Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 7
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 7

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Oliver Cowdery, sa’ Harmony, Pennsylvania, Abril 1829, naq ke’patz’ok rik’in li Urim ut Tumim chirix laj Jwan, li raarookil tzolom, ma kikana sa’ li tz’ejwalej malaj kikam chaq. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’an jun esil li jaltesinb’il ru, li tz’iib’anb’il chaq chiru perel tz’uum xb’aan laj Jwan ut muqb’il chaq xb’aan a’an.

1–3, Laj Jwan li Raaro taawanq chi yo’yo toj reetal naq taachalq li Qaawa’; 4–8, Laj Pedro, laj Santiago ut laj Jwan wan xlaawil li evangelio rik’ineb’.

1 Ut li Qaawa’ kixye we: At aJwan, raarookat inb’aan, k’a’ru bnakawaj? Xb’aan naq wi nakapatz’ k’a’ruhaq li nakawaj, taak’eemanq aawe.

2 Ut laa’in kinye re: At Qaawa’, k’e we wankilal sa’ xb’een li akamk, re taaruuq tinwanq chi yo’yo ut tink’ameb’ chaq li aamej aawik’in.

3 Ut li Qaawa’ kixye we: Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, xb’aan naq kawaj a’in atatkanaaq toj reetal naq tink’ulunq sa’ binloq’al, ut ctat-aatinaq jo’ profeet chiruheb’ li tenamit, junkab’al, aatinob’aal ut teepal.

4 Ut xb’aan a’in naq li Qaawa’ kixye re laj Pedro: Wi nawaj laa’in naq taakanaaq toj reetal tink’ulunq, k’a’ru taawaj wi’? Xb’aan naq a’an kiraj wik’in naq tixk’ameb’ chaq li aamej wik’in, a’b’anan laa’at kawaj naq chi seeb’ tatchalq wik’in sa’ lin aawa’b’ejihom.

5 Ninye aawe, at Pedro, chaab’il ajom a’in; a’b’an li raaro inb’aan kiraj naq tixb’aanu k’a’ruhaq chik, malaj jun k’anjel li toj nim wi’chik sa’ xyanqeb’ li winq chiru li xb’aanuhom chaq junxil.

6 Relik chi yaal, a’an xk’am sa’ xb’een jun li k’anjel li nim wi’chik ru; jo’kan naq tink’e a’an choq’ xam naxamnak ut choq’ aanjel aj k’anjelanel; a’an taak’anjelaq choq’ reheb’ li te’wanq choq’ baj eechanihom re li kolb’a-ib’, li wankeb’ sa’ li cruchich’och’.

7 Ut tatink’e laa’at chi k’anjelak choq’ re a’an ut re laa komon aj Santiago; ut eere oxib’al laa’ex tink’e li wankilal ut axlaawil li k’anjel a’in toj reetal naq tink’ulunq.

8 Chi yaal ninye eere, teek’ul eekab’ichal jo’ chanru lee rajom, xb’aan naq eekab’ichal anasaho’ eech’ool rik’in li k’a’ru keraj.