Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 133
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 133

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 3 Noviembre 1831. Sa’ xtiklajik li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye: “Sa’ li kutan a’an ke’wan k’iila na’leb’ ke’raj xnawb’al li xb’eenil chirix xjultikankil li evangelio chiruheb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’, ut chirix li ch’utub’aak; ut re naq toob’eeq sa’ li tz’aqal saqen, ut taak’ehe’q qana’leb’ chalen chaq taqe’q, sa’ li 3 xb’e li po Noviembre, 1831, kinpatz’ok chiru li Qaawa’, ut kink’ul li xnimal ru k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.” Li jun tasal a’in kitiqe’ xb’een wa sa’ li hu Tzol’leb’ ut Sumwank jo’ jun apendice, ut moqon kik’eeman rajlankil jo’ jun tasal li hu.

1–6, Eb’ laj santil paab’anel neke’taqlaak chixkawresinkil rib’ choq’ re li xKab’ Xk’ulunik li Qaawa’; 7–16, Chixjunileb’ li winq taqlanb’ileb’ chi eelelik chaq sa’ xyanq Babilonia, chi chalq Sion, ut chixkawresinkil rib’ choq’ re li xnimal ru xkutan li Qaawa’; 17–35, A’an taaxaqliiq sa’ xb’een li Tzuul Sion, eb’ li xninqal ru ch’och’ te’xjunaji rib’ sa’ junaj chi ch’och’, ut te’sutq’iiq li jar xteepal laj Israel li sachenaqeb’; 36–40, Li evangelio kik’ojob’aman wi’chik rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith re taajultikamanq sa’ chixjunil li ruchich’och’; 41–51, Li Qaawa’ taakub’eeq sa’ li eeqajunk sa’ xb’eeneb’ laj maak; 52–56, A’anaq xchihab’il li ani tojb’ileb’ rix xb’aan; 57–74, Li evangelio tento taataqlamanq chi najt re xkolb’aleb’ laj santil paab’anel, ut re taa’uxq xsachb’aleb’ laj maak.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit re lin iglees, chan li Qaawa’ lee Dios, ut cherab’i li raatin li Qaawa’ cherix—

2 Li Qaawa’ li ataachalq chi jun xaqaamil sa’ lix santil ochoch; li Qaawa’ li taakub’eeq sa’ xb’een li ruchich’och’ rik’in jun majewank re braqok aatin; relik chi yaal, sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit li neke’sach sa’ xch’ool li Dios, ut sa’ xb’eeneb’ chixjunil li moko useb’ ta sa’ eeyanq.

3 Xb’aan naq a’an atixt’usub’ lix santil tel sa’ rilob’aaleb’ chixjunil li tenamit, ut chixjunileb’ lix maril li ruchich’och’ te’ril li bkolb’a-ib’ re lix Dios.

4 Jo’kan ut, kawresihomaq eerib’, kawresihomaq eerib’, ex intenamit; santob’resihomaq eerib’, ch’utub’omaq eerib’, ex tenamit re lin iglees, sa’ xb’een li ch’och’ Sion, chejunilex li ink’a’ xextaqlaak ta chi kanaak.

5 Elenqex chaq aBabilonia. bCh’ajb’ilaqex laa’ex li nekexk’amok re lix k’uleb’aal li Qaawa’.

6 B’oqomaqeb’ lee ch’utub’aj-ib’ re tiik ruhil k’a’uxlej, ut achex’aatinaq chi kok’ aj xsa’ cherib’il eerib’. Ut li junjunq chi winq chixpatz’ lix k’ab’a’ li Qaawa’.

7 Relik chi yaal, ninye chi yaal wi’chik eere, xtaw xq’ehil naq lix yaab’ xkux li Qaawa’ wan cheru: Elenqex chaq Babilonia; ach’utub’omaq chaq eerib’ sa’ xyanqeb’ chaq li jar tenamit, chalen chaq sa’ bxkahichal li iq’, chalen junpak’al chaq li choxa toj chi junpak’al chik.

8 aTaqlahomaqeb’ li xb’eenil re lin iglees toj sa’eb’ li tenamit li wankeb’ chi najt; toj sa’eb’ li bch’och’ sa’ xyi li palaw; taqlanqex toj sa’eb’ li jalanil ch’och’; b’oqomaqeb’ chixjunileb’ li tenamit, xb’een wa eb’ laj cGentil, ut chirix a’an eb’ laj dJudio.

9 Ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, a’inaq lix yaab’eb’, ut lix yaab’ xkux li Qaawa’ choq’ re chixjunileb’ li tenamit: Ayuqex toj sa’ li ch’och’ Sion, re naq taanimob’resiiq ru lix nub’aaleb’ lin tenamit, ut re naq te’k’ehe’q xkawub’ li aroqechal, ut re naq tixjek’i rib’ bSion sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam.

10 Relik chi yaal, chixik lix xyaab’ kuxej sa’ xyanq chixjunileb’ li tenamit: Ajenqex ut waklinqex ut ayuqex chixk’ulb’al li aB’eelomej; k’ehomaq reetal ut ilomaq, chalk re li B’eelomej; elenqex chixk’ulb’al chaq. Kawresihomaq eerib’ choq’ re li bxnimal ru xkutan li Qaawa’.

11 aChexyo’leq ut, xb’aan naq bmoko nekenaw ta li kutan chi moko li hoonal.

12 Jo’kan ut, eb’ li wankeb’ asa’ xyanqeb’ laj Gentil che’eeleliq toj sa’ bSion.

13 Ut eb’ lix komoneb’ laj aJuda che’eeleliq toj bJerusalen, toj sa’ li ctzuul re li drochoch li Qaawa’.

14 Elenqex chaq sa’ xyanqeb’ li tenamit, sa’ xyanq ajwi’ chaq Babilonia, sa’ xyanq chaq li maa’usilal, a’an li musiq’ejil Babilonia.

15 A’ut chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, mi’ux lee relik asa’ aanil; chikawresimanq b’an chixjunil li k’a’aq re ru chi rub’elaj cheru; ut ani naxik, bmi’ilok chirix, maare anchal taachalq li junpaatil sache’k sa’ xb’een.

16 Chex’ab’inq ut ab’ihomaq, ex li ani wankex sa’ li ruchich’och’. aAb’inqex, ex xb’eenil re lin iglees sa’ junajil, ut cherab’i lix yaab’ xkux li Qaawa’; xb’aan naq a’an naxb’oq chixjunileb’ li winq, ut naxtaqlaheb’ chixjunil li winq yalaq b’ar bchixjalb’aleb’ xk’a’uxl.

17 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, li Qaawa’ Dios akixtaqla li anjel chixjapb’al re sa’ xyi li choxa, chixyeeb’al: Kawresihomaq lix b’e li Qaawa’, ut btiikob’resihomaq ru li ruq’ xb’e, xb’aan naq ak taahaye’q xhoonal lix ck’ulunik

18 Naq li aKarneer taaxaqliiq sa’ xb’een li bTzuul Sion, ut rochb’een a’an ckaahib’ xwaqxaqk’aal chi mil, chi tz’iib’anb’il xk’ab’a’ lix Yuwa’ a’an chiru xpeekemeb’.

19 Jo’kan ut, kawresihomaq eerib’ choq’ re lix ak’ulunik li bB’eelomej; elenqex, elenqex chaq chixk’ulb’al.

20 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, a’an ataaxaqliiq sa’ xb’een li tzuul Olivet, ut sa’ xb’een li nimla palaw, a’an li xnimal ru chamal ha’, ut sa’ xb’eeneb’ li ch’och’ sa’ xyi li palaw, ut sa’ xb’een li ch’och’ Sion.

21 Ut a’an atixyaab’asi chaq bSion lix yaab’ xkux, ut taa’aatinaq chalen chaq Jerusalen, ut taa’ab’iiq lix yaab’ xkux sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit;

22 Ut a’anaq jun xyaab’ kuxej jo’ axyaab’ li k’iila ha’, ut jo’ xyaab’ jun nimla bkaaq, li ctaajoroq chaq reheb’ li tzuul, ut eb’ li ru taq’a ink’a’ te’tawmanq.

23 A’an taataqlanq re li nimla chamal ha’, ut taatiikisimanq chi ixej toj sa’eb’ li ch’och’ sa’ xnim li saq’e, ut eb’ li ach’och’ sa’ xyi li palaw te’ok choq’ junaj chi ch’och’;

24 Ut li ch’och’ aJerusalen ut li ch’och’ Sion te’sutq’isiiq chi ixej toj sa’ tz’aqal lix na’ajeb’, ut li ruchich’och’ taawanq jo’ chanru naq kiwan sa’eb’ li kutan naq maji’ bnajache’ ru.

25 Ut li Qaawa’, li Kolonel ajwi’, taaxaqliiq sa’ xyiheb’ lix tenamit, ut ataa’awa’b’ejinq sa’ xb’een chixjunil li tz’ejwalej.

26 Ut eb’ li wankeb’ sa’eb’ li ch’och’ sa’ axnim li saq’e te’wanq chi jultikeb’ re li Qaawa’; ut eb’ lix profeeteb’ te’rab’i lix yaab’ xkux a’an, ut ink’a’ chik te’xram rib’eb’; ut te’xsak’eb’ li pek, ut li saq ke taaha’resiiq chaq chiru li rilob’aaleb’.

27 Ut taayiib’amanq jun anim b’e sa’ xyi li nimla chamal ha’.

28 Li xik’ neke’ilok reheb’ te’wanq chi q’axb’il ru xb’aaneb’,

29 Ut sa’ li chaqi ch’och’ li amaak’a’ na’uuchin wi’, te’elq chaq xsaab’ li yo’yookil ha’, ut li poqsil ch’och’ ink’a’ chik taawanq choq’ chaqi ehel ch’och’.

30 Ut te’xq’axtesi chaq lix ninqal ru xb’ihomaleb’ reheb’ lin moos, li ralal xk’ajol laj aEfrain.

31 Ut lix nub’aaleb’ li atzuul li junelik neke’kana te’siksotq chiru li rilob’aaleb’.

32 Ut aran te’xkub’si chaq rib’ ut te’k’ehe’q xloq’al choq’ xkorooneb’, sa’ ajwi’ Sion, xb’aan ruq’eb’ lix moos li Qaawa’, a’eb’ li ralal xk’ajol laj Efrain.

33 Ut te’nujaq rik’in ab’ich re sahil ch’oolejil li junelik nakana.

34 K’ehomaq reetal, a’in li rosob’tesihom li junelikil Dios sa’ xb’eeneb’ lix ateepal Israel, ut xnimal ru wi’chik li osob’tesink sa’ xb’een xjolom laj bEfrain ut eb’ lix komon.

35 Ut jo’kaneb’ ajwi’ li ani re lix ateepal laj Juda, chirix chixjunil lix rahilaleb’, te’santob’resimanq sa’ bsantilal chiru li Qaawa’, re te’wanq chiru li rilob’aal chi kutan ut chi q’eq, chi junelik q’e kutan.

36 Ut anajwan, chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’, re naq li k’a’aq re ru a’in taanawmanq sa’ eeyanq, ex li ani wankex sa’ li ruchich’och’, laa’in kintaqla lin aanjel chi xik’ank sa’ xyi choxa, li nak’amok re li bevangelio li junelik nakana, li kixk’ut rib’ chiru junjunq ut kixq’axtesi a’an reheb’ li winq, li tixk’ut chaq rib’ chiru naab’al li neke’wan sa’ li ruchich’och’.

37 Ut li aevangelio a’in btaajultikamanq chiru li cjunjunq chi tenamit, ut junkab’al, ut aatinob’aal, ut teepal.

38 Ut eb’ lix moos li Dios te’elq chaq, ut te’xye chi kaw xyaab’eb’ xkux: Chexuwa ru li Dios ut chek’e xloq’al a’an, xb’aan naq xchal xhoonal lix raqb’a-aatin;

39 Ut acheloq’oni li ani kiyiib’ank re li choxa, ut li ch’och’, ut li palaw, ut eb’ lix yo’leb’aal li ha’—

40 Ut chepatz’ xk’ab’a’ li Qaawa’ chi kutan ut chi q’eq, ut cheye: aChapeji taxaq li choxa; chatkub’eeq taxaq, re te’ha’resiiq chaq li tzuul chiru laa wilob’aal.

41 Ut sumenb’ilaq sa’ xb’een lix jolomeb’; xb’aan naq li rilob’aal li Qaawa’ chanchanaq li xam aj ha’ob’resinel li nak’atok, ut jo’ li xam li naxk’e chi awoqxink li ha’.

42 At Qaawa’, tatkub’eeq chaq re xk’eeb’al chi nawmank laa k’ab’a’ chiruheb’ li xik’ neke’ilok aawe, ut chixjunileb’ li tenamit te’siksotq chiru laa wilob’aal—

43 Naq nakab’aanu li k’a’aq re ru li xuwajel, k’a’aq re ru li moko ke’royb’eni ta;

44 Relik chi yaal, naq nakatkub’e chaq, ut neke’ha’resiik chaq li tzuul chiru laa wilob’aal, ataak’ul li ani nasaho’ xch’ool ut naxk’anjela li tiikilal, li nakatxjultika sa’eb’ laa b’e.

45 Xb’aan naq chalen chaq sa’ xtiklajik li ruchich’och’ ink’a’ xe’rab’i li winq chi moko xe’xnaw rik’in xxikeb’, chi moko xril junaq xnaq’ uhej, at Dios, ka’ajat wi’ laa’at, chanru xnimal ru li k’a’aq re ru akakawresi choq’ re li ani bna’oyb’enink aawe.

46 Ut taayeemanq: aAni a’in li bnakub’e chaq chalen rik’in li Dios sa’ choxa chi b’onb’il li raq’; relik chi yaal, chalen chaq sa’eb’ li na’ajej li moko nawb’ileb’ ta, tiqto rik’in xloq’alil li raq’, li yoo chi xik rik’in xnimal lix metz’ew?

47 Ut a’an tixye: Laa’in li ki’aatinak sa’ tiikilal, li nim xwankil chi kolok.

48 Ut li Qaawa’ akaqaq sa’ li raq’, ut li raq’ jo’aq li ani nayeq’ok sa’ li yatz’leb’aal uva.

49 Ut k’a’jo’aq xnimal lix loq’al li rilob’aal, jo’kan naq li asaq’e tixmuq li rilob’aal xb’aan xxutaan, ut li po ink’a’ tixk’e lix saqenkil, ut eb’ li chahim te’kutmanq chaq sa’ xna’ajeb’.

50 Ut taa’ab’imanq lix yaab’ xkux: Laa’in akinyeq’ok injunes sa’ li yatz’leb’aal uva, ut kink’am chaq li raqb’a-aatin sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit, ut maajun kiwan wochb’een;

51 Ut keb’inten chi woq sa’ xnimal injosq’il, ut kinyeq’iheb’ sa’ lin josq’il, ut lix kik’eleb’ akinrachle chiru li waq’, ut xch’ulako’ chixjunil lin t’ikr rik’in; xb’aan naq a’in xkutankil li eeqajunk li kiwan sa’ inch’ool.

52 Ut anajwan ak xtaw xchihab’il li tojb’il rix inb’aan; ut eb’ a’an te’xye resil li chaab’ilal ch’oolej aj rahonel re lix Qaawa’eb’, ut chixjunil li kixq’axtesi a’an sa’ xb’eeneb’ jo’ chanru lix chaab’ilal, ut jo’ chanru xchaab’ilal lix ch’ool aj rahonel, chi junelik q’e kutan.

53 Sa’ chixjunil lix atawajikeb’ kitawasiik a’an. Ut li anjel chiru li rilob’aal kixkoleb’; ut rik’in lix brahom, ut lix toq’ob’ahom, ckixtojeb’ rix, ut kiriiqaheb’, ut kixk’ameb’ chiru chixjunil li najter kutan;

54 Relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ laj aEnok, ut eb’ li ke’wan rik’in, eb’ li profeet li ke’wan chirix chaq a’an; ut laj bNoe ajwi’, ut eb’ li ke’wan chirix chaq a’an; ut laj cMoises ajwi’, ut eb’ li ke’wan chirix chaq a’an;

55 Ut chalen chaq aj Moises toj laj Elias, ut chalen chaq laj Elias toj laj Jwan, li ke’wan rik’in li Kristo sa’ lix awaklijik chi yo’yo, ut eb’ li santil apostol, rochb’een laj Abraham, laj Isaak, ut laj Jakob, te’wanq chiru li Karneer.

56 Ut li amuqleb’aal kamenaq reheb’ laj bsantil paab’anel cte’teeliiq, ut te’elq chaq ut te’xaqliiq sa’ dxnim uq’ li Karneer, naq a’an taaxaqliiq sa’ xb’een li eTzuul Sion, ut sa’ li santil tenamit, li fAk’ Jerusalen; ut eb’ a’an te’xb’icha lix gb’ich li hKarneer, chi kutan ut chi q’eq, chi junelik q’e kutan.

57 Ut choq’ re li ajom a’in, re naq eb’ li winq taaruuq te’tz’aqonq sa’ li aloq’alil li taak’utb’esimanq, li Qaawa’ kixtaqla lix tz’aqalil lix bevangelio, lix sumwank li junelik nakana, ut kina’leb’ank chi saqen ru ut chi ch’olch’o—

58 Re xkawresinkileb’ li q’uneb’ xmetz’ew choq’ re li k’a’aq re ru li chalk re sa’ li ruchich’och’, ut choq’ re li taqlaak xb’aan li Qaawa’ sa’ li kutan naq eb’ li aq’uneb’ xmetz’ew te’xsach xna’leb’eb’ li ninqeb’ xna’leb’, ut li bk’a’ru ka’ch’in taawanq choq’ jun kawil tenamit, ut cwiib’ te’xk’e chi eelelik li lajetq mil reheb’.

59 Ut rik’in li k’a’ru ka’ch’in xmetz’ew re li ruchich’och’ li Qaawa’ atixtz’ileb’ li tenamit rik’in lix wankil lix Musiq’.

60 Ut choq’ re li ajom a’in ke’k’eeman li jar taqlahom a’in; kitaqlaman naq te’k’uulamanq chaq chiru li ruchich’och’ sa’ li kutan naq ke’k’eeman, a’ut anajwan tento ate’xik rik’in bchixjunil li tz’ejwalej—

61 Ut a’in jo’ chanru lix k’oxlahom ut li rajom li Qaawa’, li nataqlan sa’ xb’een chixjunil li tz’ejwalej.

62 Ut re li ani anaxjal xk’a’uxl ut bnaxsantob’resi rib’ chiru li Qaawa’ taak’eemanq li cjunelik yu’am.

63 Ut sa’ xb’eeneb’ li amoko neke’ab’in ta chiru lix yaab’ xkux li Qaawa’ taatz’aqloq ru li k’a’ru tz’iib’anb’il chaq xb’aan li profeet aj Moises, naq bte’isiiq chaq sa’ xyanq li tenamit.

64 Ut jo’kan ajwi’ li k’a’ru tz’iib’anb’il chaq xb’aan li profeet aj aMalakias: Xb’aan naq k’ehomaq reetal, chalk re li bkutan li ctaak’atoq jo’ k’atleb’aal; ut chixjunileb’ laj q’etq’et, relik chi yaal, ut chixjunileb’ li neke’b’aanunk re li maa’usilal, te’wanq choq’ roq waj; ut li kutan li taachalq tixk’ateb’, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal, jo’kan naq moko tixkanab’ ta choq’ reheb’ xxe’il chi moko ruq’il.

65 Jo’kan ut, a’inaq lix sumehom li Qaawa’ choq’ reheb’:

66 Sa’ li kutan naq kinchal rik’ineb’ li we, maajun winq sa’ eeyanq akinixk’ul, ut kextiikisiik chaq.

67 Naq kinb’oqok wi’chik maajun eere kiwan chi chaq’ok; a’b’anan ink’a’ kiwan chi k’osb’il li awuq’ chi yal ta ka’ch’in re naq ink’a’ ta tinruuq chi tojok-ix, chi moko lin bwankilal chi kolok.

68 K’ehomaq reetal, rik’in lin ch’iilahom aninchaqihob’resi li palaw. Ninkanab’ choq’ chaqi ch’och’ li nima’; neke’chuho’ lix karileb’, ut neke’kam xb’aan chaqi-eel.

69 Nintiqib’ li choxa rik’in q’eq, ut choq’ xtz’apb’al ru nink’e li q’es ruhil t’ikr.

70 Ut aa’in teek’ul sa’ wuq’—texyoklaaq sa’ rahil ch’oolejil.

71 K’ehomaq reetal, ut ilomaq, maajun wan re kolok eere; xb’aan naq ink’a’ kex’ab’in chiru lix yaab’ inkux naq kexinb’oq chaq sa’ choxa; ink’a’ kepaab’eb’ lin moos, ut naq ake’taqlaman eerik’in ink’a’ xek’uleb’.

72 Jo’kan naq ake’xtz’ap chaq li ch’olob’anb’il esil ut ke’xb’ak’ chaq li chaq’rab’, ut laa’ex kexq’axtesiik toj sa’ li q’ojyin.

73 Eb’ a’in te’xik toj sa’ li najtil aak’ab’, b’ar wan wi’ ayaab’ak, ut ayaynak, ut k’uxuxink ruuch-e.

74 K’ehomaq reetal li Qaawa’ lee Dios kiyehok re. Amen.