Ebʼ li loqʼlaj hu
  Tzol’leb’ ut Sumwank 135
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Tasal 135

  Resil lix kamik laj Jose Smith li Profeet ut li ras, aj Hyrum Smith li yuwa’b’ejil aj k’anjel, sa’ Carthage, Illinois, 27 Junio, 1844. Li hu a’in kik’eeman sa’ xraqik li xk’uub’lajik li hu Tzol’leb’ ut Sumwank re 1844, li ok re chi puktesimank naq laj Jose ut laj Hyrum ke’kamsiik.

  1–2, Laj Jose ut laj Hyrum neke’kamsiik sa’ xk’ab’a’ xpaab’aaleb’ sa’ li tz’alam re Carthage; 3, Nach’olob’aman resil lix nimal xwankil li Profeet; 4–7, Lix kik’eleb’ li maak’a’ xmaak naxch’olob’ xyaalal naq li k’anjel tz’aqal yaal ut re li Dios.

  1 Re xtz’apb’al chaq ru li yaal ch’olob’anb’il sa’ li hu a’in ut sa’ lix Hu laj Mormon, naqaye resil lix akamik laj bJose Smith li Profeet, ut laj Hyrum Smith li Yuwa’b’ejil aj k’anjel. Ke’puub’aak sa’ li ctz’alam re Carthage, sa’ li 27 xb’e li po Junio, 1844, sa’ oob’ hoonal tana’ ewu, xb’aan jun tuub’ chi winq wankeb’ xpuub’—b’onb’ileb’ chi q’eq—maare 150 malaj 200 rajlankileb’. Laj dHyrum kipuub’aak xb’een wa ut kit’ane’ chi tuqtu xch’ool, yoo chixyeeb’al: Laa’in jun winq kamenaq! Laj Jose kipisk’ok chaq chiru li rilob’aal li kab’l, ut sa’ xyalb’al kikam chi puub’anb’il, naq yoo chixyeeb’al: At Qaawa’ lin Dios! Xkab’ichaleb’ ke’puub’aak chirix naq kamenaqeb’, chi q’axal xik’ob’aal, ut xkab’ichaleb’ ke’xk’ul kaahib’ lix naq’ puub’.

  2 Ka’ajwi’ laj aJohn Taylor ut laj Willard Richards, wiib’ xkomoneb’ li Kab’laju, ke’wan sa’ li kab’l sa’ li hoonal a’an; li jun kirahob’tesiik chi q’axal xuwajel rik’in kaahib’ lix naq’ puub’, a’ut ak x’usa chik; li jun chik, xb’aan lix chaab’ilal li Dios chi osob’tesink, kixkol rib’ chi maak’a’ yal ta jun xk’ob’olaq li raq’.

  3 Laj Jose Smith, li aProfeet, ut aj bIlol na’leb’ re li Qaawa’, q’axal wi’chik kixb’aanu choq’ re lix kolb’aleb’ li winq sa’ li ruchich’och’ a’in, chiru yalaq ani chik chi winq li wanjenaq jun sutaq chi sa’, ka’ajwi’ li Jesus naq’axok re. Chiru yal xnumik junmay chihab’, a’an xk’e chi k’utmank lix Hu laj Mormon, li kixjaltesi ru rik’in lix maatan ut lix wankilal li Dios, ut xwan choq’ k’anjeleb’aal re xpuktesinkil sa’ wiib’ li ninqi ch’och’; xtaqla lix ctz’aqalil li evangelio li junelik nakana, li wan chi sa’, toj sa’ xkaajachalil li ruchich’och’; xk’e chi k’utmank li k’utb’esinb’il na’leb’ ut li taqlahom li wankeb’ sa’ li hu a’in re Tzol’leb’ ut Sumwank, ut naab’al chik li chaab’il hu ut na’leb’ choq’ re lix chaab’ilaleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq; xch’utub’ k’iila mil reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, xk’ojob’ jun xnimal ru dtenamit, ut xkanab’ jun nawb’il esil ut jun k’ab’a’ej li ink’a’ naru chi kamsimank. Xnimal ru naq kiwan sa’ xyu’am, ut xnimal ru naq kikam sa’ rilob’aal li Dios ut eb’ lix tenamit; ut jo’ lix k’ihaleb’ li yulb’ileb’ xb’aan li Qaawa’ sa’ najter kutan, a’an xtz’ap chaq lix taqlanb’il k’anjel ut lix b’aanuhom rik’in tz’aqal lix ekik’el; ut jo’kan ajwi’ kixb’aanu laj Hyrum li ras. Sa’ xyu’ameb’ moko jachjookeb’ ta, ut sa’ xkamikeb’ ink’a’ ke’jache’ ru.

  4 Naq laj Jose xko’o Carthage re xq’axtesinkil rib’ chiru li k’a’ru pak’b’il naq teneb’anb’il xb’aan li chaq’rab’, wiib’ oxib’ kutan ma nakamsiik, kixye: “Xik we chanchan jun saaj akarneer sa’ li kamsiik; a’b’anan tuqtu li waam chanchan jun eq’la re saq’ehil. Wan li reek’ob’aal inch’ool chi maak’a’ xmaak chiru li Dios, ut chiru chixjunileb’ li winq. Tinkamq chi maak’a’ inmaak, ut toj taayeemanq chiwix—kikamsiik yal rik’in kaqalil ch’oolej.”—Sa’ li eq’la ajwi’ a’an, chirix naq laj Hyrum kixkawresi rib’ chi xik—ma taayeemanq toj sa’ li kamsiik? yaal, xb’aan naq jo’kan kiwan—kiril li aatin a’in, nach’ rik’in xraqik li xkab’laju ch’ol re Eter, sa’ lix Hu laj Mormon, ut kixb’as ru li jun perel sa’ xb’een:

  5 Ut kik’ulman naq kintijok chiru li Qaawa’ re tixk’e usilal reheb’ laj Gentil, re naq taawanq li rahok rik’ineb’. Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixye we: Wi eb’ a’an maak’a’ li rahok rik’ineb’, maak’a’ taawaj wi’; laa’at tiikat chaq chi paab’ank; jo’kan ut, ataach’ajob’resiiq laa waq’. Ut rik’in naq kawil xq’unal aametz’ew, taak’ehe’q xkawilal aametz’ew, toj reetal tatk’ojlaaq sa’ li na’ajej kinkawresi sa’eb’ li rochoch lin Yuwa’. Ut anajwan laa’in … ninchaq’rab’iheb’ laj Gentil; relik chi yaal, ut jo’kaneb’ ajwi’ li was wiitz’in li nekeb’inra, toj reetal naq taqak’ul qib’ chiru lix braqleb’aal aatin li Kristo, b’ar wi’ te’xnaw chixjunileb’ li winq naq moko tz’ajninb’il ta li waq’ rik’in eekik’el. Kamenaqeb’ chik laj cch’olob’anel, ut wan chik xwankil li esil ch’olob’anb’il xb’aaneb’.

  6 Laj Hyrum Smith kixb’aanu kaahib’ roxk’aal chihab’ sa’ Febrero, 1844, ut laj Jose Smith kixb’aanu waqxaqib’ xka’k’aal sa’ Diciembre, 1843; ut chalen anajwan lix k’ab’a’eb’ a’an te’k’ehe’q sa’ ajl sa’ xyanqeb’ li ani kamsinb’ileb’ choq’ re li paab’aal; ut li ani sa’ yalaq tenamit li taa’iloq ru lix Hu laj Mormon ut li hu a’in re Tzol’leb’ ut Sumwank re li iglees, taajultikamanq re naq ki’aje’ xhoyb’al li kik’elej q’axal chaab’il sa’ li jun cient chihab’ a’in re taak’ehe’q chi k’utmank re xkolb’al jun ruchich’och’ li sachb’il ru; ut naq wi jun li xam naru chixk’atb’al li ruq’ jun arax che’ choq’ re lix loq’al li Dios, k’a’jo’ wi’chik naq tixk’ateb’ chaq li chaqi che’ re xch’ajob’resinkil ru li awimq chiru li po’e’k. Eb’ a’an ke’yo’la choq’ re li loq’alil, ke’kam choq’ re li loq’alil, ut li loq’alil a’anaq lix q’ajkamunkileb’ re junelik. Chiru jar q’ehil li kutan te’numsimanq lix k’ab’a’eb’ reheb’ li alal k’ajolb’ej jo’ lemtz’ q’ol choq’ reheb’ li ani santob’resinb’ileb’.

  7 Maajun maak ke’xb’aanu chaq, jo’ kik’utman xyaalal chi kok’ aj xsa’ junxil, ut ka’ajwi’ ke’tz’ape’ sa’ tz’alam xb’aan li muqmuukil takchi’ink-ib’ xb’aaneb’ laj pleetinel ut li winq aj maak; ut lix kik’eleb’ li maak’a’ xmaak chiru xtz’akil li tz’alam aran Carthage a’an jun nim ruhil tz’apleb’ k’eeb’il chiru li “Mormonil” li ink’a’ naru chi tz’eqtaanaak xb’aan yalaq k’a’ru chi raqleb’aal aatin sa’ li ruchich’och’, ut lix kik’eleb’ li maak’a’ xmaak chiru li reetalil li Estado Illinois, chi q’etb’il aatin xb’aan li Estado us ta xaqab’anb’il chaq xb’aan laj jolominel, wan choq’ jun xk’utb’al xyaalal li junelikil evangelio li ink’a’ naru chixjunil li ruchich’och’ chixsachb’al xyaalal; ut lix kik’eleb’ li maak’a’ xmaak chiru li eetalil re ach’ab’aak, ut chiru li magna carta re li tenamit Estados Unidos, wan choq’ aj yehol esil chirix lix paab’aal li Jesukristo, li taa’eek’asinq re lix ch’ooleb’ li winq li maak’a’eb’ xb’alaq’ sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit; ut lix kik’eleb’ li maak’a’ xmaak, rochb’een li kik’ maak’a’ xmaak re chixjunileb’ rub’el li aartal kiril laj Jwan li kamsinb’ileb’ chaq sa’ xk’ab’a’ xpaab’aaleb’, taa’elajinq chiru li Qaawa’ reheb’ li Teepal toj reetal naq taareeqaju li kik’ a’an sa’ li ruchich’och’. Amen.