Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 100
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 100

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, sa’ Perrysburg, Nueva York, 12 Octubre 1833. Li wiib’ chi komon, rik’in naq ak xe’maak’a’o’ rik’ineb’ lix junkab’al chiru junjunq kutan, yookeb’ chi k’oxlak chirixeb’.

1–4, Laj Jose ut laj Sidney tento te’xjultika li evangelio re xkolb’aleb’ li aamej; 5–8, taak’eemanq reheb’ sa’ li hoonal ajwi’ a’an k’a’ru te’xye; 9–12, Laj Sidney tento taawanq choq’ aj yehol aatin, ut laj Jose tento taawanq choq’ aj k’utb’esinel ut chi nimaq xmetz’ew sa’ xch’olob’ankil li yaal; 13–17, Li Qaawa’ tixwaklesi jun tenamit saq ru, ut li ani te’ab’inq chiru te’kole’q.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex, aSidney ut bJose, li raab’ilex inb’aan, lee junkab’al wankeb’ sa’ xyaalal; wankeb’ sa’ wuq’, ut tinb’aanu reheb’ jo’ nink’oxla naq us; xb’aan naq wik’in laa’in wan chixjunil li wankilal.

2 Jo’kan ut, taaqehomaqin, ut ab’ihomaq li na’leb’ li tink’e eere.

3 K’ehomaq reetal, ut ilomaq, wan naab’al li tenamit choq’ we sa’ li na’ajej a’in, sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam, ut taateemanq jun nimla okeb’aal sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam sa’ li ch’och’ a’in sa’ releb’aal li saq’e.

4 Jo’kan naq laa’in, li Qaawa’, kexinkanab’ chi chalk sa’ li na’ajej a’in; xb’aan naq jo’kan ki’ajman ru choq’ we, re axkolb’aleb’ li aamej.

5 Jo’kan naq chi yaal ninye eere, taqsihomaq lix yaab’ eekux chiru li tenamit a’in; ayehomaq li na’leb’ li tink’e sa’ lee ch’ool, ut ink’a’ taasache’q eena’leb’ chiruheb’ li winq;

6 Xb’aan naq ataak’eemanq eere sa’ li hoonal ajwi’ a’an, relik chi yaal, sa’ tz’aqal ajwi’ li jun k’amok a’an, li k’a’ru teeye.

7 A’ut jun taqlahom nink’e eere, naq teech’olob’ yalaq k’a’ru anekech’olob’ sa’ lin k’ab’a’, rik’in x’anchalil eena’leb’ sa’ lee ch’ool, sa’ li musiq’ej re btuulanil, sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.

8 Ut nink’e eere li yeechi’ihom a’in, naq a’ yaal jo’ nekeb’aanu a’in, li aSantil Musiq’ej taahirmanq re xch’olob’ankil xyaalal chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan nekeye.

9 Ut aajel ru choq’ we naq laa’at, inmoos Sidney, tatwanq choq’ aj ayehol aatin chiru li tenamit a’in; relik chi yaal, tatink’ojob’ chi yaal choq’ re li b’oqok a’in, re tatwanq ajwi’ choq’ aj yehol aatin choq’ re lin moos aj Jose.

10 Ut tink’e re a’an wankilal re naq nimaq xmetz’ew sa’ axch’olob’ankil li yaal.

11 Ut tink’e aawe laa’at wankilal re naq animaq aametz’ew sa’ xch’olob’ankil chixjunileb’ li loq’laj hu, re naq tatwanq choq’ aj yehol aatin choq’ re, ut a’an taawanq choq’ aj bk’utb’esinel choq’ aawe laa’at, re naq taanaw xtz’aqalil lix yaalalil chixjunil li k’a’aq re ru chirix li k’a’ru re lin awa’b’ejihom sa’ li ruchich’och’.

12 Jo’kan ut, chexkanaaq sa’ lee b’eenik ut chisaho’q sa’ lee ch’ool; xb’aan naq k’ehomaq reetal, ut ilomaq, wankin eerik’in toj sa’ li roso’jik.

13 Ut anajwan nink’e eere jun aatin chirix aSion. Sion btaatoje’q rix, us ta q’usb’il chiru jarub’aq kutan.

14 Eb’ lee komon, eb’ lin moos aj aOrson Hyde ut aj John Gould, wankeb’ sa’ wuq’, ut a’ yaal jo’ neke’xpaab’ lin taqlahom te’kole’q.

15 Jo’kan ut, chik’ojob’aaq eech’ool; xb’aan naq achixjunil li k’a’aq re ru taak’anjelaq sa’ junajil choq’ chaab’ilal reheb’ li neke’b’eek chi tiik, ut choq’ re xsantob’resinkil li iglees.

16 Xb’aan naq laa’in tinwaklesi choq’ we jun tenamit asaq ru, li te’k’anjelaq chiwu sa’ tiikilal;

17 Ut chixjunileb’ li aneke’xpatz’ xk’ab’a’ li Qaawa’, ut neke’xpaab’ lix taqlahom, te’kole’q. Chi jo’kan. Amen.