Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 94
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 94

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 2 Agosto 1833. Laj Hyrum Smith, laj Reynolds Cahoon, ut laj Jared Carter neke’xaqab’aman jo’ jun ch’utam aj kab’lanel re li iglees.

1–9, Li Qaawa’ naxk’e jun taqlahom chirix xkab’lankil jun ochoch choq’ re lix k’anjel li Awa’b’ejil; 10–12, Tento taakab’lamanq jun ochoch re k’uub’ank hu; 13–17, Neke’k’eeman junjunq li eechanihomej.

1 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, ex araab’ilex inb’aan, jun taqlahom nink’e eere, naq teetikib’ jun k’anjel re xk’uub’ankil reetalil ut xkawresinkil jun xtikib’ankil ut jun xk’ojob’ankil li tenamit re li broqechal Sion, arin sa’ li ch’och’ Kirtland, chi tikib’anb’ilaq rik’in li wochoch.

2 Ut k’ehomaq reetal, tento taab’aanumanq jo’ chanru li ak’utb’il eetalil li kink’e eere.

3 Ut li xb’een siir chi ch’och’ sa’ xtz’e li saq’e chiq’axtesimanq choq’ we re xkab’lankil jun ochoch choq’ re li awa’b’ejil, choq’ re lix k’anjel li aawa’b’ejil, sa’ xk’ulb’al li k’utb’esinb’il na’leb’; ut choq’ re li k’anjel sa’ li paab’aal re li awa’b’ejil, sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chirix li iglees ut li awa’b’ejihom.

4 Chi yaal ninye eere, naq taakab’lamanq chi o’laju roxk’aal chi oqej xnimalaq ru ut oob’ xkaak’aal chi oqej xnajtil li roq, sa’ li jun neb’aal chi sa’.

5 Ut taawanq jun neb’aal taq’a ut jun neb’aal taqe’q, jo’ chanru li k’utb’il eetalil li taak’eemanq eere moqon.

6 Ut q’axtesinb’ilaq choq’ re li Qaawa’ chalen chaq sa’ xk’ojlajik a’an, jo’ chanru lix k’anjelil li tijonelil, jo’ chanru li k’utb’il eetalil li taak’eemanq eere moqon.

7 Ut q’axtesinb’ilaq chi jun xaqalil re li Qaawa’, choq’ re lix k’anjel li awa’b’ejil.

8 Ut ink’a’ teekanab’ ak’a’ruhaq tz’aj chi ok chi sa’; ut lin bloq’al taawanq aran, ut li wilob’aal taawanq aran.

9 A’b’anan wi taa’ok chi sa’ ak’a’ruhaq tz’aj, lin loq’al ink’a’ taawanq aran; ut li wilob’aal ink’a’ taa’ok chi sa’.

10 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, li xkab’ siir chi ch’och’ sa’ xtz’e li saq’e q’axtesinb’ilaq choq’ we re xkab’lankil jun ochoch we, choq’ re li k’anjel re axk’uub’ankil choq’ hu lix bjaltesinkil ru li loq’laj hu, ut chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan texintaqla wi’.

11 Ut a’anaq o’laju roxk’aal chi oqej xnimal ru ut oob’ xkaak’aal chi oqej xnajtil li roq, sa’ li neb’aal chi sa’; ut taawanq jun neb’aal taq’a ut jun taqe’q.

12 Ut li ochoch a’in q’axtesinb’ilaq chi jun xaqalil re li Qaawa’ chalen chaq sa’ xk’ojlajik a’an, choq’ re li k’anjel re k’uub’ank hu, sa’ chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan texintaqla wi’, re naq santaq, moko muxb’ilaq ta, jo’ chanru li k’utb’il eetalil sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, jo’ taak’eemanq eere.

13 Ut sa’ li rox siir lin moos aj Hyrum Smith tixk’ul li reechanihom.

14 Ut sa’ li xb’een ut xkab’ siir sa’ xnim li saq’e eb’ lin moos aj Reynolds Cahoon ut aj Jared Carter te’xk’ul li reechanihomeb’—

15 Re taaruuq te’xb’aanu li k’anjel li kinxaqab’ choq’ reheb’, re wank choq’ jun ch’utam re xkab’lankileb’ li wochoch, jo’ chanru li taqlahom, li kink’e laa’in, li Qaawa’ Dios, eere.

16 Eb’ li wiib’ chi ochoch a’in tento naq ink’a’ te’kab’lamanq toj reetal naq nink’e eere jun taqlahom chirixeb’.

17 Ut anajwan maak’a’ chik nink’e eere sa’ li hoonal a’in. Amen.