Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 50
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 50

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 9 Mayo 1831. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq wankeb’ li xb’eenil li ink’a’ ke’xtaw ru lix k’utb’esihomeb’ li jalanq paay chi musiq’ej li xikenaqeb’ sa’ li ruchich’och’, ut naq li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’eeman re xchaq’b’enkil naq kipatz’ok tz’aqal chirix li na’leb’ a’in. Eb’ li musiq’ejil k’utb’esihom, jo’ neke’xye re, ke’ilman chi kok’ aj xsa’ sa’ xyanqeb’ li komon, ut wankeb’ li ke’yehok re naq neke’xk’ul li matk’ ut li na’leb’ chi k’utb’esinb’il.

1–5, K’iila b’alaq’il musiq’ej xikenaqeb’ sa’ li ruchich’och’; 6–9, Rahilal sa’ xb’eeneb’ laj ka’pak’al-u ut li ani isinb’ileb’ chaq sa’ li Iglees; 10–14, Eb’ li xb’eenil tento te’xjultika li evangelio rik’in li Musiq’ej; 15–22, Eb’ laj jultikanel ut eb’ laj ab’inel tento te’kutanob’resiiq xb’aan li Musiq’ej; 23–25, Li k’a’ru ink’a’ nawaklesin aamej moko re ta li Dios; 26–28, Eb’ li tiikeb’ chi paab’ank neke’eechanink re chixjunil li k’a’aq re ru; 29–36, Nasumeek lix tijeb’ li saqob’resinb’ileb’ ru; 37–46, Li Kristo a’an li Chaab’il aj Ilol Karneer ut li Pek re Israel.

1 Chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees, ut k’ehomaq eexik rik’in lix yaab’ xkux li yo’yookil Dios, ut chek’e reetal li aatin re chaab’il na’leb’ li taak’eemanq eere, jo’ chanru kextz’aaman ut wankex sa’ aatin chirix li iglees, ut eb’ li musiq’ej li xikenaqeb’ sa’ li ruchich’och’.

2 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq wankeb’ naab’al li amusiq’ej li aj b’alaq’eb’, li xikenaqeb’ sa’ li ch’och’, chixb’alaq’inkil li ruchich’och’.

3 Ut jo’kan ajwi’ laj aSatanas ak xsik’ eeb’alaq’inkil, re taaruuq chi numtaak sa’ eeb’een.

4 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kin’ilok eere, ut wilom li tz’eqb’eetalil sa’ li iglees li aneke’k’amok re lin k’ab’a’ jo’ neke’xye.

5 A’ut osob’tesinb’ileb’ li ani tiikeb’ chi paab’ank ut aneke’kana chi kuyuk, us ta sa’ li yu’am malaj sa’ li kamk, xb’aan naq eb’ a’an te’reechani li junelik yu’am.

6 A’b’an rahilal sa’ xb’eeneb’ li ani aaj b’alaq’ ut aj ka’pak’al-u, xb’aan naq, jo’ka’in naxye li Qaawa’, laa’in teb’ink’am sa’ li raqb’a-aatin.

7 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, wankeb’ alaj ka’pak’al-u sa’ eeyanq, li ke’b’alaq’ink re junjunq, rik’in li k’eeb’il wi’ chaq bwankilal re laj cxik’ ilonel; a’ut k’ehomaq reetal naq te’k’ame’q chaq wi’chik dxkomoneb’ a’an;

8 A’b’an eb’ laj ka’pak’al-u te’tawe’q ut ate’isiiq chaq, sa’ li yu’am malaj sa’ li kamk, jo’ chanru ajwi’ nawaj; ut rahilal sa’ xb’eeneb’ li isinb’ileb’ chaq sa’ lin iglees, xb’aan naq xnumta li ruchich’och’ sa’ xb’een xkomoneb’ a’an.

9 Jo’kan ut, li junjunq chi winq chiril rib’ maare anchal tixb’aanu li k’a’ru moko wan ta sa’ li yaal ut li tiikilal chiwu.

10 Anajwan ut chalqex, chan li Qaawa’, rik’in li Musiq’ej, reheb’ li xb’eenil re lix iglees, ut achoona’leb’anq sa’ komonil, re teetaw xyaalal;

11 Choona’leb’anq jo’ chanru nana’leb’an jun winq rik’in li jun chik chi k’utk’u chiru rilob’aal.

12 Anajwan, naq nana’leb’an junaq winq natawe’ ru xb’aan li winq, xb’aan naq nana’leb’an jo’ winq; chi jo’kan ajwi’ laa’in, li Qaawa’, tinna’leb’anq eerik’in re ateetaw xyaalal.

13 Jo’kan ut, laa’in li Qaawa’ ninpatz’ eere li patz’om a’in—k’a’ aj-e akexk’ojob’aak wi’?

14 Re xjultikankil lin evangelio rik’in li aMusiq’ej, a’an ajwi’ laj bK’ojob’anel Ch’oolej li kitaqlaman chaq re xk’utb’al li yaal.

15 Toja’ ut naq xek’uleb’ li amusiq’ej li ink’a’ kexru chixtawb’al ru, ut xek’uleb’ jo’ chalenaqeb’ rik’in li Dios; ut ma tiikob’resinb’il eeru rik’in a’in?

16 K’ehomaq reetal, teesume li patz’om a’in eejunes; a’b’anan, laa’in tinwuxtaana eeru; li ani q’un xmetz’ew sa’ eeyanq, chirix a’in ataakawob’resiiq xmetz’ew.

17 Chi yaal ninye eere, li ani k’ojob’anb’il inb’aan ut taqlanb’il achixjultikankil li aatin re li yaal rik’in laj K’ojob’anel Ch’oolej, sa’ li Musiq’ej re li yaal, ma naxjultika rik’in li bMusiq’ej re li yaal, malaj chi jalan chik chan ru?

18 Ut wi chi jalan chik chan ru, moko re ta li Dios.

19 Ut jo’kan wi’chik, li ani nak’uluk re li aatin re li yaal, ma naxk’ul rik’in li Musiq’ej re li yaal, malaj chi jalan chik chan ru?

20 Wi chi jalan chik chan ru, moko re ta li Dios.

21 Jo’kan ut, k’a’ut naq ink’a’ nekexru chixtawb’al ru ut xnawb’al, naq li ani nak’uluk re li aatin xb’aan li Musiq’ej re li yaal, naxk’ul jo’ chanru naq jultik’anb’il xb’aan li Musiq’ej re li yaal?

22 Jo’kan ut, li ani najultikan ut li ani nak’uluk, neke’xtaw ru chirib’ileb’ rib’, ut xkab’ichaleb’ aneke’waklesiik li raameb’ ut bneke’saho’ sa’ xch’ool sa’ komonil.

23 Ut li k’a’ru ink’a’ nawaklesink aamej, moko re ta li Dios, ut a’an aq’ojyin.

24 Li k’a’ru re li Dios a’an asaqen; ut ani nak’uluk re li saqen, ut bnakana rik’in li Dios, cnaxk’ul chik li saqen; ut li saqen a’an yoo chi nimank xlemtz’unkil toj reetal li tz’aqal kutan.

25 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, ut ninye re taaruuq teenaw li ayaal, re naq texruuq chiralinasinkil chaq li q’ojyin sa’ eeyanq;

26 Li ani k’ojob’anb’il xb’aan li Dios ut taqlanb’il, a’an ajwi’ xaqab’anb’il re naq a’anaq li aq’axal nim ru, us ta a’an li q’axal kub’enaq xwankil ut lix bmooseb’ chixjunil.

27 Jo’kan ut, aeechaninb’il xb’aan a’an chixjunil li k’a’aq re ru; xb’aan naq chixjunil li k’a’aq re ru wan rub’el xwankil, sa’ choxa jo’ ajwi’ sa’ li ruchich’och’, li yu’am ut li saqen, li Musiq’ej ut li bwankilal, chi taqlanb’il chaq xb’aan li rajom xch’ool li Yuwa’b’ej rik’in ruq’ li Jesukristo, li Ralal.

28 A’ut maajun winq na’eechanink re chixjunil li k’a’aq re ru, ka’ajwi’ wi asaqob’resinb’il ru ut bch’ajob’resinb’il chirix chixjunil li maak.

29 Ut wi saqob’resinb’il eeru ut ch’ajob’resinb’ilex chirix chixjunil li maak, ateetz’aama yalaq k’a’ru teeraj sa’ lix k’ab’a’ li Jesus ut taab’aanumanq.

30 A’b’an chenawaq a’in, taak’eemanq eere k’a’ru teetz’aama; ut jo’ xaqab’anb’ilex choq’ ajolomil, eb’ li musiq’ej te’wanq rub’el eewankil.

31 Jo’kan ut, taak’ulmanq, naq wi nekeril jun amusiq’ej chi k’utb’esimank li ink’a’ nekexru chixtawb’al ru, ut ink’a’ nekek’ul li musiq’ej a’an, textz’aamanq chiru li Yuwa’b’ej sa’ lix k’ab’a’ li Jesus; ut wi ink’a’ naxk’e eere li musiq’ej a’an, rik’in a’an naru teenaw naq moko re ta li Dios.

32 Ut k’eeb’ilaq eere, awankilal sa’ xb’een li musiq’ej a’an, ut teech’olob’ chirix li musiq’ej a’an chi kaw xyaab’ eekux, naq moko re ta li Dios—

33 Moko rik’in ta axjitom laj hob’onel, re naq ink’a’ taaq’axe’q eeru, chi moko rik’in bnimank-ib’ chi moko saho’k ch’oolej, maare anchal texchape’q rik’in.

34 Ani nak’uluk chiru li Dios, chixk’ul jo’ xk’ehom li Dios; ut chisaho’q xch’ool naq ilb’il xb’aan li Dios chi k’ulub’ej re taak’uluq.

35 Ut rik’in xk’eeb’al reetal ut xb’aanunkil li k’a’aq re ru a’in li kek’ul, ut li toj teek’ul moqon—ut li aawa’b’ejihom k’eeb’il eere xb’aan li Yuwa’b’ej, ut li bwankilal chi numtaak sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru li moko k’ojob’anb’il ta xb’aan a’an—

36 Ut k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, osob’tesinb’ilex laa’ex li yookex anajwan chirab’inkil li aatin a’in sa’ xtz’uumal re lin moos, xb’aan naq akuyb’il lee maak.

37 Lin moos aj Joseph Wakefield, li nasaho’ wi’ chi tz’aqal inch’ool, ut lin moos aj aParley P. Pratt che’xikaq sa’ xyanqeb’ li iglees ut che’xk’ehaq xkawilaleb’ rik’in li btijb’il aatin;

38 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj John Corrill, malaj jo’ k’ihaleb’ lin moos li k’ojob’anb’ileb’ choq’ re li opiis a’in, ut che’k’anjelaq sa’ li aawimq; ut maajun winq chiramoq reheb’ sa’ xb’aanunkil li k’a’ru kinxaqab’ choq’ reheb’—

39 Jo’kan ut, sa’ li na’leb’ a’in lin moos aj aEdward Partridge moko tiikob’resinb’il ta ru; a’b’anan chixjal xk’a’uxl ut taakuye’q xmaak.

40 K’ehomaq reetal, laa’ex toj kok’alex ut ink’a’ nekexru achixkuyb’al chixjunil li k’a’aq re ru anajwan; tento btexk’iiq sa’ li cusilal ut sa’ xnawb’al li dyaal.

41 aMexxuwak, ex bkok’al, xb’aan naq wehex, ut laa’in ckinnumta sa’ xb’een li ruchich’och’, ut laa’ex xkomonex li dk’eeb’ileb’ we xb’aan li Yuwa’b’ej;

42 Ut maajun xkomoneb’ li k’eeb’ileb’ we xb’aan li Yuwa’b’ej ataasachq.

43 Ut li Yuwa’b’ej ut laa’in ajunajo. Laa’in wankin rik’in li Yuwa’b’ej ut li Yuwa’b’ej wik’in laa’in; ut a’ yaal jo’ xineek’ul, laa’ex wankex wik’in ut laa’in eerik’in.

44 Jo’kan ut, laa’in wankin sa’ eeyi, ut laa’in li achaab’il aj ilol karneer, ut li bpek re Israel. Ani nakab’lak sa’ xb’een li csaqoonaq a’in dmaajo’q’e taat’ane’q.

45 Ut taachalq xkutankil naq teerab’i xyaab’ inkux ut atineeril, ut teenaw naq wankin.

46 aChexyo’leq ut, re naq bkawresinb’ilaqex. Chi jo’kan. Amen.