Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 60
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 60

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Independence, Condado Jackson, Missouri, 8 Agosto 1831. Sa’ li kutan a’in, eb’ li xb’eenil li xe’wulak chaq sa’ li Condado Jackson ut ke’tzaqon chaq sa’ rosob’tesinkil li ch’och’ ut xna’aj li templo ke’raj xnawb’al k’a’ru tento te’xb’aanu.

1–9, Eb’ li xb’eenil tento te’xjultika li evangelio sa’ xch’utameb’ laj maak; 10–14, Tento naq ink’a’ te’xnumsi sa’ q’emal lix hoonaleb’, chi moko te’xmuq lix maatan; 15–17, Naru neke’xch’aj li roqeb’ jo’ jun xk’utb’al xyaalal lix maakeb’ li ani neke’tz’eqtaanank re li evangelio.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ reheb’ li xb’eenil re lix iglees, li tento te’sutq’iiq chi seeb’ sa’ li ch’och’ ke’chal wi’ chaq: K’ehomaq reetal, nasaho’ inch’ool naq xexchal toj arin;

2 A’b’an wankeb’ li moko nasaho’ ta wi’ chi tz’aqal inch’ool, xb’aan naq ink’a’ te’xte axtz’uumal re; bneke’xmuq b’an li maatan li kink’e reheb’, xb’aan cxxuwankil ru li winq. Rahilal sa’ xb’een xkomoneb’ a’an, xb’aan naq lochlo injosq’il chirixeb’.

3 Ut taak’ulmanq, wi ink’a’ tiikeb’ wi’chik chinpaab’ankil, ataa’isimanq chaq, a’ ajwi’ li k’a’ru ak wan reheb’.

4 Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, nintaqlan sa’ li choxa taqe’q, ut sa’ xyanqeb’ li ateep aj pleet re li ruchich’och’; ut sa’ li kutan naq tintusub’eb’ lin bq’ol, chixjunileb’ li winq te’xnaw k’a’ru li nak’utuk xyaalal lix wankilal li Dios.

5 A’ut chi yaal texwaatina chirix lee xikik toj sa’ li ch’och’ kexchal wi’ chaq. Chiyiib’amanq jun jukub’, malaj chiloq’manq, jo’ nekek’oxla naq us, maak’a’ nawaj re, ut chek’am eeb’e chi seeb’ toj sa’ li na’ajej Saint Louis yeeb’il re.

6 Ut chalen chaq aran eb’ lin moos aj Sidney Rigdon, aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Oliver Cowdery, che’xchapaqeb’ xb’e toj Cincinnati;

7 Ut sa’ li na’ajej a’in che’xtaqsi xyaab’eb’ xkux ut che’xch’olob’ li waatin chi kaw xyaab’eb’ xkux, chi maak’a’ li josq’il chi moko xwiib’al rix ch’oolej, ut che’xtaqsi santil uq’ej sa’ xb’eeneb’. Xb’aan naq laa’in naruhan chiwu xk’eeb’al aeesantilal, ut bkuyb’il lee maak.

8 Ut eb’ li rela’ che’xchapaqeb’ xb’e chalen Saint Louis, sa’ ka’kab’il, ut che’xjultika li aatin, moko sa’ junpaat ta, sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak, toj reetal naq te’sutq’iiq sa’eb’ li iglees ke’chal wi’ chaq.

9 Ut chixjunil a’in choq’ re xchaab’ilaleb’ li iglees; choq’ re li ajom a’in keb’intaqla chaq.

10 Ut lin moos aj aEdward Partridge chixjek’i xkomon li tumin xink’e re, jun raqal choq’ reheb’ li xb’eenil we li taqlanb’ileb’ chi sutq’iik;

11 Ut li ani naru chiru, chixq’ajsi rik’in ruq’ laj b’aanunel k’anjel; ut ani ink’a’ naru chiru, moko teneb’anb’il ta chiru.

12 Ut anajwan nin’aatinak chirix li rela’ li toj te’chalq sa’ li ch’och’ a’in.

13 K’ehomaq reetal, ke’taqlaman chaq chixjultikankil lin evangelio sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak; jo’kan ut, nink’e reheb’ jun taqlahom, chi jo’ka’in: Ink’a’ taanumsi sa’ aq’emal laa hoonal, chi moko taamuq laa bmaatan re naq moko nawb’ilaq ta.

14 Ut chirix naq xatk’ulun taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, ut xach’olob’ li waatin, tatsutq’iiq chi seeb’, ut taajultika li waatin sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak, moko sa’ junpaat ta, chi moko sa’ ajosq’il chi moko rik’in wech’ok-ib’.

15 Ut chiq’chiq’i chaq lix apoqsil laa woq chirixeb’ li ink’a’ neke’k’uluk aawe, moko chi k’utk’u ta chiruheb’, maare anchal taab’oqeb’ xjosq’il, sa’ muqmu b’an; ut chach’aj laa woq, choq’ jun xk’utb’al li yaal chirixeb’ sa’ xkutankil li raqb’a-aatin.

16 K’ehomaq reetal, tz’aqal a’in choq’ eere, ut rajom xch’ool li ani xtaqlan chaq eere.

17 Ut rik’in xtz’uumal re lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, taak’ehe’q chi nawmank chirix laj Sidney Rigdon ut laj Oliver Cowdery. Li rela’ toj moqon. Chi jo’kan. Amen.