Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 28
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 28

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Oliver Cowdery, sa’ Fayette, Nueva York, Septiembre 1830. Laj Hiram Page, jun komon sa’ li Iglees, kiwan jun pek rik’in, ut kixye naq chi tenq’anb’il xb’aan, yoo chixk’ulb’al li na’leb’ chi k’utb’esinb’il chirix xwaklesinkil Sion ut lix k’anjelil li Iglees. Junjunq li komon ke’wan chi b’alaq’inb’il xb’aan li na’leb’ kixye, ut jo’kan ajwi’ laj Oliver Cowdery kisache’ xna’leb’ xb’aan. Ka’ch’in chik rub’elaj jun ch’utub’aj-ib’ li ak xaqab’anb’il, li profeet kipatz’ok chi anchal xch’ool chiru li Qaawa’ chirix li na’leb’ a’an, ut chirix a’an kik’utb’esiman li na’leb’ a’in.

1–7, Wan sa’ ruq’ laj Jose Smith lix laawil li muqmuukil na’leb’, ut ka’ajwi’ a’an nak’uluk re li k’utb’esinb’il na’leb’ choq’ re li Iglees; 8–10, Laj Oliver Cowdery tento taajultikanq aatin chiruheb’ laj Lamanita; 11–16, Laj Satanas kixb’alaq’i laj Hiram Page ut kixk’e re li b’alaq’il k’utb’esihom.

1 K’e reetal, ninye aawe, aOliver, naq taak’eemanq aawe naq tat-ab’iiq xb’aan li iglees sa’ chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan btaak’ut chiruheb’ rik’in laj cK’ojob’anel Ch’oolej, chirix li k’utb’esinb’il na’leb’ ut li taqlahom li kink’e.

2 A’ut k’e reetal, chi yaal, chi yaal ninye aawe, amaajun taaxaqab’amanq chixk’ulb’aleb’ li taqlahom ut k’utb’esinb’il na’leb’ sa’ li iglees a’in, ka’ajwi’ lin moos aj bJose Smith, alalb’ej, xb’aan naq a’an naxk’ul jo’ chanru ajwi’ laj Moises.

3 Ut laa’at tat-ab’inq chiru li k’a’aq re ru nink’e re a’an, jo’ chanru ajwi’ laj aAaron, re xch’olob’ankil chi tiik li taqlahom ut li k’utb’esinb’il na’leb’ chiru li iglees, rik’in wankilal ut chi bk’eeb’il aawankil.

4 Ut wi k’amb’ilat sa’ junaq hoonal xb’aan laj K’ojob’anel Ch’oolej chi aaatinak malaj chi k’utuk, malaj sa’ chixjunil hoonal jo’ taqlahom chiru li iglees, tatruuq chixb’aanunkil.

5 A’b’anan ink’a’ tattz’iib’aq jo’ taqlahom, jo’ b’an chaab’il na’leb’;

6 Ut ink’a’ taataqla li ani wan sa’ aajolomil, ut sa’ xjolomil li iglees;

7 Xb’aan naq xink’e re a’an lix alaawil li bmuqmuukil na’leb’, ut li k’utb’esinb’il na’leb’ li k’eeb’ileb’ xtz’apb’al, toj reetal naq tinxaqab’ choq’ reheb’ jalan chik sa’ xna’aj.

8 Ut anajwan, k’e reetal, ninye aawe naq tatxik rik’ineb’ laj aLamanita ut taajultika lin bevangelio chiruheb’; ut a’ yaal jo’ neke’xk’ul laa k’utum taak’e chi xaqab’amank lin iglees sa’ xyanqeb’; ut taawanq li na’leb’ taak’utb’esimanq chawu, a’b’anan maatz’iib’a jo’ taqlahom.

9 Ut anajwan, k’e reetal, ninye aawe naq moko k’utb’esinb’il ta, ut maajun winq nanawok re b’ar taakab’lamanq li atenamit bSion; taak’eemanq b’an moqon. K’e reetal, ninye aawe naq taawanq sa’eb’ li nub’aal chixk’atqeb’ laj Lamanita.

10 Ink’a’ tat-elq chaq sa’ li na’ajej a’in toj chirix li ch’utub’aj-ib’; ut lin moos aj Jose taaxaqab’amanq re taajolominq sa’ xb’een li ch’utub’aj-ib’, xb’aan xyaab’ xkux li ch’utub’aj-ib’, ut li k’a’ru tixye aawe, laa’at taaye.

11 Ut jo’kan wi’chik, taak’ul laa was aawiitz’in, aj Hiram Page, aaajunes aawochb’een a’an, ut taaye re naq li k’a’ru xtz’iib’a li x’el chaq sa’ li pek a’an, moko we ta, ut naq laj bSatanas cxb’alaq’i;

12 Xb’aan naq, k’e reetal, li k’a’aq re ru a’in moko eetalinb’il ta choq’ re a’an, chi moko taa’eetaliiq k’a’ruhaq re anihaq sa’ li iglees a’in wi moko naxk’am ta rib’ rik’ineb’ li sumwank re li iglees.

13 Xb’aan naq chixjunil li k’a’aq re ru tento taab’aanumanq chi tustu, ut chi ak’ulub’anb’il sa’ komonil sa’ li iglees, rik’in li tijok chi wank li paab’aal.

14 Ut laa’at tattenq’anq chixtuqub’ankil chixjunil li k’a’aq re ru a’in, jo’ chanru li sumwank re li iglees, rub’elaj naq taachap laa b’e sa’ xyanqeb’ laj Lamanita.

15 Ut ataak’eemanq aawe chalen chaq sa’ li hoonal tatxik wi’, toj sa’ li hoonal tatsutq’iiq wi’, k’a’ru taab’aanu.

16 Ut tento taate xtz’uumal aawe sa’ chixjunil hoonal, re xch’olob’ankil lin evangelio rik’in xyaab’ li saho’k ch’oolej. Amen.