Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 56
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 56

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 15 Junio 1831. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naxq’us laj Ezra Thayre xb’aan naq ink’a’ ki’ab’in chaq chiru jun li k’utb’esinb’il na’leb’ li ak’ k’eeb’il (a’an li “taqlahom” yeeb’il resil sa’ raqal 8), li kixk’ul chaq laj Jose Smith choq’ re, ut li naxk’e xna’leb’ laj Ezra Thayre chirix lix teneb’anb’il k’anjel sa’ lix ch’och’ laj Frederick G. Williams, b’ar wi’ wan rochoch. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in narisi ajwi’ xb’oqb’al laj Ezra Thayre naq taaxik toj sa’ Missouri rochb’een laj Thomas B. Marsh (chi’ilmanq tasal 52:22).

1–2, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xpaqo lix krus ut te’xtaaqe li Qaawa’ re xk’ulb’al li kolb’a-ib’; 3–13, li Qaawa’ nataqlan ut narisi xtaqlahom, ut eb’ li ink’a’ neke’ab’in chiru neke’tz’eqe’; 14–17, Rahilal sa’ xb’eeneb’ li b’ihom li ink’a’ te’tenq’anq reheb’ li neb’a’, ut rahilal sa’ xb’eeneb’ li neb’a’ li moko yot’b’il ta xch’ooleb’; 18–20, Osob’tesinb’ileb’ li neb’a’ li saqeb’ ru li raam, xb’aan naq eb’ a’an te’eechaninq re li ruchich’och’.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit li anekexk’amok re ink’ab’a’ jo’ nekeye, chan li Qaawa’ lee Dios; xb’aan naq k’ehomaq reetal, lochlo injosq’il chirixeb’ laj po’resihom ch’oolej, ut eb’ a’an te’xnaw ru lin tel ut li xik’ naweek’a, sa’ xkutankil li bula’aniik ut li josq’il sa’ xb’eeneb’ li tenamit.

2 Ut ani ink’a’ tixpaqo lix akrus ut btinixtaaqe, ut ink’a’ tixpaab’ lin taqlahom, a’an ajwi’ ink’a’ taakole’q.

3 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, nintaqlan; ut ani ink’a’ ataa’ab’inq chiwu, btaa’isiiq chaq sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan, chirix naq xintaqlan ut q’etb’il li taqlahom.

4 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, nintaqlan ut anawisi li taqlahom, jo’ nink’oxla naq us; chixjunil ut a’in sumenb’ilaq sa’ xb’een xjolomeb’ laj bpo’resihom ch’oolej, chan li Qaawa’.

5 Jo’kan ut, nawisi li taqlahom li kik’eeman reheb’ lin moos aj aThomas B. Marsh ut aj Ezra Thayre, ut nink’e jun ak’ taqlahom re lin moos aj Thomas, naq tixchap xb’e chi seeb’ toj sa’ li ch’och’ Missouri, ut lin moos aj Selah J. Griffin taaxik ajwi’ rochb’een.

6 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, nawisi li taqlahom li kik’eeman reheb’ lin moos aj Selah J. Griffin ut laj Newel Knight, xb’aan lix jipilaleb’ xk’a’uxl lin tenamit li wankeb’ Thompson, ut li po’resink ch’oolej xb’aaneb’.

7 Jo’kan ut, lin moos aj Newel Knight chikanaaq rik’ineb’; ut jo’ k’ihaleb’ li te’xik neke’ru chi xik, li tuulaneb’ chiwu, ut te’k’ame’q xb’e xb’aan a’an toj sa’ li ch’och’ li kinxaqab’.

8 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, naq lin moos aj Ezra Thayre tento tixjal xk’a’uxl chirix lix aq’etq’etil, ut li xnimankil rib’, ut taa’ab’inq chiru li taqlahom li ak junxil kink’e re chirix li na’ajej wan wi’ rochoch.

9 Ut wi tixb’aanu a’in, jo’ maajun jache’k taa’uxq sa’ li ch’och’, a’an toj xaqab’anb’ilaq chi xik sa’ li ch’och’ Missouri;

10 Wi ut ink’a’, tixk’ul li tumin li ak xtoj, ut taa’elq chaq sa’ li na’ajej, ut ataa’isiiq chaq sa’ lin iglees, chan li Qaawa’ Dios reheb’ li teepal;

11 Ut us ta taa’oso’q li choxa ut li ruchich’och’, li aatin a’in ink’a’ ataa’oso’q; taatz’aqloq b’an ru.

12 Ut wi taa’ajmanq naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, tixtoj li tumin, k’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, tintoj wi’chik re sa’ li ch’och’ Missouri, re naq eb’ li ani tixk’ul a’an te’q’ajkamumanq wi’chik a’ yaal li k’a’ru neke’xb’aanu;

13 Xb’aan naq a’ yaal li k’a’ru neke’xb’aanu jo’kan te’k’uluq, a’ ajwi’ li ch’och’ choq’ reechanihomeb’.

14 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ reheb’ lin tenamit—wan k’iila k’a’aq re ru cheb’aanu ut chejal wi’ eek’a’uxl; xb’aan naq k’ehomaq reetal, taqenaq lee maak chiwu, ut moko kuyb’il ta, xb’aan naq nekesik’ axtawb’al eena’leb’ sa’ tz’aqal lee b’e.

15 Ut moko k’ojob’anb’il ta eech’ool. Ut moko nekex’ab’in ta chiru li yaal; anasaylan b’an eech’ool rik’in li maa’usilal.

16 Rahilal sa’ eeb’een laa’ex ab’ihom winq, li ink’a’ btexk’ehoq xkomon li k’a’ru eere reheb’ li cneb’a’; xb’aan naq lee db’ihomal tixmo’ob’resi eeraam; ut a’inaq lee yaab’ahom sa’ xkutankil li ula’aniik, ut li raqb’a-aatin, ut li xik’ eek’anb’il: Ak xnume’ li eq’ole’k, xraqe’ chik li saq’ehil, ut moko kolb’il ta li waam!

17 Rahilal sa’ eeb’een laa’ex, winq aneb’a’, li moko yot’b’il ta eech’ool, li moko tuulan ta eemusiq’, ut li moko k’ojk’o ta lee sa’, ut li moko ramb’il ta eeruq’ chi chapok chiru li k’a’ru re jalan chik winq, li nujenaq xnaq’ eeru rik’in brahok eechej, ut li ink’a’ texk’anjelaq rik’in tz’aqal eeruq’!

18 A’ut osob’tesinb’ileb’ li aneb’a’ li saqeb’ ru li raam, li byot’b’ileb’ xch’ool, ut li tuulaneb’ xmusiq’, xb’aan naq eb’ a’an te’ril li crawa’b’ejihom li Dios chi chalk rik’in wankilal ut nimla loq’alil choq’ re xkolb’aleb’ a’an; xb’aan naq rehaqeb’ a’an lix naab’alil li druchich’och’.

19 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, taak’ulunq li Qaawa’, ut taawanq axq’ajkamuhom rik’in, ut a’an tixq’ajkamu li junjunq chi winq, ut te’saho’q sa’ xch’ool li neb’a’;

20 Ut eb’ li tasal tenamit reheb’ ate’reechani li ruchich’och’ chiru li junjunq tasal tenamit, chi junelik q’e kutan. Ut anajwan nink’e xraqik eeraatinankil. Chi jo’kan. Amen.