Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 49
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 49

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith re laj Sidney Rigdon, laj Parley P. Pratt, ut laj Leman Copley, sa’ Kirtland, Ohio, 7 Mayo, 1831. Laj Leman Copley kixk’ulub’a chaq li evangelio, a’ut toj naxpaab’ junjunq lix k’utumeb’ laj Shaker (naraj naxye “li neke’xchiq’chiq’i rib’,” a’aneb’ komon sa’ United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Xch’utamileb’ laj Paab’ahom re li Xkab’ Xk’utunik li Kristo]), li kiwan wi’ chaq junxil. Junjunq lix na’leb’eb’ laj Shaker, a’aneb’ naq ak uxb’il li Xkab’ Xk’ulunik li Kristo, ut naq a’an xk’ut chaq rib’ sa’ xxaqalil jun li ixq, li xAnn Lee. Ink’a’ neke’xk’oxla naq na’ajman ru li kub’iha’ rik’in ha’. Ke’xtz’eqtaana li sumlaak ut neke’xpaab’ naq us xnumsinkil chixjunil lix yu’am chi maak’a’ xsum. Wankeb’ ajwi’ laj Shaker li neke’xye naq ink’a’ taak’uxmanq li tib’. Sa’ xk’eeb’al xtikib’ankil li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye, “Re xtawb’al xtz’aqalil wi’chik inna’leb’ chirix a’in, kinpatz’ok chiru li Qaawa’, ut kink’ul a’in.” Li k’utb’esinb’il na’leb’ naxye naq moko yaal ta junjunq lix na’leb’eb’ li jun ch’uut aj Shaker. Eb’ li komon winq li yeeb’ileb’ resil ke’xk’am chi tz’iib’anb’il li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in rik’in lix ch’utameb’ laj Shaker (nach’ rik’in Cleveland, Ohio) ut ke’xyaab’asi chiruheb’ chixjunil li tz’iib’anb’il, a’b’an kikana chi tz’eqtaananb’il.

1–7, Lix kutankil ut xhoonalil lix k’ulunik li Kristo moko nawb’ilaq ta toj reetal naq taak’ulunq; 8–14, Eb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl, te’xpaab’ li evangelio, ut te’xpaab’eb’ li k’ojob’anb’il k’anjel re xk’ulb’al li kolb’a-ib’; 15–16, Li sumlaak k’ojob’anb’il xb’aan li Dios; 17–21, Nayeeman naq naru xk’uxb’al li tib’; 22–28, Sion taatamq, ut eb’ laj Lamanita te’atz’umaq jo’ li sununkil utz’u’uj rub’elaj li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’.

1 Chex’ab’inq chiru li waatin, ex inmoos Sidney, ut Parley, ut Leman; xb’aan naq k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq nink’e eere jun taqlahom naq texxik ut ateejultika lin evangelio li xek’ul, jo’ chanru ajwi’ xek’ul, chiruheb’ laj Shaker.

2 K’ehomaq reetal, ninye eere, naq eb’ a’an neke’raj xnawb’al li yaal, chi jun raqal, a’b’an moko chixjunil ta, xb’aan naq moko atiik ta wankeb’ chiwu, ut tento naq te’xjal xk’a’uxl.

3 Jo’kan ut, nekexintaqla, ex inmoos Sidney ut Parley, chixjultikankil li evangelio chiruheb’.

4 Ut lin moos aj Leman taak’ojob’amanq choq’ re li k’anjel a’in, re taana’leb’anq rik’ineb’, moko jo’ chanru ta li k’a’ru kixk’ul rik’ineb’, jo’ chanru b’an li k’a’ru ataak’ute’q chiru a’an eeb’aan laa’ex inmoos; ut rik’in xb’aanunkil chi jo’kan tinwosob’tesi a’an, wi b’an ink’a’, moko taa’usaaq ta.

5 Jo’ka’in naxye li Qaawa’; xb’aan naq laa’in li Dios, ut akintaqla li Walal Junaj Chirib’il sa’ li ruchich’och’ choq’ re bxtojb’al rix li ruchich’och’, ut kintaqla xyeeb’al naq ani nak’uluk re taakole’q, ut ani ink’a’ nak’uluk re ctaak’ehe’q sa’ tojb’a-maak

6 Ut ke’xb’aanu re li aRalal li Winq jo’ chanru ke’raj; ut a’an ak xk’ul lix wankilal sa’ bxnim uq’ lix cloq’alil, ut na’awa’b’ejin chik sa’ choxa, ut taa’awa’b’ejinq toj reetal naq taakub’eeq sa’ li ruchich’och’ re xk’eeb’al drub’el roq chixjunileb’ li xik’ neke’ilok re, ut ak haye’k chaq re li kutan a’an—

7 Laa’in, li Qaawa’ Dios, kinyehok re; a’b’an li hoonal ut li akutan maajun winq nanawok re, chi moko eb’ li anjel sa’ choxa, chi moko te’xnaw toj reetal naq taak’ulunq.

8 Jo’kan ut, nawaj naq chixjunileb’ li winq te’xjal xk’a’uxl, xb’aan naq chixjunileb’ wankeb’ rub’el li amaak, ka’ajwi’ eb’ li keb’ink’uula choq’ we ink’a’, li bsantil winq li moko nawb’ileb’ ta eeb’aan.

9 Jo’kan ut, ninye eere naq xintaqla eere lin asumwank li junelik nakana, a’an ajwi’ li kiwan chalen chaq sa’ xtiklajik.

10 Ut li k’a’ru kinyeechi’i kintz’aqob’resi ru chi jo’kan, ut eb’ li aninqi tenamit re li ruchich’och’ bte’xkub’si rib’ chiru; ut, wi ink’a’ xjuneseb’ rib’, te’kub’eeq chaq, xb’aan naq li k’a’ru anajwan xjunes rib’ taqsinb’il xloq’al, ctaakub’siiq chaq xwankil.

11 Jo’kan ut, nink’e eere jun taqlahom naq atexxik sa’ xyanq li tenamit a’in, ut teeye reheb’, chanchan lin apostol najter, aj Pedro xk’ab’a’:

12 Chexpaab’anq re lix k’ab’a’ li Qaawa’ Jesus, li kiwan sa’ li ruchich’och’, ut taak’ulunq, lix tiklajik ut li roso’jik;

13 aChejal eek’a’uxl ut chikub’eeq eeha’ sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo, jo’ chanru li santil taqlahom, choq’ re li risinkil li maak;

14 Ut ani nab’aanunk re a’in tixk’ul li amaatan re li Santil Musiq’ej, rik’in xk’eeb’al li bruq’eb’ li xb’eenil re li iglees.

15 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, naq ani anayehok re naq mi’uxk li sumlaak moko k’ojob’anb’il ta xb’aan li Dios, xb’aan naq li bsumlaak k’ojob’anb’il xb’aan li Dios choq’ re li winq.

16 Jo’kan ut, naxk’am rib’ rik’in li chaq’rab’ naq taawanq jun li arixaqil, ut bjunaj chi tz’ejwalej naq te’wanq chixkab’ichaleb’, ut chixjunil a’in re naq li cruchich’och’ taatz’aqloq ru li ajom li yo’ob’tesinb’il wi’;

17 Ut re naq taanujaq rik’in lix b’isb’al li winq, jo’ chanru naq ayo’ob’tesinb’il bnaq maji’ nayiib’aman li ruchich’och’.

18 Ut ani anataqlan naq mik’uxman li btib’, naq li winq ink’a’ tixk’ux a’an, moko k’ojob’anb’il ta xb’aan li Dios;

19 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, lix axulel li ch’och’ ut li xik’anel xul rub’el choxa, ut li k’a’ru nachal chaq sa’ li ch’och’, k’ojob’anb’il re taa’oksiiq xb’aan li winq, choq’ tzakemq ut choq’ aq’ej, re naq taawanq chi naab’al re.

20 A’b’an moko k’eeb’il ta naq jun li winq ataareechani li k’a’ru taqenaq sa’ xb’een li jun chik, jo’kan naq li bruchich’och’ wan sa’ li maak.

21 Ut rahilal chichalq sa’ xb’een li winq li anahoyok kik’ malaj yal naxsachle li tib’ ut moko naraj ta ru.

22 Ut jo’kan wi’chik, ninye chi yaal eere, naq li Ralal li Winq moko anachal ta sa’ xxaqalil jun ixq, chi moko junaq winq li nab’eek sa’ li ch’och’.

23 Jo’kan ut, miwan aeeb’alaq’inkil, chexkanaaq b’an chi xaqxo junelik, ut bchex’iloq re rilb’al chi chiq’mank li choxa, ut li ruchich’och’ chi chenchotk ut chi saalank chi junpak’al ut chi junpak’al chik jo’ jun winq kalajenaq, ut eb’ li cru taq’a chi taqsiik, ut eb’ li dtzuul chi kub’siik, ut eb’ li b’uq’ux aj na’ajej chi helmank—ut chixjunil a’in naq li anjel tixyaab’asi lix etrompeet.

24 A’ut naq toj maji’aq taachalq li xnimal ru xkutan li Qaawa’, laj aJakob taatamq sa’ li yamyookil ch’och’, ut eb’ laj Lamanita bte’atz’umaq jo’ li sununkil utz’u’uj.

25 Sion ataatamq sa’ xb’eeneb’ li bb’ool ut taasaho’q xch’ool sa’ xb’eeneb’ li tzuul, ut taach’utub’amanq sa’ li na’ajej li kinxaqab’.

26 K’ehomaq reetal, ninye eere, ayuqex jo’ kexintaqla; jalomaq eek’a’uxl chirix chixjunil lee maak; achextz’aamanq ut texk’uluq; chextoch’oq ut taateemanq cheru.

27 K’ehomaq reetal, laa’in tinxik cheru ut tinwanq choq’ aaj k’aak’alenel cherix, ut laa’in tinwanq sa’ beeyi, ut ink’a’ ctaasache’q eena’leb’.

28 K’ehomaq reetal, laa’in li Jesukristo, ut atink’ulunq chi seeb’. Chi jo’kan. Amen.