Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 76
chi uub’ej

Tasal 76

Jun k’utb’esinb’il matk’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon sa’ Hiram, Ohio, 16 Febrero 1832. Sa’ xtiklajik xtz’iib’ankil li k’utb’esinb’il matk’ a’in, lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye: “Naq kinsutq’i chaq sa’ li ch’utub’aj-ib’ aran Amherst, kintikib’ wi’chik xjaltesinkil ru li Loq’laj Hu. Rik’in junjunq li k’utb’esinb’il na’leb’ li k’ulb’il chaq, k’utk’u naq naab’al li xninqal ru raqal chirix lix kolb’aleb’ li winq ke’wan chi isinb’il chaq sa’ li Santil Hu, malaj ut ke’sach chaq chi maji’ nak’uub’aman. Kikana chi ch’olch’o ru rik’in li yaal li kikana, naq wi li Dios naxq’ajkamu li junjunq jo’ chanru li k’a’ru b’aanunb’il sa’ li tz’ejwalej, li aatin «Choxa» jo’ yeeb’il chirix li junelik ochoch li taak’eemanq reheb’ laj santil paab’anel, tento naq moko jun ajwi’ ta li awa’b’ejihom wan chi sa’. Chi jo’kan, … naq yoo xjaltesinkil ru lix Evangelio laj San Jwan, laa’in wochb’een laj Elder Rigdon kiqil a’in.” Naq kik’eeman li k’utb’esinb’il matk’ a’in, li Profeet yoo chixjaltesinkil ru Jwan 5:29.

1–4, Li Qaawa’ a’an li Dios; 5–10, Eb’ li muqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom te’k’utb’esimanq chiruheb’ chixjunil li tiikeb’ chi paab’ank; 11–17, Chixjunileb’ te’elq chaq sa’ xwaklijikeb’ chi yo’yo li tiikeb’ malaj li moko tiikeb’ ta; 18–24, Eb’ li wankeb’ sa’ k’iila ruchich’och’ yo’lajenaqeb’ choq’ alalb’ej ut rab’inb’ej chiru li Dios xb’aan lix tojb’al rix li maak xb’aan li Jesukristo; 25–29, Jun lix anjel li Dios kit’ane’ ut ki’ok choq’ aj tza; 30–49, Eb’ li alalb’ej re li sachk neke’xk’ul li tojb’a-maak re junelik; chixjunil li jun ch’ool chik neke’xk’ul jun raqal li kolb’a-ib’; 50–70, Nach’olob’aman xyaalal li loq’alil ut li q’ajkamuuk te’xk’ul li ani taqsijenaqeb’ xloq’al sa’ li choxahil awa’b’ejihom; 71–80, Nach’olob’aman ani te’eechaninq re li terrestil awa’b’ejihom; 81–113, Nach’olob’aman lix wanjikeb’ li ani te’wanq sa’ li teleestil, li terrestil, ut choxahil loq’alil; 114–119, Eb’ li tiikeb’ chi paab’ank te’ruuq chirilb’al ut chixtawb’al ru li muqmuukil na’leb’ re lix awa’b’ejihom li Dios rik’in lix wankil li Loq’laj Musiq’ej.

1 aChex’ab’inq, ex choxa, ut k’e aaxik, at ruchich’och’, ut chisaho’q eech’ool ex li wankex chi sa’, xb’aan naq li Qaawa’ a’an li bDios, ut cmaak’a’ chik junaq dKolonel chiru a’an.

2 aNim xchaab’ilal lix na’leb’, bsachb’a-ch’oolej lix b’e, ut lix najtil lix b’aanuhom maajun taaruuq chixtawb’al xyaalal.

3 Li arajom moko na’oso’ ta, chi moko wan anihaq li naru chi ramok re li ruq’.

4 A’an ajuntaq’eet chalen chaq junelik q’e kutan toj junelik q’e kutan chik, ut maajo’q’e bna’oso’ xchihab’.

5 Xb’aan naq jo’ka’in naxye li Qaawa’—Laa’in, li Qaawa’, aaj uxtaanin ut aj usilanelin reheb’ li bneke’xuwank wu, ut nasaho’ inch’ool chixnimankil ruheb’ li ani cneke’k’anjelak chiwu sa’ tiikilal ut sa’ li yaal toj sa’ roso’jik.

6 Nimaq ru lix q’ajkamunkileb’ ut chi junelik taawanq lix aloq’aleb’.

7 Ut chiruheb’ a’an atink’utb’esi chixjunil li bmuqmuukil na’leb’; relik chi yaal, chixjunil li tz’apb’il ru muqmuukil na’leb’ re lin awa’b’ejihom chalen chaq najter kutan, ut chiruheb’ li q’e kutan chalel, ut tink’e chixnaweb’ li chaab’il ajom li na’alan sa’ inch’ool chirix chixjunil li k’a’aq re ru re lin awa’b’ejihom.

8 Relik chi yaal, a’ li sachb’a-ch’oolej re junelik q’e kutan te’xnaw, ut li k’a’aq re ru chalel tink’utb’esi chiruheb’, a’ li k’a’aq re ru re k’iila tasal tenamit.

9 Ut nimaq ru lix ana’leb’eb’, ut lix btawomeb’ ru toj sa’ choxa taawulaq; ut chiruheb’ a’an ctaa’oso’q xna’leb’eb’ li ninqeb’ xna’leb’, ut lix tawomeb’ ru li seeb’eb’ chi na’leb’ank maak’a’ taa’ok wi’.

10 Xb’aan naq rik’in lin aMusiq’ bteb’inkutanob’resi, ut rik’in lin cwankilal tink’e chi nawmank chiruheb’ li muqmuukil na’leb’ re li rajom inch’ool—relik chi yaal, li k’a’aq re ru ajwi’ a’an li dmoko ilb’il ta xb’aan xnaq’ uhej, chi moko ab’inb’il xb’aan xikej, chi moko okenaq sa’ xch’ool li winq.

11 Laa’o, aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Sidney Rigdon, naq koowan asa’ li Musiq’ej sa’ li waqlaju xb’e li po Febrero, sa’ jun mil ut waqxaqib’ cient rik’in kab’laju xka’k’aal xchihab’il li Qaawa’—

12 Xb’aan lix wankil li aMusiq’ej bkiteeman xnaq’ qu ut kikutanob’resiik li qanawom, re kooru chirilb’al ut chixtawb’al ru li k’a’aq re ru re li Dios—

13 A’ li k’a’aq re ru li kiwan chalen chaq sa’ xtiklajik rub’elaj naq kiwan li ruchich’och’, li k’ojob’anb’il chaq xb’aan li Yuwa’b’ej, rik’in li Ralal Junaj Chirib’il, li kiwan chire xch’ool li Yuwa’b’ej chalen ajwi’ chaq sa’ axtiklajik;

14 A’an li naqach’olob’ wi’ xyaalal, ut li yaal naqach’olob’ a’an xtz’aqalil lix evangelio li Jesukristo, a’an li K’ajolb’ej, li kiqil ut li akoo’aatinak rik’in sa’ li choxahil bmatk’.

15 Xb’aan naq chiru naq yooko chaq chixb’aanunkil li k’anjel re ajaltesink ru aatin, li kixxaqab’ chaq li Qaawa’ choq’ qe, koowulak sa’ li xb’ele xka’k’aal raqal li ro’ xch’ool laj Jwan, li kik’eeman qe chi jo’ka’in—

16 Li na’aatinak chirix lix waklijikeb’ li kamenaq chi yo’yo, chirixeb’ li ate’ab’inq re lix yaab’ xkux li bRalal li Winq:

17 Ut te’elq chaq, eb’ li ke’b’aanunk re li aus, sa’ bxwaklijikeb’ chi yo’yo li ctiikeb’, ut eb’ li ke’b’aanunk re li ink’a’ us, sa’ xwaklijikeb’ chi yo’yo li moko tiikeb’ ta.

18 Anajwan a’in kixk’e xsachik qach’ool, xb’aan naq k’eeb’il qe xb’aan li Musiq’ej.

19 Ut naq yooko chi ak’oxlak chirix li k’a’aq re ru a’in, li Qaawa’ kixch’e’ rilob’aal li qanawom, ut kiteeli, ut lix loq’al li Qaawa’ kilemtz’un sa’ qasutam.

20 Ut kiqil lix aloq’al li K’ajolb’ej, sa’ bxnim uq’ li cYuwa’b’ej, ut kiqak’ul xkomon lix tz’aqalil ru;

21 Ut ke’qil li santil aanjel, ut eb’ li bsantob’resinb’ileb’ chiru lix k’ojarib’aal, li wankeb’ chixloq’oninkil li Dios, ut li Karneer, li cneke’loq’onink re chi junelik q’e kutan.

22 Ut anajwan, chirix li k’iila ch’olob’ank xyaalal li k’eeb’il chaq chirix a’an, a’in li ach’olob’ank xyaalal, xraqikeb’ chixjunil, li naqak’e chirix: Naq byo’yo!

23 Xb’aan naq akiqil, sa’ ajwi’ lix nim uq’ li bDios; ut kiqab’i lix yaab’ kuxej chixch’olob’ankil xyaalal naq a’an li cJunaj Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej—

24 Naq xb’aan aa’an, ut rik’in a’an, ut sa’ xk’ab’a’ a’an, bneke’yiib’aman ut ke’yiib’aman chaq li ruchich’och’, ut li ani wankeb’ chi sa’ yo’lajenaqeb’ choq’ calalb’ej ut rab’inb’ej chiru li Dios.

25 Ut a’in ajwi’ kiqil, ut naqach’olob’ xyaalal, naq jun lix aanjel li Dios, li kiwan chaq chi k’eeb’il xwankil chiru li Dios, li kixpo’resi xch’ool chiru li K’ajolb’ej Junaj Chirib’il li raaro xb’aan li Yuwa’b’ej ut li kiwan chire xch’ool li yuwa’b’ej, kitz’eqman taq’a chiru chaq li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej,

26 Ut Sachenaq kiyeeman re, xb’aan naq eb’ li choxa ke’yaab’ak chirix—a’an chaq laj aLucifer, jun alalb’ej re li saqew.

27 Ut kiqak’e reetal, ut ilomaq, at’anenaq a’an! t’anenaq, jun alalb’ej re li saqew!

28 Ut naq toj koowan sa’ li Musiq’ej, li Qaawa’ kixtaqla qe naq taqatz’iib’a li k’utb’esinb’il matk’; xb’aan naq kiqil laj Satanas, li najter aj ak’anti’ a’an, a’ ajwi’ blaj tza, li ckixpo’resi xch’ool chiru li Dios, ut kixsik’ xchapb’al lix awa’b’ejihom li qaDios ut lix Kristo—

29 Jo’kan ut, naxb’aanu li apleetik rik’ineb’ laj santil paab’anel re li Dios, ut naxsutiheb’ rix.

30 Ut kiqil jun k’utb’esinb’il matk’ re li rahilal neke’xk’ul li ani kixb’aanu wi’ li pleetik ut kinumta sa’ xb’eeneb’, xb’aan naq jo’ka’in kichal lix yaab’ xkux li Qaawa’ qik’in:

31 Jo’ka’in naxye li Qaawa’ chirix chixjunileb’ li neke’nawok re lin wankilal, ut k’eeb’ileb’ chi tz’aqonk rik’in, ut ke’xkanab’ rib’ xb’aan lix wankilal laj tza chi aq’axe’k ru, ut chixtz’eqtaanankil li yaal ut chixyalb’al ru rik’in lin wankilal—

32 A’aneb’ a’an li wankeb’ choq’ aalalb’ej re li bsachk, li kinye wi’ chirixeb’ naq q’axal us raj choq’ reheb’ naq ink’a’ raj ke’yo’la;

33 Xb’aan naq a’aneb’ k’uleb’aal re li josq’il, xk’ulumaqeb’ xnumsinkil lix josq’il li Dios, rochb’een laj tza ut eb’ lix anjel sa’ li junelik q’e kutan;

34 Chirixeb’ li kinye wi’ naq maak’a’ axkuyb’al lix maakeb’ sa’ li ruchich’och’ a’in chi moko sa’ li ruchich’och’ toj chalel—

35 Rik’in naq ake’xtz’eqtaana xyaalal li Loq’laj Musiq’ej chirix xk’ulb’al, ut ke’xtz’eqtaana xyaalal li K’ajolb’ej Junaj Chirib’il chiru li Yuwa’b’ej, ut bke’xke’ chiru krus choq’ reheb’ xjunes, ut ke’xk’e sa’ jun xutaanal chi k’utk’u.

36 A’ineb’ li te’xik sa’ li apalaw re xam ut chuhil pek, rochb’een laj tza ut eb’ lix anjel—

37 Ut ka’ajwi’ sa’ xb’eeneb’ a’an taawanq xwankil li xkab’ akamk;

38 Relik chi yaal, ka’ajeb’ wi’ aa’an ink’a’ te’toje’q rix sa’ li kutan k’oxlanb’il xb’aan li Qaawa’, chirix xnumsinkil xrahil lix josq’il.

39 Xb’aan naq chixjunil li jun ch’ol chik ate’k’ame’q chaq xb’aan lix bwaklijikeb’ li kamenaq chi yo’yo, xb’aan lix q’axom ru ut lix loq’al li cKarneer, li kikamsiik, li kiwan chire xch’ool li Yuwa’b’ej rub’elaj naq ke’yiib’aman li ruchich’och’.

40 Ut a’in li aevangelio, li sahil esilal, li kixch’olob’ wi’ xyaalal li xyaab’ kuxej chalen chaq sa’ choxa chiqu—

41 Naq a’an kichal sa’ li ruchich’och’, a’ li Jesus, re ataak’ehe’q chiru krus choq’ re li ruchich’och’, ut re briiqankil lix maak li cruchich’och’, ut re dxsantob’resinkil li ruchich’och’, ut re exch’ajob’resinkil chiru chixjunil li maa’usilal;

42 Re naq sa’ xk’ab’a’ a’an taaruuq ate’kole’q chixjunileb’ li kixk’e li Yuwa’b’ej rub’el xwankil ut kixyiib’ rik’in ruq’ ajwi’ a’an;

43 Li naxnimob’resi xloq’al li Yuwa’b’ej, ut naxkol chixjunil lix yiib’ahom li ruq’, ka’ajeb’ wi’ li alalb’ej a’an re li sachk ink’a’, li neke’tz’eqtaanank xyaalal li K’ajolb’ej chirix naq li Yuwa’b’ej kixk’utb’esi a’an.

44 Jo’kan ut, naxkol chixjunil, ka’ajeb’ wi’ a’an ink’a’—eb’ a’an te’xik sa’ li atojb’a-maak li bjunelik taakanaaq, a’an li tojb’a-maak maak’a’ roso’jik, a’an li tojb’a-maak chi junelik, re awa’b’ejink rochb’een claj tza ut eb’ lix anjel sa’ li junelik q’e kutan, b’ar wi’ ink’a’ nakam lix dmotz’o’il, ut moko nachup ta li xam, a’an ajwi’ lix rahob’tesinkileb’—

45 Ut li aroso’jik a’an, malaj lix na’aj, malaj li rahob’tesinb’ileb’ wi’, maajun winq nanawok re;

46 Chi moko kik’utb’esiman, chi moko wan chi moko taawanq chi k’utb’esinb’il chiru li winq, ka’ajwi’ chiruheb’ li k’eeb’ileb’ chi tz’aqonk rik’in;

47 A’b’anan laa’in, li Qaawa’, nink’ut sa’ k’utb’esinb’il matk’ chiru naab’al, a’b’an tikto nintz’ap wi’chik ru;

48 Jo’kan naq li roso’jik, lix nimal ru, lix teram ut lix achamal, ut lix rahil a’an, moko neke’xtaw ta ru, chi moko ani junaq winq, ka’ajeb’ wi’ li bk’ojob’anb’ileb’ choq’ re li ctojb’a-maak a’in.

49 Ut kiqab’i lix yaab’ kuxej chixyeeb’al: Tz’iib’ahomaq li k’utb’esinb’il matk’, xb’aan naq ilomaq, a’in xraqik li k’utb’esinb’il matk’ chirix li rahilal te’xnumsi li moko useb’ ta.

50 Ut jo’kan wi’chik naqach’olob’ xyaalal—xb’aan naq koo’ilok ut koo’ab’ink, ut a’in li ayaal ch’olob’anb’il sa’ lix evangelio li Kristo chirixeb’ li te’elq chaq sa’ bxwaklijikeb’ chi yo’yo li tiikeb’—

51 A’aneb’ a’an li ke’k’uluk re li yaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus, ut ake’paab’ank re lix k’ab’a’ ut bke’kub’e xha’ jo’ cchanru lix muqlajik, chi dmuqb’ileb’ sa’ li ha’ sa’ lix k’ab’a’, ut a’in jo’ chanru li taqlahom li kixk’e—

52 Re naq rik’in xpaab’ankileb’ li taqlahom taaruuq ate’ch’aje’q ut bte’ch’ajob’resiiq chirix chixjunil lix maakeb’, ut te’xk’ul li Loq’laj Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li cruq’ li ani dk’ojob’anb’il ut tz’apb’il choq’ re li ewankilal a’in;

53 Ut neke’q’axok-u rik’in paab’aal, ut aneke’k’ehe’ xtz’apb’aleb’ xb’aan li bLoq’laj Musiq’ej re li yeechi’ink, li naxhir li Yuwa’b’ej sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tiikeb’ xna’leb’ ut tiikeb’ chi paab’ank.

54 A’aneb’ a’an li wankeb’ choq’ iglees re li aXb’een Yo’lajenaq.

55 A’aneb’ a’an li kixk’e wi’ li Yuwa’b’ej sa’ ruq’eb’ achixjunil li k’a’aq re ru—

56 A’aneb’ a’an li wankeb’ choq’ aaj tij ut rey, li ke’k’uluk re xkomon lix tz’aqalil ru, ut xkomon lix loq’al;

57 Ut aaj tijeb’ chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil, jo’ chanru xk’anjelil laj Melkisedek, li kiwan jo’ chanru xk’anjelil laj bEnok, li kiwan jo’ chanru cxk’anjelil li K’ajolb’ej Junaj Chirib’il.

58 Jo’kan ut, jo’ tz’iib’anb’il, adioseb’ a’an, bralaleb’ ajwi’ li cDios

59 Jo’kan ut, reheb’ a’an achixjunil li k’a’aq re ru, ma li yu’am malaj li kamk, malaj li k’a’ru wan, malaj li k’a’ru chalel, chixjunil reheb’ a’an, ut a’aneb’ re li Kristo, ut li Kristo a’an re li Dios.

60 Ut eb’ a’an ate’numtaaq sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru.

61 Jo’kan ut, maajun winq achixnima xloq’al rik’in li winq; bchixnima b’an xloq’al rik’in li Dios, li ctaak’ehoq rub’el roq chixjunileb’ li xik’ neke’ilok re.

62 Eb’ a’in ate’wanq bchiru rilob’aal li Dios ut lix Kristo chi junelik q’e kutan.

63 A’aneb’ aa’in li tixk’ameb’ rochb’een, naq btaachalq sa’eb’ li choql re choxa, re cawa’b’ejink sa’ li ruchich’och’ sa’ xb’een lix tenamit.

64 A’aneb’ a’in li te’tz’aqonq sa’ li axb’een wakliik chi yo’yo.

65 A’aneb’ a’in li te’elq chaq sa’ lix awaklijikeb’ chi yo’yo li tiikeb’.

66 A’aneb’ a’in li wulajenaqeb’ sa’ li aTzuul bSion, ut sa’ lix tenamit li yo’yookil Dios, li choxahil na’ajej, li q’axal sant chiru chixjunil.

67 A’aneb’ a’in li wulajenaqeb’ sa’ jun teep chi anjel maak’a’ rajlankileb’, sa’ li jolomil ch’utlajik ut li iglees re laj aEnok, ut re li bXb’een Yo’lajenaq.

68 A’aneb’ a’in li atz’iib’anb’ileb’ xk’ab’a’ sa’ choxa, b’ar wi’ li Dios ut li Kristo wankeb’ choq’ aj braqol aatin sa’ xb’een chixjunil.

69 A’aneb’ a’in li winq atiikeb’ xna’leb’ li btz’aqob’resinb’ileb’ re ru sa’ xk’ab’a’ li Jesus, aj b’aanunel uuchil re li cak’ sumwank, li kik’anjelank re li dxtojb’al rix maak a’in li tz’aqal re ru, rik’in lix hoyonik tz’aqal lix ekik’el.

70 A’aneb’ a’in li achoxahil lix tib’eleb’, lix bloq’al wi’ a’an xloq’al li csaq’e, a’ lix loq’al li Dios, li taqenaq sa’ xb’een chixjunil, li tz’iib’anb’il wi’ naq lix loq’al li saq’e chiru li heelam chanchan ajwi’ xloq’al.

71 Ut jo’kan wi’chik, kiqil li aterrestil ruchich’och’, ut k’ehomaq reetal ut ilomaq, a’aneb’ a’in li ani terrestileb’, li jalan wi’ xloq’aleb’ rik’in xloq’al li iglees re li Xb’een Yo’lajenaq li ke’k’uluk re xtz’aqalil ru li Yuwa’b’ej, jo’ chanru ajwi’ naq lix loq’al li bpo jalan wi’ rik’in xloq’al li saq’e sa’ li heelam.

72 K’ehomaq reetal, a’aneb’ a’in li ke’kam chi amaak’a’ bchaq’rab’;

73 Ut jo’kan ajwi’ eb’ lix amusiq’eb’ li winq tz’aptz’ookeb’ sa’ btz’alam, li kirula’ani li K’ajolb’ej, ut ckixjultika li devangelio chiruheb’, re taaraqmanq aatin chirixeb’ jo’ chanruheb’ li winq sa’ li tz’ejwalej;

74 Li moko ke’k’uluk ta re li ayaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus sa’ li tz’ejwalej, a’ut moqon ke’xk’ul.

75 A’aneb’ a’in li winq chaab’ileb’ xch’ool re li ruchich’och’, li ke’mutz’ob’resiik ru xb’aan xb’alaq’eb’ li winq.

76 A’aneb’ a’in li neke’k’uluk re xkomon lix loq’al, a’b’an lix tz’aqalil ru ink’a’ neke’xk’ul.

77 A’aneb’ a’in li neke’k’uluk re wank chiru li K’ajolb’ej, a’b’an lix tz’aqalil ru li Yuwa’b’ej ink’a’ neke’xk’ul.

78 Jo’kan ut, a’aneb’ li aterrestil tz’ejwalej, ut moko choxahil tz’ejwalej ta, ut jalaneb’ xloq’al jo’ chanru naq li po jalan wi’ rik’in li saq’e.

79 A’aneb’ a’in li moko akaweb’ ta xch’ool rik’in li yaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus; jo’kan ut, moko neke’xk’ul ta li koroon sa’ xb’een li awa’b’ejihom re li qaDios.

80 Anajwan ut a’in xraqik li k’utb’esinb’il matk’ kiqil chirix li terrestil, li kixtaqla li Dios chiqatz’iib’a naq toj koowan sa’ li Musiq’ej.

81 Ut jo’kan wi’chik, kiqil lix loq’al li ateleestil, ut a’ loq’al a’an xloq’al li kub’enaq xwankil, jo’ chanru naq lix loq’aleb’ li chahim jalan wi’ rik’in lix loq’al li po sa’ li heelam.

82 A’aneb’ a’in li moko ke’k’uluk ta re lix evangelio li Kristo, chi moko li ayaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus.

83 A’aneb’ a’in li moko neke’xtz’eqtaana ta xyaalal li Loq’laj Musiq’ej.

84 A’aneb’ a’in li tz’eqb’ileb’ taq’a sa’ axb’alb’a.

85 A’aneb’ a’in li ink’a’ te’toje’q rix chiru chaq alaj tza toj reetal lix braqikil wakliik chi yo’yo, toj reetal naq li Qaawa’, a’ li Kristo li cKarneer, akaq xchoy lix k’anjel.

86 A’aneb’ a’in li moko neke’k’uluk ta re lix tz’aqalil ru a’an sa’ li junelikil ruchich’och’; re b’an li Loq’laj Musiq’ej rik’in lix k’anjelahom li terrestil;

87 Ut li terrestil rik’in lix ak’anjelahom li choxahil.

88 Ut jo’kan ajwi’ eb’ li teleestil neke’xk’ul rik’in lix k’anjelahomeb’ li anjel li xaqab’anb’ileb’ chi k’anjelak choq’ reheb’, malaj li xaqab’anb’ileb’ chi wank choq’ musiq’ej aj k’anjelanel choq’ reheb’; xb’aan naq a’anaqeb’ aj eechanihom re li kolb’a-ib’.

89 Ut chi jo’kan kiqil, sa’ li choxahil matk’, lix loq’al li teleestil, li naq’axok ru chixjunil li natawman ru;

90 Ut maajun winq nanawok re, ka’ajwi’ li ani k’utb’il chiru xb’aan li Dios.

91 Ut chi jo’kan kiqil lix loq’al li terrestil, li naq’axok ru sa’ chixjunil li k’a’aq re ru lix loq’al li teleestil, sa’ ajwi’ loq’alil, ut wankilal, ut kawil metz’ew, ut awa’b’ejil.

92 Ut chi jo’kan kiqil lix loq’al li choxahil, li naq’axok sa’ chixjunil li k’a’aq re ru—b’ar wi’ li Dios, a’ li Yuwa’b’ej, na’awa’b’ejin sa’ xb’een lix k’ojarib’aal chi junelik q’e kutan;

93 Chiru lix k’ojarib’aal wi’ chixjunil li k’a’aq re ru naxkub’si rib’ sa’ tuulanil aoxloq’ink, ut naxk’e xloq’al chi junelik q’e kutan.

94 Eb’ li neke’wan achiru, a’aneb’ li iglees re li bXb’een Yo’lajenaq; ut neke’ilok jo’ chanru naq ilb’ileb’, ut cneke’nawok jo’ chanru naq nawb’ileb’ ru, rik’in naq ak xk’ulumeb’ xkomon lix tz’aqalil ru ut xkomon li drusilal;

95 Ut a’an naxk’eheb’ chi ajuntaq’eet sa’ wankilal, ut sa’ kawil metz’ew, ut sa’ awa’b’ejil.

96 Ut lix loq’al li choxahil jun wi’, jo’ chanru naq lix loq’al li asaq’e jun wi’.

97 Ut lix loq’al li terrestil jun wi’, jo’ chanru naq lix loq’al li po jun wi’.

98 Ut lix loq’al li teleestil jun wi’, jo’ chanru ajwi’ naq lix loq’aleb’ li chahim jun wi’; xb’aan naq jo’ chanru naq jun chahim jalan wi’ rik’in jalan chahim sa’ xloq’al, jo’kan ajwi’ li jun jalan wi’ xloq’al rik’in li jun chik sa’ li teleestil ruchich’och’;

99 Xb’aan naq a’aneb’ a’in li wan re laj aPablo, ut re laj Apolo, ut re laj Sefas.

100 A’aneb’ a’in li neke’xye, wan naq re jun ut wan naq re junaq chik—wan re Kristo ut wan re Jwan, ut wan re Moises, ut wan re Eliyah, ut wan re Esaias, ut wan re Isaias, ut wan re Enok;

101 A’b’an moko neke’xk’ul ta li evangelio, chi moko li yaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus, chi moko eb’ li profeet, chi moko li asumwank li junelik nakana.

102 Ut sa’ xraqik chixjunil, a’aneb’ chixjunil a’in li ink’a’ te’ch’utub’amanq rik’ineb’ laj santil paab’anel, re ate’xoke’q chaq toj sa’ li biglees re li Xb’een Yo’lajenaq, ut te’k’ule’q sa’ li choql.

103 A’aneb’ aa’in li wankeb’ choq’ baj tik’ti’, ut aj tuul, ut caj muxul sumsu, ut aj ko’b’eet, ut yalaq ani narahok re ut nayoob’ank re li tik’ti’.

104 A’aneb’ a’in li neke’xnumsi lix ajosq’il li Dios sa’ li ruchich’och’.

105 A’aneb’ a’in li neke’xnumsi li aeeqajunk re li xam re junelik.

106 A’aneb’ a’in li neke’kutman taq’a sa’ axb’alb’a ut bneke’xnumsi lix josq’il li cNimajwal Dios, toj reetal lix dtz’aqalil ru li kutan, naq li Kristo akaq exk’e rub’el roq chixjunileb’ li xik’ neke’ilok re, ut akaq fxtz’aqob’resi ru lix k’anjel;

107 Naq tixq’axtesi chaq li awa’b’ejihom, ut tixk’e re li Yuwa’b’ej chi maak’a’ xtz’ajnil, ut tixye: Laa’in kinq’axok-u ut akinyeq’i injunes li byatz’leb’aal uva, a’ li yatz’leb’aal uva re lix nimal xjosq’il li Nimajwal Dios.

108 Toja’ ut naq taak’ehe’q xkoroon rik’in lix loq’al choq’ koroon, re taak’ojlaaq sa’ xb’een li ak’ojarib’aal re lix wankilal, re taa’awa’b’ejinq chi junelik q’e kutan.

109 A’ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, kiqil lix loq’al ut li ani wankeb’ sa’ li teleestil ruchich’och’, naq maak’a’ rajlankileb’ jo’ li chahim sa’ xheelam li choxa, malaj jo’ li samahi’ chire li palaw;

110 Ut kiqab’i lix yaab’ xkux li Qaawa’ chixyeeb’al: Chixjunileb’ a’in te’xb’as lix b’een raqeb’, ut li junjunq chi ru’uj aq’ej ataach’olob’anq chiru li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal chi junelik q’e kutan;

111 Xb’aan naq taaraqmanq aatin chirixeb’ jo’ chanru lix k’anjeleb’, ut li junjunq chi winq tixk’ul jo’ chanru axk’anjel a’an, tz’aqal li rawa’b’ejil, sa’eb’ li bochoch li kawresinb’ileb’;

112 Ut te’wanq choq’ xmoos li Q’axal Taqenaq Xwankil; a’b’an ab’ar wan wi’ brochoch li Dios ut li Kristo ink’a’ te’ruuq chi chalk, chi maak’a’ roso’jikeb’ li ruchich’och’.

113 A’in xraqik li k’utb’esinb’il matk’ li kiqil, li kootaqlaak chixtz’iib’ankil naq toj wanko sa’ li Musiq’ej.

114 A’b’anan aninq ru ut sachol ch’oolej lix k’anjel li Qaawa’, ut eb’ li bmuqmuukil na’leb’ re lix awa’b’ejihom li kixk’ut chiqu, li neke’q’axok ru chixjunil li natawman ru, sa’ loq’alil, ut sa’ kawil metz’ew, ut sa’ awa’b’ejil;

115 Li kixtaqla naq ink’a’ taqatz’iib’a naq toj wanko sa’ li Musiq’ej, ut aramro xb’aan li chaq’rab’ naq taa’aatinaq li winq chirix;

116 Chi moko anaru li winq chixk’eeb’al chi nawmank, xb’aan naq ka’ajwi’ naru rilb’al ut bxtawb’al ru xb’aan lix wankil li Loq’laj Musiq’ej, li naxk’e li Dios sa’ xb’eeneb’ li neke’rahok re, ut neke’xsaqob’resi rib’ chiru;

117 Reheb’ li naxk’e wi’ li chaab’ilal a’in re rilb’al ut xnawb’al xjuneseb’ rib’;

118 Re naq rik’in lix wankil ut xk’utb’esihom li Musiq’ej, naq wankeb’ sa’ li tz’ejwalej, te’ruuq chixkuyb’al wank chiru a’an sa’ li ruchich’och’ re loq’alil.

119 Ut re li Dios ut li Karneer chiwanq taxaq li loq’alil, li nimank-u, ut li awa’b’ejil chi junelik q’e kutan. Amen.