Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 77
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 77

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet sa’ Hiram, Ohio, sa’ 1832, maare sa’ Marzo. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye, “Naq yoo chi uxmank xjaltesinkil ru li Loq’laj Hu, kink’ul a’in choq’ xch’olob’ankil xyaalal li Apokalipsis re San Jwan.”

1–4, Eb’ li xul wankeb’ xmusiq’ ut te’wanq sa’ li sahil ch’oolejil re junelik; 5–7, Li ruchich’och’ a’in taawanq xwanjik re li yu’am a’in chiru wuqub’ mil chihab’; 8–10, K’iila anjel neke’k’ojob’ank re li evangelio ut neke’k’anjelak sa’ li ruchich’och’; 11, Te’k’ehe’q lix tz’apb’aleb’ li 144,000; 12–14, Li Kristo taak’ulunq sa’ xtiklajik li xwuq mil chihab’; 15, Wiib’ profeet te’waklesimanq choq’ re lix tenamiteb’ laj judio.

1 Patz’om. K’a’ru li apalaw lem yeeb’il resil xb’aan laj Jwan, xkaa ch’ol ut xwaq raqal re li Apokalipsis?Sumenk. A’an li bruchich’och’, sa’ xwanjik chi santob’resinb’il, chi maak’a’ chik li kamk, li ctaawanq wi’ chi junelik.

2 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix li kaahib’ chi yo’yookil xul, yeeb’ileb’ resil sa’ li raqal ajwi’ a’an?S. A’ineb’ ajaljookil ru aatin, oksinb’il xb’aan laj K’utb’esinel, aj Jwan, sa’ xyeeb’al resil chan ru li bchoxa, lix chilob’aal li Dios, li dsahil ch’oolejil reheb’ li winq, ut reheb’ li xul, ut re li k’a’ru naxjukuki rib’, ut reheb’ li xik’anel xul rub’el choxa; li k’a’ru re musiq’ej chi chanchan li k’a’ru re li yu’am a’in, ut li k’a’ru re li yu’am a’in chanchan li k’a’ru re li musiq’ej; lix emusiq’ li winq chi chanchan lix xaqalil, jo’ ajwi’ lix musiq’ li fxul, ut chixjunil chik li yo’ob’tesihom kixyo’ob’tesi li Dios.

3 P. Li kaahib’ chi yo’yookil xul, ma tz’aqal xuleb’, malaj ut ruuchileb’ jar paay malaj tasal chi xul?S. A’aneb’ kaahib’ chi tz’aqal xul, li ke’k’utman chiru laj Jwan, re te’wanq choq’ ruuchil lix loq’aleb’ li jar paay chi yo’ob’tesihom sa’ li jar tasal malaj at’oram li yo’ob’tesinb’ileb’ wi’, sa’ xk’ulb’al lix bsahileb’ xch’ool re junelik.

4 P. K’a’ru tento taqataw ru rik’ineb’ lix naq’eb’ ru ut lix xik’eb’ li yo’yookil xul?S. Lix naq’eb’ li ru, a’an reetalil li saqen ut li anawom, malaj ut, nujenaqeb’ chixnawomeb’; ut lix xik’eb’ a’an reetalil li bwankilal chi eek’ank, chi b’aanunk, ut xkomon chik na’leb’.

5 P. K’a’ru tento taqataw ru rik’in li kaahib’ xka’k’aal chi aj axb’eenil, yeeb’ileb’ resil xb’aan laj Jwan?S. Tento taqataw ru naq eb’ li xb’eenil a’in kiril laj Jwan, a’aneb’ xb’eenil li btiikeb’ chaq chi paab’ank sa’ xk’anjel li paab’aal, ut kamenaqeb’; li ke’wan sa’eb’ li cwuqub’ chi iglees, ut sa’ li kutan a’an ke’wan sa’ xhilob’aal li Dios.

6 P. K’a’ru tento taqataw ru rik’in li hu kiril laj Jwan, li ak’eeb’il xtz’apb’al chirix rik’in wuqub’ li tz’apleb’?S. Tento taqataw ru naq wan chi sa’ li rajom, lix bmuqmuukil na’leb’, ut lix k’anjel li Dios li k’utb’esinb’il; li k’a’aq re ru muqmu chirix li na’leb’ tixb’eresi wi’ li cruchich’och’ a’in chiru li wuqub’ mil chihab’ lix kanajik, malaj lix wanjik re li yu’am a’in.

7 P. K’a’ru tento taqataw ru rik’in li wuqub’ chi tz’apleb’ li tz’apb’il wi’?S. Tento taqataw ru naq sa’ li xb’een tz’apleb’ wan li k’a’aq re ru re li axb’een mil chihab’, ut sa’ li xkab’ re li xkab’ mil chihab’, ut jo’kan wi’chik toj sa’ li xwuq.

8 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix li kaahib’ chi anjel, yeeb’ileb’ resil sa’ li xwuq ch’ol ut xb’een raqal re Apokalipsis?S. Tento taqataw ru naq a’aneb’ li kaahib’ chi anjel taqlanb’ileb’ chaq chalen rik’in li Dios, li k’eeb’il wankilal reheb’ sa’ xb’een xkaajachalil li ruchich’och’, re xkolb’al li yu’amej ut re sachok; a’aneb’ a’in li wan rik’ineb’ li aevangelio li junelik nakana, re xq’axtesinkil re li junjunq chi tenamit, junkab’al, aatinob’aal ut teepal; wankeb’ xwankil chixtz’apb’al li choxa, chi tz’apok chaq choq’ re li yu’am, malaj chi kutuk taq’a sa’ bxna’aj li q’ojyin.

9 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix li anjel li yoo chi taqe’q sa’ releb’aal saq’e, Apokalipsis xwuq ch’ol ut xkab’ raqal?S. Tento taqataw ru naq li anjel li yoo chi taqe’q sa’ releb’aal li saq’e a’an li k’eeb’il re lix tz’apleb’ li yo’yookil Dios sa’ xb’een li kab’laju xteepal laj aIsrael; jo’kan ut, a’an naxjap re reheb’ li kaahib’ chi anjel li wan rik’ineb’ li evangelio li junelik nakana, ut naxye: Meerahob’tesi li ch’och’, chi moko li palaw, malaj eb’ li che’, toj reetal naq xqak’e xtz’apb’aleb’ lix moos li qaDios bchixpeekemeb’. Ut wi teek’ul, a’in laj cEliyah li taak’ulunq chixch’utub’ankileb’ lix teepal laj Israel ut dchixk’ojob’ankil wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru.

10 P. Jo’q’e tento taatz’aqloq ru li k’a’aq re ru yeeb’il sa’ li jun ch’ol a’in?S. Tento taatz’aqloq ru sa’ li axwaq mil chihab’, malaj sa’ xtehonik li xwaq tz’apleb’.

11 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix lix k’eeb’al xtz’apb’aleb’ li akaahib’ xwaqxaqk’aal chi mil, chalenaqeb’ chaq sa’ chixjunil lix teepal laj Israel—kab’laju mil re li junjunq chi teep?S. Tento taqataw ru naq eb’ li k’eeb’ileb’ xtz’apb’al, a’aneb’ btaqenaqil aj tij, k’ojob’anb’ileb’ choq’ re lix santil k’anjelil li Dios, re xk’anjelankil li evangelio li junelik nakana; xb’aan naq a’aneb’ li k’ojob’anb’ileb’ chalen chaq sa’ li junjunq chi tenamit, junkab’al, aatinob’aal, ut teepal, xb’aaneb’ li anjel reheb’ li k’eeb’il wi’ wankilal sa’ xb’eeneb’ li tenamit re li ruchich’och’, re xk’amb’al chaq jo’ k’ihal li te’ajoq re chalk sa’ li iglees re li cXb’een Yo’lajenaq.

12 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix lix yaab’asinkileb’ li atrompeet, li yeeb’il resil sa’ li xwaqxaq ch’ol re Apokalipsis?S. Tento taqataw ru naq jo’ li Dios kixyiib’ li ruchich’och’ sa’ waqib’ kutan, ut sa’ xwuq li kutan kixchoy lix k’anjel, ut bkixsantob’resi a’an, ut kixyiib’ ajwi’ li winq rik’in chaq lix cpoqsil li ch’och’, chi jo’kan ajwi’, sa’ xtiklajik li xwuq mil chihab’ li Qaawa’ Dios dtixsantob’resi li ruchich’och’, ut tixtz’aqob’resi ru lix kolb’aleb’ li winq, ut etixraq aatin sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru, ut ftixtoj rix chixjunil li k’a’aq re ru, ka’ajwi’ li k’a’ru ink’a’ xk’e rub’el xwankil ink’a’, naq akaq xk’e xtz’apb’al chixjunil li k’a’aq re ru, choq’ re lix choyonik chixjunil li k’a’aq re ru; ut lix yaab’asinkil lix trompeeteb’ li wuqub’ chi anjel, a’an lix kawresinkil ut lix choyb’al lix k’anjel, sa’ xtiklajik li xwuq mil chihab’—lix kawresinkil li b’e rub’elaj lix kutankil lix k’ulunik.

13 P. Jo’q’e tento taatz’aqloq ru li k’a’aq re ru li tz’iib’anb’il sa’ li xb’ele ch’ol re Apokalipsis?S. Tento taatz’aqloq ru chirix xtehonik li xwuq tz’apleb’, rub’elaj lix k’ulunik li Kristo.

14 P. K’a’ru tento taqataw ru chirix li ch’ina hu li akik’uxe’ xb’aan laj Jwan, jo’ yeeb’il resil sa’ li xlaje ch’ol re Apokalipsis?S. Tento taqataw ru naq a’an jun taqlanb’il k’anjel, ut jun k’ojob’anb’il k’anjel, re naq a’an btixch’utub’eb’ lix teepal laj Israel; k’ehomaq reetal, a’in laj Eliyah, li tento taak’ulunq, jo’ tz’iib’anb’il, ut ctixk’ojob’ wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru.

15 P. K’a’ru tento taatawmanq ru chirix li wiib’ aj ayehol nawom, sa’ li xjunlaju ch’ol re Apokalipsis?S. A’aneb’ wiib’ profeet li te’waklesimanq choq’ re lix btenamiteb’ laj Judio sa’ croso’jik li kutan, sa’ xkutankil li dk’ojob’ank wi’chik, ut li te’aatinaq jo’ profeet reheb’ laj Judio chirix naq ch’utub’anb’ileb’ ut akaq xe’xyiib’ li tenamit Jerusalen sa’ exch’och’eb’ lix yuwa’eb’.