Mosiah 2
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 2

  Li rey aj Benjamin naraatinaheb’ lix tenamit—Naxye resil li juntaq’eetalil, li tiikilal, ut li musiq’ejil na’leb’ li x’uxman sa’ lix awa’b’ejil—Naxk’eheb’ xna’leb’ naq te’k’anjelaq chiru lix Choxahil Reyeb’—Eb’ li neke’xpo’resi xch’ool rik’in li Dios te’xk’ul li yot’e’k chanchan li xam li ink’a’ naru xchupb’al. Wan na 124 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut kik’ulman naq chirix naq laj Mosiah kixb’aanu jo’ chanru kixtaqla chaq lix yuwa’, ut kixtaqla xjek’inkil jun li aatin chiru chixjunil li ch’och’, naq ke’xch’utub’ rib’ li tenamit chiru chixjunil li ch’och’, re naq toxe’taqe’q sa’ li santil ochoch chirab’inkil li aatin tixye li rey aj Benjamin reheb’.

  2 Ut q’axal nim rajlankileb’, jo’kan naq ink’a’ ke’rajla xk’ihaleb’, xb’aan naq ke’k’ihan chaq chi numtajenaq ut ke’niman chaq sa’ li ch’och’.

  3 Ut jo’kan ajwi’ ke’xk’am li axb’een raleb’ lix ketomq, re naq te’xq’axtesi li bmayej ut li ck’atb’il mayej djo’ chanru lix chaq’rab’ laj Moises;

  4 Ut jo’kan ajwi’ re te’b’antioxinq chiru li Qaawa’ lix Dios, li ki’isink chaq reheb’ sa’ li ch’och’ Jerusalen, ut li kikolok chaq reheb’ sa’ ruq’eb’ li xik’ neke’ilok reheb’, ut akixxaqab’eb’ chaq li tiikil winq re te’wanq choq’ aj btzolol reheb’, ut jo’kan ajwi’ jun li tiikil winq re taawanq choq’ xreyeb’, li kixaqab’ank chaq re li tuqtuukilal sa’ li cch’och’ Tzarahemla, ut li kixk’ut chaq chiruheb’ naq dte’xpaab’eb’ lix taqlahom li Dios, re naq te’saho’q sa’ xch’ool, ut taanumtaaq rik’ineb’ li erahok choq’ re li Dios ut chixjunileb’ li winq.

  5 Ut kik’ulman naq chirix naq kole’taqe’q sa’ li santil ochoch, ke’xyiib’ lix muheb’aal t’ikr chixsutam, li junjunq chi winq jo’ chanru lix ajunkab’al, a’eb’ li rixaqil, ut eb’ li ralal, ut eb’ lix rab’in, ut li ralaleb’ a’an, ut lix rab’ineb’ a’an, chalen lix tiixilaleb’ toj lix saajilaleb’, li junjuunq kab’al chi jachb’il ru rik’in li jun chik.

  6 Ut ke’xyiib’ lix muheb’aal t’ikr chixsutam li santil ochoch, li junjunq chi winq wan rokeb’aal lix amuheb’aal t’ikr sa’ xjayal li santil ochoch, re naq chi jo’kan te’kanaaq sa’ xmuheb’aal t’ikreb’ ut te’rab’i li aatin tixye li rey aj Benjamin reheb’;

  7 Xb’aan naq sa’ xk’ab’a’ xk’ihal li ch’utch’uukil tenamit li rey aj Benjamin ink’a’ kiru chixtzolb’aleb’ chixjunil sa’ xyanq lix tz’akil li santil ochoch, jo’kan naq kixtaqla xxaqab’ankil jun li najt xteramil kab’l, re naq chi jo’kan eb’ lix tenamit te’rab’i li aatin li tixye reheb’.

  8 Ut kik’ulman naq ki’ok chiraatinankil lix tenamit sa’ xb’een chaq li najt xteramil kab’l; ut ink’a’ ke’ru chixjunileb’ chirab’inkil li raatin xb’aan xk’ihal li ch’utch’uukil tenamit; jo’kan naq kixtaqla naq li aatin tixye taatz’iib’amanq ut taataqlamanq sa’ xyanqeb’ li moko wankeb’ ta b’ar wi’ na’ab’iman xyaab’ xkux, re naq te’xk’ul ajwi’ li raatin.

  9 Ut a’in li aatin li akixye ut kixtaqla xtz’iib’ankil, kixye: Ex was wiitz’in, chejunilex li xech’utub’ eerib’, laa’ex li nekexru chirab’inkil li aatin li tinye eere sa’ li kutan a’in; xb’aan naq moko kexintaqla ta chi chalk arin re bteek’ul chi jo’maajo’ li aatin li tinye, re b’an ctex’ab’inq chiwu, ut teete lee xik re tex’ab’inq, ut lee dch’ool re textawoq xyaalal, ut lee ek’a’uxl re naq lix fmuqmuukil na’leb’ li Dios taateeliiq chiru lee rilob’aal.

  10 Moko kexintaqla ta chi chalk arin re atineexuwa, chi moko re teek’oxla naq laa’in nimin ta chiru jun winq li nakam.

  11 Laa’in b’an chanchanin jo’ laa’ex, ut wan sa’ inb’een li jar paay chi majelal re tz’ejwalej ut re k’a’uxlej; a’b’anan sik’b’il wu xb’aan li tenamit a’in, ut k’ojob’anb’ilin xb’aan lin yuwa’, ut kanab’anb’ilin xb’aan ruq’ li Qaawa’ re tinwanq choq’ aj taqlanel ut choq’ rey sa’ xb’een li tenamit a’in; ut kink’uulaak ut kikole’ wix xb’aan lix wankilal li maak’a’ xjuntaq’eetankil, re tink’anjelaq cheru chi anchal li metz’ew, li k’a’uxl ut li kawilal li k’eeb’il we xb’aan li Qaawa’.

  12 Ninye eere naq jo’ chanru naq xinkanab’aak chixnumsinkil lin kutan chi k’anjelak cheru, toj sa’ li kutan a’in, ut moko xinsik’ ta li aoor, chi moko li plaat, chi moko k’a’ruhaq paay chi b’ihomal eerik’in;

  13 Chi moko kinkanab’ naq textz’ape’q chi preexil sa’atq li tz’alam jul, chi moko naq li jun eere tixk’am li jun chik choq’ loq’b’il moos, chi moko naq texkamsinq, malaj naq texpoqlenq, malaj tex’elq’aq, malaj texmuxuq sumsu; chi moko kinkanab’ naq teeb’aanu k’a’ruhaq paay chi maa’usilal, ut kexintzol re teepaab’eb’ lix taqlahom li Qaawa’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru kexxtaqla wi’ a’an—

  14 Ut laa’in ajwi’ injunes akink’anjelak rik’in tz’aqal wuq’ re tink’anjelaq cheru, ut re naq moko tex’aalo’q ta rik’in tojok chiru li tenamit, ut re naq maak’a’ taachalq sa’ eeb’een li ra ta riiqankil—ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in kinye, laa’ex ajwi’ eenawom xyaalalil sa’ li kutan a’in.

  15 A’b’anan, ex was wiitz’in, moko xinb’aanu ta li k’a’aq re ru a’in re tinnima wib’, chi moko ninye eere li k’a’aq re ru a’in re naq rik’in a’an texinjit; ninye b’an li k’a’aq re ru a’in re naq teenaw naq ninru chixk’utb’al areek’ob’aal inch’ool chi saq ru chiru li Dios sa’ li kutan a’in.

  16 K’ehomaq reetal, ninye eere naq rik’in naq kinye eere naq xinnumsi inkutan chi k’anjelak cheru, moko nawaj ta xnimankil wib’, xb’aan naq yal wanjenaqin chi k’anjelak chiru li Dios.

  17 Ut k’ehomaq reetal, ninye eere li k’a’aq re ru a’in re naq teetzol achaab’il na’leb’; re naq teetzol naq jo’q’e wankex chi bk’anjelak chiru lee crech winqilal ka’ajwi’ wankex chi k’anjelak chiru lee Dios.

  18 K’ehomaq reetal, laa’in lee rey xeye we; ut wi laa’in, li nekeye we lee rey, ninyal inq’e chi ak’anjelak cheru, ma ink’a’ raj us naq yalb’ilaq eeq’e laa’ex chi k’anjelak li jun chiru li jun chik?

  19 Ut k’ehomaq ajwi’ reetal, wi laa’in, li nekeye we lee rey, li xnumsi xkutan sa’ li k’anjelak cheru, a’ut wanjenaq chi k’anjelak chiru li Dios, wi ink’ulub’ b’antioxiik chiwu eeb’aan chi yalaq chan ru, aay, k’a’jo’ naq tento raj atexb’antioxinq chiru lee choxahil Rey!

  20 Ninye eere, ex was wiitz’in, naq wi nekeq’axtesi chixjunil li b’antioxink ut li animank-u li naru nawan sa’ x’anchalil lee raam, chiru li bDios a’an li kiyo’ob’tesink eere, ut kexxk’uula ut kixkol eerix, ut kixk’e chi saho’k eech’ool, ut kixk’e eere naq texwanq sa’ tuqtuukilal li jun rik’in li jun chik—

  21 Ninye eere naq wi ta texk’anjelaq chiru a’an li kiyo’ob’tesink chaq eere chalen chaq sa’ xtiklajik, ut li yoo chek’uulankil wulaj wulaj, rik’in eek’eeb’al chi musiq’ak, re naq texwanq, ut tex’eek’anq, ut teeb’aanu jo’ chanru lee arajom laa’ex, ut yoo ajwi’ chexaqab’ankil sa’ li junjunq k’amok—ninye, wi ta texk’anjelaq chiru a’an rik’in chixjunil lix anchalil lee raam, toj bmaak’a’aq raj tex’ok wi’ choq’ moos.

  22 Ut k’ehomaq reetal, chixjunil li naraj a’an eerik’in, a’an naq achepaab’ lix btaqlahom; ut xyeechi’i eere naq wi teepaab’ lix taqlahom tex’usaaq sa’ li ch’och’; ut maajo’q’e cnaxjal rib’ rik’in li k’a’ru xye; jo’kan ut, wi dnekepaab’ lix taqlahom, a’an nekexrosob’tesi ut nekexxk’e chi usaak.

  23 Ut anajwan, xb’een wa kexxyo’ob’tesi, ut kixq’axtesi lee yu’am eere, ut xb’aan a’an wan eek’as rik’in.

  24 Ut xkab’, naraj naq teeb’aanu jo’ chanru li kexxtaqla wi’; ut wi nekeb’aanu, rik’in a’an tikto anekexrosob’tesi; ut chi jo’kan ak xexxtoj. Ut toj wan eek’as rik’in, ut wan, ut toj taawanq chi junelik q’e kutan; jo’kan ut, k’a’ ta wi’ ru li teenima wi’ eerib’?

  25 Ut anajwan ninpatz’, ma naru tab’i’ nekeye k’a’ruhaq cherix? Ninchaq’ok eere, Ink’a’. Moko naru ta teeye naq wan ta eenimal jo’ ta xpoqsil li ch’och’; us ta ayo’ob’tesinb’ilex chaq rik’in bxpoqsil li ch’och’; a’ut k’ehomaq reetal, li xyo’ob’tesink eere a’an ajwi’ laj eechal re.

  26 Ut laa’in, laa’in ajwi’, li nekeye we lee rey, moko numenaq ta inchaab’ilal cheru laa’ex; xb’aan naq laa’in ajwi’ re poqs. Ut nekek’e reetal naq tiixin, ut ok we chixq’axtesinkil li xaqam a’in li nakam, chiru li ch’och’ li ki’alan chaq re.

  27 Jo’kan ut, jo’ xinye eere naq kink’anjelak cheru, ut akinb’eek chi saq ru li reek’ob’aal inch’ool chiru li Dios, chi jo’kan sa’ li hoonal a’in kink’e naq teech’utub’ eerib’, re naq taaruuq tintawe’q chi maak’a’ injitb’al, ut re naq lee bkik’el ink’a’ taachalq sa’ inb’een naq tinxaqab’aaq re taaraqe’q aatin chiwix xb’aan li Dios chirix li k’a’aq re ru kinixtaqla wi’ cherix.

  28 Ninye eere naq kink’e naq teech’utub’ eerib’ re naq atinwisi lee kik’el chiru li waq’, sa’ li kutan a’in naq ok we chi kub’eek sa’ lin muqleb’aal, re naq taaruuq tinkub’eeq sa’ tuqtuukilal, ut lin bmusiq’ li ink’a’ nakam taatz’aqonq rik’ineb’ li cch’uut chi aj b’ichanel taqe’q sa’ b’ichank re xnimankil ru jun li Dios tiik xna’leb’.

  29 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere naq kink’e naq teech’utub’ eerib’, re naq tinch’olob’ cheru naq ink’a’ chik taaruuq tinwanq choq’ aj tzolol eere, chi moko choq’ rey cheru.

  30 Xb’aan naq sa’ li hoonal ajwi’ a’in, chixjunil lin xaqam nasiksot chi numtajenaq rik’in xyalb’al inq’e cheraatinankil; a’ut li Qaawa’ Dios naxaqab’an we, ut kinixkanab’ cheraatinankil, ut kinixtaqla chixch’olob’ankil eere sa’ li kutan a’in, naq li walal aj Mosiah a’an rey ut aj taqlanel sa’ eeb’een.

  31 Ut anajwan, ex was wiitz’in, nawaj raj naq teeb’aanu jo’ chanru xeb’aanu toj anajwan. Jo’ chanru naq xepaab’eb’ lin taqlahom, ut jo’kaneb’ ajwi’ lix taqlahom lin yuwa’, ut kex’usa, ut ink’a’ kexkanab’aak chi t’ane’k sa’ ruq’eb’ li xik’ neke’ilok eere, chi jo’kan wi teepaab’eb’ lix taqlahom li walal, malaj lix taqlahom li Dios li te’q’axtesiiq eere xb’aan a’an, tex’usaaq sa’ li ch’och’, ut eb’ li xik’ neke’ilok eere moko te’wanq ta xwankil sa’ eeb’een.

  32 A’b’anan, ex intenamit, ilomaq eerib’, maare anchal te’wakliiq awech’ok-ib’ sa’ eeyanq, ut teek’e eech’ool chi ab’ink chiru li maa’us aj musiq’ej, li ki’aatinak wi’ lin yuwa’ aj Mosiah.

  33 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, wan jun li rahilal ch’olob’anb’il sa’ xb’een li ani naxk’e xch’ool chi ab’ink chiru li musiq’ej a’an; xb’aan naq wi naxk’e xch’ool chi ab’ink chiru, ut nakana ut nakam sa’ lix maak, a’an naruk’ atojb’a-maak choq’ re li raam; xb’aan naq naxk’ul choq’ xtojb’al jun li tojb’a-maak li bjunelik taakanaaq, rik’in naq xq’et lix chaq’rab’ li Dios us ta ak wan xnawom chirix.

  34 Ninye eere, naq maajun wan sa’ eeyanq, ka’ajeb’ wi’ lee kok’al li ka’ch’ineb’ xyu’am, li ink’a’ xtzole’ chirix li k’a’aq re ru a’in, li ink’a’ ta naxnaw naq wan eek’as chi junelik rik’in lee choxahil Yuwa’, re xq’axtesinkil chiru a’an chixjunil li k’a’ru eere ut li chanru wankex; ut jo’kan ajwi’ li xtzole’ chirixeb’ li tz’iib’anb’il esil, wan wi’ li profeetil aatin li yeeb’il xb’aaneb’ li santil profeet, toj reetal kixtaw xk’utankil naq li qayuwa’ aj Lehi ki’el chaq Jerusalen;

  35 Ut jo’kan ajwi’, chixjunil li yeeb’il xb’aaneb’ li qayuwa’ toj anajwan. Ut k’ehomaq ajwi’ reetal, eb’ a’an ke’xye li k’a’ru taqlanb’ileb’ wi’ chaq xb’aan li Qaawa’, jo’kan naq tiikeb’ ut yaaleb’.

  36 Ut anajwan, ninye eere, ex was wiitz’in, naq chirix naq xenaw ut xk’ute’ cheru chixjunil li k’a’aq re ru a’in, wi texq’etoq aatin ut teejalb’ehi eerib’ rik’in li k’a’ru ak yeeb’il, re teerisi eerib’ rik’in lix Musiq’ li Qaawa’, re naq maak’a’aq xna’aj eerik’in re xk’amb’al eeb’e sa’ xb’ehil li chaab’il na’leb’, re naq tex’osob’tesiiq, texk’ehe’q chi usaak, ut taakole’q eerix—

  37 Ninye eere, naq li winq li nab’aanunk re a’in, a’an anaxpo’resi xch’ool chi k’utk’u chiru li Dios; jo’kan naq naxk’e xch’ool chi ab’ink chiru li maa’us aj musiq’ej, ut na’ok choq’ aj xik’ ilonel re chixjunil li tiikilal; jo’kan naq li Qaawa’ maak’a’ xna’aj rik’in, xb’aan naq a’an moko nawan ta sa’eb’ li bochoch li moko santeb’ ta.

  38 Jo’kan naq wi li winq a’an ink’a’ anaxjal xk’a’uxl, wi b’an nakana ut nakam jo’ aj xik’ ilonel re li Dios, li k’a’ru elajinb’il xb’aan lix btiik ruhil na’leb’ li Dios narajsi li raam li ink’a’ nakam, chireek’ankil chi ch’olch’o naq cwan li maak sa’ xb’een, li nak’ehok re chixka’ch’inob’resinkil rib’ chiru rilob’aal li Qaawa’, ut naxnujob’resi li raam rik’in reek’ankil li maak, ut rik’in rahilal, ut yot’e’k, li chanchan jun li xam li ink’a’ naru xchupb’al, li nataqe’ xxamlel chi junelik q’e kutan.

  39 Ut anajwan ninye eere, naq li auxtaan maak’a’ chik xwankil sa’ xb’een a’ winq a’an, jo’kan naq lix k’ulumaq sa’ roso’jik, a’anaq xnumsinkil jun li rahilal li maajo’q’e na’oso’.

  40 Aay, chejunilex tiixil winq, ut laa’ex ajwi’ saaj winq, ut ex kok’al li nekexru chixtawb’al ru li waatin, xb’aan naq kexwaatina chi saqen ru re teetaw xyaalal, nintz’aama naq chi’ajq eeru re ataajultiko’q eere li xuwajelil li wankeb’ wi’ li ani xe’t’ane’ sa’ li q’etok aatin.

  41 Ut jo’kan wi’chik, nawaj raj naq chek’oxla li osob’tesiik ut li asaho’k ch’oolej wankeb’ wi’ li neke’paab’ank reheb’ lix taqlahom li Dios. Xb’aan naq k’ehomaq reetal, bosob’tesinb’ileb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, re li yu’am a’in jo’ ajwi’ re li musiq’ej; ut wi neke’kuyuk chi ctiikeb’ chi paab’ank toj sa’ roso’jik, neke’k’ule’ chaq sa’ dchoxa, re naq chi jo’kan te’ruuq chi wank rik’in li Dios sa’ sahil ch’oolejil li maajo’q’e na’oso’. Aay, chijultiko’q, chijultiko’q eere naq yaal li k’a’aq re ru a’in; xb’aan naq li Qaawa’ Dios xyehok re.