Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 115
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 115

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Far West, Missouri, 26 Abril 1838, re xk’eeb’al chi nawmank li rajom li Dios chirix xkab’lankil li na’ajej a’an, ut li rochoch li Qaawa’. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in k’eeb’il choq’ reheb’ li jolominel aj k’anjel ut li komon re li Iglees.

1–4, Li Qaawa’ naxk’e choq’ xk’ab’a’ lix iglees Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan; 5–6, Sion ut eb’ li roqechal wankeb’ choq’ na’ajej re xkolb’aleb’ rib’ ut choq’ muheb’aal reheb’ laj santil paab’anel; 7–16, Eb’ laj santil paab’anel neke’taqlaak chixkab’lankil jun rochoch li Qaawa’ sa’ Far West; 17–19, Laj Jose Smith naxk’am lix laawil lix awa’b’ejihom li Dios sa’ li ruchich’och’.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe laa’at, inmoos aj aJose Smith, alalb’ej, ut jo’kan ajwi’ lin moos aj bSidney Rigdon, ut jo’kan ajwi’ lin moos aj cHyrum Smith, ut eb’ laa tenq’ aj k’ehol na’leb’ li xaqab’anb’ileb’ ut li moqon te’xaqab’amanq;

2 Ut jo’kan ajwi’ aawe laa’at, inmoos aj aEdward Partridge, ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’;

3 Ut reheb’ ajwi’ lin moos li tiikeb’ chi paab’ank, li wankeb’ sa’ li taqenaqil ch’utam re lin iglees sa’ Sion, xb’aan naq jo’k’an taayeemanq re, ut reheb’ chixjunil li xb’eenil ut li komon re lin Iglees re li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, li jek’inb’ileb’ chi najt sa’ chixjunil li ruchich’och’;

4 Xb’aan naq jo’ka’in taayeemanq re lin aiglees sa’ roso’jikeb’ li kutan, a’anaq ajwi’ bLix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan.

5 Chi yaal ninye eere chejunilex: aWaklinqex ut lemtz’unqex chaq, re naq lee saqen taawanq choq’ bxaqxookil eetalil chiruheb’ li tenamit;

6 Ut re naq lix ach’utub’ankileb’ rib’ sa’ xb’een li ch’och’ bSion, ut sa’ xb’eeneb’ li croqechal, taawanq choq’ jun kolb’a-ib’ na’ajej, ut choq’ dmuheb’aal chiru li kaq-sut-iq’, ut chiru li josq’il naq etaahoymanq chaq chi maak’a’ xyu sa’ xb’een chixjunil li ruchich’och’.

7 Li tenamit, Far West, chiwanq choq’ asantil ut q’axtesinb’il ch’och’ choq’ we; ut a’anaq q’axal sant taayeemanq re, xb’aan naq li ch’och’ li xaqxookat wi’, sant.

8 Jo’kan ut, nekexintaqla achixkab’lankil jun ochoch choq’ we, re te’ch’utub’amanq lin santil paab’anel, re taaruuq btine’xloq’oni.

9 Ut chiwanq jun xtiklajik li k’anjel a’in, ut jun k’ojlajik, ut jun k’anjel re kawresink, sa’ li saq’ehil taachalq;

10 Ut chi’uxq xtiklajik sa’ li kaahib’ xb’e li po Julio li taachalq; ut chalen sa’ li hoonal a’an che’k’anjelaq lin tenamit chi yalb’ileb’ xq’e re xkab’lankil jun ochoch choq’ re lin k’ab’a’;

11 Ut ajun chihab’ chirix li kutan a’in che’xtikib’ wi’chik xk’eeb’al xk’ojob’ankil li bwochoch.

12 Chi jo’kan eb’ a’an chalen chaq sa’ li hoonal a’an che’k’anjelaq chi yalb’ileb’ xq’e toj reetal naq choyb’ilaq, chalen chaq sa’ xpekal lix xuk toj sa’ lix b’een, toj reetal naq maak’a’aq chik taakanaaq li moko choyb’il ta.

13 Chi yaal ninye eere, mi’ok chik lin moos aj Jose, chi moko lin moos aj Sidney, chi moko lin moos aj Hyrum, sa’ k’as re xkab’lankil jun ochoch choq’ re lin k’ab’a’;

14 Chikab’lamanq b’an jun ochoch choq’ re lin k’ab’a’ jo’ chanru li ak’utb’il eetalil li tink’ut chiruheb’.

15 Ut wi eb’ lin tenamit moko neke’xkab’la ta jo’ chanru li k’utb’il eetalil li tink’ut chiru lix awa’b’ejileb’, ink’a’ tink’ulub’a sa’ ruq’eb’.

16 Wi b’an eb’ lin tenamit neke’xkab’la jo’ chanru li k’utb’il eetalil li tink’ut chiru lix awa’b’ejileb’, a’ lin moos aj Jose ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, rik’in a’an tink’ulub’a sa’ ruq’eb’ lin tenamit.

17 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, a’an rajom inch’ool naq li tenamit Far West taakab’lamanq chi seeb’ rik’in lix ch’utub’ankileb’ lin santil paab’anel;

18 Ut jo’kan ajwi’ naq jalaneb’ chik li na’ajej te’xaqab’amanq choq’ aoqech sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam, jo’ chanru te’k’utb’esimanq chiru lin moos aj Jose, chi jo’q’ehaq.

19 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, laa’in tinwanq rik’in a’an, ut tinsantob’resi a’an chiruheb’ li tenamit; xb’aan naq re a’an kink’e lix alaawil li awa’b’ejihom ut li k’anjel a’in. Chi jo’kan. Amen.