Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 110
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 110

Li k’utb’esink kiril laj Jose Smith li Profeet ut laj Oliver Cowdery sa’ li santil ochoch sa’ Kirtland, Ohio, 3 Abril 1836. Ki’uxman sa’ jun ch’utam sa’ li hilob’aal kutan. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye: “Chiru ewu, kintenq’aheb’ li jun ch’ol chik chi Awa’b’ej chixjek’inkil li Loq’laj Wa’ak re li Qaawa’ re li Iglees, chirix xk’ulb’al rik’ineb’ li Kab’laju, li ke’xtz’aq k’anjelak sa’ li loq’laj meex sa’ li kutan a’in. Chirix xb’aanunkil li k’anjel a’in choq’ reheb’ lin komon, kiwisi wib’ toj sa’ li xaqarib’aal, chi kub’sinb’ileb’ li tz’apleb’ t’ikr, ut kinkub’si wib’, wochb’een laj Oliver Cowdery, sa’ tijok chi tiik qajolom ut chi moko yeeb’il ta. Chirix wakliik chaq sa’ li tijok, kik’utb’esiman li na’leb’ a’in chiqu sa’ wiib’al.”

1–10, Li Qaawa’ Jehova naxk’ut rib’ sa’ loq’alil ut naxk’ulub’a li Santil ochoch re Kirtland choq’ rochoch; 11–12, Laj Moises ut laj Eliyah neke’xk’utb’esi rib’ ut neke’xq’axtesi lix laaweb’ ut lix k’ojlajikeb’; 13–16, Laj Elias nasutq’i ut naxq’axtesi xlaawil lix k’ojlajik, jo’ yeechi’inb’il chi junxilaj xb’aan laj Malakias.

1 Li atz’apleb’ t’ikr ki’isiman chaq chiru li qak’a’uxl, ut bkiteeli li rilob’aal li qanawom.

2 Kiqil li Qaawa’ chi xaqxo sa’ xb’een li helhookil che’ re li xaqarib’aal chiqu; ut rub’el roq a’an kiwan chi tz’akanb’il rik’in tz’aqal oor chanchan xb’onol li q’ol che’.

3 Lix anaq’ ru chanchan raq’ xam; li rismal xjolom saq chanchan li tz’aqal saqb’ach; li brilob’aal q’axal wi’chik nalemtz’un chiru xlemtz’unkil li saq’e; ut lix cyaab’ xkux chanchan xyaab’ li k’iila ha’ neke’jub’ub’nak, a’ xyaab’ xkux ajwi’ li dJehova, li kixye:

4 Laa’in li axb’een ut li xraqik; laa’in li byo’yo, laa’in li kikamsiik; laa’in laj caatinanel cherix chiru li Yuwa’b’ej.

5 K’ehomaq reetal, akuyb’il lee maak; laa’ex ch’ajb’ilex chiwu; jo’kan ut, taqsihomaq lee jolom ut chisaho’q sa’ eech’ool.

6 Chisaho’q sa’ xch’ooleb’ lee komon, ut chisaho’q sa’ xch’ooleb’ chixjunil lin tenamit, li ake’kab’lank re, rik’in xnimaleb’ xmetz’ew, li ochoch a’in choq’ re lin k’ab’a’.

7 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, laa’in axink’ulub’a li bochoch a’in, ut lin k’ab’a’ taawanq arin; ut laa’in tink’utb’esi wib’ chiru lin tenamit rik’in uxtaan sa’ li ochoch a’in.

8 Relik chi yaal, laa’in atink’ut wib’ chiruheb’ lin moos, ut te’waatina rik’in tz’aqal xyaab’ inkux, wi eb’ lin tenamit te’xpaab’ lin taqlahom, ut ink’a’ bte’xtz’ajni li csantil kab’l a’in.

9 Relik chi yaal, lix ch’ooleb’ li mil ut li lajetq chi mil te’saho’q chi naab’al sa’ xk’ab’a’ li aosob’tesink li taahoymanq, ut li btiqib’aak li xe’tiqib’aman wi’ lin moos sa’ li ochoch a’in.

10 Ut taawulaq resil lix na’nookil ru li ochoch a’in toj sa’ jalanil ch’och’; ut a’in xtiklajik li osob’tesink li ataahoymanq sa’ xb’een xjolomeb’ lin tenamit. Chi jo’kan. Amen.

11 Chirix naq kitz’ape’ li ak’utb’esink a’in, kiteeliik wi’chik li choxa chiqu; ut laj bMoises kixk’ut rib’ chiqu, ut kixq’axtesi qe cxlaawil lix dch’utub’ankil Israel chalen chaq sa’ xkaajachalil ruchich’och’, ut lix k’amb’aleb’ chaq xb’e li lajeeb’ teepal chalen chaq li ch’och’ sa’ exnim li saq’e.

12 Chirix a’in, laj aEliyah kixk’ut rib’, ut kixq’axtesi lix bk’ojlajik li cevangelio re laj Abraham, ut kixye naq qik’in laa’o ut li qiyajil chixjunileb’ li tasal tenamit moqon chik chiqix te’osob’tesiiq.

13 Chirix naq kitz’ape’ li k’utb’esink a’in, k’utaamil jun chik xnimal ru ut lemtz’un ruhil k’utb’esink sa’ qab’een; xb’aan naq laj aElias li profeet, li bkik’ame’ sa’ choxa chi ink’a’ kixyal li kamk, kixaqli chiqu, ut kixye:

14 K’ehomaq reetal, ak xtaw tz’aqal xq’ehil li yeeb’il xb’aan xtz’uumal re laj Malakias—li kixch’olob’ xyaalal naq a’an [laj Elias] taataqlamanq, rub’elaj naq taachalq li xnimal ru ut xuwajel xkutan li Qaawa’—

15 Re axsutq’isinkil xch’ooleb’ li yuwa’b’ej rik’ineb’ li alal k’ajolb’ej, ut li alal k’ajolb’ej rik’ineb’ li yuwa’b’ej, maare anchal taasak’e’q chixjunil li ruchich’och’ rik’in jun majewank—

16 Jo’kan ut, lix laawil li jun k’ojlajik a’in q’axtesinb’il sa’ lee ruq’; ut rik’in a’in naru teenaw naq li xnimal ru ut xuwajel axkutan li Qaawa’ nach’ wan, chire ajwi’ li okeb’aal.