Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 125
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 125

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Nauvoo, Illinois, Marzo 1841, chirixeb’ laj santil paab’anel sa’ li ch’och’ Iowa.

1–4, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xyiib’eb’ li tenamit ut te’xch’utub’ rib’ sa’eb’ li roqechal Sion.

1 K’a’ru li rajom xch’ool li Qaawa’ chirixeb’ laj santil paab’anel sa’ li Ch’och’ Iowa?

2 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, ninye eere, wi eb’ li aneke’xk’ab’a’i rib’ rik’in lin k’ab’a’ ut neke’xsik’ wank choq’ insantil paab’anel, wi te’raj xb’aanunkil li rajom inch’ool ut xpaab’ankil lin taqlahom chirixeb’, che’xch’utub’ rib’ sa’eb’ li na’ajej li kinxaqab’ choq’ reheb’ rik’in xtz’uumal re lin moos aj Jose, ut che’xwaklesiheb’ li tenamit choq’ re lin k’ab’a’, re naq kawresinb’ilaqeb’ choq’ re li k’a’ru wan chi k’uulanb’il choq’ re jun kutan chalel.

3 Che’xwaklesi jun tenamit choq’ re lin k’ab’a’ sa’ li ch’och’ junpak’al li tenamit Nauvoo, ut chik’eemanq li k’ab’a’ej aTzarahemla choq’ xk’ab’a’.

4 Ut eb’ li neke’chal chaq sa’ releb’aal li saq’e ut sa’ rokeb’aal, ut sa’ xnim li saq’e ut sa’ xtz’e, li te’ajoq re wank chi sa’, che’xk’ul reechanihomeb’ sa’ a’an, jo’ ajwi’ sa’ li tenamit aNashville, malaj sa’ li tenamit Nauvoo, ut sa’ chixjunileb’ li boqech li keb’inxaqab’, chan li Qaawa’.