Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 117
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 117

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Far West, Missouri, 8 Julio 1838, chirix lix k’anjel sa’ li kutan a’an laj William Marks, laj Newel K. Whitney, ut laj Oliver Granger.

1–9, Eb’ lix moos li Qaawa’ tento naq ink’a’ te’xra ru li k’a’ru re li yu’am a’in, xb’aan naq “k’a’ru li eechej chiru li Qaawa’?”; 10–16, Tento te’xkanab’ lix kok’alil li raameb’, ut rik’in a’an loq’aq lix mayejeb’ choq’ re li Qaawa’.

1 Chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’ re lin moos aj William Marks, ut re ajwi’ lin moos aj Newel K. Whitney, che’xchoy lix k’anjeleb’ chi seeb’, ut che’b’eeq chalen chaq sa’ li ch’och’ Kirtland, rub’elaj naq laa’in, li Qaawa’, nintaqla wi’chik li saqb’ach sa’ xb’een li ch’och’.

2 Che’ajq ru, ut che’wakliiq, ut che’elq chaq, ut me’kana, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, nintaqlank re.

3 Jo’kan ut, wi neke’kana moko usaq ta choq’ reheb’.

4 Che’xjal xk’a’uxl chirix chixjunil lix maakeb’, ut chirix chixjunil li rahok eechej xb’aaneb’ chiwu, chan li Qaawa’; xb’aan naq k’a’ru li aeechej chiwu? chan li Qaawa’.

5 Che’k’ayimanq li eechej re Kirtland choq’ reheb’ li ak’as, chan li Qaawa’. Chekanab’eb’, chan li Qaawa’, ut jo’ k’ihal li nakana, chikanaaq sa’ lee ruq’, chan li Qaawa’.

6 Xb’aan naq ma maak’a’ tab’i’ we li xik’anel xul chiru choxa, ut jo’kan ajwi’ lix karil li palaw, ut eb’ li xul chiru tzuul? Ma ink’a’ kinyiib’ li ruchich’och’? Ma ink’a’ chapcho sa’ wuq’ ali taa’uxq re chixjunileb’ li teep aj pleet reheb’ li tenamit re li ruchich’och’?

7 Jo’kan ut, ma ink’a’ tink’e li ayamyookil na’ajej chi tuxmek ut chi atz’umak, ut chi uuchink chi naab’al? chan li Qaawa’.

8 Ma ink’a’ tz’aqal li na’ajej sa’eb’ li tzuul re aAdan-ondi-Ahman, ut sa’ li helhookil ch’och’ re Olaha bXinehah, malaj li cch’och’ kiwan wi’ laj Adan, naq nekerahi ru li k’a’ru yal jun tz’uqul, ut nekekanab’ li k’a’ru q’axal nim xwankil?

9 Jo’kan ut, chalqex arin toj sa’ xch’och’il lin tenamit, a’an Sion.

10 Lin moos aj William Marks chiwanq chi atiik chi paab’ank sa’ xb’een b’ab’ay li k’a’aq re ru, ut taawanq choq’ aj taqlanel sa’ xb’een naab’al. Chijolominq sa’ xyi lin tenamit sa’ li tenamit Far West, ut chi’osob’tesiiq rik’in li rosob’tesinkileb’ lin tenamit.

11 Lin moos aj Newel K. Whitney chixutaanaq chirix li molam aj aNikolaita ut chirix chixjunil lix bmuqmuukil tz’eqb’eetalileb’, ut chirix chixjunil lix kok’alil li raam chiwu, chan li Qaawa’, ut chitaqe’q toj sa’ li ch’och’ Adan-ondi-Ahman, ut chiwanq choq’ cobiisp chiru lin tenamit, chan li Qaawa’, moko rik’in ta k’ab’a’iik, rik’in b’an b’aanuhom, chan li Qaawa’.

12 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, najultiko’ we lin moos aj aOliver Granger; k’ehomaq reetal, chi yaal ninye re naq taawanq lix k’ab’a’ chi jultik’anb’il xloq’al chiru li junjunq tasal tenamit, chi junelik q’e kutan, chan li Qaawa’.

13 Jo’kan ut, chixyal ru chi anchal xch’ool re xtojb’al rix li Xb’eenil Awa’b’ejil re lin Iglees, chan li Qaawa’; ut naq nat’ane’ taawakliiq wi’chik, xb’aan naq lix amayej q’axal loq’aq wi’chik choq’ we chiru lix k’iijik, chan li Qaawa’.

14 Jo’kan ut, chichalq arin chi seeb’, toj sa’ li ch’och’ Sion; ut naq tixtaw xq’ehil taak’ehe’q choq’ aj k’ay choq’ re lin k’ab’a’, chan li Qaawa’, choq’ re lix chaab’ilaleb’ lin tenamit.

15 Jo’kan ut, maajun winq xik’ chi’iloq re lin moos aj Oliver Granger; chiwanq b’an li rosob’tesinkil lin tenamit sa’ xb’een a’an chi junelik q’e kutan.

16 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, chixjunileb’ lin moos sa’ li ch’och’ Kirtland chijultiko’q reheb’ li Qaawa’ lix Dios, ut jo’kan ajwi’ li wochoch, re xk’uulankil ut xkolb’al rix xsantilal, ut re xq’axb’aleb’ ru laj jalol ru tumin sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan, chan li Qaawa’. Chi jo’kan. Amen.