Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 53
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 53

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Algernon Sidney Gilbert, sa’ Kirtland, Ohio, 8 Junio 1831. Chi tz’aamanb’il xb’aan laj Sidney Gilbert, li Profeet kipatz’ok chiru li Qaawa’ chirix lix k’anjel ut lix b’oqb’al li Hermano Gilbert sa’ li Iglees.

1–3, Lix b’oqb’al ut li sik’b’il wi’ ru laj Sidney Gilbert sa’ li Iglees a’an naq taak’ojob’amanq choq’ jun xb’eenil; 4–7, Tento ajwi’ taak’anjelaq choq’ aj b’aanunel k’anjel chiru li obiisp.

1 K’e reetal, ninye aawe, at inmoos Sidney Gilbert, naq wab’ihom laa tij, ut xapatz’ ink’ab’a’ re taak’ehe’q chanaw, xb’aan li Qaawa’ laa Dios, chirix laa b’oqb’al ut li asik’b’il wi’ aawu sa’ li iglees, li kinwaklesi laa’in, li Qaawa’, sa’eb’ li roso’jik kutan a’in.

2 K’e reetal, laa’in, li Qaawa’, li akink’ehe’ chiru krus choq’ re lix maak li ruchich’och’, nink’e aawe jun taqlahom naq btaakanab’ chawix li ruchich’och’.

3 K’ul sa’ aab’een li k’ojob’aak inb’aan, choq’ ajwi’ jun xb’eenil, re xjultikankil li paab’aal ut jalb’a-k’a’uxlej ut li arisinkil li maak, jo’ chanru li waatin, ut xk’ulb’al li Loq’laj Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li buq’ej;

4 Ut jo’kan ajwi’ re wank choq’ aj ab’aanunel k’anjel choq’ re li iglees a’in sa’ li na’ajej li taaxaqab’amanq xb’aan li obiisp, jo’ chanru li taqlahom li taak’eemanq moqon.

5 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, taachap aab’e aawochb’eenaqeb’ inmoos aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Sidney Rigdon.

6 K’e reetal, a’aneb’ a’in li xb’een k’ojob’anb’il k’anjel li taak’ul; ut li rela’ taak’ehe’q chi nawmank sa’ jun kutan chalel, jo’ chanru laa k’anjel sa’ li wawimq.

7 Ut jo’kan wi’chik, nawaj raj naq taatzol naq ka’ajwi’ nakole’ li ani anakuyuk toj sa’ roso’jik. Chi jo’kan. Amen.