Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 108
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 108

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 26 Diciembre 1835. Li jun tasal a’in kik’ule’ chi tz’aamanb’il xb’aan laj Lyman Sherman, li kik’ojob’aman chaq junxil jo’ aj setenta, ut li kichal rik’in li Profeet re xtz’aamankil jun k’utb’esinb’il na’leb’ re xk’eeb’al chi k’utmank lix teneb’ankil.

1–3, Nakuye’ xmaak laj Lyman Sherman; 4–5, A’an taak’ehe’q sa’ ajl rik’ineb’ li xb’eenil li neke’b’eresink re li Iglees; 6–8, Nab’oqe’ chixjultikankil li evangelio ut chixk’eeb’al xkawilaleb’ lix komon.

1 Chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe, at inmoos Lyman: Kuyb’il aamaak, xb’aan naq xat-ab’in chiru lix yaab’ inkux sa’ chalk arin sa’ li eq’la a’in re xk’ulb’al aana’leb’ rik’in li ani kinxaqab’.

2 Jo’kan ut, achihilanq laa waam chirix laa wanjik sa’ musiq’ejil, ut maayal chik xramb’al chawu lix yaab’ inkux.

3 Ut waklin ut q’axal wi’chik chawil aawib’ chalen anajwan sa’ xpaab’ankil laa yeechi’ihom, li xayeechi’i ut li nakayeechi’i, ut tat-osob’tesiiq rik’in li osob’tesink q’axal nim.

4 Chiwanq aakuyum chi oyb’enink toj reetal naq taab’oqmanq li ach’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej reheb’ lin moos, toja’ ut naq jultikanb’ilaqat aawochb’eeneb’ li xb’een reheb’ li xb’eenil we, ut taak’ul aak’ulub’ rik’in li k’ojob’ank rochb’eeneb’ lix komoneb’ li xb’eenil we li keb’insik’ ru.

5 K’e reetal, a’in lix ayeechi’ihom li Yuwa’b’ej choq’ aawe wi nakatkana chi tiik chi paab’ank.

6 Ut taatz’aqloq ru sa’ aab’een sa’ li kutan a’an naq aak’ulub’aq axjultikankil lin evangelio yalaq b’ar tatintaqla, chalen sa’ li kutan a’an.

7 Jo’kan ut, ak’e xkawilaleb’ laa komon sa’ chixjunil laa waatin, sa’ chixjunil laa tij, sa’ chixjunil laa waklesihom ch’oolej, ut sa’ chixjunil laa b’aanuhom.

8 Ut k’e reetal, ut il, laa’in wankin aawik’in re aawosob’tesinkil ut aaakolb’al chi junelik. Amen.