Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 102
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 102

Tz’iib’anb’il esil re lix k’uublajik li xb’een taqenaqil ch’utam re li Iglees, sa’ Kirtland, Ohio, 17 Febrero, 1834. Li esil kitz’iib’aak chaq xb’een wa xb’aaneb’ li Xb’eenil aj Oliver Cowdery ut aj Orson Hyde. Li Profeet kixtuqub’ ru li esil sa’ li kutan jun chik, ut wulajaq a’an li tuqub’anb’il esil kik’ulub’aak sa’ komonil xb’aan li taqenaqil ch’utam jo’ “jun jolomil na’leb’ ut xna’ xchaq’rab’il li taqenaqil ch’utam” re li Iglees. Li raqal 30 toj sa’ li 32, li na’aatinak chirix lix Ch’utameb’ li Kab’laju chi Apostol, kitiqe’ chi b’eresinb’il xb’aan laj Jose Smith sa’ 1835, naq kikawresiik li jun tasal a’in re xpuktesinkil sa’ li Tzol’leb’ ut Sumwank.

1–8, Jun taqenaqil ch’utam naxaqab’aman re xtuqub’ankil li xninqal ru ch’a’ajkilal li neke’wakli sa’ li Iglees; 9–18, Nak’utman chan ru naq taa’ab’imanq li na’leb’; 19–23, Li awa’b’ej re li ch’utam naxye k’a’ru taab’aanumanq; 24–34, Nach’olob’aman chanru napatz’man xnumsinkil wi’chik li raqb’a-aatin.

1 Sa’ li kutan a’in jun jolomil ch’utam re kaahib’ xka’k’aal li taqenaqil aj tij ke’ch’utla sa’ rochoch laj Jose Smith, alalb’ej, jo’ k’utb’esinb’il, ut ke’xtikib’ xk’uub’ankil li ataqenaqil ch’utam re lix iglees li Kristo, li te’wanq wi’ kab’laju chi taqenaqil aj tij, ut jun malaj oxib’ chi awa’b’ej, jo’ chanru taa’ajmanq ru.

2 Li taqenaqil ch’utam kixaqab’aman chi k’utb’esinb’il, re naq taa’uxq xtuqub’ankil li xninqal ru ch’a’ajkilal li te’ruuq chi wakliik sa’ li iglees, li ink’a’ neke’ru chi tuqub’aak xb’aan li iglees, malaj xb’aan lix ach’utam li obiisp re te’k’ojob’aaq xch’ool li ani ch’a’ajkilanb’il.

3 Laj Jose Smith, alalb’ej, laj Sidney Rigdon ut laj Frederick G. Williams ke’k’ulub’aman choq’ awa’b’ejeb’ xb’aan lix yaab’ xkux li ch’utam; ut laj Jose Smith, yuwa’b’ej, laj John Smith, laj Joseph Coe, laj John Johnson, laj Martin Harris, laj John S. Carter, laj Jared Carter, laj Oliver Cowdery, laj Samuel H. Smith, laj Orson Hyde, laj Sylvester Smith, ut laj Luke Johnson, taqenaqileb’ aj tij, ke’sik’e’ ru re te’wanq choq’ xaqxookil ch’utam choq’ re li iglees, xb’aan lix yaab’ xkux li ch’utam sa’ junajil.

4 Toja’ naq kipatz’man reheb’ li komon sa’ li ch’utam li ak yeeb’ileb’ resil ma neke’xk’ulub’a lix xaqab’ankileb’, ut ma te’k’anjelaq sa’ li opiis a’an jo’ chanru lix chaq’rab’il li choxa, ut chixjunileb’ ke’chaq’ok naq te’xk’ulub’a lix xaqab’ankileb’, ut te’wanq sa’ li ropiiseb’ jo’ chanru li rusilal li Dios li q’axtesinb’il reheb’.

5 Li rajlankileb’ li ani ke’wan sa’ li ch’utam, li ke’tz’aqon sa’ li k’ulub’ank sa’ lix k’ab’a’ ut choq’ re li iglees sa’ xxaqab’ankileb’ li komon re li ch’utam li ak yeeb’ileb’ resil, a’an oxib’ roxk’aal, ut a’aneb’ a’in: b’eleeb’ li taqenaqil aj tij, wuqlaju li xb’eenil, kaahib’ laj tij, ut oxlaju li komon.

6 K’ulub’anb’il: naq li taqenaqil ch’utam ink’a’ neke’ru chi wank xwankil chi k’anjelak chi maa’ani rik’ineb’ wuqub’ reheb’ li komon re li ch’utam li ak yeeb’ileb’ resil, malaj eb’ li xaqab’anb’ileb’ chi tz’aqal sa’ xna’ajeb’ a’an.

7 Li wuqub’ a’in te’wanq xwankil chixxaqab’ankil xkomoneb’ chik li taqenaqil aj tij, li te’xk’oxla naq k’ulub’ejeb’ ut neke’ru chi k’anjelak sa’ xna’ajeb’ li komon re li ch’utam li maa’aniheb’.

8 K’ulub’anb’il: naq jo’q’e yamyo jun na’ajej xb’aan lix kamik junaq reheb’ li komon re li ch’utam li ak yeeb’ileb’ resil, malaj li risinkil sa’ li ropiis xb’aan q’etok aatin, malaj li risinkil chaq sa’ xb’ak’leb’ li jolomink a’in re li iglees, taanujob’resimanq rik’in li k’ab’a’iik xb’aan li awa’b’ej malaj eb’ li awa’b’ej, ut k’ulub’anb’ilaq xb’aan xyaab’ xkux jun jolomil ch’utam re li taqenaqil aj tij, li taa’uxmanq choq’ re li ajom a’an, re te’k’anjelaq sa’ lix k’ab’a’ li iglees.

9 Li awa’b’ej re li iglees, li wan ajwi’ choq’ awa’b’ej re li ch’utam, naxaqab’aman chi ak’utb’esinb’il, ut bnak’ulub’aak sa’ lix k’anjel xb’aan lix yaab’ xkux li iglees.

10 Ut naxk’am rib’ rik’in lix wankilal li ropiis a’an naq taajolominq sa’ xb’een li ch’utam re li iglees; ut k’eeb’il re naq tenq’anb’ilaq xb’aan wiib’ chik li awa’b’ej, xaqab’anb’ileb’ jo’ chanru ajwi’ naq kixaqab’aman a’an.

11 Ut wi taa’uxq naq maa’ani jun malaj xkab’ichal reheb’ li xaqab’anb’ileb’ chixtenq’ankil, a’an wan xwankil chi jolomink sa’ xb’een li ch’utam chi maak’a’ xtenq’anel; ut wi maa’ani ajwi’ a’an, eb’ chik li awa’b’ej wankeb’ xwankil chi jolomink sa’ xna’aj, jun malaj xkab’ichal reheb’.

12 Yalaq jo’q’e naq jun taqenaqil ch’utam re lix iglees li Kristo wan chi k’uub’anb’il jo’ tento taa’uxq, jo’ chanru li k’utb’il eetalil li ak yeeb’il, a’anaq xk’anjel li kab’laju chi komon re li ch’utam naq te’xb’uuli rix li ajl, ut chi jo’kan te’xnaw ani reheb’ li kab’laju taa’aatinaq xb’een wa, rik’in tiklaak rik’in li jun, ut jo’kan wi’chik toj sa’ li kab’laju.

13 Yalaq jo’q’e naq li ch’utam a’in nach’utla re rab’inkil jun na’leb’, eb’ li kab’laju chi komon te’xk’e reetal ma ch’a’aj malaj ink’a’; wi ut ink’a’, wiib’ ajwi’ reheb’ li komon te’aatinaq chirix, jo’ chanru li eetalil ak tz’iib’anb’il.

14 Wi b’an nak’oxlaman naq ch’a’aj, kaahib’ te’xaqab’amanq; ut wi q’axal ch’a’aj wi’chik, waqib’, a’ut maajo’q’e taaxaqab’amanq numenaq waqib’ chi aatinak.

15 Li ani jitb’il, sa’ chixjunil li na’leb’ na’ab’iman, tenq’anb’ilaq xb’aan lix yijach li ch’utam, re naq ink’a’ taa’uxq li hob’ok chi moko li k’a’ru moko tiik ta ru.

16 Ut eb’ li komon re li ch’utam li xaqab’anb’ileb’ chi aatinak chiru li ch’utam tento te’xch’olob’ li na’leb’ li taa’ab’imanq, chirix xtz’ilb’al rix li k’a’ru k’utb’il chirix, sa’ tz’aqal xyaalalil chiru li ch’utam; ut li junjunq chi winq tento taa’aatinaq jo’ chanru li juntaq’eetalil ut li atiik ruhil na’leb’.

17 Eb’ li komon sa’ li ch’utam li neke’tz’aqon sa’ li ajl 2, 4, 6, 8, 10, ut 12, a’aneb’ li ani te’xaqliiq choq’ re li ani jitb’il, ut te’ril naq ink’a’ taa’uxq li hob’ok ut li k’a’ru moko tiik ta ru.

18 Sa’ chixjunil li na’leb’ na’ab’iman, taak’eemanq re laj jitonel ut li ani jitb’il naq te’aatinaq xjuneseb’ chiru li ch’utam, chirix naq ab’inb’il li k’a’ru k’utb’il chirix, ut chirix naq eb’ li komon re li ch’utam li xaqab’anb’ileb’ chi aatinak chirix li na’leb’ yoo chi ab’imank ak xe’xchoy aatinak.

19 Chirix naq ab’inb’il li k’a’ru k’utb’il, ut eb’ li komon re li ch’utam, laj jitonel, ut li ani jitb’il ak xe’aatinak, li awa’b’ej tixraq li aatin jo’ chanru lix tawom ru chirix li na’leb’ yoo chi ab’imank, ut tixpatz’ reheb’ li kab’laju chi komon re li ch’utam naq te’xxaqab’ xwankil a’an rik’in k’ulub’ank.

20 A’b’anan wi li rela’eb’ li komon re li ch’utam, li ink’a’ xe’aatinak, malaj yalaq ani reheb’, chirix rab’inkil li k’a’ru k’utb’il ut yeeb’il chi moko tiib’il ta ru anihaq, te’xtaw junaq majelal sa’ li aatin raqb’il xb’aan li awa’b’ej, naru naxk’utb’esi, ut taa’ab’imanq wi’chik li na’leb’.

21 Ut wi, chirix naq ab’inb’il wi’chik li na’leb’ chi tz’ilb’il rix, nak’utman chik li na’leb’ chirix li k’a’ru yoo chi ab’imank, taajalmanq li aatin raqb’il a’ yaal a’an.

22 Wi b’an maak’a’ chik li na’leb’ k’eeb’il, li xb’een raqok aatin taakanaaq chi xaqxo, ut lix k’ihaleb’ li ch’utam te’wanq xwankil chixxaqab’ankil a’an.

23 Wi wan li ch’a’ajkilal chirix li atzol’leb’ malaj li jar raqal chi na’leb’, wi maak’a’ xtz’aqalil li k’a’ru tz’iib’anb’il re taawanq li na’leb’ chi ch’olch’o ru sa’ xk’a’uxleb’ li ch’utam, li awa’b’ej naru chi patz’ok ut chixk’ulb’al lix k’oxlahom li Qaawa’ chi bk’utb’esinb’il.

24 Eb’ li taqenaqil aj tij, naq wankeb’ sa’ jalan chik na’ajej, wankeb’ xwankil chixb’oqb’al ut chixk’uub’ankil jun ch’utam jo’ chanru tz’iib’anb’il arin, re xtuqub’ankileb’ li ch’a’ajkilal, naq eb’ li ch’a’ajkilanb’ileb’, li jun malaj xkab’ichaleb’, te’xtz’aama.

25 Ut li ch’utam a’an re taqenaqil aj tij taawanq xwankil chixxaqab’ankil jun re li rajlankileb’, re taajolominq sa’ xb’een li ch’utam sa’ li kutan a’an.

26 A’anaq xteneb’ankil li ch’utam a’an xnumsinkil, chi tikto, jun tz’iib’ahom chirix lix b’aanuhomeb’, ut tz’iib’anb’ilaq chi tz’aqal li k’a’ru ch’olob’anb’il xyaalal rochb’een li aatin raqb’il xb’aaneb’, rik’in li taqenaqil ch’utam re lix k’ojarib’aal li Xb’eenil Awa’b’ejil re li Iglees.

27 Wi eb’ li ani ch’a’ajkilanb’il, malaj junaq reheb’, moko k’ojk’o ta xch’ooleb’ rik’in li aatin raqb’il xb’aan li ch’utam li yeeb’il resil, naru neke’xpatz’ xnumsinkil wi’chik chiru li taqenaqil ch’utam re lix k’ojarib’aal li Xb’eenil Awa’b’ejil re li Iglees, ut taa’ab’imanq wi’chik li na’leb’, ut taab’aanumanq aran jo’ chanru li k’utb’il eetalil ak tz’iib’anb’il, chanchan maajun aatin kiraqe’ chaq.

28 Li ch’utam a’in re taqenaqil aj tij li na’uxman sa’ jalaneb’ chik li na’ajej, tento naq ka’ajwi’ taab’oqmanq choq’ re li ana’leb’ q’axal ch’a’aj chirix li k’a’ru re li iglees; ut maajun na’leb’ li ka’ch’in malaj re wulaj wulaj natz’aqlok re taab’oqmanq li ch’utam a’in.

29 Eb’ li taqenaqil aj tij li aj b’eheneleb’ malaj li xaqxookeb’ sa’ jalaneb’ chik li na’ajej wankeb’ xwankil chixyeeb’al ma na’ajman ru xb’oqb’al jun ch’utam malaj ink’a’.

30 Jalan wi’ li taqenaqil ch’utam malaj eb’ li taqenaqil aj tij aj b’ehenel sa’ jalaneb’ chik li na’ajej, ut li ataqenaqil ch’utam aj b’ehenel, wankeb’ wi’ li kab’laju chi bapostol, sa’ li aatin neke’xraq.

31 Chirix li aatin raqb’il xb’aan li xb’een naru napatz’man xnumsinkil wi’chik; chirix b’an li aatin raqb’il xb’aan li xkab’, ink’a’ naru.

32 Li xkab’ ka’ajwi’ naru chi tz’ile’k rix xb’aaneb’ li jolomil aj b’eresinel re li iglees wi na’ux li q’etok aatin.

33 K’ulub’anb’il: naq li awa’b’ej malaj eb’ li awa’b’ej sa’ lix k’ojarib’aal li Xb’eenil Awa’b’ejil re li Iglees te’wanq xwankil chixtz’ilb’al rix junaq na’leb’ xkomon a’in li napatz’man xnumsinkil wi’chik, ma xk’ulub’ naq taa’ab’imanq wi’chik, chirix xtz’ilb’al rix li patz’om naq taanumsimanq wi’chik, ut li k’utb’il na’leb’ ut li tz’iib’anb’il aatin li nachal rochb’een.

34 Eb’ li kab’laju chi komon re li ch’utam chirix a’an ke’xb’uuli rix, re xnawb’al ani taa’aatinaq xb’een wa, ut a’in li ki’el, a’aneb’ a’in: 1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, Jose Smith, yuwa’b’ej; 11, John Smith; 12, Martin Harris.Chirix tijok, kichoyman li ch’utub’aj-ib’.

Oliver Cowdery,

Orson Hyde,

Aj tz’iib’eb’.