Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 124
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 124

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Nauvoo, Illinois, 19 Enero 1841. Rik’in naq kiniman chaq li rahob’tesiik ut li q’etok chaq’rab’ xb’aaneb’ lix taql poopol chirixeb’, ke’mine’ chaq ru laj santil paab’anel chi elk chaq Missouri. Jun taqlahom re kamsink, k’eeb’il xb’aan laj Lilburn W. Boggs, laj jolominel re Missouri sa’ li 27 Octubre 1838, kixkanab’eb’ chi maak’a’ chik k’a’ru te’xb’aanu. Sa’ 1841, naq kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li tenamit Nauvoo, li wan sa’ li na’ajej kiwan wi’ chaq li k’aleb’aal Commerce, Illinois junxil, kiwaklesiik chaq xb’aaneb’ laj santil paab’anel, ut aran kixaqab’aman chaq xjolomil li Iglees.

1–14, Laj Jose Smith nataqlaak chixtaqlankil jun jek’inb’il aatin chi tiik xk’a’uxl re li awa’b’ej re Estados Unidos, reheb’ laj jolominel, ut reheb’ laj taqlanel re chixjunileb’ li tenamit; 15–21, Laj Hyrum Smith, laj David W. Patten, laj Jose Smith, yuwa’b’ej, ut jalaneb’ chik li yo’yookeb’ ut li kamenaqeb’ neke’osob’tesiik xb’aan lix anchalileb’ xch’ool ut lix chaab’ilaleb’; 22–28, Eb’ laj santil paab’anel neke’taqlaak chixkab’lankil jun ochoch re xk’ulb’aleb’ laj jalanil tenamit, ut jun santil ochoch sa’ Nauvoo; 29–36, Li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq tento taa’uxmanq sa’eb’ li santil ochoch; 37–44, Eb’ lix tenamit li Qaawa’ junelik neke’xkab’laheb’ li santil ochoch re xb’aanunkil li santil k’ojob’anb’il k’anjel; 45–55, Eb’ laj santil paab’anel ink’a’ chik neke’teneb’aak chixkab’lankil li santil ochoch sa’ li Condado Jackson sa’ xk’ab’a’ li rahob’tesiik xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok reheb’; 56–83, Nak’eeman li na’leb’ re xk’utb’al chan ru xkab’lankil li Ochoch Nauvoo; 84–96, Laj Hyrum Smith nab’oqe’ chi wank choq’ yuwa’b’ejil aj k’anjel, chixk’ulb’al lix laawil ut chi xaqliik sa’ xna’aj laj Oliver Cowdery; 97–122, Laj William Law ut jalaneb’ chik neke’k’ehe’ xna’leb’ choq’ re lix k’anjeleb’; 123–145, Nayeeman xk’ab’a’eb’ li jolomil aj k’anjel ut eb’ li jek’inb’il aj k’anjel, rochb’een lix k’anjeleb’ ut li molam wankeb’ wi’.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe laa’at, inmoos aj Jose Smith, nasaho’ inch’ool chi tz’aqal rik’in laa mayej ut laa ch’olob’ahom, li kak’e; xb’aan naq choq’ re li ajom a’in katinwaklesi, re tink’ut xchaab’ilal inna’leb’ rik’in li k’a’ru aq’un xmetz’ew re li ruchich’och’.

2 K’ulub’anb’ileb’ laa tij chiwu; ut re xsumenkileb’ ru ninye aawe, naq b’oqb’ilat re naq tikto taataqla jun li jek’inb’il aatin re tiik ruhil k’a’uxlej chirix lin evangelio, ut chirix li aoqech a’in li kink’ojob’ chi wank choq’ xpekal lix xuk Sion, li taaji’e’q ru rik’in xyaalo’jik chanchan re jun reyil ochoch.

3 Taataqlamanq li jek’inb’il aatin a’in rik’in chixjunileb’ li arey sa’ li ruchich’och’, toj sa’ xkaaxukuutil, rik’in li oxloq’inb’il awa’b’ej re tenamit li toja’ xsik’e’ ru, ut eb’ li jolominel li taqenaqeb’ xk’a’uxl sa’ li nimla tenamit li wankat wi’, ut rik’in chixjunileb’ li tenamit re li ruchich’och’ li jek’inb’ileb’ chi najt.

4 Chitz’iib’amanq sa’ li musiq’ej re atuulanil ut rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej, li taawanq aawik’in sa’ xhoonal lix tz’iib’ankil;

5 Xb’aan naq taak’ehe’q aawe xb’aan li Santil Musiq’ej xnawb’al li rajom inch’ool chirixeb’ li rey ut eb’ laj b’eresinel a’an, a’ li taak’ulmanq ajwi’ reheb’ sa’ jun kutan chalel.

6 Xb’aan naq k’e reetal, ok we chixb’oqb’aleb’ re te’xk’e reetal lix saqenkil ut lix loq’al Sion, xb’aan naq xwulak li hoonal xaqab’anb’il re rusilankil.

7 B’oqeb’ ut, rik’in jun jek’inb’il aatin chi kaw xyaab’, ut rik’in li yaal ch’olob’anb’il eeb’aan, ut maaxuwaheb’, xb’aan naq chanchaneb’ li apach’aya’, ut chixjunil lix loq’aleb’ chanchan li ratz’um li sa’ junpaat nat’ane’, re naq te’kanaaq ajwi’ chi maak’a’ k’a’ru te’xpatz’ wi’ xkuyb’aleb’—

8 Ut re taaruuq tinwula’aniheb’ sa’ xkutankil li ula’aniik, naq tinwisi li tz’apleb’ t’ikr tz’aptz’o wi’ li wilob’aal, re xk’eeb’al xna’aj laj rahob’tesinel sa’ xyanqeb’ laj ka’pak’al-u, b’ar wan wi’ li ak’uxuxink ruuch-e, wi neke’xtz’eqtaanaheb’ lin moos ut li yaal ch’olob’anb’il inb’aan, li kink’utb’esi chiruheb’.

9 Ut jo’kan wi’chik, laa’in tin’ula’aninq ut tinq’unob’resi li raameb’, naab’al reheb’ choq’ re lee chaab’ilal, re naq teetaw usilal sa’ li rilob’aaleb’, re te’wulaq rik’in lix asaqenkil li yaal, ut eb’ laj Gentil rik’in lix taqsinkil xloq’al malaj lix waklesinkil Sion.

10 Xb’aan naq lix kutankil li wula’anihom taachalq chi seeb’, sa’ jun ahoonal naq moko k’oxlanb’il ta eeb’aan; ut b’ar taawanq xkolb’aleb’ rix lin tenamit, ut li kolb’a-ib’ na’ajej choq’ reheb’ li ani te’kanaaq reheb’?

11 Ajenqex, ex xreyil li ruchich’och’! Chalqex, chalqex laa’ex, rik’in lee oor ut lee plaat, choq’ re xtenq’ankil lin tenamit, choq’ re li rochoch eb’ lix rab’in Sion.

12 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, lin moos aj Robert B. Thompson chatxtenq’a chixtz’iib’ankil li jek’inb’il aatin a’in, xb’aan naq nasaho’ chi tz’aqal inch’ool rik’in a’an, ut naq a’an taawanq aawik’in;

13 Jo’kan ut, chi’ab’inq a’an chiru li na’leb’ taak’e, ut laa’in tinwosob’tesi rik’in xk’ihanik li osob’tesink; chiwanq chi xaqxo chi paab’ank ut chi tiik xch’ool sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chalen anajwan, ut nimaq ru sa’ li wilob’aal;

14 A’b’anan chijultiko’q re naq lix amertoomil ilom tinpatz’ sa’ ruq’.

15 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, osob’tesinb’il lin moos aj aHyrum Smith, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, ninra a’an xb’aan lix banchalil lix ch’ool, ut xb’aan naq a’an naxra li k’a’ru tiik chiwu, chan li Qaawa’.

16 Jo’kan wi’chik, lin moos aj John C. Bennett chitenq’anq aawe sa’ laa k’anjel sa’ xtaqlankil li waatin rik’ineb’ li rey ut eb’ li tenamit re li ruchich’och’, ut chixxaqab’ rib’ chak’atq, at inmoos aj Jose Smith, sa’ xhoonal li tawasiik; ut ink’a’ taa’oso’q xq’ajkamunkil wi naxk’ul li ana’leb’ li k’eeb’ilaq.

17 Ut xb’aan lix rahom nimaq ru a’an, xb’aan naq wehaq a’an wi tixb’aanu a’in, chan li Qaawa’. Wilom li k’anjel li xb’aanu, li nink’ulub’a wi ink’a’ naxkanab’, ut tink’e choq’ xkoroon li osob’tesink ut xnimal li loq’alil.

18 Ut jo’kan wi’chik, ninye aawe naq a’an rajom inch’ool naq lin moos aj Lyman Wight toj taawanq chi jultikank aatin choq’ re Sion, sa’ li musiq’ej re tuulanil, rik’in inch’olob’ankil chiru li ruchich’och’; ut laa’in tink’am jo’ sa’ axxik’eb’ li t’iw; ut a’an tixtaw loq’alil ut nimank-u choq’ re a’an ut choq’ re lin k’ab’a’.

19 Re naq jo’q’e tixchoy lix k’anjel tinruuq chixk’ulb’al wik’in laa’in, jo’ kinb’aanu ajwi’ rik’in lin moos aj aDavid Patten, li wan wik’in sa’ li hoonal a’in, ut jo’kan ajwi’ lin moos aj bEdward Partridge, ut jo’kan ajwi’ lin tiixil moos aj cJose Smith, yuwa’b’ej, li chunchu drochb’een laj Abraham sa’ xnim uq’, ut osob’tesinb’il ut sant a’an, xb’aan naq we.

20 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, lin moos aj George Miller maak’a’ ab’alaq’il rik’in; naru xkanab’ankil aawib’ chiru a’an xb’aan x’anchalil lix ch’ool; ut sa’ xk’ab’a’ lix rahom li wan chirix li yaal ch’olob’anb’il inb’aan, laa’in, li Qaawa’, ninra.

21 Jo’kan naq ninye aawe, nintz’ap sa’ xb’een xjolom li ropiis jun aobispil, chanchan lin moos aj Edward Partridge, re taaruuq tixk’ul li k’a’ru q’axtesinb’il choq’ re lin junkab’al, re naq tixk’anjela li osob’tesink sa’ xb’een xjolomeb’ li neb’a’ re lin tenamit, chan li Qaawa’. Maajun winq xik’ chi’iloq re lin moos aj George, xb’aan naq a’an tixnima wu.

22 Lin moos aj George, ut lin moos aj Lyman, ut lin moos aj John Snider, ut jalaneb’ chik, che’xkab’la jun aochoch choq’ re lin k’ab’a’, junaq jo’ li tixk’ut lin moos aj Jose chiruheb’, sa’ xb’een li na’ajej tixk’ut ajwi’ chiruheb’.

23 Ut a’anaq jun ochoch re k’ehok warib’aal, jun ochoch te’ruuq wi’ laj jalanil tenamit chi chalk chaq chi najt ut chi hilank chi sa’; jo’kan ut, chiwanq choq’ chaab’il ochoch, tz’aqalaq xchaab’ilal re anchal xk’ulub’ankil, re naq alaj b’e li lub’jenaq taaruuq chixtawb’al xkawilal ut xkolb’al rix naq yooq chixk’oxlankil li raatin li Qaawa’; ut lix bpekal li xuk li kinxaqab’ choq’ re Sion.

24 Li ochoch a’in taawanq choq’ muheb’aal re kawilal wi kab’lanb’ilaq choq’ re lin k’ab’a’, ut wi laj jolominel li taaxaqab’amanq choq’ re ink’a’ tixkanab’ chi chalk k’a’ruhaq chi tz’ajnil sa’ xb’een. Santaq a’an, malaj li Qaawa’ lee Dios ink’a’ taahilanq chi sa’.

25 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, chixjunileb’ lin santil paab’anel che’chalq chaq chi najt.

26 Ut taqlahomaqeb’ laj k’amol esil sa’ aanil, relik chi yaal, aj k’amol esil sik’b’ileb’ ru, ut yehomaq reheb’: Chalqex, rik’in chixjunil lee oor, ut lee plaat, ut lee q’ol terto xtz’aq, ut rik’in chixjunil li najter yiib’anb’il eere; ut rik’in chixjunileb’ li wankeb’ xnawomeb’ chirix li najter yiib’anb’il, li te’ajoq re chalk, te’ruuq chi chalq, ut k’amomaq chaq xtoonal li sutz’ujl, ut xtoonal li yaw, ut xtoonal li chaj, xkomon ajwi’ chixjunil xtoonal li che’ terto xtz’aq re li ruchich’och’;

27 Ut rik’in saq ch’iich’, rik’in kaqi ch’iich’, rik’in ch’iich’ bronce, ut rik’in ch’iich’ sinc, ut rik’in chixjunil li k’a’aq re ru eere terto xtz’aq re li ch’och’; ut kab’lahomaq jun aochoch choq’ re lin k’ab’a’, re naq li Q’axal Taqenaq Xwankil btaahilanq chi sa’.

28 Xb’aan naq moko natawman ta junaq na’ajej sa’ ruchich’och’ re taachalq ut atixk’ojob’ wi’chik li k’a’ru sachenaq chaq cheru, malaj li xrisi chaq a’an, a’ lix tz’aqalil ajwi’ li tijonelil.

29 Xb’aan naq junaq akub’sib’aal ha’ moko natawman ta sa’ xb’een li ruchich’och’ re naq eb’ a’an, lin santil paab’anel, bte’kub’eeq xha’ choq’ reheb’ li kamenaqeb’—

30 Xb’aan naq li k’ojob’anb’il k’anjel a’in wan xna’aj sa’ li wochoch, ut ink’a’ naru chi wank chi k’ulub’anb’il chiwu, ka’ajwi’ sa’ xkutankil lee neb’a’il, chiru li ink’a’ nekexru wi’ chixkab’lankil jun ochoch choq’ we.

31 A’b’anan nekexintaqla laa’ex, chejunilex lin santil paab’anel, achixkab’lankil jun ochoch choq’ we; ut nink’e eere tz’aqal li kutan re xkab’lankil jun ochoch choq’ we; ut chiru li kutan a’an k’ulub’anb’ilaq lee kub’iha’ chiwu.

32 A’b’anan k’ehomaq reetal, sa’ xraqik a’in li xaqab’anb’il, lee kub’iha’ choq’ reheb’ lee kamenaq moko k’ulub’anb’ilaq ta chiwu, ut wi ink’a’ nekeb’aanu li k’a’aq re ru a’in sa’ xraqik li kutan xaqab’anb’il, tz’eqtananb’ilaqex jo’ iglees, eerochb’een lee kamenaq, chan li Qaawa’ lee Dios.

33 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, naq chirix naq wanjenaq tz’aqal li kutan re teekab’la jun ochoch choq’ we, b’ar wan wi’ xna’aj li k’ojob’anb’il k’anjel re kub’sink ha’ choq’ reheb’ li kamenaq, ut xb’aan li kixaqab’aman wi’ chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, eb’ lee kub’iha’ choq’ reheb’ lee kamenaq ink’a’ naru neke’wan chi k’ulub’anb’il chiwu;

34 Xb’aan naq chi sa’ a’an k’ojob’anb’il lix alaawil li santil tijonelil, re texruuq chixk’ulb’al li nimank-u ut li loq’alil.

35 Ut chirix li kutan a’in, lee kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, xb’aaneb’ li jek’inb’ileb’ sa’ jalaneb’ chik li na’ajej, moko k’ulub’anb’ilaqeb’ ta chiwu, chan li Qaawa’.

36 Xb’aan naq k’ojob’anb’il naq sa’ Sion, ut sa’eb’ li roqechal, ut sa’ Jerusalen, eb’ li na’ajej li kinxaqab’ choq’ akolb’a-ib’ na’ajej, te’wanq li na’ajej re lee kub’iha’ choq’ reheb’ lee kamenaq.

37 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, chan ta ru naq k’ulub’anb’ilaq lee ach’ajb’al chiwu, wi ink’a’ nekeb’aanu sa’ jun ochoch li kekab’la choq’ re lin k’ab’a’?

38 Xb’aan naq choq’ re li ajom a’in kintaqla re laj Moises naq tixyiib’ jun amuheb’aal, re naq te’xk’am chirixeb’ sa’ li yamyookil ch’och’, ut naq taakab’lamanq jun bochoch sa’ li ch’och’ li yeechi’inb’il, re naq te’k’utb’esimanq li k’ojob’anb’il k’anjel a’an li ke’wan chi muqmu chalen chaq rub’elaj naq kiwan li ruchich’och’.

39 Jo’kan ut, chi yaal ninye eere, naq lee ayulb’al, ut lee ch’ajb’al, ut lee bkub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, ut lee cch’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, ut lee jultikahom choq’ re lee dmayej xb’aaneb’ li ralal laj Levi, ut choq’ re li k’utb’esinb’il eere sa’ lee ena’ajej q’axal sant li nekek’ul wi’ li yeeb’il aatin, ut lee k’uub’anb’il aatin ut raqb’a-aatin, choq’ re lix tiklajik li k’utb’esinb’il na’leb’ ut lix k’ojlajik Sion, ut choq’ re lix loq’al, lix nimankil ru, ut lix tiqib’ankil chixjunileb’ li ani wankeb’ chi sa’, k’ojob’anb’ileb’ xb’aan li k’ojob’anb’il k’anjel re lin santil ochoch, li junelik taqlanb’ileb’ lin tenamit chixkab’lankil choq’ re lin santil k’ab’a’.

40 Ut chi yaal ninye eere, chikab’lamanq li ochoch a’in choq’ re lin k’ab’a’, re naq tink’utb’esi lin k’ojob’anb’il k’anjel chi sa’ chiruheb’ lin tenamit.

41 Xb’aan naq naxk’ulub’a inch’ool axk’utb’esinkil chiru lin iglees li k’a’aq re ru li wanjenaq chi bmuqmu chalen chaq rub’elaj lix k’ojob’ankil li ruchich’och’, li k’a’aq re ru wan xna’aj sa’ lix k’ojlajik lix ctz’aqalil ru li kutan.

42 Ut atink’ut chiru lin moos aj Jose chixjunil li k’a’aq re ru chirix li ochoch a’in, ut li tijonelil re a’an, ut li na’ajej taakab’lamanq wi’.

43 Ut teekab’la sa’ li na’ajej li xek’oxla xkab’lankil, xb’aan naq a’an li na’ajej li kinsik’ ru choq’ eere re teekab’la.

44 Wi nekexk’anjelak chi anchal eemetz’ew, laa’in tinwosob’tesi li na’ajej a’an re naq asantaq.

45 Ut wi eb’ lin tenamit te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux, ut chiru lix yaab’ xkuxeb’ lin amoos li keb’inxaqab’ re xk’amb’aleb’ xb’e lin tenamit, k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, ink’a’ te’eek’asiiq chaq sa’ xna’ajeb’.

46 Wi b’an ink’a’ te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux, chi moko chiru lix yaab’ xkuxeb’ li winq a’in li keb’inxaqab’, ink’a’ te’osob’tesiiq, xb’aan naq neke’xtz’ajni lin santil ch’och’, ut lin santil k’ojob’anb’il k’anjel, ut tz’iib’anb’il na’leb’, ut lin santil aatin li nink’e reheb’.

47 Ut taak’ulmanq naq wi nekekab’la jun ochoch choq’ re lin k’ab’a’, ut ink’a’ nekeb’aanu li k’a’aq re ru ninye, ink’a’ tink’anjela li axaqab’anb’il aatin li ninxaqab’ choq’ eere, chi moko tintz’aqob’resi ru li yeechi’ihom li nekeroyb’eni sa’ wuq’, chan li Qaawa’.

48 Xb’aan naq aruuchil li osob’tesink, laa’ex, xb’aan tz’aqal eek’anjel, nekek’am chaq li majewank, li josq’il, li xik’ eek’ank ut li raqb’a-aatin sa’ xb’een tz’aqal eejolom, xb’aan xmajelal lee k’a’uxl, ut xb’aan chixjunil lee tz’eqb’eetalil, li nekeb’aanu chiwu, chan li Qaawa’.

49 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq jo’q’e nink’e jun taqlahom re junaq reheb’ li ralaleb’ li winq re xb’aanunkil jun li k’anjel choq’ re lin k’ab’a’, ut eb’ li ralaleb’ li winq a’an neke’xik chi anchaleb’ xmetz’ew ut chi anchal li wan reheb’ re xb’aanunkil li k’anjel a’an, ut ink’a’ neke’xkanab’ axyalb’aleb’ xq’e, ut eb’ li xik’ neke’ilok reheb’ neke’chal sa’ xb’eeneb’ ut neke’xrameb’ chixb’aanunkil li k’anjel a’an, k’ehomaq reetal, aajel ru chiwu naq ink’a’ chik btinteneb’ li k’anjel a’an sa’ ruq’eb’ li ralaleb’ li winq a’an, naq tink’ulub’a b’an lix mayejahomeb’.

50 Ut li maa’usilal ut lix q’etb’al lin santil chaq’rab’ ut li taqlahom, atinwula’ani sa’ xb’een xjolomeb’ li ani ke’ramok ru lin k’anjel, toj sa’ rox sa’ xkaa btasal li tenamit, chiru jo’ najtil cink’a’ neke’xjal xk’a’uxl, ut xik’ nikine’ril, chan li Qaawa’ Dios.

51 Jo’kan ut, xb’aan li ajom a’in xink’ulub’a lix mayejahomeb’ li ani keb’intaqla chixwaklesinkil jun tenamit ut jun aochoch choq’ re lin k’ab’a’, sa’ li bcondado Jackson, Missouri, ut ke’rame’ ru xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok reheb’, chan li Qaawa’ lee Dios.

52 Ut laa’in tinsume li araqb’a-aatin, li josq’il, ut li xik’ eek’ank, li ayaynak ut li yot’e’k musiq’ej, ut li k’uxuxink ruuch-e sa’ xb’een xjolomeb’, toj sa’ rox sa’ xkaa tasal, chiru jo’ najtil ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl, ut xik’ nikine’ril, chan li Qaawa’ lee Dios.

53 Ut a’in nink’e choq’ k’utb’il na’leb’ cheru, re xk’ojob’ankil eech’ool chirix chixjunileb’ li ke’taqlaak chixb’aanunkil jun li k’anjel ut ke’rame’ ru xb’aan ruq’eb’ li xik’ neke’ilok reheb’, ut xb’aan li rahob’tesiik, chan li Qaawa’ lee Dios.

54 Xb’aan naq laa’in li Qaawa’ lee Dios, ut laa’in teb’inkol chixjunileb’ xkomoneb’ lee komon li ke’wan chi asaqeb’ ru xch’ool, ut bke’kamsiik sa’ li ch’och’ Missouri, chan li Qaawa’.

55 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, nekexintaqla wi’chik chixkab’lankil jun aochoch choq’ re lin k’ab’a’, sa’ li na’ajej ajwi’ a’in, re naq bteek’ut eerib’ chiwu naq tiikex chi paab’ank sa’ chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan nekexintaqla wi’, re taaruuq texwosob’tesi, ut tink’e choq’ eekoroon li nimank-u, li kole’k chiru li kamk, ut li junelik yu’am.

56 Ut anajwan ninye eere, chirix li awochoch re k’ehok warib’aal li kexintaqla chixkab’lankil re xk’eeb’al warib’aal reheb’ laj jalanil tenamit, chikab’lamanq choq’ re lin k’ab’a’, ut chik’ab’a’imanq lin k’ab’a’ sa’ xb’een, ut lin moos aj Jose ut lix junkab’al che’wanq xna’ajeb’ chi sa’, chiru li junjunq tasal tenamit.

57 Xb’aan naq li yuluk a’in kink’e sa’ xb’een xjolom a’an, re naq li rosob’tesinkil a’an taak’eemanq sa’ xb’een xjolomeb’ li ralal xk’ajol chirix.

58 Ut jo’ kinye re laj aAbraham chirixeb’ li junkab’al re li ruchich’och’, jo’kan ajwi’ ninye re lin moos aj Jose: Aawik’in laa’at ut rik’ineb’ laa bwiyajil te’osob’tesiiq li junkab’al re li ruchich’och’.

59 Jo’kan ut, lin moos aj Jose ut eb’ li riyajil chirix, che’wanq xna’aj sa’ li ochoch a’an, chiru li junjunq xtasalil tenamit, chi junelik q’e kutan, chan li Qaawa’.

60 Ut chik’ehe’q choq’ xk’ab’a’ li ochoch a’an li Ochoch Nauvoo; ut chiwanq choq’ sahil ch’oolejil muheb’aal choq’ re li winq, ut hilob’aal na’ajej choq’ re laj b’e li lub’jenaq, re naq tixk’oxla lix loq’al Sion, ut lix loq’al a’in, lix pekal lix xuk a’an;

61 Re naq tixk’ul ajwi’ li na’leb’ k’eeb’il xb’aaneb’ li keb’ink’e choq’ nawb’il ru axtoonal li che’, ut choq’ aj bk’aak’alenel sa’ xb’een lix tz’akil.

62 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, lin moos aj George Miller, ut lin moos aj Lyman Wight, ut lin moos aj John Snider, ut lin moos aj Peter Haws, che’xk’uub’ rib’eb’, ut che’xxaqab’ junaq reheb’ chi wanq choq’ awa’b’ej sa’ xb’een lix molameb’ choq’ re xkab’lankil li ochoch a’an.

63 Ut te’xk’uub’ jun taqlanel hu, li te’ruuq wi’ chixk’ulb’aleb’ li jar xtz’aqonikeb’ choq’ re xkab’lankil li ochoch a’an.

64 Ut ink’a’ te’xk’ul chi kub’enaq chiru lajeeb’ roxk’aal chi pees choq’ jun tz’aqonik sa’ li ochoch a’an, ut te’kanab’aaq chixk’ulb’al o’laju mil chi pees rik’in ani junaq chi winq choq’ xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an.

65 A’b’an ink’a’ te’kanab’aaq chixk’ulb’al numenaq o’laju mil chi pees choq’ xtz’aqonik li junaq chi winq.

66 Ut ink’a’ te’kanab’aaq chixk’ulb’al chi kub’enaq chiru lajeeb’ roxk’aal chi pees choq’ xtz’aqonik li junaq chi winq, sa’ li ochoch a’an.

67 Ut ink’a’ te’kanab’aaq chi k’uluk rik’in ani junaq chi winq, jo’ aj tz’aqonel sa’ li ochoch a’in, ka’ajwi’ wi a’an tixtoj lix tz’aqonik sa’ ruq’eb’ sa’ li hoonal naq naxk’ul xtz’aqonik;

68 Ut a’ yaal jo’ nimal lix tz’aqonik naxtoj sa’ ruq’eb’ tixk’ul xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an; a’ut wi maak’a’ naxtoj sa’ ruq’eb’ maajun xtz’aqonik tixk’ul sa’ li ochoch a’an.

69 Ut wi ani junaq tixtoj xtz’aqonik sa’ ruq’eb’ a’an, taawanq choq’ xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an, choq’ re a’an, ut choq’ re lix tasalil tenamit chirix, chiru li junjunq tasal tenamit, chiru jo’ najtil a’an ut eb’ laj eechaninel re te’xk’am xtz’aqonikeb’, ut ink’a’ neke’xk’ayi chi moko neke’risi sa’ ruq’eb’ lix tz’aqonikeb’ chi ajb’il ut chi b’aanunb’il xb’aaneb’, wi teeraj xb’aanunkil li rajom inch’ool, chan li Qaawa’ lee Dios.

70 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, wi lin moos aj George Miller, ut lin moos aj Lyman Wight, ut lin moos aj John Snider, ut lin moos aj Peter Haws, te’xk’ul k’a’ruhaq chi tz’aqonik sa’ ruq’eb’, re tumin, malaj re eechej li neke’xk’ul wi’ xtz’aqil li tumin, maajun chik aj-e te’roksi wi’ jun raqalaq li jun tz’aqonik a’an, ka’ajwi’ sa’ li ochoch a’an.

71 Ut wi neke’roksi jun jachalaq li jun tz’aqonik a’an b’araq chik li maawa’ sa’ li ochoch a’an, chi moko k’ulub’anb’il ta xb’aan laj tz’aqonel, ut ink’a’ neke’xtoj kaahib’ sut lix tz’aq li jun tz’aqonik li neke’roksi b’araq chik li maawa’ sa’ li ochoch a’an, majewanb’ilaqeb’, ut te’eek’asimanq chaq sa’ xna’ajeb’, chan li Qaawa’ Dios, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, Diosin, ut ink’a’ naru ainb’atz’unlenkil sa’ k’a’ruhaq re li k’a’aq re ru a’in.

72 Chi yaal ninye eere, lin moos aj Jose chixtojaq xtz’aqonik sa’ ruq’eb’ choq’ re xkab’lankil li ochoch a’an, jo’ naxk’oxla naq us; a’b’anan lin moos aj Jose ink’a’ naru chixtojb’al numenaq oob’ mil chi pees choq’ xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an, chi moko kub’enaq chiru lajeeb’ roxk’aal chi pees, chi moko naru ani junaq chik chi winq, chan li Qaawa’.

73 Ut wankeb’ chik li neke’ajok re ajwi’ xnawb’al li rajom inch’ool chirixeb’, xb’aan naq xe’xpatz’ sa’ wuq’.

74 Jo’kan ut, ninye eere chirix lin moos aj Vinson Knight, wi taaraj xb’aanunkil li rajom inch’ool chixk’ehaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an choq’ re a’an, ut choq’ re lix tasalil tenamit chirix, chiru li junjunq tasal tenamit.

75 Ut chixtaqsihaq xyaab’ xkux chi najtaq ut chi kawaq xyaab’, sa’ xyiheb’ li tenamit, re axpatz’b’al xchaab’ilaleb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re, ut misach a’an, chi moko chich’inanq xch’ool, ut laa’in btink’ulub’a lix mayejahom, xb’aan naq moko taawanq ta chiwu jo’ lix mayejahom laj Kain, xb’aan naq wehaq a’an, chan li Qaawa’.

76 Chisaho’q xch’ool lix junkab’al, ut che’risihaq chaq xch’ooleb’ rik’in li ch’a’ajkilal; xb’aan naq xinsik’ ru ut xinyul a’an, ut nimanb’ilaq ru sa’ xyi lix junkab’al, xb’aan naq laa’in tinkuy chixjunil lix maak, chan li Qaawa’. Amen.

77 Chi yaal ninye eere, lin moos aj Hyrum chixk’ehaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an jo’ naxk’oxla naq us, choq’ re a’an ut lix tasalil tenamit chirix, chiru li junjunq tasal tenamit.

78 Lin moos aj Isaac Galland chixk’ehaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, ninra a’an xb’aan li k’anjel li xb’aanu, ut tinkuy chixjunil lix maak; jo’kan ut, chiwanq chi jultikanb’il choq’ jun xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an chiru li junjunq tasal tenamit.

79 Lin moos aj Isaac Galland chixaqab’amanq sa’ eeyanq, ut chik’ojob’aaq xb’aan inmoos aj William Marks, ut chi’osob’tesiiq xb’aan a’an, re taaxik rochb’een lin moos aj Hyrum re xb’aanunkil li k’anjel li taareetali lin moos aj Jose chiruheb’, ut te’osob’tesiiq chi naab’al.

80 Lin moos aj William Marks chixtojaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an, jo’ naxk’oxla naq us, choq’ re a’an ut lix tasalil tenamit, chiru li junjunq tasal tenamit.

81 Lin moos aj Henry G. Sherwood chixtojaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an, jo’ naxk’oxla naq us, choq’ re a’an ut li riyajil chirix, chiru li junjunq tasal tenamit.

82 Lin moos aj William Law chixtojaq xtz’aqonik sa’ li ochoch a’an, choq’ re a’an ut li riyajil chirix, chiru li junjunq tasal tenamit.

83 Wi taaraj xb’aanunkil li rajom inch’ool mixk’am lix junkab’al toj sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’ saq’e, toj sa’ Kirtland; a’b’anan laa’in li Qaawa’, tinwaklesi Kirtland, a’ut laa’in, li Qaawa’ wan wik’in jun rapleb’ kawresinb’il choq’ reheb’ li wankeb’ aran.

84 Ut rik’in lin moos aj Almon Babbitt, wan naab’al li k’a’aq re ru moko nasaho’ ta wi’ inch’ool; k’ehomaq reetal, naraj xxaqab’ankil xna’leb’ a’an ruuchil li na’leb’ k’ojob’anb’il inb’aan, a’an li k’eeb’il xb’aan li Awa’b’ejil re lin Iglees; ut naxxaqab’ jun li awakax oor re te’xloq’oni lin tenamit.

85 Maajun winq achi’elq chaq sa’ li na’ajej a’in li xchal arin re xsik’b’al xpaab’ankil lin taqlahom.

86 Wi neke’kana chi yo’yo arin, che’wanq chi yo’yo choq’ we laa’in; ut wi neke’kam, choq’ we laa’in che’kamq, xb’aan naq ate’hilanq chiru chixjunil lix k’anjel arin, ut toj te’wanq chixb’aanunkil lix k’anjeleb’.

87 Jo’kan ut, lin moos aj William chixkanab’ rib’ chiwu, ut chixkanab’ xuwak chirix lix junkab’al, xb’aan li yajel li wan sa’ li ch’och’. Wi anikineera, chepaab’ lin taqlahom; ut li yajel li wan sa’ li ch’och’ btixsutq’isi rib’ choq’ xnimal eeloq’al.

88 Lin moos aj William chixik ut chixch’olob’ lin evangelio li junelik nakana, chi kaw xyaab’ xkux, ut rik’in nimla sahil ch’oolejil, jo’ chanru eek’asinb’ilaq xb’aan lin aMusiq’, chiruheb’ li ani wankeb’ Warsaw, ut chiruheb’ ajwi’ li ani wankeb’ Carthage, ut chiruheb’ ajwi’ li ani wankeb’ Burlington, ut chiruheb’ ajwi’ li ani wankeb’ Madison, ut chiroyb’eni chi wank xkuyum ut chi yalb’il xq’e naq taak’ehe’q chik xna’leb’ sa’ lin jolomil ch’utub’aj-ib’, chan li Qaawa’.

89 Wi taaraj xb’aanunkil li rajom inch’ool, chalen anajwan chi’ab’inq chiru li na’leb’ k’eeb’il xb’aan lin moos aj Jose, ut rik’in li k’a’ru naxk’ul chixk’e axtenq’ankileb’ li neb’a’, ut chixpuktesi lin santil aatin li bjaltesinb’il ru chi ak’il, chiruheb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

90 Ut wi tixb’aanu a’in atinwosob’tesi rik’in xk’ihanik li osob’tesink, re naq moko taawanq ta chi kanab’anb’il xjunes, chi moko te’tawe’q li riyajil bchixtz’aamankil li wa sa’ b’e.

91 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, lin moos aj William chixaqab’amanq, chik’ojob’amanq, ut chiyule’q choq’ aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ chiru lin moos aj Jose, ruuchil lin moos aj Hyrum, re naq lin moos aj Hyrum taaruuq chixk’ulb’al li ropiis li Tijonelil ut aYuwa’b’ejil aj K’anjel, li kixaqab’aman choq’ re a’an xb’aan lix yuwa’, rik’in osob’tesink ut xb’aan ajwi’ xk’ulub’;

92 Re naq chalen anajwan tixk’am lix laawil li arosob’tesihom li yuwa’b’ejil aj k’anjel sa’ xb’een xjolomeb’ chixjunil lin tenamit,

93 Re naq yalaq ani narosob’tesi, osob’tesinb’ilaq, ut yalaq ani anaxmajewa, majewanb’ilaq; re naq yalaq k’a’ru btixb’ak’ sa’ ruchich’och’ b’ak’b’ilaq sa’ choxa; ut yalaq k’a’ru tixhit sa’ ruchich’och’ hitb’ilaq sa’ choxa.

94 Ut chalen sa’ li hoonal a’in ninxaqab’ choq’ re a’an naq taawanq choq’ profeet, ut aaj ilol na’leb’, ut aj k’utb’esinel chiru lin iglees, jo’ ajwi’ lin moos aj Jose;

95 Re naq a’an taak’anjelaq sa’ komonil ajwi’ rik’in lin moos aj Jose; ut naq tixk’ul xna’leb’ rik’in lin moos aj Jose, li tixk’ut chiru li alaaw li taaruuq wi’ chi patz’ok ut taak’uluq, ut taak’ehe’q choq’ xkoroon tz’aqal li osob’tesink, ut li loq’alil, ut li nimank-u, ut li tijonelil, ut eb’ li maatan re li tijonelil, li kik’eeman ajwi’ chaq junxil sa’ xb’een li ani kiwan chaq choq’ inmoos, aj bOliver Cowdery;

96 Re naq lin moos aj Hyrum taaruuq chixch’olob’ankil xyaalal li k’a’aq re ru tink’ut chiru, re naq lix k’ab’a’ jultikanb’ilaq chi nimanb’il ru chiru li junjunq tasal tenamit, chi junelik q’e kutan.

97 Lin moos aj William Law chixk’ulaq ajwi’ li laaw li taaruuq wi’ chi patz’ok ut chixk’ulb’al li osob’tesink; chiwanq chi atuulan xch’ool chiwu, ut chiwanq chi maak’a’ bb’alaq’il rik’in, ut tixk’ul xkomon lin Musiq’, a’an ajwi’ laj cK’ojob’anel Ch’oolej, li taak’utb’esinq chiru a’an li yaal chirix chixjunil li k’a’aq re ru, ut li tixk’e re, sa’ li hoonal ajwi’ a’an, li k’a’ru tixye.

98 Ut eb’ li aeetalil a’in te’taaqenq re—a’an btixk’irtesiheb’ li yaj, taarisiheb’ chaq laj tza, ut taakole’q chiruheb’ li te’xk’e raj re li b’an li nakamsin;

99 Ut taak’ame’q xb’e sa’eb’ li b’e b’ar wi’ li ak’anti’ wan xmay ink’a’ naru chixchapb’al li rit roq, ut taawaklesiiq sa’ lix bk’oxlahom lix jolom chanchan chiru xxik’eb’ li t’iw.

100 Ut wi nawaj tana’ naq tixwaklesi li kamenaq, mixch’anab’ lix yaab’ xkux.

101 Jo’kan ut, lin moos aj William chixjap re ut mikotz xmetz’ew, rik’in sahil ch’oolejil ut saho’k sa’ raam, ut rik’in xyeeb’al hosanna re li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal chi junelik q’e kutan, chan li Qaawa’ lee Dios.

102 K’ehomaq reetal, ninye eere, wan jun li taqlanb’il k’anjel chi k’uulanb’il inb’aan choq’ re lin moos aj William, ut lin moos aj Hyrum, ut choq’ reheb’ xjuneseb’; ut lin moos aj Jose chikanaaq sa’ kab’l, xb’aan naq ajb’il ru a’an. Li rela’ tink’ut cheru moqon. Chi jo’kan. Amen.

103 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, wi lin moos aj aSidney taaraj k’anjelak chiwu ut wank choq’ aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ chiru lin moos aj Jose, chiwakliiq ut chichalq taqe’q ut chixaqliiq sa’ ropiis lix b’oqb’al, ut chixtuulanob’resi rib’ chiwu.

104 Ut wi tixmayeja chiwu jun k’ulub’ejil mayej, ut ch’olob’ahom, ut taakanaaq rik’in intenamit, k’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’ lee Dios, tink’irtesi re naq k’irtesinb’ilaq; ut a’an tixtaqsi wi’chik xyaab’ xkux chiruheb’ li tzuul, ut taawanq choq’ aj ayehol aatin chiru li wilob’aal.

105 Chichalq ut chixk’ojob’ lix junkab’al sa’ li na’ajej wan wi’ rochoch lin moos aj Jose.

106 Ut sa’ chixjunil lix b’eenik chixtaqsi lix yaab’ xkux chanchan rik’in xyaab’ li trompeet, ut chixtijeb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’ naq te’eeleliq chiru li josq’il chalel.

107 Chixtenq’ahaq lin moos aj Jose, ut jo’kan ajwi’ lin moos aj William Law chitenq’anq re lin moos aj Jose, chixtaqlankil jun ajek’inb’il aatin re tiik ruhil k’a’uxlej rik’ineb’ li rey sa’ li ruchich’och’, jo’ chanru ajwi’ kinye junxil eere.

108 Wi lin moos aj Sidney taaraj xb’aanunkil li rajom inch’ool, mixnumsi lix junkab’al sa’eb’ li ch’och’ sa’ areleb’aal li saq’e; chixjal b’an xna’aj li rochoch, jo’ chanru ajwi’ xinye.

109 K’ehomaq reetal, maawa’ rajom inch’ool naq tixsik’ xtawb’al xkolb’al rix ut jun kolb’a-ib’ na’ajej chi moko sa’ ta li tenamit li kinxaqab’ choq’ eere, a’an ajwi’ li tenamit aNauvoo.

110 Chi yaal ninye eere, anajwan ajwi’, wi taa’ab’inq chiru lix yaab’ inkux, usaq choq’ re a’an. Chi jo’kan. Amen.

111 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, lin moos aj Amos Davies chixtojaq xtz’aqonik sa’ ruq’eb’ li ani keb’inxaqab’ chixkab’lankil jun ochoch re k’ehok warib’aal, a’an ajwi’ li Ochoch Nauvoo.

112 A’in chixb’aanuhaq wi taaraj naq taawanq xtz’aqonik, ut chi’ab’inq chiru li na’leb’ k’eeb’il xb’aan inmoos aj Jose, ut chik’anjelaq rik’in tz’aqal li ruq’ re naq k’ulub’anb’ilaq sa’ xch’ooleb’ li winq.

113 Ut naq tixk’ut rib’ naq tiik chi paab’ank sa’ chixjunil li k’a’aq re ru li k’eeb’il chixk’uula, relik chi yaal, sa’ b’ab’ay ajwi’ li k’a’aq re ru, taak’ehe’q choq’ aj ataqlanel sa’ xb’een naab’al;

114 aChixkub’si ut xloq’al, re naq taqsinb’ilaq xloq’al. Chi jo’kan. Amen.

115 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, wi lin moos aj Robert D. Foster taaraj ab’ink chiru lix yaab’ inkux, chixkab’la jun ochoch choq’ re lin moos aj Jose, jo’ chanru li kontraat li ak xk’uub’ rik’in, jo’ taateemanq li okeb’aal chiru chi jo’q’ehaq.

116 Ut chixjal xk’a’uxl chirix chixjunil lix majelal xna’leb’, ut chixtiqib’ rib’ rik’in li arahok, ut chixkanab’ xb’aanunkil li maa’usilal, ut chixkanab’ chixjunil lix xik’ aj aatin;

117 Ut chixtoj xtz’aqonik sa’ ruq’eb’ li molam re li Ochoch Nauvoo, choq’ re a’an ut lix tasalil tenamit chirix, chiru li junjunq tasal tenamit;

118 Ut chi’ab’inq chiru li na’leb’ te’xk’e lin moos aj Jose, ut aj Hyrum, ut aj William Law, ut chiruheb’ laj b’eresinel li keb’inb’oq chixk’eeb’al xk’ojob’ankil Sion; ut usaq choq’ re a’an chi junelik q’e kutan. Chi jo’kan. Amen.

119 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, maajun winq chixtoj xtz’aqonik chiru li molam re li Ochoch Nauvoo, ka’ajwi’ wi aj paab’anel re lix Hu laj Mormon, ut eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ li kink’e eere, chan li Qaawa’ lee Dios;

120 Xb’aan naq li k’a’ru atiqb’il ru malaj k’osb’il ru chiru a’in, rik’in li ink’a’ us nachal chaq, ut taa’ochb’eeniiq rik’in li majewank ut moko rik’in ta li osob’tesink, chan li Qaawa’ lee Dios. Chi jo’kan. Amen.

121 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, li molam re li Ochoch Nauvoo che’xk’ul xtojb’aleb’ chi tiik choq’ reeqaj chixjunil li k’anjel neke’xb’aanu sa’ xkab’lankil li Ochoch Nauvoo, ut chiwanq xtojb’aleb’ jo’ chanru te’xk’e rib’ sa’ aatin chirib’ileb’ rib’, chirix lix tz’aq a’an.

122 Ut li junjunq chi winq li natojok re xtz’aqonik chixk’ehaq xjachal xjachal lix tojb’aleb’, wi jo’kan taa’ajmanq, re xk’eeb’al li nak’anjelak reheb’, chan li Qaawa’; wi ut ink’a’, lix k’anjeleb’ taak’ehe’q sa’ ajl choq’ reheb’ jo’ xtz’aqonikeb’ sa’ li ochoch a’an. Chi jo’kan. Amen.

123 Chi yaal ninye eere, nink’e eere anajwan eb’ alaj k’anjel li wankeb’ sa’ lin Tijonelil, re teek’am lix blaawil a’an, a’an li Tijonelil li wan jo’ chanru xk’anjelil laj cMelkisedek, a’an jo’ chanru xk’anjelil li Walal Junaj Chirib’il.

124 Xb’een wa, nink’e eere laj Hyrum Smith chi wank choq’ ayuwa’b’ejil aj k’anjel cheru, re tixk’am li osob’tesink aj btz’aponel re lin iglees, a’an li Loq’laj Musiq’ej re cyeechi’ink, li dnekextz’ape’ wi’ choq’ re xkutankil li tojb’al-ix, re naq ink’a’ text’ane’q, us ta taaruuq taachalq exhoonal li aaleek sa’ eeb’een.

125 Nink’e eere lin moos aj Jose chi wanq choq’ jolominel xb’eenil sa’ xb’een chixjunil lin iglees, re taawanq choq’ aj jaltesinel ru aatin, aj k’utb’esinel, aaj ilol na’leb’, ut profeet.

126 Nink’e re a’an choq’ xtenq’ aj k’ehol na’leb’ lin moos aj Sidney Rigdon ut lin moos aj William Law, re naq eb’ a’in te’wanq choq’ jun molam ut Xb’eenil Awa’b’ejil, re xk’ulb’al li ak’utb’esihom choq’ re chixjunil li iglees.

127 Nink’e eere lin moos aj aBrigham Young chi wank choq’ awa’b’ej sa’ xb’een li ch’utam re Kab’laju aj b’ehenel;

128 A’eb’ li aKab’laju li neke’k’amok re li laaw re xteeb’al lix wankilal lin awa’b’ejihom sa’ xb’een lix kaaxukuutil li ruchich’och’, ut chirix a’an bchixtaqlankil li waatin re li junjunq li yo’ob’tesinb’il.

129 A’aneb’ laj Heber C. Kimball, laj Parley P. Pratt, laj Orson Pratt, laj Orson Hyde, laj William Smith, laj John Taylor, laj John E. Page, laj Wilford Woodruff, laj Willard Richards, laj George A. Smith;

130 Laj aDavid Patten bkinxok wik’in; k’ehomaq reetal, lix tijonelil maajun winq namaq’ok re chiru; a’b’anan, chi yaal ninye eere, jalan chik taaruuq chi xaqab’amank choq’ re li b’oqok ajwi’ a’an.

131 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, nink’e eere jun li ataqenaqil ch’utam, choq’ re xpekal lix xuk Sion—

132 A’aneb’ a’in, laj Samuel Bent, laj Henry G. Sherwood, laj George W. Harris, laj Charles C. Rich, laj Thomas Grover, laj Newel Knight, laj David Dort, laj Dunbar Wilson—laj Seymour Brunson kinxok wik’in, maajun winq namaq’ok re lix tijonelil, a’b’anan jalan chik taaruuq chi xaqab’amanq sa’ li tijonelil ajwi’ a’an sa’ xna’aj; ut chi yaal ninye eere, lin moos aj Aaron Johnson chik’ojob’amanq choq’ re li b’oqok a’in sa’ xna’aj—laj David Fullmer, laj Alpheus Cutler, laj William Huntington.

133 Ut jo’kan wi’chik, nink’e eere laj Don C. Smith chi wank choq’ awa’b’ej sa’ xb’een jun li molam re taqenaqil aj tij;

134 A’ li k’ojob’anb’il k’anjel li tikib’anb’il choq’ re xk’eeb’al xwankileb’ li ani te’xaqab’aaq choq’ xaqxookil awa’b’ej malaj moos sa’ xb’eeneb’ li jar aoqech li jek’inb’ileb’ sa’ jalaneb’ chik li na’ajej;

135 Ut neke’ru ajwi’ chi b’eek wi neke’raj, a’b’anan neke’k’ojob’aak choq’ xaqxookil awa’b’ej; a’in ropiis lix b’oqb’aleb’, chan li Qaawa’ lee Dios.

136 Nink’e re a’an laj Amasa Lyman ut aj Noah Packard choq’ aj tenq’ aj k’ehol na’leb’, re naq te’jolominq sa’ xb’een lix molameb’ li taqenaqil aj tij re lin iglees, chan li Qaawa’.

137 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, nink’e eere laj John A. Hicks, laj Samuel Williams, ut laj Jesse Baker, ut a’ tijonelil a’an najolomin sa’ xb’een lix molameb’ li axb’eenil, a’an li molam li k’ojob’anb’il choq’ reheb’ li xaqxookil aj k’anjel; a’b’anan neke’ru chi b’eek, a’ut k’ojob’anb’ileb’ chi wank choq’ xaqxookil aj k’anjel chiru lin iglees, chan li Qaawa’.

138 Ut jo’kan wi’chik, nink’e eere laj Joseph Young, laj Josiah Butterfield, laj Daniel Miles, laj Henry Herriman, laj Zera Pulsipher, laj Levi Hancock, laj James Foster, chi jolomink sa’ xb’een lix molameb’ li asetenta;

139 A’ li molam li tikib’anb’il choq’ reheb’ li xb’eenil aj b’ehenel, re te’xch’olob’ xyaalal ink’ab’a’ sa’ chixjunil li ruchich’och’, yalaq b’ar naq li taqenaqil ch’utam aj b’ehenel, eb’ lin apostol, te’xtaqlaheb’ re xkawresinkil jun li b’e chiru li wilob’aal.

140 Jalan wi’ li molam a’in rik’in lix molameb’ li xb’eenil, rik’in naq li jun wan chi b’eek rajlal, ut li jun chik wan chi jolomink sa’ xb’eeneb’ li iglees chi jo’q’ehaq; li jun teneb’anb’il chi jolomink chi jo’q’ehaq, ut li jun chik maajun xteneb’ankil wan re jolomink, chan li Qaawa’ lee Dios.

141 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, nink’e eere laj Vinson Knight, laj Samuel H. Smith, ut laj Shadrach Roundy, wi a’an tixk’ul, naq te’jolominq sa’ xb’een li aobispil; jun eenawom chirix li obispil a’an k’eeb’il eere sa’ li hu re li bTzol’leb’ ut li Sumwank.

142 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, laj Samuel Rolfe ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’ choq’ reheb’ laj tij, ut li awa’b’ej reheb’ li tzolonel ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, ut jo’kan ajwi’ li awa’b’ej reheb’ laj tenq’anel ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, ut jo’kan ajwi’ li awa’b’ej re li oqech ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’.

143 Eb’ li opiis a’in xink’e eere, ut lix laawileb’ a’an, choq’ re tenq’ank ut choq’ re jolomink, choq’ re xb’aanunkil li k’anjel ut axtz’aqob’resinkileb’ ru lin santil paab’anel.

144 Ut jun taqlahom nink’e eere, naq teenujob’resi chixjunil li opiis a’in ut ateek’ulub’a xka’b’a’eb’ li xinye, malaj teetz’eqtaanaheb’ sa’ lin jolomil ch’utub’aj-ib’;

145 Ut naq teekawresi li na’ajej choq’ re chixjunil li opiis a’in sa’ li wochoch, naq teekab’la choq’ re lin k’ab’a’, chan li Qaawa’ lee Dios. Chi jo’kan. Amen.