Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 105
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 105

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, chire li Nima’ Fishing, Missouri, 22 Junio 1834. Chi jolominb’il xb’aan li Profeet, eb’ laj santil paab’anel li chalenaqeb’ chaq sa’ Ohio ut xkomon chik li na’ajej ke’b’eek toj sa’ Missouri sa’ jun b’ehenel ch’uut li moqon kinawman ru jo’ Xteepal Sion. Lix k’anjeleb’, a’an xk’amb’aleb’ wi’chik laj santil paab’anel sa’ Missouri li ke’isiik chaq, toj sa’ xch’och’eb’ sa’ li Condado Jackson. Eb’ laj Missouri li ke’xrahob’tesiheb’ chaq li komon junxil ke’xuwa naq li Xteepal Sion te’reeqaju li xe’xb’aanu, jo’kan naq ke’chal sa’ xb’eeneb’ laj santil paab’anel sa’ li Condado Clay re xpleetinkileb’. Chirix naq laj jolominel re Missouri kirisi xyeechi’ihom naq tixtenq’aheb’ laj santil paab’anel, laj Jose Smith kixk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–5, Sion taawaklesimanq rik’in xpaab’ankil li choxahil chaq’rab’; 6–13, Taab’aymanq lix tojb’al rix Sion chiru jarub’aq kutan; 14–19, Li Qaawa’ tixpleeti li pleet re Sion; 20–26, Eb’ laj santil paab’anel tento naq chaab’ilaqeb’ xna’leb’ ut ink’a’ te’xnima rib’ chirix li xninqal ru k’anjel naq yookeb’ chixch’utub’ankil rib’; 27–30, Tento taaloq’manq li ch’och’ sa’ Jackson ut eb’ li condado sa’ xsutam; 31–34, Eb’ li xb’eenil te’xk’ul jun tiqib’aak sa’ li rochoch li Qaawa’ sa’ Kirtland; 35–37, Eb’ laj santil paab’anel li b’oqb’ileb’ ut sik’b’ileb’ ru te’santob’resimanq; 38–41, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xtaqsi jun xaqxookil eetalil re tuqtuukilal chiru li ruchich’och’.

1 Chi yaal ninye eere li kech’utub’ eerib’ re teetzol li rajom inch’ool chirix lix atojb’al rix lin tawasinb’il tenamit—

2 K’ehomaq reetal, ninye eere, wi ta moko wan ta li aq’etok aatin re lin tenamit, ut nin’aatinak chirix li iglees ut moko chirix ta li junjunq, anajwan ajwi’ raj ke’ru raj chi toje’k rix.

3 A’b’an k’ehomaq reetal, maji’ neke’xtzol ab’ink chiru li k’a’aq re ru kinpatz’ sa’ ruq’eb’; nujenaqeb’ b’an rik’in li k’iila paay chi maa’usilal, ut ink’a’ aneke’xk’e xkomon li k’a’ru reheb’, jo’ li xk’ulub’eb’ raj laj santil paab’anel, reheb’ li neb’a’ ut li tawasinb’il sa’ xyanqeb’;

4 Ut moko awankeb’ ta sa’ junajil jo’ chanru li junajil li teneb’anb’il xb’aan xchaq’rab’il li choxahil awa’b’ejihom;

5 Ut aSion ink’a’ naru chi waklesimank, bwi ink’a’ rik’in li jar raqal re lix cchaq’rab’il li choxahil awa’b’ejihom; chi jalan chik chan ru, ink’a’ naru nink’ul wik’in.

6 Ut eb’ lin tenamit tento naq ate’q’use’q toj reetal naq te’xtzol bab’ink chiwu, wi taa’ajmanq chi jo’kan, rik’in li rahilal te’xnumsi.

7 Moko nin’aatinak ta chirixeb’ li xaqab’anb’ileb’ chixjolominkil lin tenamit, li wankeb’ choq’ axb’een li xb’eenil re lin iglees, xb’aan naq moko chixjunileb’ ta wankeb’ rub’el li tojb’a-maak a’in.

8 A’b’an nin’aatinak chirixeb’ lin iglees li wankeb’ sa’ jalaneb’ chik li na’ajej—wankeb’ naab’al li te’xye: B’ar wan li Dios reheb’? K’ehomaq reetal, a’an taakoloq reheb’ sa’ xq’ehil li rahilal, malaj ut laa’o ink’a’ tootaqe’q Sion, ut taakanaaq qik’in li qatumin.

9 Jo’kan ut, sa’ xk’ab’a’ li aq’etok aatin xb’aan lin tenamit, aajel ru choq’ we naq eb’ li xb’eenil we te’oyb’eninq chiru jarub’aq kutan re taatojmanq rix Sion—

10 Re naq eb’ ajwi’ a’an taaruuq te’wanq chi kawresinb’il, ut re naq eb’ lin tenamit te’ruuq chi tzole’k chi tz’aqal wi’chik re ru, ut te’xtaw xna’leb’ rik’in li te’xk’ul, ut te’xnaw chi tz’aqal wi’chik re ru chirix li ateneb’anb’il sa’ xb’eeneb’, ut li k’a’ru ninteneb’ sa’ ruq’eb’.

11 Ut a’in ink’a’ naru nak’ehe’ chi k’ulmank toj reetal naq eb’ li axb’eenil we bneke’tiqib’aak rik’in li wankilal chalen chaq taqe’q.

12 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, laa’in kinkawresi jun xnimal ru tiqib’aak ut osob’tesink re ataahoymanq sa’ xb’eeneb’, a’ yaal jo’ tiikeb’ chi paab’ank ut jo’ neke’kana sa’ tuulanil chiwu.

13 Jo’kan ut, aajel ru choq’ we naq eb’ li xb’eenil we te’oyb’eninq chiru jarub’aq kutan, re taatoje’q rix Sion.

14 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ink’a’ ninteneb’ sa’ ruq’eb’ xpleetinkil li pleet re Sion; xb’aan naq, jo’ kinye sa’ jun k’utb’esinb’il na’leb’ junxil, jo’kan ajwi’ tintz’aqob’resi ru—laa’in atinpleeti lee pleet.

15 K’ehomaq reetal, laj asachonel kintaqla chi sachok ut chixkanab’ankil chi sachenaq eb’ li xik’ neke’ilok we; ut moko k’iila chihab’ ta chik naq eb’ a’an ink’a’ te’kanaaq chixtz’ajninkil li weechanihom, ut bchixmajewankil lin k’ab’a’ sa’ xb’eeneb’ li ch’och’ li ckiwosob’tesi re te’ch’utub’amanq lin santil paab’anel.

16 K’ehomaq reetal, laa’in kintaqla re lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, naq tixye re lix akawilal lin junkab’al, reheb’ lin pleetinel, eb’ lin saaj winq, ut li ak xe’ninqan xchihab’, naq te’xch’utub’ rib’ choq’ re lix tojb’al rix lin tenamit, ut te’xrum chaq li najt xteramil kab’l reheb’ li xik’ neke’ilok we, ut te’xjek’iheb’ lix bk’aak’aleneleb’;

17 A’b’anan lix kawilal lin junkab’al ink’a’ ke’ab’in chiru li waatin.

18 A’ut a’ yaal naq wankeb’ li ke’ab’in chiru li waatin, laa’in kinkawresi jun osob’tesink ut jun atiqib’aak choq’ reheb’, wi neke’kana chi tiik chi paab’ank.

19 Laa’in wab’ihom lix tijeb’, ut tink’ulub’a lix mayejeb’, ut na’ajman ru choq’ we naq te’k’ame’q toj arin jo’ jun xyalb’al rix lix apaab’aaleb’.

20 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, jun taqlahom nink’e eere, naq jo’ k’ihal eere kexchal toj arin, li neke’ru chi kanaak sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam, che’kanaaq;

21 Ut eb’ li ani ink’a’ neke’ru chi kanaak, li wankeb’ xjunkab’al sa’ releb’ saq’e, che’kanaaq chiru jarub’aq kutan, a’ yaal jo’ tixxaqab’ lin moos aj Jose choq’ reheb’;

22 Xb’aan naq laa’in tink’e xna’leb’ chirix a’in, ut chixjunil li k’a’aq re ru li tixxaqab’ a’an choq’ reheb’, taatz’aqloq ru.

23 Ut eb’ lin tenamit li wankeb’ sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam, che’wanq chi tiikeb’ tz’aqal chi paab’ank, ut chi k’eeb’ileb’ xch’ool chi tijok, ut chi tuulaneb’ xch’ool chiwu, ut me’xk’utb’esi li k’a’aq re ru kink’utb’esi chiruheb’, toj reetal naq xchaab’ilal inna’leb’ naq taak’utb’esimanq.

24 Mex’aatinak chirixeb’ li raqb’a-aatin, chi moko achenima eerib’ chirix li paab’aal, chi moko chirix li xninqal ru k’anjel; aj ajaq b’an eeru naq teech’utub’ eerib’, a’ yaal sa’ li jun chi na’ajej jo’ li naru, jo’ chanru xch’ooleb’ li tenamit.

25 Ut k’ehomaq reetal, tink’e eere chaab’ilal ut usilal sa’ li rilob’aaleb’ a’an, re taaruuq texhilank sa’ atuqtuukilal ut sa’ xyaalalil, naq yookex chixyeeb’al reheb’ li tenamit: K’anjelahomaq ru li raqb’a-aatin ut li tiik ruhil na’leb’ choq’ qe jo’ chanru li chaq’rab’, ut k’ehomaq reeqaj chirix li rahilal kiqak’ul.

26 Anajwan, k’ehomaq reetal, ninye eere, ex li raab’ilex inb’aan, chi jo’ka’in texruuq chixtawb’al usilal sa’ li rilob’aaleb’ li tenamit, toj reetal naq lix ateepal laj Israel q’axal nim taawulaq.

27 Ut laa’in tinq’unob’resi xch’ooleb’ li tenamit, jo’ kinb’aanu re lix ch’ool laj aFarahon, chi jo’q’ehaq, toj reetal naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut eb’ li xb’eenil we, li keb’inxaqab’, te’wanq xhoonal re xch’utub’ankil lix kawilal lin junkab’al,

28 Ut re xtaqlankileb’ li winq achaab’ileb’ xn’aleb’, re xtz’aqob’resinkil ru li k’a’ru kintaqla chirix bxloq’b’al chixjunil li ch’och’ sa’ li condado Jackson li naru xloq’b’al, ut sa’eb’ li condado li wankeb’ chixk’atq sa’ xsutam.

29 Xb’aan naq a’an rajom inch’ool naq te’loq’e’q li ch’och’ a’in; ut chirix naq loq’b’ileb’ naq eb’ lin santil paab’anel te’reechaniheb’ jo’ chanru li achaq’rab’ re q’axtesink-ib’ li k’eeb’il inb’aan.

30 Ut chirix naq loq’b’ileb’ li ch’och’ a’in, laa’in tinwil lix ateepal laj Israel chi maak’a’eb’ xmaak sa’ reechaninkil tz’aqal lix ch’och’eb’, li ak ke’xloq’ rik’in lix tumineb’, ut sa’ xrumb’al chaq li najt xteramil kab’l reheb’ li xik’ neke’ilok we li wanqeb’ sa’ xb’een, ut sa’ xjek’inkileb’ lix k’aak’aleneleb’, ut sa’ breeqajunkil choq’ we li xik’ neke’ilok we toj sa’ rox sa’ xkaa xtasalil lix tenamiteb’ li xik’ neke’ilok we.

31 A’b’anan, xb’een wa chiwulaq lin teep chi q’axal nim ru, ut chiwanq chi asantob’resinb’il chiwu, re naq taakanaaq chi chaq’al ru jo’ li saq’e, ut saqen ru jo’ li bpo, ut re naq xuwajelaq lix taqsinb’il eetalil chiruheb’ chixjunil li tenamit;

32 Re naq eb’ li awa’b’ejihom re li ruchich’och’ a’in minb’ilaqeb’ ru chixyeeb’al xyaalal naq li awa’b’ejihom re Sion a’an chi tz’aqal yaal li arawa’b’ejihom li qaDios ut lix Kristo; jo’kan ut, choowanq chi bk’eeb’il rub’el lix chaq’rab’ Sion.

33 Chi yaal ninye eere, aajel ru choq’ we naq eb’ li xb’een li xb’eenil re lin iglees te’xk’ul lix atiqib’ankileb’ chalen chaq taqe’q sa’ li wochoch, li kintaqla chi kab’lamank choq’ re lin k’ab’a’ sa’ li ch’och’ Kirtland.

34 Ut eb’ li taqlahom li kink’e chirix Sion ut lix achaq’rab’ a’an, che’k’anjelamanq ut che’tz’aqloq ru, chirix naq tojb’il rix Sion.

35 Ak wanjenaq jun kutan re ab’oqok, a’b’anan xchal xq’ehil naq taawanq jun kutan re sik’ok-u, ut che’sik’manq ru li ani bk’ulub’ejeb’.

36 Ut k’utb’esinb’ilaq chiru lin moos, rik’in xyaab’ xkux li Musiq’ej, li ani asik’b’ileb’ ru; ut eb’ a’an bte’santob’resiiq;

37 Ut a’ yaal jo’ neke’xpaab’ li ana’leb’ te’xk’ul, te’wanq xwankil chirix k’iila kutan chixb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru chirix Sion.

38 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, chepatz’ li tuqtuukilal, moko ka’aj ta wi’ rik’ineb’ li ani ke’sak’ok eere, rik’ineb’ ajwi’ chixjunil li tenamit;

39 Ut taqsihomaq jun aeetalil re btuqtuukilal, ut taqlahomaq jun aatin re tuqtuukilal toj sa’ xmaril li ruchich’och’;

40 Ut chetz’aama li tuqtuukilal chiruheb’ chixjunil li ke’sak’ok eere, jo’ chanru lix yaab’ xkux li Musiq’ej li wan eerik’in, ut achixjunil li k’a’aq re ru taak’anjelaq sa’ junajil choq’ re eechaab’ilal.

41 Jo’kan ut, tiikaqex chi paab’ank, ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, alaa’in wankin eerik’in toj sa’ li roso’jik. Chi jo’kan. Amen.