Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 72
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 72

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 4 Diciembre 1831. Junjunq reheb’ li xb’eenil ut li komon ke’xch’utub’ chaq rib’ re xtzolb’al li teneb’anb’ileb’ wi’, ut re xwaklesinkil li raameb’ sa’ lix tzol’leb’ li Iglees. Li tasal a’in, a’an chi junajinb’il oxib’ li k’utb’esinb’il na’leb’ li ke’k’eeman sa’ li junaj chi kutan. Li raqal 1 toj 8 naxk’e chi nawmank lix b’oqb’al laj Newel K. Whitney choq’ obiisp. Chirix a’an kib’oqe’ ut kik’ojob’aak, toja’ naq kik’ule’ li raqal 9 toj 23, li naxk’e chik xkomon li na’leb’ chirix lix teneb’ankil li obiisp. Chirix a’an, li raqal 24 toj 26 ke’k’eeman, wan wi’ junjunq li na’leb’ choq’ re li ch’utub’aak sa’ Sion.

1–8, Eb’ li xb’eenil tento te’xq’axtesi resil lix mertoomileb’ chiru li obiisp; 9–15, Li obiisp naxk’uula li k’uuleb’aal kab’l ut narileb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re; 16–26, Eb’ li obiisp tento te’xk’ut chi tz’iib’anb’il lix k’ulub’ejileb’ li xb’eenil.

1 Chex’ab’inq, ut ab’ihomaq lix yaab’ xkux li Qaawa’, ex li kech’utub’ eerib’, li ataqenaqilex aj tij re lin iglees, li k’eeb’il eere li bawa’b’ejihom ut li wankilal.

2 Xb’aan naq chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’, aajel ru choq’ we naq taaxaqab’amanq jun aobiisp choq’ eere, malaj eere chaq, choq’ re li iglees sa’ li jun raqal a’in re li rawimq li Qaawa’.

3 Ut chi yaal xeb’aanu sa’ li na’leb’ a’in jo’ chanru xchaab’ilal li na’leb’, xb’aan naq teneb’anb’il xb’aan li Qaawa’, sa’ ruq’ li junjunq chi amertoom, naq tixq’axtesi jun bresil lix cmertoomil, sa’ li yu’am a’in jo’ ajwi’ sa’ li junelik q’e kutan.

4 Xb’aan naq ani tiik chi paab’ank ut achaab’il xna’leb’ sa’ li yu’am a’in, natawman chi k’ulub’ej re reechaninkileb’ li bochoch kawresinb’il choq’ re xb’aan lin Yuwa’.

5 Chi yaal ninye eere, eb’ li xb’eenil re li iglees sa’ li jun raqal a’in re li awawimq te’xq’axtesi jun resil lix mertoomileb’ chiru li obiisp, li xaqab’anb’ilaq inb’aan sa’ li jun raqal a’in re li wawimq.

6 Li na’leb’ a’in taawanq chi tz’iib’anb’il, re taanumsimanq re li obiisp sa’ Sion.

7 Ut lix teneb’ankil li aobiisp taak’ehe’q chi nawmank xb’aaneb’ li taqlahom li ak’ k’eeb’il, ut lix yaab’ xkux li ch’utub’aj-ib’.

8 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, lin moos aj aNewel K. Whitney a’an li winq li taaxaqab’amanq ut taak’ojob’amanq choq’ re li wankilal a’in. A’in li rajom li Qaawa’ lee Dios, laj Tojol eerix. Chi jo’kan. Amen.

9 Li raatin li Qaawa’, chi tiqb’il chiru li chaq’rab’ li ak k’eeb’il, li naxk’e chi nawmank lix teneb’ankil li obiisp li k’ojob’anb’il choq’ re li iglees sa’ li jun raqal a’in re li wawimq, a’an chi yaal a’in—

10 Re xk’uulankil lix ak’uuleb’aal kab’l li Qaawa’, re xk’ulb’al lix tumin li iglees sa’ li jun raqal a’in re li awimq;

11 Re xk’ulb’al li esil rik’ineb’ li xb’eenil jo’ chanru taqlanb’il junxil; ut re axk’eeb’al li ajb’il xb’aaneb’ a’an, li te’tojoq re xtz’aq li k’a’ru neke’xk’ul, a’ yaal jo’ wan k’a’ru te’tojoq wi’;

12 Re naq a’in ajwi’ taakanaaq chi q’axtesinb’il choq’ re lix chaab’ilal li iglees, reheb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re.

13 Ut ani amaak’a’ rik’in k’a’ru taatojoq wi’, jun eetalil taatz’iib’amanq ut taaq’axtesimanq re li obiisp sa’ Sion, li taatojoq re li k’as rik’in li k’a’ru tixk’e li Qaawa’ sa’ ruq’.

14 Ut lix k’anjeleb’ li tiikeb’ chi paab’ank li neke’k’anjelak sa’ li k’a’aq re ru re li musiq’ej, sa’ xk’anjelankil li evangelio ut li k’a’aq re ru re li awa’b’ejihom chiru li iglees, ut chiru ajwi’ li ruchich’och’, tixsume ru li k’as chiru li obiisp sa’ Sion;

15 Chi jo’kan nachal chaq rik’in li iglees, xb’aan naq jo’ chanru li achaq’rab’, li junjunq chi winq li nataqe’ Sion tento tixk’e chixjunil li k’a’aq re ru chiru li obiisp sa’ Sion.

16 Ut anajwan, ninye chi yaal eere, naq rik’in naq li junjunq xb’eenil sa’ li jun raqal a’in re li awimq tento tixk’e jun resil lix mertoomil re li obiisp sa’ li jun raqal a’in re li awimq—

17 Jun ahu k’eeb’il xb’aan laj raqol aatin malaj li obiisp sa’ li jun raqal a’in re li awimq, choq’ re li obiisp sa’ Sion, naxk’ut chi k’ulub’ej li junjunq chi winq, ut naxsume ru chixjunil li k’a’aq re ru, choq’ reechanihom, ut re taak’ule’q jo’ jun bmertoom chaab’il xna’leb’ ut jo’ jun aj k’anjel tiik;

18 Wi ink’a’ jo’kan, moko k’ulub’anb’ilaq ta xb’aan li obiisp sa’ Sion.

19 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, li junjunq xb’eenil li tixk’e jun esil re li obiisp re li iglees sa’ li jun raqal a’in re li awimq, chiwanq chi k’utb’il xb’aan li iglees malaj eb’ li iglees, li nak’anjelak wi’ naq k’ulub’anb’il, re naq taaruuq tixk’ut rib’ a’an ut li esil li naxk’e, chi k’ulub’anb’il sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.

20 Ut jo’kan wi’chik, eb’ lin moos li xaqab’anb’ileb’ choq’ mertoom sa’ xb’een jo’ k’ihal li atz’iib’anb’il re lin iglees che’xpatz’aq lix tenq’ankileb’ chiru li obiisp malaj eb’ li obiisp sa’ chixjunil li k’a’aq re ru—

21 Re naq taaruuq te’puktesimanq li ak’utb’esinb’il na’leb’, ut te’xik toj sa’ xmaril li ruchich’och’; re naq taaruuq te’xk’ul ajwi’ li tumin li taachaab’ilob’resinq re li iglees sa’ chixjunil li k’a’aq re ru;

22 Re naq eb’ a’an ajwi’ te’ruuq chixk’utb’al rib’ chi k’ulub’anb’il sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, ut te’k’ehe’q sa’ ajl jo’ mertoom chaab’ileb’ xna’leb’.

23 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, a’in taawanq choq’ k’utb’il na’leb’ choq’ reheb’ chixjunil li ruq’ lin iglees li jek’inb’ileb’, sa’ yalaq ch’och’ te’xaqab’amanq wi’. Ut anajwan nink’e xraqik lin yehom.

24 Junjunq aatin tiqb’il ru xkomon li chaq’rab’ re li awa’b’ejihom, chirixeb’ li komon sa’ li iglees—eb’ li ani axaqab’anb’ileb’ xb’aan li Loq’laj Musiq’ej re te’taqe’q Sion, ut eb’ li usilanb’ileb’ chi taqe’q toj Sion—

25 Che’xk’amaq rik’in li obiisp jun ch’olob’anel hu k’eeb’il xb’aan oxib’ xb’eenil re li iglees, malaj jun ch’olob’anel hu k’eeb’il xb’aan li obiisp;

26 Wi ink’a’ jo’kan, li ani taataqe’q sa’ li ch’och’ Sion moko taak’ehe’q ta sa’ ajl jo’ jun mertoom chaab’il xna’leb’. A’in ajwi’ jun k’utb’il na’leb’. Amen.