Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 34
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 34

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Orson Pratt, sa’ Fayette, Nueva York, 4 Noviembre 1830. Li Qawa’ Pratt b’elelaju chihab’ xyu’am sa’ li kutan a’an. Kijale’ chaq xch’ool ut kikub’e chaq xha’ naq kirab’i xb’een wa li evangelio li k’ojob’anb’il wi’chik, chi jultikanb’il xb’aan laj Parley P. Pratt, li ras, ak waqib’ xamaan chik. Kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in sa’ rochoch laj Peter Whitmer, yuwa’b’ej.

1–4, Eb’ li tiikeb’ chi paab’ank neke’ok choq’ ralal li Dios xb’aan li xtojb’al rix li maak; 5–9, Li xjultikankil li evangelio naxkawresi li b’e choq’ re li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 10–12, Nachal li profeetil aatin xb’aan lix wankil li Santil Musiq’ej.

1 At walal aOrson, k’e aaxik ut ab’i ut k’e reetal li k’a’ru tinye laa’in, li Qaawa’ Dios, aawe, li Jesukristo ajwi’ ut laj Tojol aawix;

2 Lix asaqen ut lix yu’am li ruchich’och’, jun saqen li nalemtz’un sa’ q’ojyin ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru;

3 Li k’a’jo’ akixra li ruchich’och’, jo’kan naq bkixk’e tz’aqal lix yu’am, re naq jo’ k’ihaleb’ te’paab’anq, te’ruuq chi ok choq’ cralal li Dios. Jo’kan naq laa’at walalat;

4 Ut aosob’tesinb’ilat xb’aan naq xatpaab’an;

5 Ut q’axal osob’tesinb’ilat wi’chik xb’aan naq ab’oqb’ilat inb’aan chixjultikankil lin evangelio—

6 Chixtaqsinkil xyaab’ aakux jo’ rik’in xyaab’ li trompeet, najtaq xyaab’ ut kawaq, ut achixyaab’asinkil li jalb’a-k’a’uxlej chiru jun tasal tenamit yokotzinb’il ut po’jenaq xch’ool, re xkawresinkil lix b’e li Qaawa’ choq’ re li bxkab’ xk’ulunik.

7 Xb’aan naq k’e reetal, chi yaal, chi yaal, ninye aawe, naq taanach’oq chaq li ahoonal naq tink’ulunq sa’ jun bchoql rik’in wankilal ut nimla loq’alil.

8 Ut a’anaq axnimal ru kutan sa’ xhoonal ink’ulunik, xb’aan naq chixjunileb’ li jar tenamit bte’siksotq.

9 A’b’anan rub’elaj naq taachalq li xnimal ru kutan a’an, li saq’e taaq’ojyino’q ru, ut li po taakik’o’q ru; ut eb’ li chahim ink’a’ te’raj xk’eeb’al xlemtz’unkileb’, ut wankeb’ li te’t’anje’q, ut ninqi sache’k neke’royb’eniheb’ laj maak.

10 Jo’kan ut, taqsi lix yaab’ aakux ut amikotz aametz’ew, xb’aan naq li Qaawa’ Dios x’aatinak; jo’kan ut, aatinan jo’ profeet, ut k’eeb’ilaq rik’in lix bwankil li Santil Musiq’ej.

11 Ut wi tiikat chi paab’ank, k’e reetal, wankin aawik’in toj reetal naq tink’ulunq—

12 Ut chi yaal, chi yaal, ninye aawe, tink’ulunq chi seeb’. Laa’in laa Qaawa’ ut laj Tojol aawix. Chi jo’kan. Amen.