Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 86
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 86

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 6 Diciembre, 1832. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’ule’ naq li Profeet yoo chixnumsinkil ut chixtuqub’ankil li hu tz’iib’anb’il wi’ li jaltesinb’il ru aatin sa’ li Santil Hu.

1–7, Li Qaawa’ naxye xyaalalil li jaljookil ru aatin chirix li trigo ut li yib’ aj pim; 8–11, Naxch’olob’ li osob’tesink re li tijonelil li te’xk’ul li ani wankeb’ choq’ aj eechaninel xb’aan li chaq’rab’, jo’ chanru li tz’ejwalej.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex inmoos, chirix li ajaljookil ru aatin chirix li trigo ut li yib’ aj pim.

2 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye, li ch’och’ a’an li ruchich’och’, ut eb’ li apostol a’aneb’ chaq laj awinel re li iyaj;

3 Ut chirix naq ke’kana chi warenaq, li nimla aj rahob’tesihom re li iglees, laj q’etol paab’aal, laj yumb’eet, a’an ajwi’ aBabilonia, li nak’ehok re chixjunileb’ li tenamit chi uk’ak chire lix sek’, sa’ xch’ooleb’ li k’ojk’o wi’ chi awa’b’ejink laj xik’ ilonel, a’ ajwi’ laj Satanas—k’ehomaq reetal, a’an naraw li yib’ aj pim; jo’kan ut, li yib’ aj pim naxlaatz’ob’resi li trigo ut naxtiikisi li biglees sa’ li yamyookil ch’och’.

4 A’b’anan k’ehomaq reetal, sa’ aroso’jik li kutan, anajwan ajwi’ naq yoo li Qaawa’ chi xk’eeb’al chi k’utmank li aatin, ut lix xaq yoo chi moqk ut toj q’un—

5 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, eb’ li aanjel yookeb’ chi elajink chiru li Qaawa’ chi kutan ut chi q’eq, li ak kawaleb’ ut oyb’enk wankeb’ re te’taqlaaq bchixq’olb’al chaq eb’ li awimq;

6 A’ut li Qaawa’ naxye reheb’, meemich’ li yib’ aj pim naq toj q’un li xaq (xb’aan naq q’un chi yaal lee paab’aal), maare anchal teesach ajwi’ li trigo.

7 Jo’kan ut, kanab’omaq li trigo ut li yib’ aj pim chi k’iik xkab’ichaleb’ toj reetal taaq’ano’q chi tz’aqal li q’olom; toja’ ut naq teech’utub’ chaq xb’een wa li trigo sa’ xyanq chaq li yib’ aj pim, ut chirix xch’utub’ankil li trigo, k’ehomaq reetal ut ilomaq, li yib’ aj pim b’ak’b’il chi joob’, ut nakana li ch’och’ chi k’ate’k.

8 Jo’kan ut, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex, li xkana eerik’in li atijonelil chiru xxe’toonileb’ lee yuwa’—

9 Xb’aan naq laa’ex aj aeechaninel xb’aan li chaq’rab’, jo’ chanru li tz’ejwalej, ut bmuqb’ilex chaq chiru li ruchich’och’ eerochb’een li Kristo rik’in li Dios—

10 Jo’kan naq xkana lee yu’am ut li tijonelil, ut tento naq taakanaaq sa’ eek’ab’a’ laa’ex ut lee xe’toonil toj reetal lix ak’ojob’ankil wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru yeeb’il xb’aan xtz’uumaleb’ re chixjunileb’ li santil profeet chalen chaq naq kitikla li ruchich’och’.

11 Jo’kan ut, osob’tesinb’ilex wi nekexkana sa’ lin chaab’ilal, jun asaqen chiruheb’ laj Gentil, ut xb’aan li tijonelil a’in, jun aj kolonel choq’ re lin tenamit bIsrael. Li Qaawa’ kiyehok re. Amen.