Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 90
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 90

K’utb’esinb’il na’leb’ re laj Jose Smith li Profeet, k’eeb’il sa’ Kirtland, Ohio, 8 Marzo 1833. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, a’an jun chik raqal ki’ajman re xk’uub’ankil li Xb’eenil Awa’b’ejil (chi’ilmanq xtiklajik li tasal 81); chirix naq kik’eeman, ke’k’ojob’aman laj tenq’ aj k’ehol na’leb’ li yeeb’ileb’ resil sa’ 18 Marzo, 1833.

1–5, Lix laawil li awa’b’ejihom q’axtesinb’il re laj Jose Smith, ut rik’in ruq’ a’an, re li Iglees; 6–7, Laj Sidney Rigdon ut laj Frederick G. Williams tento te’k’anjelaq sa’ li Xb’eenil Awa’b’ejil; 8–11, Li evangelio tento taajultikamanq chiruheb’ lix tenamit laj Israel, chiruheb’ laj Gentil, ut chiruheb’ laj Judio, ut li junjunq chi winq taarab’i sa’ tz’aqal li raatinob’aal; 12–18, Laj Jose Smith ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’ tento te’xk’e xtuqub’ankil ru li Iglees; 19–37, Junjunq li winq k’eeb’ileb’ xna’leb’ xb’aan li Qaawa’ naq te’b’eeq chi tiik ut te’k’anjelaq sa’ lix awa’b’ejihom.

1 Jo’ka’in naxye li Qaawa’: chi yaal, chi yaal, ninye aawe, at walal, akuyb’il laa maak, jo’ chanru li tz’aamanb’il aab’aan, xb’aan naq laa tij ut lix tijeb’ laa komon wulajenaq taqe’q sa’ lin xik.

2 Jo’kan ut, osob’tesinb’ilat chalen anajwan li nakatk’amok re lix alaawil li awa’b’ejihom li k’eeb’il aawe; li bawa’b’ejihom li yoo wi’ chi k’utmank li jun sutaq chik.

3 Chi yaal ninye aawe, lix laawil li awa’b’ejihom a’in maajo’q’e taa’isimanq chaq aawik’in, naq wankat sa’ li ruchich’och’, chi moko sa’ li ruchich’och’ chalel;

4 A’b’anan, rik’in xtz’uumal aawe taak’eemanq li ak’utb’esihom re jalan chik; relik chi yaal, re ajwi’ li iglees.

5 Ut chixjunileb’ li neke’k’uluk reheb’ lix k’utb’esihom li Dios, ache’ril rib’ chanru naq neke’xk’ul, maare anchal taak’ule’q jo’ li k’a’ru yal jo’maajo’, ut eb’ a’an te’k’ame’q rub’el tojb’a-maak xb’aan a’in, ut te’tichk’oq ut te’t’ane’q naq taakub’eeq li kaq-sut-iq’, ut taa’apunq li iq’, ut btaakub’eeq li hab’, ut tixpik’a rib’ chiru li rochocheb’.

6 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye reheb’ laa komon, aj Sidney Rigdon ut aj Frederick G. Williams, kuyb’ileb’ xmaak ajwi’ a’an, ut ilb’ileb’ jo’ juntaq’eet aawik’in sa’ xk’amb’al lix laawil li roso’jikil awa’b’ejihom a’in;

7 Ut jo’kan ajwi’ chi k’anjelanb’il aab’aan, lix laawil li atzoleb’aal reheb’ li profeet, li kintaqla chi k’uub’amank;

8 Re naq rik’in a’an taaruuq te’tz’aqob’resiiq re ru sa’ xk’anjeleb’ choq’ re lix kolb’al Sion; ut eb’ lix tenamit laj Israel, ut eb’ laj Gentil, jo’ k’ihaleb’ li te’paab’anq;

9 Re naq chi k’anjelanb’il aab’aan te’xk’ul li aatin, ut chi k’anjelanb’il xb’aaneb’ a’an li aatin taaxik toj sa’ xmaril li ruchich’och’, rik’ineb’ laj aGentil bxb’een wa, ut chirix a’an, k’ehomaq reetal, ut ilomaq, eb’ a’an te’xik rik’ineb’ laj Judio.

10 Toja’ ut naq nachal xkutankil naq ataak’utb’esimanq lix tel li Qaawa’ rik’in wankilal sa’ xq’unb’esinkileb’ xch’ool li tenamit, eb’ lix tenamit li maak’a’eb’ xnawom chirix li Dios, lix junkab’al laj bJose, chirix li evangelio re lix kolb’aleb’.

11 Xb’aan naq taak’ulmanq sa’ li kutan a’an, naq li junjunq chi winq ataarab’i xtz’aqalil li evangelio sa’ tz’aqal li raatinob’aal, jo’ chanru tz’aqal na’aatinak, rik’in xtz’uumaleb’ re li ani bk’ojob’anb’ileb’ choq’ re li cwankilal a’in, xb’aan lix k’anjelahom laj dK’ojob’anel Ch’oolej, hirb’il sa’ xb’eeneb’ choq’ re xk’utb’esinkil li Jesukristo.

12 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, nink’e jun taqlahom eere naq texkanaaq sa’ li ak’anjel ut awa’b’ejil.

13 Ut naq akaq xechoy xjaltesinkil ru li raatineb’ li profeet, chirix chik a’an atexjolominq sa’ xb’een li na’uxman sa’ li iglees ut li btzoleb’aal;

14 Ut chi yalaq jo’q’e, jo’ k’utb’esinb’ilaq xb’aan laj K’ojob’anel Ch’oolej, teek’ul li ak’utb’esinb’il na’leb’, re xteeb’al ru li bmuqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom;

15 Ut teek’e xtuqub’ankileb’ ru li iglees, ut ateesik’ eena’leb’ ut btextzoloq, ut teenaweb’ ru chixjunil li chaab’il hu, ut li jar paay chi caatinak, li aatinob’aal, ut li tenamit.

16 Ut a’inaq lee b’aanuhom ut lee taqlanb’il k’anjel sa’ chixjunil lee yu’am, naq texjolominq sa’ ch’utam, ut teek’e xtuqub’ankil ru chixjunil li na’leb’ re li iglees ut awa’b’ejihom a’in.

17 aMexxutaanak, chi moko chisache’q eena’leb’; chexwanq b’an chi tijb’il sa’ chixjunil lix taqenaqil eek’a’uxl ut lee bq’etq’etil, xb’aan naq naxk’am chaq jun ra’al sa’ xb’een lee raam.

18 K’ehomaq xtuqub’ankil ru lee rochoch; li aq’emal ut li btz’ajnil chenajtob’resi eerik’in.

19 Anajwan, chi yaal ninye aawe, chik’eemanq jun na’ajej, a’ yaal sa’ junpaat jo’ naru, choq’ re lix junkab’al laa tenq’ aj k’ehol na’leb’ ut aj tz’iib’, aj Frederick G. Williams.

20 Ut lin tiixil moos, aj aJose Smith, yuwa’b’ej, chikanaaq rochb’een lix junkab’al sa’ li na’ajej wan wi’ rochoch anajwan; ut mik’ayiman a’an toj reetal naq lix tz’uumal re li Qaawa’ tixye.

21 Ut lin tenq’ aj k’ehol na’leb’, a’ laj aSidney Rigdon, chikanaaq b’ar wan wi’ rochoch anajwan toj reetal naq lix tz’uumal re li Qaawa’ tixye.

22 Ut li obiisp chisik’oq chi yalb’il xq’e re xtawb’al jun aj ab’aanunel k’anjel; ut a’anaq a’an jun winq li wank bxb’ihomal chi k’uulanb’il—jun winq re li Dios, ut kawaq xpaab’aal—

23 Re naq rik’in a’an taaruuq chixtojb’al rix li junjunq k’as, re naq lix k’uuleb’aal kab’l li Qaawa’ ink’a’ taasache’q xwankil chiru rilob’aaleb’ li tenamit.

24 Chexsik’oq chi ayalb’il eeq’e, bchextijoq junelik, ut chexwanq chi paab’ank, ut cchixjunil li k’a’aq re ru taak’anjelaq sa’ junajil choq’ re lee chaab’ilal, wi nekexb’eek chi tiik ut najultiko’ eere li dsumwank kex’ok wi’ sa’ sumwank cherib’il eerib’.

25 aKa’ch’inaq lee junkab’al, ut q’axal wi’chik lix junkab’al lin tiixil moos aj Jose Smith, yuwa’b’ej, chirixeb’ li ani moko wankeb’ ta sa’ lee junkab’al;

26 Re naq li k’a’aq re ru k’eeb’il choq’ eere, re xk’eeb’al chi uxmank lin k’anjel, moko taa’isimanq ta chaq cheru ut taak’eemanq re li ani moko k’ulub’ejeb’ ta—

27 Ut rik’in a’an texrame’q raj sa’ xtz’aqob’resinkil ru li k’a’aq re ru kexintaqla wi’.

28 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, a’an rajom inch’ool naq lin moos xVienna Jaques tixk’ul tumin re xtojb’al li na’ajman choq’ re, ut taaxik taqe’q sa’ li ch’och’ Sion;

29 Ut li rela’ li tumin taaruuq chi q’axtesimank choq’ we, ut a’an taak’ehe’q xq’ajkamunkil sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan.

30 Chi yaal ninye eere, naq xk’ulub’ sa’ wilob’aal naq taaxik taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, ut tixk’ul jun reechanihom sa’ ruq’ chaq li obiisp;

31 Re naq taaruuq chixtawb’al xna’aj sa’ tuqtuukilal a’ yaal jo’ tiik chi paab’ank, ut moko aj q’emaq ta sa’ lix kutan chalen anajwan.

32 Ut k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq teetz’iib’a li taqlahom a’in, ut teeye reheb’ lee komon Sion, sa’ xk’eeb’al xsahileb’ xch’ool rik’in rahok, naq kexinb’oq ajwi’ chi ajolomink sa’ xb’een Sion sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan.

33 Jo’kan ut, che’xkanab’ intitz’ob’resinkil chirix li na’leb’ a’in.

34 K’ehomaq reetal, ninye eere naq eb’ lee komon sa’ Sion neke’ok chixjalb’aleb’ xk’a’uxl, ut eb’ li anjel neke’saho’ sa’ xch’ool chirixeb’.

35 A’b’anan wan k’iila k’a’aq re ru moko nasaho’ ta wi’ inch’ool, ut moko nasaho’ ta inch’ool chi tz’aqal rik’in lin moos aj aWilliam E. McLellin, chi moko rik’in lin moos aj Sidney Gilbert, ut jo’kan ajwi’ li obiisp, ut jalaneb’ chik wan naab’al k’a’ru tento te’xjal wi’ xk’a’uxleb’.

36 A’ut chi yaal ninye eere, naq laa’in, li Qaawa’, tinyal wu rik’in aSion, ut tintz’aamanq rik’ineb’ li kaweb’ xmetz’ew re, ut btinq’us toj reetal naq taaq’axoq-u, ut cch’ajb’ilaq chiwu.

37 Xb’aan naq a’an ink’a’ taa’isimanq chaq sa’ xna’aj. Laa’in, li Qaawa’, kinyehok re. Amen.