Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 58
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 58

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Sion, Condado Jackson, Missouri, 1 Agosto, 1831. Rub’elaj a’in, sa’ li xb’een hilob’aal kutan chirix xwulajik li Profeet ut eb’ li rochb’een sa’ li Condado Jackson, Missouri, ak ki’uxman chaq jun k’anjel re li paab’aal, ut wiib’ li komon ak ke’k’ule’ chaq rik’in li kub’iha’. Chiru li xamaan a’an, ke’wulak junjunq reheb’ laj santil paab’anel re Colesville li chalenaqeb’ chaq sa’ li ruq’ li Iglees aran Thompson, jo’ ajwi’ jalaneb’ chik (chi’ilmanq li tasal 54). Wankeb’ naab’al li anchaleb’ xch’ool chixnawb’al li rajom li Dios chirixeb’ sa’ li ak’ na’ajej re ch’utub’aak.

1–5, Eb’ li neke’xkuy xnumsinkil li rahilal te’k’ehe’q loq’alil choq’ xkorooneb’; 6–12, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xkawresi rib’ choq’ re lix sumlajik li Karneer ut li wa’ak re li Qaawa’; 13–18, Eb’ li obiisp a’aneb’ aj raqol aatin sa’ Israel; 19–23, Eb’ laj santil paab’anel tento te’ab’inq chiru lix chaq’rab’il li tenamit; 24–29, Eb’ li winq tento te’roksi lix taql xch’ooleb’ re xb’aanunkil li chaab’ilal; 30–33, Li Qaawa’ nataqlan ut narisi lix taqlahom; 34–43, Re xjalb’aleb’ xk’a’uxl, eb’ li winq tento te’xch’olob’ ut te’xkanab’ lix maakeb’; 44–58, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xloq’ li reechanihomeb’ ut te’xch’utub’ rib’ sa’ Missouri; 59–65, Tento taajultikamanq li evangelio chiru li junjunq li yo’yob’tesinb’il.

1 Chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees, ut k’ehomaq eexik rik’in li waatin, ut chetzol wik’in k’a’ru nawaj cherix, ut chirix ajwi’ ali ch’och’ a’in li kexintaqla wi’.

2 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, osob’tesinb’il li ani anapaab’ank reheb’ lin taqlahom, us ta sa’ li yu’am malaj sa’ li bkamk; ut ani ctiik chi paab’ank sa’ li drahilal, lix q’ajkamunkil a’an nimaq wi’chik sa’ li awa’b’ejihom re choxa.

3 Ink’a’ naru nekeril rik’in ruchich’och’il xnaq’ eeru, sa’ li kutan a’in, lix k’oxlahom lee aDios chirix li k’a’aq re ru a’an li taachalq moqon, ut li bloq’alil li taawanq chirix xnumsinkil naab’al li rahilal.

4 Xb’aan naq chirix xnumsinkil naab’al li arahilal nachal li bosob’tesink. Jo’kan ut, taachalq li kutan naq taak’ehe’q nimla cloq’alil choq’ deekoroon; maji’ nachal li hoonal, a’ut ak haye’k chaq re.

5 Chijultiko’q a’in eere, li ninye eere chi rub’elaj, re ateek’uula sa’ eech’ool, ut teek’ul li k’a’ru taachalq moqon.

6 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, choq’ re li ajom a’in kexintaqla—re naq tex’ab’inq chiwu, ut re naq ataakawresimanq eech’ool re bxch’olob’ankil xyaalal li k’a’aq re ru toj taachalq;

7 Ut re ajwi’ naq nimanb’ilaq eeru rik’in xk’eeb’al li k’ojleb’aal, ut rik’in xch’olob’ankil xyaalal li ch’och’ b’ar xaqxooq wi’ lix aSion li Dios;

8 Ut re ajwi’ naq taakawresimanq jun wa’ak re li k’a’ru nim xtib’el choq’ reheb’ li aneb’a’; relik chi yaal, jun wa’ak re k’a’ru nim xtib’el, re bviin isinb’il chaq xtz’ajnil li k’uub’anb’il chi chaab’il, re naq tixnaw li ruchich’och’ naq moko taasachq ta xtz’uumaleb’ re li profeet;

9 Relik chi yaal, jun wa’ak re li rochoch li Qaawa’, k’uub’anb’ilaq chi us, li te’b’oqe’q wi’ chixjunileb’ li tenamit.

10 Xb’een, li b’ihomeb’ ut li tzolb’ileb’, li ninqeb’ xna’leb’ ut li taqenaqeb’ xwankil;

11 Ut chirix a’an nachal xkutankil lin wankilal; toja’ ut naq eb’ li neb’a’, li yeeq roq, ut li mutz’, ut li tz’ap xik, te’ok sa’ axsumlajik li Karneer, ut te’xyal li bwa’ak re li Qaawa’, kawresinb’il choq’ re li xnimal ru kutan chalel.

12 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kinyehok re.

13 Ut re naq li ach’olob’anb’il yaal taa’elq chaq Sion, relik chi yaal, sa’ xtz’uumal re li yiib’anb’il tenamit li k’eeb’il chi eechaniik xb’aan li Dios—

14 Relik chi yaal, choq’ re li ajom a’in kexintaqla chaq toj arin, ut kinsik’ ru inmoos aj aEdward Partridge, ut kinxaqab’ choq’ re a’an li taqlanb’il k’anjel sa’ li ch’och’ a’in.

15 A’ut wi ink’a’ naxjal xk’a’uxl rik’in lix maak, a’an xmaak’a’il li paab’aal ut xmutz’il li ch’oolej, chirilaq rib’ maare anchal ataat’ane’q.

16 K’ehomaq reetal, lix taqlanb’il k’anjel ak k’eeb’il re, ut ink’a’ wi’chik taak’eemanq.

17 Ut ani naxaqli sa’ li taqlanb’il k’anjel a’in xaqab’anb’il chi wank choq’ aj araqol aatin sa’ Israel, chanchan jo’ li kiwan sa’eb’ li najter kutan, re xjachb’al ru xch’och’il li k’eeb’il chi eechaniik xb’aan li Dios choq’ reheb’ li bralal xk’ajol;

18 Ut re xraqb’al aatin chirix lix tenamit rik’in li yaal te’xch’olob’ li tiikeb’ xch’ool, ut chi tenq’anb’il xb’aaneb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, jo’ chanru lix chaq’rab’ li awa’b’ejihom li k’eeb’il xb’aaneb’ lix aprofeet li Dios.

19 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, lin chaq’rab’ taawanq chi paab’anb’il sa’ xb’een li ch’och’ a’in.

20 Maajun winq chixk’oxla naq a’an aj taqlanel; li Dios b’an chitaqlanq sa’ xb’een li ani naraqok aatin, jo’ chanru li na’leb’ k’eeb’il xb’aan li rajom xch’ool a’an, malaj sa’ jalan chik aatin, li ani nak’ehok na’leb’ malaj nak’ojla sa’ xb’een li k’ojleb’aal re raqb’a-aatin.

21 Maajun winq chiq’etok re lix achaq’rab’il li tenamit, xb’aan naq ani napaab’ank re lix chaq’rab’ li Dios, maak’a’ rajb’al naq tixq’et lix chaq’rab’il li tenamit.

22 Jo’kan ut, chexwanq rub’el xwankileb’ li ani wankeb’ xwankil, toj reetal ana’awa’b’ejin li ani xk’ulub’ li awa’b’ejink, ut tixkub’si xwankilal chixjunileb’ laj xik’ ilonel rub’el li roq.

23 K’ehomaq reetal, eb’ li achaq’rab’ li xek’ul sa’ wuq’ a’aneb’ lix chaq’rab’ li iglees, ut chi jo’kan teek’eheb’ chi k’utmank. K’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’.

24 Ut anajwan, jo’ kinye chirix lin moos aj Edward Partridge, li ch’och’ a’in, a’an xch’och’il li rochoch, ut eb’ li kixxaqab’ choq’ xtenq’ aj k’ehol na’leb’; ut jo’kan ajwi’ lix ch’och’il li rochoch li ani kinxaqab’ re xk’uulankil lin ak’uuleb’aal kab’l.

25 Jo’kan ut, che’xk’ameb’ chaq lix junkab’aleb’ sa’ li ch’och’ a’in, jo’ te’xk’uub’ xna’leb’ chirib’ileb’ rib’, ut wik’in laa’in.

26 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, moko us ta naq tintaqlanq sa’ chixjunil li k’a’aq re ru; xb’aan naq li ani minb’il ru sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, a’an ajwi’ jun moos aaj q’em ut moko chaab’il ta xna’leb’; jo’kan naq maajun xq’ajkamunkil naxk’ul.

27 Ninye chi yaal, eb’ li winq tento naq ak’eeb’ilaqeb’ rib’ chi anchaleb’ xch’ool sa’ jun chaab’il k’anjel, ut te’xb’aanu k’iila k’a’aq re ru chi yal ajb’il xb’aaneb’, ut te’xk’e chi uxliik naab’al li tiikilal;

28 Xb’aan naq wan wankilal rik’ineb’, li wankeb’ wi’ choq’ aaj b’aanunel xjuneseb’ rib’. Ut a’ yaal jo’ eb’ li winq neke’xb’aanu li chaab’il, maamin taasachq chiruheb’ lix q’ajkamunkileb’.

29 A’b’anan ani maak’a’ naxb’aanu toj reetal naq taqlanb’il, ut naxk’ul li taqlahom chi wiib’ rix xch’ool, ut naxpaab’ rik’in q’emal, a’an ajwi’ ak’eeb’il sa’ tojb’a-maak.

30 Anihin tab’i’ laa’in li akinyiib’ank re li winq, chan li Qaawa’, naq tinwil chi maak’a’ xmaak li ani moko naxpaab’ ta lin taqlahom?

31 Anihin laa’in, chan li Qaawa’, li akinyeechi’in tab’i’ ut ink’a’ kinb’aau?

32 Nintaqlan ut eb’ li winq ink’a’ neke’ab’in chiwu; anin’isin, ut moko neke’xk’ul ta li osob’tesink.

33 Toja’ ut naq neke’xye sa’ xch’ooleb’: A’in maawa’ lix k’anjel li Qaawa’, xb’aan naq moko tz’aqob’resinb’il ta ru lix yeechi’ihom. A’b’anan rahilal sa’ xb’eeneb’ xkomon a’an, xb’aan naq ataq’a chaq na’oyb’enin lix q’ajkamunkileb’, ut moko taqe’q ta.

34 Ut anajwan nink’e eere xkomon chik lee b’eresinkil chirix li ch’och’ a’in.

35 A’an xchaab’ilal inna’leb’ naq lin moos aj Martin Harris taawanq chixk’utb’al chiru li iglees li k’a’ru tento taa’uxq, rik’in axk’ojob’ankil lix tumin chiru li obiisp re li iglees.

36 Ut jo’kan ajwi’, a’in jun chaq’rab’ choq’ re li junjunq chi winq li nachal sa’ li ch’och’ a’in re xk’ulb’al jun eechanihomej; ut tixb’aanu rik’in lix tumin jo’ chanru naxye li chaq’rab’.

37 Ut a’an xchaab’ilal ajwi’ li na’leb’ naq taawanq li ch’och’ loq’b’il sa’ Independence, choq’ xna’aj li k’uuleb’aal kab’l, ut jo’kan ajwi’ choq’ rochochil li ak’uub’ank hu.

38 Ut xkomon chik li b’eresink chirix lin moos aj Martin Harris taak’ehe’q re xb’aan li Musiq’ej, re naq taaruuq tixk’ul li reechanihom jo’ chanru naxk’oxla naq us;

39 Ut chixjal xk’a’uxl chirix chixjunil lix maak, xb’aan naq a’an naxsik’ animaak ru xb’aan li ruchich’och’.

40 Ut jo’kan ajwi’, lin moos aj aWilliam W. Phelps chixaqliiq sa’ li opiis li kinxaqab’ wi’, ut chixk’ulaq li reechanihom sa’ li ch’och’;

41 Ut a’an ajwi’ wan rajb’al naq tixjal xk’a’uxl, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, moko nasaho’ ta chi tz’aqal inch’ool rik’in, xb’aan naq naxsik’ q’axok-u, ut moko tz’aqal ta xtuulanil chiwu.

42 K’ehomaq reetal, ani axjal lix k’a’uxl chirixeb’ lix maak, a’an ajwi’ bkuyb’ileb’ lix maak, ut laa’in, li Qaawa’, cink’a’ chik neke’jultiko’ we.

43 Jo’ka’in naru teenaw ma naxjal xk’a’uxl junaq winq chirixeb’ lix maak—k’ehomaq reetal, atixch’olob’eb’, ut btixkanab’eb’.

44 Ut anajwan, chi yaal ninye chirix li rela’eb’ li xb’eenil re lin iglees, maji’ naxtaw xq’ehil, chiru k’iila chihab’, naq te’xk’ul reechanihomeb’ sa’ li ch’och’ a’in, ka’ajwi’ wi te’ajoq re rik’in li tijok chi wankeb’ xpaab’aal; ka’ajwi’ jo’ chanru xaqab’anb’ilaq choq’ reheb’ xb’aan li Qaawa’.

45 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, eb’ a’an ate’xtiikisiheb’ chaq li tenamit sa’ junajil chalen chaq sa’ xmaril li ruchich’och’.

46 Jo’kan ut, ch’utub’omaq eerib’; ut eb’ li moko xaqab’anb’ileb’ ta chi kanaak sa’ li ch’och’ a’in, che’xjultika li evangelio sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam; ut chirix a’an che’sutq’iiq sa’ rochocheb’.

47 Che’jultikanq aatin chire li b’e, ut ache’xch’olob’ xyaalal li yaal sa’ chixjunileb’ li na’ajej, ut che’xb’oqeb’ li b’ihom, li taqenaqeb’ ut li kub’enaqeb’, ut li neb’a’ chixjalb’aleb’ xk’a’uxl.

48 Ut che’xwaklesiheb’ li aiglees, a’ yaal jo’ te’xjal xk’a’uxl li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

49 Ut chiwanq jun aj b’aanunel k’anjel xaqab’anb’il xb’aan xyaab’ xkux li iglees, choq’ re li iglees sa’ Ohio, re xk’ulb’al li tumin re xloq’b’al li ch’och’ sa’ aSion.

50 Ut nink’e re lin moos aj Sidney Rigdon jun taqlahom, naq atixtz’iib’a jun esil chirix chan ru li ch’och’ Sion, ut jun xch’olob’ankil li rajom xch’ool li Dios, jo’ chanru taak’ehe’q chixnaw a’an xb’aan li Musiq’ej;

51 Ut jun tz’iib’anb’il hu ut reetalil li k’ab’a’ej, re taak’utmanq chiruheb’ chixjunil li iglees re xk’ulb’al li tumin, re taak’eemanq sa’ ruq’ li obiisp, sa’ ruq’ a’an malaj ruq’ laj b’aanunel k’anjel, jo’ chanru naxk’oxla naq us malaj jo’ chanru tixb’eresi, re xloq’b’aleb’ li ch’och’ choq’ reechanihomeb’ li ralal xk’ajol li Dios.

52 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, li Qaawa’ naraj naq eb’ li tzolom ut eb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq te’xte lix ch’ooleb’, re ajwi’ naq te’xloq’ chixjunil li jun raqal chi ch’och’ a’in, a’ yaal sa’ junpaat jo’ li naruhan.

53 K’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’. Che’xb’aanuhaq a’in, maare anchal maajun aeechanihomej te’xk’ul, ka’ajwi’ rik’in xhoyb’al li kik’.

54 Ut jo’kan wi’chik, a’ yaal jo’ wan li ch’och’ li tawb’il, che’wanq chi taqlanb’ileb’ chaq aj k’anjenel, li jar paay wan, toj sa’ li ch’och’ a’in, re k’anjelak choq’ reheb’ laj santil paab’anel re li Dios.

55 Chib’aanumanq chixjunil li k’a’aq re ru a’in chi tustu; ut chik’ehe’q chi nawmank chi yalaq jo’q’e li ani usilanb’ileb’ chi xik sa’ li ch’och’, xb’aan li obiisp malaj laj b’aanunel k’anjel re li iglees.

56 Ut li k’anjel re ch’utub’aak miwan sa’ aanil, chi moko chi aj eelel; chi’uxmanq b’an jo’ chanru taak’ehe’q li na’leb’ xb’aaneb’ li xb’eenil re li iglees sa’eb’ li ch’utub’aj-ib’, jo’ chanru li na’leb’ te’xk’ul chi jo’q’ehaq.

57 Ut lin moos aj Sidney Rigdon chirosob’tesi ut chixk’ojob’ li ch’och’ a’in, ut li na’ajej taawanq wi’ li asantil ochoch, choq’ re li Qaawa’.

58 Ut chib’oqmanq jun ch’utub’aj-ib’ ch’utam; ut chirix a’an che’sutq’iiq lin moos aj Sydney Rigdon ut aj Jose Smith, alalb’ej, ut jo’kan ajwi’ laj Oliver Cowdery rochb’eeneb’, re xb’aanunkil li rela’ li k’anjel li kinxaqab’ choq’ reheb’ sa’ tz’aqal lix ch’och’eb’, ut li rela’ jo’ chanru ataqlanb’ilaq xb’aaneb’ li ch’utub’aj-ib’.

59 Ut maajun winq chisutq’iiq chaq sa’ li ch’och’ a’in, ka’ajwi’ wi atixch’olob’ xyaalal chire li b’e, chirix li k’a’ru naxnaw ut naxpaab’ chi ch’olch’o.

60 Li k’a’ru k’eeb’il chaq sa’ xb’een laj Ziba Peterson chi’isiiq chaq chiru; ut chiwanq a’an choq’ komon sa’ li iglees, ut chik’anjelaq rik’in tz’aqal li ruq’, rochb’eeneb’ li komon, toj reetal naq tz’aqalaq lix aq’usb’al xb’aan chixjunil lix maak; xb’aan naq moko naxch’olob’ ta, ut naxk’oxla xmuqb’al.

61 Li rela’eb’ li xb’eenil re li iglees a’in, li yookeb’ chi chalk sa’ li ch’och’ a’in, junjunq reheb’ li q’axal osob’tesinb’ileb’, chi numtajenaq ajwi’ xb’isb’al, che’xb’aanu ajwi’ jun ch’utub’aj-ib’ sa’ xb’een li ch’och’ a’in.

62 Ut lin moos aj Edward Partridge chixb’eresi li ch’utub’aj-ib’ li b’aanunb’ilaq xb’aaneb’.

63 Ut eb’ a’an che’sutq’iiq ajwi’ chaq, rik’in xjultikankil li evangelio chire li b’e, ut xch’olob’ankil xyaalal li k’a’aq re ru k’utb’esinb’il chiruheb’.

64 Xb’aan naq tento taa’elq chaq chi yaal lix yaab’ chalen sa’ li na’ajej a’in toj sa’ chixjunil li ruchich’och’, ut toj sa’ xnajtileb’ lix maril li ruchich’och’—tento ataajultikamanq li evangelio chiru li junjunq li yo’ob’tesinb’il, rik’in beetalil li te’taaqenq reheb’ li neke’paab’an.

65 Ut k’ehomaq reetal, achalk re li Ralal li Winq. Amen.