Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 103
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 103

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 24 Febrero 1834. Kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in chirix naq ke’wulak sa’ Kirtland, Ohio, laj Parley P. Pratt ut laj Lyman Wight, li ke’chal chaq Missouri re xsik’b’al xna’leb’ rik’in li Profeet chirix xtenq’ankileb’ ut xk’ulb’al wi’chik xch’och’eb’ laj santil paab’anel sa’ li Condado Jackson.

1–4, K’a’ut naq li Qaawa’ kixkanab’eb’ laj santil paab’anel sa’ li Condado Jackson chi rahob’tesiik; 5–10, Eb’ laj santil paab’anel te’numtaaq wi neke’xpaab’ li taqlahom; 11–20, Lix tojb’al rix Sion taachalq rik’in wankilal, ut li Qaawa’ taaxik chiru lix tenamit; 21–28, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xch’utub’ rib’ Sion, ut eb’ li neke’q’axtesink re lix yu’ameb’ te’xtaw wi’chik; 29–40, Junjunq reheb’ li komon winq neke’b’oqe’ chixk’uub’ankil lix Teepal Sion ut chi xik Sion; yeeb’il reheb’ naq te’q’axoq-u wi tiikeb’ chi paab’ank.

1 Chi yaal ninye eere, ex raab’ilex inb’aan, k’ehomaq reetal, nink’e eere jun k’utb’esinb’il na’leb’ ut taqlahom, re teenaw chanru atexk’anjelaq sa’ xb’aanunkil li teneb’anb’il sa’ eeb’een chirix lix kolb’aleb’ ut lix btojb’aleb’ rix lee komon, li ke’jek’iik sa’ li ch’och’ Sion;

2 Li aalinasinb’ileb’ ut sak’b’ileb’ xb’aan ruq’eb’ li xik’ neke’ilok we, a’aneb’ li tinhoy wi’ lin josq’il chi maak’a’ xb’isb’al sa’ li hoonal k’oxlanb’il inb’aan.

3 Xb’aan naq keb’inkanab’ toj anajwan, re ate’xnujob’resi xb’isb’al lix maa’usilaleb’, re naq nujenaqaq lix sek’eb’;

4 Ut re naq eb’ li neke’xk’ab’a’i rib’ jo’ chanru lin k’ab’a’ ate’q’use’q chiru yal jarub’aq kutan rik’in jun q’use’k li nim ut ra, xb’aan naq ink’a’ tz’aqal bke’ab’in chiru li na’leb’ ut taqlahom li kink’e reheb’.

5 A’b’anan chi yaal ninye eere, naq xintaqla jun taqlanb’il aatin, li te’xtz’aqob’resi ru lin tenamit, a’ yaal wi chalen sa’ li hoonal ajwi’ a’in te’ab’inq chiru li ana’leb’ li tink’e laa’in, li Qaawa’ lix Dios, reheb’.

6 K’ehomaq reetal, eb’ a’an, xb’aan naq laa’in kintaqla xyeeb’al, te’ok chi numtaak sa’ xb’eeneb’ li xik’ neke’ilok we chalen sa’ li hoonal ajwi’ a’in.

7 Ut rik’in axk’eeb’aleb’ xch’ool chixb’aanunkil chixjunil li aatin li tinye laa’in, li Qaawa’ lix Dios, reheb’, maajo’q’e te’xkanab’ numtaak toj reetal naq eb’ li bawa’b’ejihom re li ruchich’och’ akaq kub’sinb’ileb’ rub’el li woq, ut li ruchich’och’ akaq ck’eeb’ilaq reheb’ laj dsantil paab’anel, re ete’reechani chi junelik q’e kutan.

8 A’b’anan a’ yaal jo’ amoko neke’xpaab’ ta lin taqlahom, ut moko neke’xk’e ta xch’ool chixb’aanunkil chixjunil li waatin, eb’ li awa’b’ejihom re li ruchich’och’ te’numtaaq sa’ xb’eeneb’ a’an.

9 Xb’aan naq eb’ a’an ke’k’ehe’ chi wank choq’ asaqen chiru li ruchich’och’, ut choq’ aj kolol reheb’ li winq;

10 Ut a’ yaal jo’ naq moko wankeb’ ta choq’ aj kolol reheb’ li winq, chanchaneb’ li aatz’am li xsach xsahil, ut maak’a’ chik na’ok wi’, ka’aj chik re tz’eqe’k ut yeq’e’k rub’el roqeb’ li winq.

11 A’b’anan chi yaal ninye eere, kintaqla xyeeb’al naq eb’ lee komon li jek’inb’ileb’ te’sutq’iiq sa’ axch’och’il li reechanihomeb’, ut te’xkab’laheb’ li sachenaqil na’ajej re Sion.

12 Xb’aan naq chirix xnumsinkil anaab’al li rahilal, jo’ kinye eere sa’ jun taqlahom junxil, nachal li osob’tesink.

13 K’ehomaq reetal, a’in li osob’tesink li kinyeechi’i eere chirix naq xenumsi li rahilal, ut xe’xnumsi rahilal lee komon—lix tojb’al eerix, ut lix tojb’aleb’ rix lee komon, a’an ajwi’ lix k’ojlajikeb’ wi’chik sa’ li ch’och’ Sion, re te’xaqab’amanq, ut maajun wa chik te’rume’q.

14 A’b’anan, wi neke’xtz’ajni li reechanihomeb’, te’rume’q; xb’aan naq laa’in ink’a’ teb’inkol rix wi neke’xtz’ajni li reechanihomeb’.

15 K’ehomaq reetal, ninye eere, tento taa’uxq naq lix tojb’al rix Sion taachalq rik’in wankilal;

16 Jo’kan ut, tinwaklesi choq’ re lin tenamit jun winq, li tixk’ameb’ xb’e chanchan jo’ laj aMoises kixk’ameb’ xb’e li ralal xk’ajol laj Israel.

17 Xb’aan naq laa’ex li ralal xk’ajol laj Israel, ut xkomonex li ariyajil laj Abraham, ut tento naq taak’ame’q eeb’e chi elk chaq sa’ moosil rik’in wankilal, ut rik’in jun ye’b’il uq’ej.

18 Ut jo’ chanru ke’k’ame’ xb’e lee yuwa’ xb’een wa, jo’kan ajwi’ taa’uxq lix tojb’al rix Sion.

19 Jo’kan ut, mich’inan eech’ool, xb’aan naq moko ninye ta eere jo’ kinye reheb’ lee yuwa’: Lin aanjel taaxik cheru, a’b’an li bwilob’aal ink’a’.

20 Ninye b’an eere: Te’xik lin aanjel cheru, ut jo’kan ajwi’ li wilob’aal, ut chirix xnumikeb’ li kutan bteereechani li chaab’il ch’och’.

21 Chi yaal, chi yaal ninye eere, naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, a’an li awinq li kinjuntaq’eeta rik’in li moos li kiraatina laj Eechal re li bawimq sa’ li jaljookil ru aatin li kink’e eere.

22 Jo’kan ut, chixyehaq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, re lix akawilal lin junkab’al, lin saaj winq ut eb’ li ak xe’ninqan xchihab’—Ch’utub’omaq eerib’ sa’ li ch’och’ Sion, sa’ xb’een li ch’och’ li kinloq’ rik’in tumin, li xq’axtesiman choq’ we.

23 Ut chixjunileb’ li iglees che’xtaqlaheb’ li winq chaab’ileb’ xna’leb’ rochb’een lix tumineb’, ut ache’xloq’eb’ li ch’och’ jo’ chanru ajwi’ keb’intaqla.

24 Ut a’ yaal jo’ eb’ li xik’ neke’ilok we neke’chal sa’ eeb’een cheralinasinkil chaq sa’ lin chaab’il ach’och’, li kiwosob’tesi re taawanq choq’ li ch’och’ Sion, sa’ ajwi’ chaq lee ch’och’ laa’ex, chirix li ch’olob’ank xyaalal a’in li kek’am chaq we chirixeb’, laa’ex teemajewaheb’;

25 Ut yalaq ani nekemajewa, laa’in tinmajewa, ut teereeqaju choq’ we eb’ li xik’ neke’ilok we.

26 Ut taawanq li wilob’aal eerik’in sa’ areeqajunkil choq’ we eb’ li xik’ neke’ilok we, toj sa’ rox sa’ xkaa tasal tenamit reheb’ li xik’ neke’ilok we.

27 Maajun winq chixxuwa xq’axtesinkil lix yu’am choq’ we; xb’aan naq ani anaxq’axtesi lix yu’am choq’ we, tixtaw wi’chik.

28 Ut ani moko wan ta xch’ool chixq’axtesinkil lix yu’am choq’ we, maawa’ intzolom.

29 A’an rajom inch’ool naq lin moos aj aSidney Rigdon tixtaqsi lix yaab’ xkux sa’eb’ li ch’utam sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal saq’e, sa’ xkawresinkileb’ li iglees chixpaab’ankil li taqlahom li kink’e reheb’ chirix lix k’ojob’ankil wi’chik ut xtojb’al rix Sion.

30 A’an rajom inch’ool naq lin moos aj aParley P. Pratt ut lin moos aj Lyman Wight ink’a’ te’sutq’iiq sa’ xch’och’eb’ lix komoneb’, toj reetal naq xe’xtaw li ch’uut chi winq chi xik taqe’q sa’ li ch’och’ Sion, chi lajetq, malaj chi junmayatq, malaj chi lajetq roxk’aal, malaj chi cient, toj reetal naq ke’xtaw oob’ cient rajlankil xkomoneb’ lix bkawilal lin junkab’al.

31 K’ehomaq reetal, a’in rajom inch’ool; chextz’aamanq ut texk’uluq; a’b’an eb’ li winq aink’a’ junelik neke’xb’aanu li rajom inch’ool.

32 Jo’kan ut, wi ink’a’ nekexru chixtawb’al oob’ cient, sik’omaq chi yalb’il eeq’e, re naq maare teetaw oxib’ cient.

33 Ut wi ink’a’ nekexru chixtawb’al oxib’ cient, sik’omaq chi yalb’il eeq’e, re naq maare teetaw jun cient.

34 A’ut chi yaal ninye eere, jun taqlahom nink’e eere, naq ink’a’ texxik taqe’q sa’ li ch’och’ Sion toj reetal naq xetaw jun cient xkomoneb’ lix kawilal lin junkab’al, re te’xik cherix toj sa’ li ch’och’ Sion.

35 Jo’kan ut, jo’ kinye eere, chextz’aamanq ut texk’uluq; tijonqex chi anchal eech’ool re naq maare lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, taaxik cherix, ut taajolominq sa’ xyi lin tenamit, ut tixk’uub’ lin awa’b’ejihom sa’ xb’een li aosob’tesinb’il ch’och’, ut tixxaqab’eb’ li ralal xk’ajol Sion chi k’ojk’o sa’ xb’eeneb’ li chaq’rab’ ut li taqlahom li k’eeb’ileb’ ut li toj te’k’ehe’q eere.

36 Chixjunil li q’axok-u ut li loq’alil nak’ehe’ chi uxmank eere, rik’in li ayalok q’e eeb’aan, lee tiikilal chi paab’ank, ut li btijok chi wank eepaab’aal.

37 Lin moos aj Parley P. Pratt chib’eeq rochb’een lin moos aj Jose Smith, alalb’ej.

38 Lin moos aj Lyman Wight chib’eeq rochb’een lin moos aj Sidney Rigdon.

39 Lin moos aj Hyrum Smith chib’eeq rochb’een lin moos aj Frederick G. Williams.

40 Lin moos aj Orson Hyde chib’eeq rochb’een lin moos aj Orson Pratt, yalaq b’ar li k’eeb’ilaqeb’ wi’ xna’leb’ chi xik xb’aan lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, re xsik’b’al xtz’aqob’resinkil ru li taqlahom a’in li kink’e eere, ut kanab’omaq li rela’ sa’ wuq’. Chi jo’kan. Amen.