Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 101
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 101

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 16 ut 17 Diciembre, 1833. Sa’ li kutan a’an, eb’ laj santil paab’anel li ke’ch’utla chaq Missouri yookeb’ chixnumsinkil nimla rahob’tesiik. Eb’ li ch’uut chi aj rahob’tesinel ke’ralinasiheb’ chaq sa’ li rochocheb’ sa’ li condado Jackson; ut wankeb’ laj santil paab’anel li ke’xsik’ xk’ojob’ankil rib’ sa’eb’ li condado Van Buren, Lafayette, ut Ray, a’ut toj ke’taaqeek xb’aan li rahob’tesink. Lix k’ihaleb’ laj santil paab’anel sa’ li kutan a’an wankeb’ sa’ li condado Clay, Missouri. K’iila sut kiyeechi’iman li kamk reheb’ li komon sa’ li Iglees. Eb’ laj santil paab’anel sa’ li condado Jackson ke’sach chaq li k’a’ru nak’anjelak sa’ li rochocheb’, li aq’ej, li ketomq, ut k’a’aq chik ru reheb’; ut kisache’ chaq naab’al reheb’ li rawimqeb’.

1–8, Eb’ laj santil paab’anel neke’q’use’ ut neke’tawasiik xb’aan li q’etok aatin neke’xb’aanu; 9–15, Li xik’ nareek’a li Qaawa’ taat’ane’q sa’ xb’eeneb’ li ninqi tenamit, a’ut eb’ lix tenamit li Qaawa’ te’ch’utub’amanq ut te’k’ojob’aaq xch’ooleb’; 16–21, Taaxaqab’amanq Sion ut eb’ li roqechal; 22–31, Nach’olob’aman chan ruhaq li yu’amej chiru li Jun Mil Chihab’; 32–42, Eb’ laj santil paab’anel te’osob’tesiiq ut te’q’ajkamuuq sa’ li kutan a’an; 43–62, Li jaljookil ru aatin chirix li xnimal ru winq ut eb’ lix toonal li che’ olivo a’an reetalil li ch’a’ajkilal taa’uxq ut lix tojb’al rix Sion; 63–75, Eb’ laj santil paab’anel tento naq ink’a’ te’xkanab’ xch’utub’ankil rib’eb’; 76–80, Li Qaawa’ kixxaqab’ lix na’ xchaq’rab’il li tenamit Estados Unidos; 81–101, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xtz’aama reeqaj li rahilal ke’xk’ul, jo’ chanru li jaljookil ru aatin chirix li ixq ut laj raqol aatin li moko tiik ta.

1 Chi yaal ninye eere, chirixeb’ lee komon li ke’tawasiik, ut ake’rahob’tesiik, ut bke’isiik chaq sa’ xch’och’il li reechanihomeb’—

2 Laa’in, li Qaawa’, kinkanab’ li atawasink chi chalk sa’ xb’eeneb’, li ke’tawasiik wi’, sa’ xk’ab’a’ li bq’etok aatin ke’xb’aanu;

3 A’b’anan laa’in tinweechaniheb’, ut awehaqeb’ sa’ li kutan a’an naq tink’ulunq chixtusub’ankileb’ lin q’ol.

4 Jo’kan ut, tento naq ate’q’use’q ut te’yale’q rix, jo’ chanru ajwi’ laj bAbraham, li kitaqlaman naq tixmayeja li ralal junaj chirib’il.

5 Xb’aan naq chixjunileb’ li ink’a’ te’ajoq re xnumsinkil li q’use’k, li atine’xtz’eqtaana b’an, ink’a’ neke’ru chi bsantob’resiik.

6 K’ehomaq reetal, ninye eere, kiwan li hob’ok, ut li awech’ok-ib’, ut li bkaqalink, ut li wech’ink, ut li catawink ut li rahink-u ch’oolej sa’ xyanqeb’, jo’kan naq rik’in li k’a’aq re ru a’in ke’xtz’ajni li reechanihomeb’.

7 Timileb’ chaq chi aab’ink chiru lix yaab’ xkux li Qaawa’ lix Dios; jo’kan ut, li Qaawa’ lix Dios timil chi ab’ink chiru lix tijeb’ a’an, re xsumenkil sa’ xkutankil lix ch’a’ajkilaleb’.

8 Sa’ xkutankil lix tuqtuukilaleb’ ke’xchap chi q’un li na’leb’ kink’e; a’b’an sa’ xkutankil lix ach’a’ajkilaleb’, chi aajel ru bwankeb’ chinsik’b’al.

9 Chi yaal ninye eere, us ta wankeb’ xmaak, nujenaq xsa’ inch’ool rik’in axtoq’ob’ankileb’ ru. Ink’a’ bteb’intz’eq chaq chi junajwa; ut sa’ xkutankil li cjosq’il taajultiko’q we li uxtaan.

10 Kinxaqab’ li waatin, ut xikenaq li taqlanb’il aatin rik’in jun taqlahom li kink’e eere junxil, naq tinkanab’ chi t’ane’k li ayok’leb’ ch’iich’ re li xik’ eek’anb’il inb’aan, choq’ reheb’ lin tenamit, ut jo’ chanru ajwi’ naq kinye, jo’kan taak’ulmanq.

11 Li xik’ eek’anb’il inb’aan sa’ junpaat chik taahoymanq chi maak’a’ xb’isb’al sa’ xb’eeneb’ chixjunileb’ li tenamit; ut a’in tinb’aanu naq anujenaq li sek’ re lix maa’usilaleb’.

12 Ut sa’ li kutan a’an chixjunileb’ li neke’tawe’ chi k’aak’alenk sa’ xb’een li anajt xteramil kab’l, malaj sa’ jalan chik aatin, chixjunil lin Israel, te’kole’q.

13 Ut eb’ li ke’jek’iik chaq ate’ch’utub’aaq.

14 Ut chixjunileb’ li ake’yaab’ak te’k’ojob’aaq xch’ool.

15 Ut chixjunileb’ li ke’q’axtesink re lix ayu’ameb’ choq’ re lin k’ab’a’ te’k’ehe’q xkorooneb’.

16 Jo’kan ut, chik’ojob’aaq eech’ool chirix Sion; xb’aan naq chixjunil li tz’ejwalej wan sa’ awuq’; ch’anch’o chexwanq, ut bchenaw naq laa’in li Dios.

17 aSion ink’a’ taa’eek’asimanq chaq sa’ xna’aj, us ta jek’inb’ileb’ li ralal xk’ajol.

18 Eb’ li neke’kana, ut saqeb’ ru lix ch’ool, te’sutq’iiq, ut te’chalq sa’ li areechanihomeb’, eb’ a’an ut eb’ li ralal xk’ajol, rik’in li bb’ich re sahil ch’oolejil li junelik nakana, re cxkab’lankileb’ li sachenaqil na’ajej re Sion—

19 Ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in, re naq taaruuq te’tz’aqloq ru eb’ li profeet.

20 Ut, k’ehomaq reetal, maajun chik ana’ajej xaqab’anb’il chiru li ak kinxaqab’; chi moko taawanq chik junaq na’ajej xaqab’anb’il chiru li ak kinxaqab’, choq’ re li k’anjel re xch’utub’ankileb’ lin santil paab’anel—

21 Toj reetal naq taachalq xkutankil naq maajun chik na’ajej natawman choq’ reheb’; toja’ ut naq wankeb’ jalan chik na’ajej li tinxaqab’ choq’ reheb’, ut a’anaqeb’ aoqech yeeb’ilaq reheb’, choq’ re lix t’ikrul malaj lix kawub’ Sion.

22 K’ehomaq reetal, a’an rajom inch’ool, naq chixjunileb’ li neke’patz’ok re lin k’ab’a’, ut nikine’xloq’oni jo’ chanru lin evangelio li junelik nakana, ate’xch’utub’ rib’, ut bte’xaqliiq sa’eb’ li na’ajej sant;

23 Ut te’xkawresi rib’ choq’ re li k’utb’esinb’il na’leb’ li toj taachalq, naq li atz’apleb’ t’ikr li tz’aptz’o wi’ lin santil ochoch, sa’ lin muheb’aal, li natz’apok xb’een li ruchich’och’, taa’isimanq chaq, ut chixjunil li tz’ejwalej btine’ril sa’ komonil.

24 Ut chixjunil li k’a’ru naru anapo’e’, jo’ re winq, malaj re lix xulel li ch’och’, malaj re li xik’anel xul chiru choxa, malaj re lix karil li palaw, li wan sa’ xb’een chixjunil lix b’een li ch’och’, btaasachmanq ru;

25 Ut jo’kan ajwi’ li k’a’ru re li yiib’anb’il wi’ li k’a’aq re ru, ataaha’ob’resiiq chi k’a’jo’ xtiqwal; ut chixjunil li k’a’aq re ru btaa’ak’ob’resimanq, re naq lin nawom ut lin cloq’al taawanq sa’ xb’een chixjunil li ruchich’och’.

26 Ut sa’ li kutan a’an li axik’ ilok reheb’ li winq, ut li xik’ ilok reheb’ li xul, relik chi yaal, li xik’ ilok re chixjunil li tz’ejwalej, btaa’oso’q chaq chiru li wilob’aal.

27 Ut sa’ li kutan a’an jo’ k’ihal li tixpatz’ yalaq ani chi winq, taak’eemanq re.

28 Ut sa’ li kutan a’an laj aSatanas maak’a’aq xwankil chiraalenkil yalaq ani chi winq.

29 Ut maak’a’aq arahil ch’oolejil xb’aan naq maak’a’ li kamk.

30 Sa’ li kutan a’an junaq ak’uula’al ink’a’ taakamq toj reetal naq tiix; ut lix yu’am chanchanaq xyu’am jun xtoonal li che’;

31 Ut naq nakam ink’a’ taawarq, a’an naraj naxye sa’ li ch’och’; ataajalano’q b’an sa’ jun mutz’uk-u, ut btaaxokmanq, ut nimaq xloq’al lix hilob’aal.

32 Relik chi yaal, ninye chi yaal eere, sa’ li akutan a’an naq li Qaawa’ taak’ulunq, a’an btixk’utb’esi chixjunil li k’a’aq re ru—

33 Li k’a’aq re ru ak numenaq, ut li amuqmuukil k’a’aq re ru li maajun winq kinawok re, li k’a’aq re ru re li ruchich’och’, li kiyo’ob’tesiman wi’, ut li rajb’al ut lix yaalalil a’an—

34 Li k’a’aq re ru q’axal loq’, li k’a’aq re ru li wan taqe’q, ut li k’a’aq re ru li wan taq’a, li k’a’aq re ru li wan sa’ li ch’och’ ut sa’ xb’een li ch’och’, ut sa’ choxa.

35 Ut chixjunileb’ li neke’numsink re li arahob’tesiik choq’ re lin k’ab’a’, ut neke’kuyuk rik’in paab’aal, us ta te’b’oqe’q chixq’axtesinkil lix yu’ameb’ bchoq’ we, a’b’anan te’tz’aqonq sa’ chixjunil li loq’alil a’in.

36 Jo’kan ut, mexxuwak us ta toj reetal li akamk; xb’aan naq sa’ li ruchich’och’ a’in moko numtajenaq ta xsahil eech’ool, a’b’anan wik’in laa’in numtajenaq bxsahil eech’ool.

37 Jo’kan ut, meek’oxla li tz’ejwalej, chi moko xyu’am li tz’ejwalej; chek’oxla b’an li aaamej, ut lix yu’am li aamej.

38 Ut achesik’ li rilob’aal li Qaawa’ junelik, re naq rik’in bkuyuk taaruuq teereechani lee raam, ut taawanq eeyu’am chi junelik.

39 Naq neke’b’oqe’ li winq choq’ re lin aevangelio li junelik nakana, ut neke’ok sa’ sumwank rik’in jun sumwank li junelik nakana, k’eeb’ileb’ sa’ ajl jo’ bratz’amil li ruchich’och’ ut xsahileb’ li winq;

40 B’oqb’ileb’ re te’wanq choq’ xsahileb’ li winq; jo’kan ut, wi a’ ratz’amil li ruchich’och’ a’an tixsach xsahil, k’ehomaq reetal, chalen chaq a’an maak’a’ chik na’ok wi’, ka’aj chik re tz’eqe’k ut yeq’e’k rub’el roqeb’ li winq.

41 K’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’ chirixeb’ li ralal xk’ajol Sion, naab’al ajwi’ reheb’, a’ut moko chixjunileb’ ta; eb’ a’an ke’tawe’ jo’ aj q’etol aatin, jo’kan naq tento naq ate’q’use’q

42 Ani anataqsink xloq’al xjunes taakub’simanq xloq’al, ut ani bnaxkub’si xloq’al taataqsimanq xloq’al.

43 Ut anajwan, tink’ut cheru jun jaljookil ru aatin, re teenaw li rajom inch’ool chirix lix tojb’al rix Sion.

44 Jun li axnimal ru winq kiwan jun siir lix ch’och’, q’axal atawal ru; ut kixye reheb’ lix moos: Ayuqex sa’ li bwawimq, sa’ xb’een ajwi’ li siir a’in chi ch’och’ q’axal atawal ru, ut awumaq kab’laju xtoonal li olivo;

45 Ut k’ojob’omaqeb’ laj ak’aak’alenel chixsutameb’, ut yiib’omaq jun najt xteramil kab’l, re naq jun taaruuq chirilb’al li ch’och’ sa’ xsutam, re taawanq choq’ aj k’aak’alenel sa’ xb’een li najt xteramil kab’l, re naq ink’a’ te’q’ete’q lix toonaleb’ lin che’ olivo naq te’chalq laj xik’ ilonel re maq’ok ut re xk’amb’al choq’ reheb’ li ruuchinihom li wawimq.

46 Anajwan, eb’ lix moos li xnimal ru winq xkoheb’ ut ke’xb’aanu jo’ chanru kixtaqlaheb’ wi’ laj eechal reheb’, ut ke’raweb’ lix toonal li olivo, ut ke’xyiib’ jun korral re pim sa’ xsutam, ut ke’xk’ojob’eb’ laj k’aak’alenel, ut ke’ok chixyiib’ankil jun najt xteramil kab’l.

47 Ut naq toj yookeb’ chixk’eeb’al xk’ojob’ankil, ke’ok chixyeeb’al chirib’ileb’ rib’: K’a’ put ru naq aj eechal we naraj ru li najt xteramil kab’l a’in?

48 Ut ke’na’leb’ank chiru k’iila hoonal, ke’xye chirib’ileb’ rib’: K’a’ut naq laj eechal we taaraj ru li najt xteramil kab’l a’in, rik’in naq a’in xkutankil li tuqtuukilal?

49 Ma ink’a’ raj taak’eemanq li tumin a’in reheb’ laj yakol tumin? Xb’aan naq maak’a’ aj-e li k’a’aq re ru a’in.

50 Ut naq yookeb’ chi wech’ok chirib’ileb’ rib’, ke’ok chi q’axaleb’ aj q’em, ut ink’a’ ke’ab’in chiru lix taqlahom laj eechal reheb’.

51 Ut kichal laj xik’ ilonel chi q’eq, ut kixt’an li akorral; ut eb’ lix moos li xnimal ru winq ke’wakli ut ke’xuwak, ut ke’eelelik; ut laj xik’ ilonel kixsach lix k’anjeleb’, ut kixq’eteb’ lix toonal li olivo.

52 Anajwan, k’ehomaq reetal, li xnimal ru winq, laj eechal re li awimq, kixb’oqeb’ lix moos, ut kixye reheb’, K’a’ put ru! K’a’ru aj-e naq xk’ulman li nimla maa’usilal a’in?

53 Ma ink’a’ raj keb’aanu jo’ chanru ajwi’ kexintaqla, ut—chirix naq keraw li awimq, ut keyiib’ li korral re pim sa’ xsutam, ut kek’ojob’eb’ laj k’aak’alenel sa’ xb’een lix tz’akil—keyiib’ raj ajwi’ li najt xteramil kab’l, ut kexaqab’ raj jun aj k’aak’alenel sa’ xb’een li najt xteramil kab’l, ut kek’aak’ale raj li wawimq, ut ink’a’ raj kexwar, maare anchal taachalq laj xik’ ilonel sa’ eeb’een?

54 Ut k’ehomaq reetal, laj k’aak’alenel sa’ xb’een li najt xteramil kab’l kiril raj laj xik’ ilonel naq toj najt wan; toja’ ut naq kexru raj chixkawresinkil eerib’ ut chixramb’al laj xik’ ilonel chixt’anb’al lix korralil, ut kekol raj li wawimq sa’ ruq’ chaq laj sachonel.

55 Ut laj eechal re li awimq kixye re jun reheb’ lix moos: Ayu ut ch’utub’ li rela’eb’ lin moos, ut k’am achixjunil lix kawilal lin junkab’al, a’aneb’ lin pleetinel, eb’ lin saaj winq, ut eb’ li ak xe’ninqan ajwi’ xchihab’ sa’ xyanqeb’ chixjunileb’ lin moos, li neke’wan choq’ xkawilal lin junkab’al, ka’ajwi’ li ani kinxaqab’ chi kanaak ink’a’;

56 Ut ayuqex chi tikto sa’ xch’och’il li wawimq, ut tojomaq rix li wawimq; xb’aan naq a’an we; xinloq’ rik’in tumin.

57 Jo’kan ut, ayuqex chi tikto sa’ lin ch’och’; t’anomaqeb’ lix tz’ak li xik’ neke’ilok we; rumomaq lix najt xt’eramil kab’l, ut jek’ihomaqeb’ lix k’aak’aleneleb’.

58 Ut a’ yaal jo’ neke’xch’utub’ rib’ chepleetinkil, achereeqaju choq’ we eb’ li xik’ neke’ilok we, re naq chirix ka’ch’in taaruuq tinchalq wochb’een li rela’ lin junkab’al ut tinweechani li ch’och’.

59 Ut li moos kixye re laj eechal re: Jo’q’e taawanq li k’a’aq re ru a’in?

60 Ut a’an kixye re lix moos: Jo’q’e nawaj; ayuqex laa’ex chi tikto, ut b’aanuhomaq chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan kexintaqla wi’;

61 A’inaq ut lin tz’apleb’ ut li wosob’tesihom sa’ eeb’een—jun mertoom tiik ut awan xna’leb’ sa’ xyi lin junkab’al, jun aj btaqlanel sa’ lin awa’b’ejihom.

62 Ut lix moos xko’o chi tikto, ut kixb’aanu chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan kixtaqla wi’ laj eechal re; ut achirix k’iila kutan kitz’aqlok ru chixjunil li k’a’aq re ru.

63 Jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, tink’ut cheru xchaab’ilal inna’leb’ chirix chixjunileb’ li iglees, a’ yaal jo’ wankeb’ xch’ool chi b’eresiik sa’ li b’e tiik ut xk’ulub’ choq’ re lix kolb’aleb’—

64 Re naq li k’anjel re xch’utub’ankileb’ lin santil paab’anel toj taaruuq chi b’aanumank, re naq taaruuq tinwaklesiheb’ choq’ re lin k’ab’a’ sa’ xb’eeneb’ li ana’ajej sant; xb’aan naq xchal xq’ehil li bq’olok, ut tento naq ctaatz’aqloq ru li waatin.

65 Jo’kan naq tento teb’inch’utub’ lin tenamit, jo’ chanru li jaljookil ru aatin chirix li trigo ut li ayib’ aj pim, re naq li trigo taak’uulamanq sa’eb’ li xokleb’aal re te’reechani li yu’am chi junelik, ut taak’eemanq li bchoxahil loq’alil choq’ xkorooneb’, naq tink’ulunq sa’ li rawa’b’ejihom lin yuwa’ re xq’ajkamunkil li junjunq chi winq a’ yaal jo’ chanruhaq xk’anjel;

66 A’ut li yib’ aj pim taab’ak’manq chi joob’, ut k’eeb’ilaq xkawil lix b’ak’leb’, re naq ataak’ate’q rik’in xam li ink’a’ naru xchupb’al.

67 Jo’kan ut, jun taqlahom nink’e re chixjunileb’ li iglees, naq toj te’wanq chixch’utub’ankil rib’ sa’eb’ li na’ajej li kinxaqab’.

68 A’b’anan, jo’ kinye eere sa’ jun taqlahom junxil, mi’uxk aeech’utub’ankil sa’ aanil, chi moko chi aj eelel; chikawresimanq b’an chixjunil li k’a’aq re ru chi junxilaj cheru.

69 Ut re naq taakawresimanq chixjunil li k’a’aq re ru chi junxilaj cheru, paab’omaq li taqlahom li kink’e chirix li k’a’aq re ru a’in—

70 Li naxye, malaj naxk’ut, naq achiloq’manq chixjunileb’ li ch’och’ rik’in tumin, li naru chi loq’mank rik’in tumin, sa’ li na’ajej chixsutam li ch’och’ li kinxaqab’ re taawanq choq’ ch’och’ Sion, re xtikib’ankil lix ch’utub’ankileb’ lin santil paab’anel;

71 Chixjunil li ch’och’ li naru chi loq’mank sa’ li condado Jackson, ut sa’eb’ li condado sa’ xsutam, ut kanab’omaq li rela’ sa’ wuq’.

72 Anajwan, chi yaal ninye eere, chixjunileb’ li iglees che’xch’utub’ chixjunil lix tumineb’; chib’aanumanq li k’a’aq re ru a’in sa’ xq’ehil, a’ut moko asa’ aanil ta; ut k’ehomaq eech’ool naq chiwanq chi kawresinb’il chixjunil li k’a’aq re ru chi junxilaj cheru.

73 Ut che’xaqab’amanq li oxloq’inb’il winq, a’aqeb’ ajwi’ li winq chaab’ileb’ xna’leb’, ut taqlahomaqeb’ chixloq’b’aleb’ li ch’och’ a’in.

74 Ut eb’ li iglees sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal saq’e, naq waklesinb’ileb’, wi te’ab’inq chiru li k’eeb’il na’leb’ a’in, te’ruuq chixloq’b’aleb’ li ch’och’ ut te’xch’utub’ rib’ sa’ xb’een, ut chi jo’ka’in te’ruuq chixxaqab’ankil Sion.

75 Anajwan ajwi’ ak wan tz’aqal li k’uulanb’il, relik chi yaal, jun naab’alil ajwi’ wan, re xtojb’al rix Sion, ut re xxaqab’ankileb’ lix sachenaqil na’ajej, re naq ink’a’ chik taat’anmanq, wi ta eb’ li iglees, li neke’xk’ab’a’i rib’ jo’ chanru ink’ab’a’, awanqeb’ raj xch’ool chi ab’ink chiru lix yaab’ inkux.

76 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, eb’ li ke’jek’iik xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok reheb’, a’an rajom inch’ool naq ink’a’ te’xkanab’ xtz’aamankil reeqaj li xsachman, ut lix tojb’aleb’ rix, sa’ ruq’eb’ li ani k’ojob’anb’ileb’ choq’ aj taqlanel ut k’eeb’ileb’ xwankil sa’ eeb’een—

77 Jo’ chanruheb’ li chaq’rab’ ut lix ana’ xchaq’rab’il li tenamit, li kinkanab’ chi xaqab’amank, ut tento taak’uulamanq xwankil choq’ re lix bk’ulub’eb’ ut lix kolb’aleb’ rix chixjunil li tz’ejwalej, jo’ chanru li na’leb’ tiik ut sant;

78 Re naq li junjunq chi winq taaruuq chi k’anjelak rik’in tzol’leb’ ut rik’in jar raqal chi na’leb’ chirix li k’a’ru chalel, jo’ chanru lix ataql xch’ool li kink’e re, re naq li junjunq chi winq taaruuq taawanq bchixsumenkil tz’aqal lix maak sa’ xkutankil li craqb’a-aatin.

79 Jo’kan naq moko tiik ta naq ani junaq chi winq taawanq chi moosil li jun chiru li jun chik.

80 Ut choq’ re li ajom a’in kinxaqab’ lix ana’ xchaq’rab’il li ch’och’ a’in, rik’in ruq’eb’ li winq chaab’ileb’ xna’leb’ li kinwaklesi choq’ re li ajom ajwi’ a’in, ut kintoj rix li ch’och’ rik’in bxhoyonik li kik’.

81 Anajwan, k’a’ru tinjuntaq’eetaheb’ wi’ li ralal xk’ajol Sion? Tinjuntaq’eetaheb’ rik’in li ajaljookil ru aatin chirix li ixq ut laj raqol aatin moko tiik ta, xb’aan naq eb’ li winq tento raj junelik naq bte’tijoq ut ink’a’ te’ch’inanq xch’ooleb’, li naxye—

82 Kiwan sa’ jun tenamit jun aj raqol aatin li moko naxxuwa ta ru li Dios, chi moko naxk’oxla li winq.

83 Ut kiwan jun xmalka’an sa’ li tenamit a’an, ut kichal rik’in a’an, ut kixye: Eeqaju choq’ we li xik’ na’ilok we.

84 Ut ink’a’ kiraj chiru jun k’amok, a’ut moqon kixye sa’ xch’ool: Us ta moko ninxuwa ta ru li Dios, chi moko nink’oxla li winq, a’b’anan rik’in naq li xmalka’an a’in nikinixch’i’ch’i’i, tin’eeqajunq choq’ re, maare anchal rik’in chalk rajlal a’an tinixtitz’ob’resi.

85 Chi jo’ka’in tinjuntaq’eetaheb’ li ralal xk’ajol Sion.

86 Che’tz’aamanq sa’ roq laj raqol aatin;

87 Ut wi a’an ink’a’ na’ab’in chiruheb’, che’tz’aamanq sa’ roq laj jolominel;

88 Ut wi laj jolominel ink’a’ na’ab’in chiruheb’, che’tz’aamanq sa’ roq li awa’b’ej;

89 Ut wi li awa’b’ej ink’a’ na’ab’in chiruheb’, rik’in a’an taawakliiq li Qaawa’ ut taa’elq chaq sa’ li ana’ajej muqmu wi’, ut sa’ xnimal xjosq’il tixrahob’tesi li tenamit;

90 Ut rik’in xtiqwal li ch’i’ch’i’ nareek’a, ut rik’in xnimal xjosq’il, sa’ li hoonal taaraj, taarisiheb’ chaq li amertoom a’an li aj maakeb’ ut moko xaqxookeb’ ta xch’ool, ut moko tiikeb’ ta, ut tixxaqab’ xjachalaqeb’ sa’ xyanqeb’ laj ka’pak’al-u, ut beb’ li ink’a’ neke’paab’an;

91 Sa’ tz’aqal li najtil aak’ab’, b’ar wan wi’ li ayaab’ak, ut li ayaynak, ut li k’uxuxink ruuch-e.

92 Tijonqex ut laa’ex, re naq teeb’ilaq lix xikeb’ chiru lee relajihom, re taaruuq atinwuxtaanaheb’ ru, re naq li k’a’aq re ru a’in ink’a’ taachalq sa’ xb’eeneb’.

93 Li k’a’ru kinye eere tento taawanq, re naq chixjunileb’ li winq te’kanaaq chi maak’a’ ak’a’ru te’xpatz’ wi’ xkuyb’aleb’;

94 Re naq eb’ li winq ninqeb’ xna’leb’ ut eb’ laj taqlanel te’ril ut te’xnaw li k’a’ru maajun wa ake’xk’oxla chaq;

95 Re naq taaruuq tin’ok chixk’eeb’al chi uxmank lin b’aanuhom, lin ajalanil b’aanuhom, ut chixk’anjelankil lin k’anjel, lin jalanil k’anjel, re naq eb’ li winq te’ruuq bchixtz’ilb’al rix ani tiik xch’ool chiru ani aj maak, chan lee Dios.

96 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, moko naxk’am ta rib’ rik’in lin taqlahom ut li rajom inch’ool naq lin moos aj Sidney Gilbert tixk’ayi lin ak’uuleb’aal kab’l, li kinxaqab’ choq’ re lin tenamit, sa’ ruq’eb’ li xik’ neke’ilok we.

97 Li k’a’ru kinxaqab’, mikanab’aak chi tz’ajniik xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok we, chi k’ulub’anb’il xb’aaneb’ li aneke’xk’ab’a’i rib’ jo’ chanru lin k’ab’a’;

98 Xb’aan naq a’in jun maak q’axal nim ut ra chiwu, ut chiru lin tenamit, sa’ xk’ab’a’ li k’a’aq re ru a’in li kintaqla chi yeemank ut li ok re chi chalk sa’ xb’eeneb’ li tenamit.

99 Jo’kan ut, a’an rajom inch’ool naq eb’ lin tenamit te’reechani, ut ink’a’ te’xkanab’ reechaninkil li k’a’ru kinxaqab’ choq’ reheb’, us ta ink’a’ te’kanab’aaq chi wank rochoch sa’ xb’een.

100 A’b’anan, ink’a’ ninye naq ink’a’ te’wanq rochoch sa’ xb’een; xb’aan naq a’ yaal jo’ neke’uuchin rik’in li uuchinihom ut li k’anjel xk’ulub’ choq’ re lin awa’b’ejihom, te’wanq rochoch sa’ xb’een.

101 Te’kab’laq, ut jalan chik ink’a’ ataa’eechaninq re; te’raw li awimq, ut te’xtzeka li ruuchinihom. Chi jo’kan. Amen.