Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 73
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 73

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, sa’ Hiram, Ohio, 10 Enero 1832. Chalen chaq xtiklajik li Diciembre li ak xnume’ chaq, li Profeet ut laj Sidney ke’wan chaq chi jultikank aatin, ut rik’in a’in k’a’jo’ naq kiruhan xtuqub’ankil li ra ki’eek’aman chirix li Iglees (chi’ilmanq xtiklajik li tasal 71).

1–2, Eb’ li xb’eenil tento te’kanaaq sa’ jultikank aatin; 3–6, Laj Jose Smith ut laj Sidney Rigdon tento te’ok wi’chik chixjaltesinkil ru li aatin sa’ li Santil Hu toj reetal taachoymanq.

1 Xb’aan naq chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’; aajel ru choq’ we naq ate’kanaaq chixjultikankil li evangelio, ut chixwaklesinkil xch’ooleb’ li iglees sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutameb’, toj reetal li ch’utub’aj-ib’;

2 Ut chirix a’an, k’ehomaq reetal, taak’ehe’q chi nawmank chiruheb’, xb’aan lix ayaab’ xkux li ch’utub’aj-ib’, k’a’ruhatq lix taqlanb’il k’anjeleb’.

3 Anajwan, chi yaal ninye eere laa’ex inmoos, Jose Smith, alalb’ej, ut Sidney Rigdon, chan li Qaawa’, ana’ajman ru bjaltesink ru li aatin wi’chik;

4 Ut a’ yaal jo’ naruhan, jultikank aatin sa’eb’ li na’ajej sa’ eesutam toj reetal li ch’utub’aj-ib’; ut chirix a’an aajel ru naq texkanaaq sa’ li k’anjel re jaltesink ru aatin toj reetal taachoymanq.

5 Ut chiwanq a’in choq’ k’utb’il eetalil chiruheb’ li xb’eenil toj taak’eemanq chik li nawom, jo’ chanru ajwi’ tz’iib’anb’il.

6 Anajwan maak’a’ chik nink’e eere sa’ li hoonal a’in. aB’ak’omaq lee yiitoq ut tiikaq eek’a’uxl. Chi jo’kan. Amen.