Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 37
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 37

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, nach’ rik’in Fayette, Nueva York, Diciembre 1830. Sa’ a’in, k’eeb’il li xb’een taqlahom chirix jun ch’utub’aak sa’ li jun k’ojlajik a’in.

1–4, Eb’ laj santil paab’anel b’oqb’ileb’ chixch’utub’ankil rib’ sa’ li Ohio.

1 K’ehomaq reetal, ninye eere naq moko na’ajman ta ru choq’ we naq ateejaltesi chik li aatin toj reetal naq texxik sa’ li Ohio, ut a’in xb’aan laj xik’ ilonel, ut choq’ re lee chaab’ilal.

2 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere naq ink’a’ texxik toj reetal naq xejultika lin evangelio sa’eb’ li na’ajej a’an, ut xek’e xkawilal li iglees yalaq b’ar natawman, ut k’a’jo’ wi’chik sa’ aColesville, xb’aan naq k’ehomaq reetal, eb’ a’an neke’tijok chiwu rik’in naab’al li paab’aal.

3 Ut jo’kan wi’chik, jun taqlahom nink’e re li iglees, naq na’ajman ru choq’ we naq te’xch’utub’ rib’ sa’ ali Ohio, royb’eninkil li kutan naq lin moos aj Oliver Cowdery taasutq’iiq rik’ineb’.

4 K’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, ut li junjunq chi winq achixsik’aq xjunes li taaraj toj reetal naq tink’ulunq. Chi jo’kan. Amen.