq li junjunq chi winq ataa’aatinaq sa’ lix k’ab’a’ li Dios li Qaawa’, a’an ajwi’ laj Kolol re li ruchich’och’;

21 Re naq li paab’aal taanimanq ajwi’ sa’ li ruchich’och’;

22 Re naq lin asumwank li junelik nakana taaxaqab’amanq;

23 Re naq lix tz’aqalil lin aevangelio taaruuq btaajultikaaq xb’aaneb’ li cq’uneb’ xmetz’ew ut li moko nim ta xna’leb’eb’ toj sa’ xmaril li ruchich’och’, ut chiruheb’ li rey ut eb’ laj taqlanel.

24 K’ehomaq reetal, laa’in li Dios, ut kinyehok re; we laa’in eb’ li ataqlahom a’in, ut k’eeb’il chaq reheb’ lin moos sa’ xq’unaleb’ xmetz’ew, jo’ chanru li braatinob’aaleb’, re taaruuq te’k’ame’q cchixtawb’al ru.

25 Ut a’ yaal jo’ ke’sach xna’leb’ taaruuq taak’ehe’q chi nawmank;

26 Ut a’ yaal jo’ ke’xsik’ axna’leb’ taaruuq te’tzole’q;

27 Ut a’ yaal jo’ ke’maakob’ taaruuq ate’q’use’q, re taaruuq bte’xjal xk’a’uxleb’;

28 Ut a’ yaal jo’ ke’wan chi atuulaneb’ xch’ool taaruuq te’k’ehe’q xnimaleb’ xmetz’ew, ut te’osob’tesiiq chalen chaq taqe’q, ut te’xk’ul bxnawomeb’ chi jo’q’ehaq.

29 Ut chirix xk’ulb’al lix tz’iib’anb’il esileb’ laj Nefita, relik chi yaal, re naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, taaruuq taawanq ajwi’ xwankil chixjaltesinkil ru sa’ xk’ab’a’ li ruxtaan li Dios, xb’aan lix wankilal li Dios, alix Hu laj Mormon.

30 Ut jo’kan ajwi’ eb’ li ke’k’ehe’ re li taqlahom a’in, taaruuq te’wanq axwankil chixk’eeb’al xk’ojob’ankil li biglees a’in, ut chixk’eeb’al chi k’utmank chaq sa’ aak’ab’ ut sa’ chaq li cq’ojyin, li jun ajwi’ chi yaalil ut yo’yookil diglees chiru lix b’een chixjunil li ruchich’och’, li enasaho’ wi’ chi tz’aqal inch’ool laa’in, li Qaawa’, ut nin’aatinak re li iglees sa’ komonil, ut moko re ta li junjunq wan chi sa’—

31 Xb’aan naq laa’in li Qaawa’ ink’a’ naru nawil li amaak rik’in yal ta jun miin raqal inkuyum;

32 A’b’anan ani naxjal xk’a’uxl ut naxb’aanu lix taqlahom li Qaawa’ ataakuye’q xmaak;

33 Ut ani ink’a’ anaxjal xk’a’uxl, rik’in a’an btaa’isiiq chaq li saqen ajwi’ li ak kixk’ul; xb’aan naq lin cMusiq’ moko junelik ta dtixyal xq’e rik’in li winq, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal.

34 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, ex li wankex sa’ li ruchich’och’: Laa’in li Qaawa’ wan inch’ool chixk’eeb’al chi nawmank li k’a’aq re ru a’in chiru achixjunil li tz’ejwalej;

35 Xb’aan naq maawa’in aaj tihoneleb’ ru li winq, ut nawaj naq chixjunileb’ li winq te’xnaw naq chi seeb’ taachalq li bkutan; maji’ nachal li hoonal, a’ut ak haye’k chaq re, naq taa’isiiq chaq li ctuqtuukilal sa’ li ruchich’och’, ut dlaj tza taawanq xwankil sa’ xb’een tz’aqal li awa’b’ejinb’il xb’aan.

36 Ut jo’kan ajwi’ li Qaawa’ taawanq xwankil sa’ xb’eeneb’ lix asantil paab’anel, ut btaa’awa’b’ejinq sa’ cxyiheb’, ut taakub’eeq sa’ draqb’a-aatin sa’ xb’een eIdumea, malaj li ruchich’och’.

37 Tz’ilomaqeb’ rix li ataqlahom a’in, xb’aan naq yaaleb’ ut paab’ajel, ut li profeetil aatin ut byeechi’ihom li wankeb’ chi sa’ te’tz’aqloq ru chixjunil.

38 Li k’a’ru kinye laa’in li Qaawa’, ak kinye, ut moko ninpatz’ ta inkuyb’al, ut us ta taa’oso’q li choxa ut li ruchich’och’, li awaatin ink’a’ taa’oso’q; btaatz’aqloq b’an ru chixjunil, ma rik’in tz’aqal cxyaab’ inkux malaj rik’in xyaab’ xkuxeb’ dinmoos, ejuntaq’eet na’el.

39 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ut ilomaq, li Qaawa’ a’an li Dios, ut li aMusiq’ej naxch’olob’ resil, ut li esil yaal, ut li byaal nakana chi junelik q’e kutan. Amen.