Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 29
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 29

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, chi k’utk’u chiru waqib’ li xb’eenil, sa’ Fayette, Nueva York, Septiembre 1830. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’eeman junjunq kutan rub’elaj li ch’utub’aj-ib’, li kitikla 26 Septiembre, 1830.

1–8, Li Kristo naxch’utub’eb’ li sik’b’ileb’ ru xb’aan; 9–11, Rik’in lix k’ulunik A’an taatiklaaq li Jun Mil Chihab’; 12–13, Li Kab’laju te’xraq aatin chirix chixjunil Israel; 14–21, Te’wanq eetalil, yajel, ut sachok-u rub’elaj li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 22–28, Taawanq li xraqikil wakliik chi yo’yo ut li raqb’a-aatin sa’ roso’jik chirix li Jun Mil Chihab’; 29–35, Chixjunil li k’a’aq re ru a’an re musiq’ej chiru li Qaawa’; 36–39, Laj tza ut eb’ lix teep ke’isiik chaq sa’ choxa re te’raaleheb’ li winq; 40–45, Li T’ane’k ut lix Tojb’al rix li maak neke’xk’am chaq li Kolb’a-ib’; 46–50, Eb’ li kok’al li ka’ch’ineb’ xyu’am tojb’ileb’ rix xb’aan lix Tojb’al rix li maak.

1 Cherab’i lix yaab’ xkux li Jesukristo, laj Tojol eerix, li Xnimal ru aLaa’inin, li btojb’il wi’ rix lee maak xb’aan li ruq’ aj cuxtaan;

2 Li ataach’utub’anq re lix tenamit jo’ chanru ajwi’ jun xan kaxlan naxch’utub’eb’ lix kok’ kaxlan rub’el xxik’, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux ut bte’xtuulanob’resi rib’ chiwu, ut te’xpatz’ ink’ab’a’ rik’in tijok chi anchaleb’ xmetz’ew.

3 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq sa’ li hoonal a’in akuyb’il lee maak, jo’kan naq nekek’ul li k’a’aq re ru a’in, a’b’anan chijultiko’q eere naq mexmaakob’ chik, maare anchal taachalq rahilal sa’ eeb’een.

4 Chi yaal ninye eere naq sik’b’il chaq eeru sa’ li ruchich’och’ re xch’olob’ankil lin evangelio rik’in xyaab’ li saho’k ch’oolej, jo’ rik’in axyaab’ xkux li trompeet.

5 Waklesihomaq eech’ool ut chisaho’q sa’ eech’ool, xb’aan naq laa’in wankin sa’ aeeyi, ut laa’in aj baatinanel cherix chiru li Yuwa’b’ej; ut a’an xchaab’ilal li rajom xch’ool xk’eeb’al eere li cawa’b’ejihom.

6 Ut, jo’ tz’iib’anb’il—Yalaq k’a’ru ateetz’aama rik’in bpaab’aal, chi cwankex sa’ junajil chi tijok jo’ chanru lin taqlahom, a’an teek’ul.

7 Ut b’oqb’ilex re xk’eeb’al chi uxmank lix ach’utub’ankileb’ li bsik’b’ileb’ ru inb’aan; xb’aan naq eb’ li sik’b’ileb’ ru inb’aan cneke’rab’i lix yaab’ inkux ut ink’a’ neke’xkawob’resi li draameb’;

8 Jo’kan naq elenaq chaq li aatin chi taqlanb’il xb’aan li Yuwa’b’ej naq ate’ch’utub’amanq sa’ jun chi na’ajej chiru lix b’een li ch’och’ a’in, re bxkawresinkil lix ch’ooleb’, ut re te’kawresimanq sa’ chixjunil li k’a’aq re ru choq’ re li kutan naq taataqlamanq li crahilal ut li sache’k-u sa’ xb’eeneb’ laj maak.

9 Xb’aan naq ak taahaye’q li hoonal ut taanach’oq chaq li kutan naq li ruchich’och’ q’ano’jenaqaq; ut chixjunileb’ laj aq’etq’et ut eb’ li neke’b’aanunk re li maa’usilal te’wanq chanchan li broq waj; ut laa’in cteb’ink’at, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal, re naq maak’a’aq li maa’usilal sa’ xb’een li ruchich’och’;

10 Xb’aan naq ak taahaye’q li hoonal, ut li k’a’ru ayeeb’il chaq xb’aaneb’ lin apostol taatz’aqloq ru; xb’aan naq jo’ chanru ke’xye jo’kan taak’ulmanq;

11 Xb’aan naq laa’in tink’utb’esi wib’ chalen chaq sa’ choxa rik’in wankilal ut nimla loq’alil, wochb’eenaqeb’ chixjunil li ateep aj aran, ut sa’ btiikilal tinwanq rik’ineb’ li winq sa’ ruchich’och’ chiru cjun mil chihab’, ut eb’ laj maak moko te’wanq ta chi xaqxo.

12 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal, chi yaal, ninye eere, ut xikenaq sa’ jun kawil taqlanb’il aatin, xb’aan li rajom li Yuwa’b’ej, naq eb’ lin aapostol, li Kab’laju li ke’wan wik’in sa’ lin k’anjel aran Jerusalen, te’xaqliiq sa’ lin nim uq’ sa’ xkutankil lin k’ulunik sa’ jun xaqal li bxam, chi tiqtooqeb’ rik’in b’aatal re tiikilal, chi wanq koroon sa’ xb’eeneb’ xjolom, sa’ cloq’alil, jo’ chanru ajwi’ naq wankin laa’in, re dxraqb’al aatin chirix chixjunil lix junkab’al laj Israel, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li ke’rahok we ut ke’xpaab’eb’ lin taqlahom, ut maa’ani chik.

13 Xb’aan naq taayaab’asimanq jun atrompeet, najtaq xyaab’ ut kawaq, chanchan ajwi’ sa’ xb’een li Tzuul Sinai, ut taahiikanq chixjunil li ruchich’och’, ut bte’elq chaq—relik chi yaal, eb’ li ckamenaq li ke’kam chi weheb’, re te’xk’ul jun dkoroon re tiikilal, ut re te’tiqib’amanq, ejo’ chanru ajwi’ laa’in, re te’wanq wik’in, re naq junajaqo.

14 A’ut k’ehomaq reetal, ninye eere naq rub’elaj naq taachalq li xnimal ru akutan a’in li bsaq’e taaq’ojyino’q ru, ut li po taakik’o’q ru, ut eb’ li chahim te’t’anje’q chaq sa’ choxa, ut te’wanq ceetalil q’axal ninq wi’chik sa’ choxa taqe’q ut sa’ li ruchich’och’ taq’a;

15 Ut taawanq yaab’ak ut aayaynak sa’ xyanqeb’ lix teepaleb’ li winq;

16 Ut taawanq jun nimla asaqb’ach, taqlanb’il chaq re xsachb’aleb’ li awimq sa’ ruchich’och’.

17 Ut taak’ulmanq, xb’aan lix maa’usilal li ruchich’och’, naq tink’e li aeeqajunk sa’ xb’eeneb’ blaj maak, xb’aan naq ink’a’ te’xjal xk’a’uxl; xb’aan naq nujenaq li sek’ re li xik’ eek’anb’il inb’aan; xb’aan naq k’ehomaq reetal, lin ckik’el ink’a’ tixch’ajob’resiheb’ wi ink’a’ nikine’rab’i.

18 Jo’kan ut, laa’in li Qaawa’ Dios tintaqlaheb’ li raxyaat chiru lix b’een li ch’och’, li te’chapoq reheb’ li wankeb’ chi sa’, ut te’xtiw lix tib’eleb’, ut te’xk’e li motzo’ chi chalk sa’ xb’eeneb’;

19 Ut te’chape’q li ru’ujeb’ li raq’ re naq ink’a’ ate’aatinaq re inmaa’usilankil; ut lix tib’eleb’ taat’ane’q chiruheb’ chaq lix b’aqel, ut lix sa’eb’ li ru sa’eb’ chaq xna’aj;

20 Ut taak’ulmanq naq lix axulel li k’iche’ ut li xik’anel xul rub’el choxa te’xk’uxiheb’ chaq.

21 Ut li nimla atz’eqb’eetal iglees, a’an li bixq aj yumb’eet re chixjunil li ruchich’och’, taa’uq’e’q xb’aan li cxam aj sachonel, a’ yaal jo’ chanru yeeb’il xb’aan xtz’uumal re laj Esekiel li profeet, li ki’aatinak chirix li k’a’aq re ru a’in, li maji’ nak’ulman a’ut dtento taak’ulmanq ajwi’ chi ch’olch’o, jo’ naq yo’yookin laa’in, xb’aan naq eb’ li tz’eqb’eetalil ink’a’ te’awa’b’ejinq.

22 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal, chi yaal, ninye eere naq jo’q’e taaraqe’q li ajun mil chihab’, ut eb’ li winq te’ok wi’chik chixsachb’al xyaalal lix Dios, chirix a’an yal bjarub’aq kutan chik tinkuy li ruchich’och’;

23 Toja’ ut naq taachalq li aroso’jik, li choxa ut li ruchich’och’ te’sache’q ru ut bte’oso’q, ut taawanq jun li ak’ choxa ut jun li cak’ ruchich’och’.

24 Xb’aan naq chixjunil li k’a’aq re ru q’eel ataa’oso’q, ut taa’ak’ob’resimanq chixjunil li k’a’aq re ru, li choxa jo’ ajwi’ li ruchich’och’, ut chixjunil lix tz’aqalil ru, li winq jo’ ajwi’ li xul, li xik’anel xul rub’el choxa, ut lix karil li palaw;

25 Ut yal ta junaq arismal jolomej, malaj junaq k’ajil ink’a’ taasachq, xb’aan naq a’an xyiib’ahom li wuq’.

26 A’ut k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, chi toj maji’aq taa’oso’q li ruchich’och’, laj aMiguel, lin btaqenaqil anjel, tixyaab’asi lix ctrompeet, toja’ ut naq dte’ajq ru chixjunileb’ li kamenaq, xb’aan naq te’teeliiq lix muqleb’aaleb’, ut ete’elq chaq—relik chi yaal, chixjunileb’ ajwi’.

27 Ut li atiikeb’ xch’ool te’ch’utub’aaq sa’ lin bnim uq’ choq’ re li junelik yu’am; ut eb’ laj maak sa’ lin tz’e uq’, tinxutaanaq chireechaninkileb’ chiru li Yuwa’b’ej.

28 Jo’kan naq tinye reheb’—aElenqex wik’in, ex majewanb’ilex, toj sa’ li bxam li junelik nakana, kawresinb’il choq’ re claj tza ut eb’ lix anjel.

29 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, ninye eere, maajun wa kinch’olob’ rik’in tz’aqal xtz’uumal we naq te’sutq’iiq chaq, xb’aan naq ab’ar wankin laa’in ink’a’ neke’ru chi chalk, xb’aan naq moko wan ta wankilal rik’ineb’.

30 A’ut chijultiko’q eere naq moko k’eeb’il ta chixjunil lin raqb’a-aatin reheb’ li winq; ut jo’ xikenaq chaq li aatin sa’ xtz’uumal we, jo’kan ajwi’ taatz’aqloq ru, re naq li axb’eenil taawanq sa’ roso’jik, ut li wan sa’ roso’jik taawanq choq’ xb’eenil sa’ chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan kinyo’ob’tesi rik’in li raatin lin wankilal, a’an lix wankilal lin Musiq’.

31 Xb’aan naq rik’in lix wankilal lin Musiq’ akeb’inyo’ob’tesi; relik chi yaal, chixjunil li k’a’aq re ru re li bmusiq’ej jo’ ajwi’ re li yu’am a’in.

32 Xb’een wa are li musiq’ej, xkab’ re li yu’am a’in, a’an xtiklajik lin k’anjel; ut jo’kan wi’chik, xb’een wa re li yu’am a’in, ut xkab’ re li musiq’ej, a’an roso’jik lin k’anjel—

33 Nekexwaatina re texruuq chixtawb’al ru a’ yaal jo’ li ak eere; a’b’anan choq’ we laa’in lin k’anjel maak’a’ aroso’jik, chi moko wan xtiklajik; a’b’an k’eeb’il eere naq texruuq chixtawb’al ru, xb’aan naq xetz’aama chiwu ut wankex sa’ aatin.

34 Jo’kan ut, chi yaal ninye eere naq choq’ we laa’in, chixjunil li k’a’aq re ru a’an re musiq’ej, ut maajun wa kink’e eere junaq chaq’rab’ li re ta li yu’am a’in; chi moko re junaq winq, chi moko eb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, chi moko laj Adan, lee yuwa’, li kinyo’ob’tesi chaq.

35 K’ehomaq reetal, kink’e re a’an naq taawanq choq’ aj ab’aanunel xjunes rib’, ut kink’e taqlahom re, a’b’an maajun taqlahom re li yu’am a’in kink’e re, xb’aan naq re musiq’ej lin btaqlahom, maawa’eb’ re ruchich’och’ chi moko re li yu’am a’in, chi moko re li tz’ejwalej chi moko re li atawanb’il.

36 Ut kik’ulman naq laj Adan, chi aalenb’il xb’aan laj tza—xb’aan naq, k’ehomaq reetal, alaj tza kiwan rub’elaj laj Adan, xb’aan naq a’an bkixpo’resi xch’ool wik’in, ut kixye, K’e we laa cloq’al, a’an lin dwankilal; ut jo’kan ajwi’ jun erox jachal reheb’ lix fteepal li choxa kixjalb’ehi chaq wik’in xb’aaneb’ lix gtaql xch’ool;

37 Ut ke’tz’eqe’ taq’a, ut chi jo’kan kichal alaj tza ut eb’ lix banjel;

38 Ut k’ehomaq reetal, wan jun li na’ajej kawresinb’il choq’ reheb’ chalen chaq sa’ xtiklajik, ut a’ na’ajej a’an li axb’alb’a.

39 Ut tento taa’uxq naq laj tza ataaraaleheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, malaj ut ink’a’ raj te’ruuq chi wank choq’ aj b’aanunel xjuneseb’ rib’; xb’aan naq wi ta maajo’q’e taawanq li bk’a rik’ineb’, ink’a’ raj te’ruuq chixnawb’al ru li ki’—

40 Jo’kan ut, kik’ulman naq laj tza kiraale laj Adan, ut a’an kixyal li aru che’ li xyehe’ naq ink’a’ taak’uxmanq, ut kixq’et li taqlahom, sa’ li ki’ok wi’ brub’el xwankil li rajom laj tza, xb’aan naq kixq’axtesi rib’ chiru li aaleek.

41 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’ Dios, kintaqla naq ataa’isiiq chaq sa’ li Awimq bEden, chiru chaq li wilob’aal, xb’aan li q’etok aatin kixb’aanu, sa’ li ki’ok wi’ chi ckamenaq sa’ musiq’ejil, a’an li xb’een kamk, a’an ajwi’ li kamk li taawanq choq’ xraqikil dkamk, a’an re musiq’ej, li taach’olob’amanq sa’ xb’eeneb’ laj maak naq tinye: Elenqex, ex emajewanb’ilex.

42 A’ut k’ehomaq reetal, ninye eere, naq laa’in, li Qaawa’ Dios, kink’e re laj Adan ut reheb’ li riyajil, naq ink’a’ ate’kamq jo’ chanru li kamk re li yu’am a’in, toj reetal naq laa’in, li Qaawa’ Dios, tintaqlaheb’ li banjel re xch’olob’ankil chiruheb’ li cjalb’a-k’a’uxlej ut li dtojb’al-ix, xb’aan xpaab’ankil lix k’ab’a’ li eWalal Junaj Chirib’il.

43 Ut chi jo’kan laa’in, li Qaawa’ Dios, kiweetali choq’ re li winq lix kutankil lix ayalb’al rix—re naq rik’in lix ruchich’och’il kamik taaruuq chi bwaklesiik chi cink’a’ chik taakamq choq’ re li djunelik yu’am, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li te’paab’anq;

44 Ut eb’ li moko neke’paab’an ta, choq’ re li junelikil atojb’a-maak; xb’aan naq ink’a’ neke’ru chi toje’k chaq rix chiru lix t’anikeb’ re musiq’ej, xb’aan naq ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl;

45 Xb’aan naq neke’xra li q’ojyin chiru li saqen, ut ink’a’ us lix ab’aanuhomeb’, ut neke’xk’ul lix btojb’aleb’ rik’in li ani neke’xk’e xch’ool chi ab’ink chiru.

46 A’b’an k’ehomaq reetal, ninye eere, naq eb’ li akok’al li ka’ch’ineb’ xyu’am btojb’ileb’ rix chalen chaq sa’ xk’ojlajik li ruchich’och’, sa’ xk’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chiwu.

47 Jo’kan ut, ink’a’ neke’ru chi maakob’k, xb’aan naq moko k’eeb’il ta wankilal re laj Satanas re araalenkileb’ li kok’al toj reetal naq neke’ok chi wank chi bteneb’anb’il chiwu;

48 Xb’aan naq k’eeb’il reheb’ jo’ chanru ajwi’ nawaj, jo’ chanru li nasaho’ wi’ inch’ool, re naq teneb’anb’ilaq li xninqal ru na’leb’ sa’ ruq’eb’ lix ayuwa’eb’.

49 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, naq ani wan xnawom, ma ink’a’ xintaqla chixjalb’al xk’a’uxl?

50 Ut li ani maak’a’ axtawom ru, nakana wik’in laa’in xb’aanunkil re jo’ chanru tz’iib’anb’il. Ut anajwan maak’a’ chik ninch’olob’ cheru sa’ li hoonal a’in. Amen.