Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 79
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 79

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 12 Marzo 1832.

1–4, Laj Jared Carter b’oqb’il chixjultikankil li evangelio rik’in laj K’ojob’anel Ch’oolej.

1 Chi yaal ninye aawe, naq a’an rajom inch’ool naq lin moos aj Jared Carter taaxik wi’chik sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e, sa’ li junjunq chi na’ajej, ut sa’ li junjunq chi tenamit, sa’ xwankilal li ak’ojob’ank li xk’ojob’aak wi’, re xch’olob’ankil li sahil esilal re nimla sahil ch’oolejil, a’ li evangelio li junelik nakana.

2 Ut tintaqla sa’ xb’een a’an laj aK’ojob’anel Ch’oolej, li tixk’ut li yaal chiru, ut li b’e b’ar taaxik wi’;

3 Ut a’ yaal jo’ naq tiik chi paab’ank, laa’in tink’e wi’chik q’olom choq’ xkoroon.

4 Jo’kan ut, chisaho’q aach’ool, at inmoos Jared Carter, ut amatxuwak, chan laa Qaawa’, a’an ajwi’ li Jesukristo. Amen.