Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 95
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 95

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 1 Junio 1833. Rik’in li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in toj yoo chi k’eemank li choxahil na’leb’ re xkab’lankil jun li ochoch re loq’onink ut re tzole’k, li rochoch li Qaawa’ (chi’ilmanq li tasal 88:119–136).

1–6, Eb’ laj santil paab’anel neke’q’use’ xb’aan naq ink’a’ ke’xyiib’ li rochoch li Qaawa’; 7–10, Li Qaawa’ naraj roksinkil li rochoch re xtiqib’ankileb’ lix tenamit rik’in li wankilal li nachal chaq taqe’q; 11–17, Li ochoch tento taa’q’axtesimanq jo’ jun na’ajej re loq’onink, ut choq’ tzoleb’aal reheb’ li Apostol.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex li nekexinra, ut li ani nekeb’inra atinq’us ajwi’ re naq bkuyb’ilaq lix maakeb’, xb’aan naq rik’in li q’usuk ninkawresi jun b’e choq’ re cxkolb’aleb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chiru li daaleek, ut kexinra chaq—

2 Jo’kan ut, tento naq texq’use’q ut texwanq chi ch’iilanb’il chiru li wilob’aal;

3 Xb’aan naq xexmaakob’ chiwu rik’in jun maak q’axal ra, rik’in naq ink’a’ kek’oxla li xnimal ru taqlahom sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, li kink’e eere chirix lix kab’lankil li awochoch;

4 Choq’ re li kawresink li nink’oxla xkawresinkileb’ wi’ lin apostol re axsetb’al li ruq’ li wawimq li jun sutaq chik, re tink’e chi uxmank lin bjalanil b’aanuhom, re ctinhoy lin Musiq’ sa’ xb’een chixjunil li tz’ejwalej—

5 A’b’anan k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq naab’aleb’ wan li xe’k’ojob’aak sa’ eeyanq, li keb’inb’oq, a’b’an moko k’i ta reheb’ asik’b’ileb’ ru.

6 Eb’ li ink’a’ sik’b’ileb’ ru xe’maakob’ rik’in jun li maak q’axal ra, rik’in naq yookeb’ chi b’eek chiru aq’ojyin sa’ wa’leb’.

7 Ut choq’ re li ajom a’in kink’e eere jun taqlahom naq teeb’oq lee ach’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, re naq lix bkuyum eesa’ ut li yaab’ak eeb’aan taataqe’q sa’ xxik li Qaawa’ re cSabaot, a’an chi k’utb’il xyaalalil li aatin, laj dyo’ob’tesihom re li xb’een kutan, li xtiklajik ut li roso’jik.

8 Relik chi yaal, ninye chi yaal eere, nink’e eere jun taqlahom naq teekab’la jun ochoch, sa’ li nink’oxla wi’ axtiqib’ankileb’ li keb’insik’ ru rik’in wankilal li nachal chaq taqe’q;

9 Xb’aan naq a’in lix ayeechi’ihom li Yuwa’b’ej choq’ eere; jo’kan naq nekexintaqla chi kanaak, jo’ chanru eb’ lin apostol aran Jerusalen.

10 A’b’anan, eb’ lin moos ke’maakob’ rik’in jun maak q’axal ra, ut kiwakli li awech’ok-ib’ sa’ li btzoleb’aal reheb’ li profeet; li q’axal ra kiweek’a, chan lee Qaawa’; jo’kan naq keb’intaqla chi xik re naq q’usb’ilaqeb’.

11 Chi yaal ninye eere, a’an rajom inch’ool naq teekab’la jun ochoch. Wi nekepaab’ lin taqlahom taawanq eewankil chixkab’lankil.

12 Wi amoko nekepaab’ ta lin taqlahom, lix brahom li Yuwa’b’ej ink’a’ taakanaaq eerik’in, jo’kan naq texb’eeq sa’ q’ojyin.

13 Anajwan wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, ut lix na’leb’ li Qaawa’—chikab’lamanq li ochoch, moko jo’ chanru ta li nab’aanuman sa’ li ruchich’och’, xb’aan naq moko nink’e ta eere naq texwanq jo’ chanru li ruchich’och’;

14 Jo’kan ut, chikab’lamanq jo’ chanru li tink’ut chiru oxib’ eere, li teexaqab’ ut teek’ojob’ choq’ re li wankilal a’in.

15 Ut lix nimal a’an a’anaq o’laju roxk’aal chi oqej xnimal li ru, ut oob’ xkaak’aalaq chi oqej xnajtil li roq, sa’ li jun neb’aal chi sa’.

16 Ut li jun raqal taq’a re li jun neb’aal chi sa’ chiq’axtesimanq we choq’ re lee mayej re li loq’laj wa’ak, ut choq’ re lee jultikanb’il aatin, ut lix kuyunik eesa’, ut li tijok eeb’aan, ut lix aq’axtesinkil chiwu lee rajom q’axal sant, chan lee Qaawa’.

17 Ut li jun raqal taqe’q re li neb’aal chi sa’ chiq’axtesimanq we choq’ tzoleb’aal reheb’ lin apostol, chan li K’ajolb’ej aAhman; malaj sa’ jalan chik aatin, li Alfus, malaj, sa’ jalan chik aatin, li Omegus, a’an ajwi’ li Jesukristo lee bQaawa’. Amen.