Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 88
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 88

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet sa’ Kirtland, Ohio, 27 ut 28 Diciembre 1832, ut 3 Enero, 1833. Li profeet kixk’e choq’ xk’ab’a’ “«xxaq li olivo» … ch’otb’il chaq sa’ xtoonal li Che’ re li Hilob’aal Na’ajej, li esil re tuqtuukilal naxk’e li Qaawa’ choq’ qe”. Li k’utb’esinb’il na’leb’ kik’eeman chirix naq eb’ li taqenaqil aj tij sa’ jun ch’utub’aj-ib’ ke’tijok “chi junjunqil ut chi yaab’asinb’il chiru li Qaawa’ re tixk’utb’esi chiqu li rajom xch’ool chirix xwaklesinkil Sion.”

1–5, Eb’ laj santil paab’anel li tiikeb’ chi paab’ank neke’xk’ul li K’ojob’anel Ch’oolej, a’an naq yeechi’inb’il li junelik yu’am; 6–13, Chixjunil li k’a’aq re ru b’eresinb’il ut jolominb’il xb’aan lix Saqen li Kristo; 14–16, Li Wakliik chi yo’yo nachal xb’aan li tojb’al-ix; 17–31, Xpaab’ankil li choxahil, terrestil, malaj teleestil chaq’rab’ naxkawresiheb’ li winq choq’ rehaqeb’ li awa’b’ejihom ut loq’alil a’an; 32–35, Eb’ li neke’raj kanaak sa’ li maak neke’kana chi tz’ajeb’ ru; 36–41, Chixjunileb’ li awa’b’ejihom jolominb’ileb’ xb’aan jun chaq’rab’; 42–45, Li Dios kixk’e jun chaq’rab’ choq’ re chixjunil li k’a’aq re ru; 46–50, Li winq tixtaw ru li Dios ajwi’; 51–61, Li jaljookil ru aatin chirix li winq li naxtaqlaheb’ lix moos sa’ li ch’och’ ut narula’ani li junjunq sa’ xtusulal; 62–73, Chexnach’oq rik’in li Qaawa’, ut teeril li rilob’aal; 74–80, Santob’resihomaq eerib’ ut k’utumaq li tzol’leb’ re li awa’b’ejihom cherib’il eerib’; 81–85, Li junjunq chi winq li tijb’il tento tixtij li ras riitz’in; 86–94, Taakawresimanq li b’e chiru lix k’ulunik li Qaawa’ rik’ineb’ li eetalil, lix b’alq’ujik li k’a’ru yiib’anb’il wi’ li k’a’aq re ru, ut eb’ li anjel; 95–102, Lix trompeeteb’ li anjel te’xb’oqeb’ chaq li kamenaq, li junjunq sa’ xkutankil; 103–116, Eb’ lix trompeeteb’ li anjel neke’xye resil lix k’ojlajik wi’chik li evangelio, lix t’anik Babilonia, ut lix pleet li xnimal ru Dios; 117–126, Chesik’ eetzolb’al, xaqab’omaq jun rochoch li Dios (jun santil ochoch), ut tiqib’omaq eerib’ rik’in xb’ak’leb’ li rahok; 127–141, Nach’olob’aman lix k’anjelil li Tzoleb’aal reheb’ li Profeet, sa’ li wan wi’ li k’ojob’anb’il k’anjel re xch’ajb’al li oqej.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex li kech’utub’ eerib’ chixk’ulb’al li rajom xch’ool cherix:

2 K’ehomaq reetal, a’in naxsahob’resi xch’ool lee Qaawa’, ut eb’ li anjel aneke’saho’ sa’ xch’ool cherix; li blemoox re lee tij wulajenaq taqe’q sa’ xxik li Qaawa’ re cSabaot, ut tz’iib’anb’il sa’ dxhuhil lix k’ab’a’eb’ li santob’resinb’ileb’, a’aneb’ ajwi’ li ani re li choxahil ruchich’och’.

3 Jo’kan ut, anajwan nintaqla sa’ eeb’een jun chik aj aK’ojob’anel Ch’oolej, sa’ eeb’een laa’ex ajwi’ li raab’ilex inb’aan, re taakanaaq sa’ lee ch’ool, a’an li bLoq’laj Musiq’ej re yeechi’ink; ut li jun chik chi K’ojob’anel Ch’oolej a’in, a’an ajwi’ li kinyeechi’i reheb’ lin tzolom, jo’ chanru tz’iib’anb’il sa’ lix ch’olob’ahom laj Jwan.

4 Laj K’ojob’anel Ch’oolej a’in, a’an naq yeechi’inb’il eere inb’aan li ajunelik yu’am, a’ lix bloq’alil li choxahil awa’b’ejihom;

5 A’an ajwi’ xloq’alil li iglees re li aXb’een Yo’lajenaq, re ajwi’ li Dios, li q’axal sant re chixjunil, sa’ xk’ab’a’ li Jesukristo li Ralal—

6 aA’an li kixtaqsi rib’ chi taqe’q, jo’ chanru ajwi’ bkikub’e rub’el chixjunil li k’a’aq re ru, rik’in naq cnaxtaw ru chixjunil li k’a’aq re ru, re taawanq chi sa’ chixjunil ut chiru chixjunil li k’a’aq re ru, lix dsaqenkil li yaal;

7 A’ li yaal li nalemtz’un. A’in lix asaqen li Kristo. Jo’ chanru ajwi’ wan a’an sa’ li saq’e, ut lix saqen li saq’e, ut lix wankilal a’an li bkiyiib’aman wi’.

8 Jo’ chanru ajwi’ wan a’an sa’ li po, ut a’an lix saqen li po, ut lix wankilal a’an li kiyiib’aman wi’;

9 Jo’ ajwi’ lix saqenkileb’ li chahim, ut lix wankilaleb’ a’an li ke’yiib’aman wi’;

10 Ut li ruchich’och’ ajwi’, ut lix wankilal a’an, a’ li ruchich’och’ ajwi’ li axaqxookex wi’.

11 Ut li saqen li nalemtz’un, li naxk’e saqen eere, a’an sa’ xk’ab’a’ li ani nakutanob’resink re lix naq’ eeru, a’an ajwi’ li saqen li nak’ehok xyu’am lee ak’a’uxl;

12 A’ li asaqen li na’el chaq chiru li Dios re bxnujob’resinkil xnimal ru li heelam—

13 Li saqen li wan sa’ achixjunil li k’a’aq re ru, li naxk’e bxyu’am chixjunil li k’a’aq re ru, a’ li cchaq’rab’ li jolominb’il wi’ chixjunil li k’a’aq re ru, a’an ajwi’ lix wankil li Dios li k’ojk’o sa’ xb’een lix k’ojarib’aal, li wan chire xch’ool li junelik q’e kutan, li wan sa’ xyi chixjunil li k’a’aq re ru.

14 Anajwan, chi yaal ninye eere, naq rik’in li atojb’al-ix li b’aanunb’il choq’ eere, k’amb’il chi uxmank li wakliik chi yo’yo sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq.

15 Ut li amusiq’ej ut li btz’ejwalej a’aneb’ li craam li winq.

16 Ut li awakliik chi yo’yo sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq a’an lix tojb’al rix li aamej.

17 Ut lix tojb’al rix li aamej wan sa’ xk’ab’a’ a’an li nak’ehok xyu’am chixjunil li k’a’aq re ru, li taqlanb’il wi’ chire xch’ool a’an naq eb’ li aneb’a’ ut li btuulan re li cruchich’och’ te’eechaninq re.

18 Jo’kan ut, tento naq taasantob’resiiq chaq li ruchich’och’ chiru chixjunil li maa’usilal, re naq kawresinb’ilaq choq’ re li achoxahil loq’alil;

19 Xb’aan naq chirix naq xnujob’resi lix b’isb’al lix yo’ob’tesinkil, taak’ehe’q li aloq’alil choq’ xkoroon, a’an naq taawanq aran li Dios Yuwa’b’ej;

20 Re naq eb’ li tz’ejwalej li b’arwan reheb’ li choxahil awa’b’ejihom ate’reechani chi junelik q’e kutan, xb’aan naq choq’ re li bajom a’in naq kiyiib’aman ut kiyo’ob’tesiman, ut choq’ re li ajom a’in naq csantob’resinb’ileb’ a’an.

21 Ut eb’ li ink’a’ santob’resinb’ileb’ rik’in li chaq’rab’ li kink’e eere, a’ lix chaq’rab’ li Kristo, tento te’reechani jalan chik awa’b’ejihom, a’ re jun terrestil awa’b’ejihom, malaj re jun teleestil awa’b’ejihom.

22 Xb’aan naq ani ink’a’ naru chixkuyb’al xpaab’ankil lix achaq’rab’il jun choxahil awa’b’ejihom ink’a’ naru chixkuyb’al jun choxahil loq’alil.

23 Ut ani ink’a’ naru chixkuyb’al xpaab’ankil lix chaq’rab’il jun terrestil awa’b’ejihom ink’a’ naru chixkuyb’al jun aterrestil loq’alil.

24 Ut ani ink’a’ naru chixkuyb’al xpaab’ankil lix chaq’rab’il jun teleestil awa’b’ejihom ink’a’ naru chixkuyb’al jun ateleestil loq’alil, jo’kan naq moko k’ulub’ej ta choq’ re jun awa’b’ejihom re loq’alil. Jo’kan naq tento tixkuy jun awa’b’ejihom li maawa’ awa’b’ejihom re loq’alil.

25 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, li aruchich’och’ naxkuy xpaab’ankil lix chaq’rab’il jun li choxahil awa’b’ejihom, xb’aan naq naxnujob’resi xb’isb’al lix yo’ob’tesinkil, ut moko naxq’et ta li chaq’rab’—

26 Jo’kan ut, ataasantob’resimanq; relik chi yaal, us ta btaakamq, taak’ehe’q wi’chik xyu’am, ut tixkuy li wankilal li k’eeb’il wi’ xyu’am, ut eb’ li ctiikeb’ xch’ool dte’eechaninq re.

27 Xb’aan naq us ta neke’kam, ate’wakliiq ajwi’ wi’chik, jun bmusiq’ejil tz’ejwalej.

28 Eb’ li ani reheb’ jun choxahil musiq’ej te’xk’ul ajwi’ li tz’ejwalej li kiwan choq’ ruchich’och’il tz’ejwalej; relik chi yaal, laa’ex ajwi’ teek’ul lee xaqalil, ut lee aloq’al a’anaq li loq’alil li bk’eeb’il wi’ xyu’am lee xaqalil.

29 Laa’ex li k’eeb’il eeyu’am rik’in jun raqal li achoxahil loq’alil, teek’ul xkomon ajwi’ a’an, a’anaq lix tz’aqalil.

30 Ut eb’ li k’eeb’ileb’ xyu’am rik’in jun raqal li aterrestil loq’alil te’xk’ul xkomon ajwi’ a’an, a’anaq lix tz’aqalil.

31 Ut eb’ li k’eeb’ileb’ xyu’am rik’in jun raqal li ateleestil loq’alil te’xk’ul xkomon ajwi’ a’an, a’anaq lix tz’aqalil.

32 Ut eb’ li neke’kana ate’k’ehe’q ajwi’ xyu’am; a’b’anan te’sutq’iiq wi’chik sa’ tz’aqal lix na’ajeb’, re xyalb’al li k’a’ru bke’wan xch’ool chixk’ulb’al, xb’aan naq moko ke’wan ta xch’ool chixyalb’al li k’a’ru ke’ru raj chixk’ulb’al.

33 Xb’aan naq k’a’ru tixra wi’ junaq winq wi k’eeb’il jun maatan re, ut moko naxk’ul ta li maatan? K’ehomaq reetal, moko nasaho’ ta sa’ xch’ool rik’in li k’a’ru k’eeb’il re, chi moko nasaho’ sa’ xch’ool rik’in li ani kik’ehok re li maatan.

34 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, li k’a’ru jolominb’il xb’aan li chaq’rab’, kolb’il ajwi’ rix xb’aan li chaq’rab’, ut tz’aqob’resinb’il re ru ut asantob’resinb’il xb’aan ajwi’ a’an.

35 Li k’a’ru anaq’etok re junaq chaq’rab’, ut moko naxkuy ta wank sa’ li chaq’rab’, li naxsik’ b’an wank choq’ chaq’rab’ xjunes rib’, ut naraj kanaak sa’ li maak, ut nakana chi junajwa sa’ li maak, ink’a’ naru chi santob’resiik xb’aan li chaq’rab’, chi moko xb’aan li buxtaan, li ctiik ruhil na’leb’, malaj li raqb’a-aatin. Jo’kan naq tento te’kanaaq chi toj dtz’ajeb’ ru.

36 Sa’ chixjunileb’ li awa’b’ejihom wan jun chaq’rab’ k’eeb’il;

37 Ut k’iila aawa’b’ejihom wan; xb’aan naq maak’a’ li na’ajej b’ar wi’ maak’a’ li awa’b’ejihom wan, ut maak’a’ li awa’b’ejihom b’ar wi’ maak’a’ li na’ajej, ma xnimal ru awa’b’ejihom malaj xka’ch’inal ru awa’b’ejihom.

38 Ut choq’ re li junjunq chi awa’b’ejihom k’eeb’il jun achaq’rab’; ut choq’ re li junjunq chi chaq’rab’ wank ajwi’ k’a’ru ramb’il ut k’a’ru teneb’anb’il.

39 Chixjunileb’ li ani ink’a’ neke’xkuy li ak’a’ru teneb’anb’il moko btiikob’resinb’ileb’ ta ru.

40 Xb’aan naq li aseeb’al k’a’uxlej najilok rik’in li seeb’al k’a’uxlej; li bchaab’il na’leb’ naxk’ul li chaab’il na’leb’; li cyaal naxq’alu li yaal; li dsaq ruhil na’leb’ naxra li saq ruhil na’leb’; li esaqen najilok rik’in li saqen; li uxtaan fnaxtoq’ob’a ru li uxtaan ut nareechani li k’a’ru re; li tiik ruhil na’leb’ toj naxk’am lix b’e ut nareechani li k’a’ru re; li raqb’a-aatin naxik chiru li rilob’aal li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal ut naxjolomi ut naxk’anjela chixjunil li k’a’aq re ru.

41 A’an anaxtaw xyaalal chixjunil li k’a’aq re ru, ut chixjunil li k’a’aq re ru wan chiru, ut chixjunil li k’a’aq re ru wan sa’ xsutam; ut a’an wan chi taqenaq sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru, ut sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, ut wan chiru chixjunil li k’a’aq re ru, ut wan sa’ xsutam chixjunil li k’a’aq re ru; ut chixjunil li k’a’aq re ru wan xb’aan a’an, ut chalen chaq a’an, a’ li Dios, chi junelik q’e kutan.

42 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, a’an xk’e jun chaq’rab’ choq’ re chixjunil li k’a’aq re ru, li neke’xik wi’ sa’ axkutankileb’ ut xq’ehileb’;

43 Ut xaqxookeb’ lix b’ehileb’, lix b’ehil ajwi’ li choxa ut li ruchich’och’, wan wi’ li ruchich’och’ ut chixjunileb’ li t’ort’ookil chahim.

44 Ut neke’xk’e axsaqen chirib’ileb’ rib’ sa’ xkutankileb’ ut sa’ xq’ehileb’, sa’ xk’asaleb’, sa’ xhoonaleb’, sa’ xkutaneb’, sa’ xxamaaneb’, sa’ xpoheb’, sa’ xchihab’eb’—chixjunil a’in bjun chihab’ rik’in li Dios, a’ut moko rik’in ta li winq.

45 Li ruchich’och’ nasututnak chiru lix xik’, ut li asaq’e naxk’e xsaqen chi kutan, ut li po naxk’e xsaqen chi q’ojyin, ut eb’ li chahim neke’xk’e ajwi’ xsaqenkeb’, naq neke’xsututi rib’ chiru xxik’eb’ sa’ xloq’alileb’, sa’ xyi lix bwankil li Dios.

46 K’a’ aj-ik’in tinjuntaq’eeta eb’ li awa’b’ejihom a’in, re teetaw ru?

47 K’ehomaq reetal, chixjunil a’in awa’b’ejihomeb’, ut yalaq winq li x’ilok re junaq malaj lix ka’ch’inal reheb’ a’in, axril li Dios chi xik rik’in xnimal ru ut xwankilal.

48 Ninye eere, xril a’an; a’b’anan, li ani kichal rik’ineb’ ali re moko kitawe’ ta xyaalal.

49 Li asaqen nalemtz’un sa’ li q’ojyin, ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru; a’b’anan taachalq li kutan naq bteetaw xyaalal li Dios ajwi’, chi k’eeb’il eeyu’am rik’in a’an ut xb’aan a’an.

50 Toja’ ut naq teenaw naq kineeril, naq wankin, ut naq laa’in li tz’aqal saqen li wan eerik’in, ut naq laa’ex wankex wik’in; wi ta ink’a’ jo’kan ink’a’ raj texruuq chi numtaak.

51 K’ehomaq reetal, tinjuntaq’eetaheb’ li awa’b’ejihom a’in rik’in jun winq li wan xch’och’, ut kixtaqlaheb’ lix moos sa’ li ch’och’ re b’ekok sa’ li ch’och’.

52 Ut kixye re li xb’een: Ayu ut k’anjelan sa’ li ch’och’, ut sa’ li xb’een hoonal tinchalq aawik’in, ut taawil xsahil xch’ool li wilob’aal.

53 Ut kixye re li xkab’: Ayu ajwi’ sa’ li ch’och’, ut sa’ li xkab’ hoonal tatwula’ani rik’in xsahil xch’ool li wilob’aal.

54 Ut jo’kan ajwi’ re li rox, ut kixye: Tatwula’ani;

55 Ut jo’kan ajwi’ re li xkaa, ut jo’kan toj reetal li xkab’laju.

56 Ut laj eechal re li awimq xko’o rik’in li xb’een sa’ li xb’een hoonal, ut kikana rik’in a’an chixjunil li hoonal a’an, ut kik’ehe’ xsahil xch’ool rik’in xsaqenkil li rilob’aal laj eechal re.

57 Toja’ ut naq kirisi rib’ rik’in li xb’een re taarula’ani ajwi’ li xkab’, ut li rox, ut li xkaa, ut jo’kan toj reetal li xkab’laju.

58 Ut chi jo’kan chixjunileb’ ke’xk’ul xsaqenkil li rilob’aal laj eechal reheb’, li junjunq chi winq sa’ xhoonal, ut sa’ xkutankil, ut sa’ xq’ehil—

59 Kitikla rik’in li xb’een, ut jo’kan toj reetal axraqikeb’, ut chalen chaq xraqikeb’ toj reetal li xb’eenil, ut chalen chaq xb’eenil toj reetal xraqikeb’;

60 Li junjunq chi winq sa’ tz’aqal lix tusulal, toj reetal naq choyb’il lix hoonal, jo’ chanru ajwi’ naq kixtaqla wi’ laj eechal re, re naq nimanb’ilaq xloq’al laj eechal re rik’in a’an, ut a’an rik’in laj eechal re, re naq nimanb’ilaq xloq’aleb’ chixjunileb’.

61 Jo’kan ut, rik’in li jaljookil ru aatin a’in tinjuntaq’eeta chixjunileb’ li awa’b’ejihom a’in, ut li aani wankeb’ chi sa’—li junjunq chi awa’b’ejihom sa’ xhoonal, ut sa’ xkutankil, ut sa’ xq’ehil, jo’ chanru ajwi’ li aatin kixtaqla li Dios.

62 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, ex araab’ilex inb’aan, ninkanab’ li yehom a’in eerik’in re bteetz’il rix sa’ eech’ool, rik’in li taqlahom a’in li nink’e eere, naq cteepatz’ ink’ab’a’ naq nach’ wankin—

63 aJilonqex wik’in ut laa’in tinjiloq eerik’in; bsik’omaqin chi yalb’il eeq’e ut ctineetaw; chextz’aamanq, ut texk’uluq; chextoch’oq, ut taateemanq cheru.

64 Yalaq k’a’ru ateetz’aama chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’ taak’eemanq eere, li bna’ajman ru choq’ eere;

65 Ut wi neketz’aama k’a’ruhaq li moko aaajel ta ru choq’ eere, taasutq’iiq choq’ beejitb’al.

66 K’ehomaq reetal, li k’a’ru nekerab’i, chanchan lix ayaab’ xkux jun li najapok re sa’ li yamyookil ch’och’—sa’ li yamyookil ch’och’, xb’aan naq ink’a’ nekexru chirilb’al—lix yaab’ inkux, xb’aan naq lix yaab’ inkux a’an bMusiq’ej, lin Musiq’ a’an li yaal; li cyaal nakana ut maajun roso’jik wan; ut wi wan eerik’in taanumtaaq.

67 Ut wi ajunaj ru lix sa’ eeru sa’ binloq’al, chixjunil lee xaqalil nujenaqaq chi saqen, ut maak’a’aq q’ojyin eerik’in; ut li jun xaqalil li nujenaq chi saqen cnaxtaw xyaalal chixjunil li k’a’aq re ru.

68 Jo’kan ut, asantob’resihomaq eerib’ re naq junajaq ru lee bk’a’uxl rik’in li Dios, ut taachalq xkutankil naq cteeril a’an; xb’aan naq taarisi xtz’apb’al ru li rilob’aal cheru, ut taawanq sa’ li kutan tixk’oxla a’an, ut chi uxb’il jo’ tixk’oxla a’an, ut jo’ chanru li rajom xch’ool a’an.

69 Chijultiko’q eere li xnimal ru ut roso’jikil yeechi’ihom li kink’e eere; tz’eqomaq lee ajo’maajo’il k’oxlahom ut xnumtajik li bse’ek chi najt eerik’in.

70 Chexkanaaq, chexkanaaq sa’ li na’ajej a’in, ut b’oqomaq jun ch’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, reheb’ ajwi’ li wankeb’ choq’ xb’een aj k’anjeleb’ sa’ li xraqikil awa’b’ejihom a’in.

71 Ut eb’ li ani ake’xtij chaq sa’ xb’eenikeb’ che’xpatz’aq xk’ab’a’ li Qaawa’, ut che’xtz’il rix li tije’k sa’ xch’ooleb’, li xe’xk’ul, chiru jarub’aq kutan.

72 K’ehomaq reetal, ut ilomaq, laa’in tink’aak’aleheb’ lee teep chi karneer, ut tinwaklesiheb’ li xb’eenil ut teb’intaqla reheb’.

73 K’ehomaq reetal, laa’in tinseeb’a lin k’anjel sa’ xq’ehil.

74 Ut nink’e eere laa’ex, li wankex choq’ xb’een aaj k’anjel sa’ li xraqikil awa’b’ejihom a’in, jun taqlahom naq teech’utub’ eerib’ ut teek’uub’ eerib’, ut teekawresi eerib’, ut bteesantob’resi eerib’; relik chi yaal, saqob’resihomaq ru lee ch’ool, ut cch’ajob’resihomaq lee ruq’ ut lee roq chiwu, re naq dtexinch’ajb’ilob’resi;

75 Re naq tinch’olob’ xyaalal chiru lee aYuwa’, ut lee Dios, ut lin Dios laa’in, naq ch’ajb’ilex chirix lix kik’el li tasal tenamit a’in aj maak; re naq tintz’aqob’resi ru li yeechi’ihom a’in, li xnimal ru ut xraqikil yeechi’ihom a’in, li kink’e eere, jo’q’e nawaj.

76 Jo’kan ajwi’, nink’e eere jun taqlahom naq texkanaaq sa’ li atijok ut bkuyuk sa’ chalen sa’ li hoonal a’in.

77 Ut nink’e eere jun taqlahom naq ateek’ut li btzol’leb’ re li awa’b’ejihom cherib’il eerib’.

78 Chexk’utuq chi yalb’il eeq’e, ut li awusilal taa’ochb’eeninq eere, re btextzole’q chi tz’aqalaq chik re ru sa’ xxe’ul li na’leb’ank, sa’ li jar raqal chi na’leb’, sa’ li tzol’leb’, sa’ li chaq’rab’ re li evangelio, sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chirix lix awa’b’ejihom li Dios, li jo’ k’ihal na’ajman ru naq teetaw ru;

79 Chirix li k’a’aq re ru sa’ achoxa jo’ ajwi’ sa’ li ruchich’och’, ut rub’el li ch’och’; li k’a’aq re ru wanjenaq, li k’a’aq re ru wan, li k’a’aq re ru tento taak’ulmanq chi seeb’, li k’a’aq re ru wan sa’ li ch’och’ wankex wi’, li k’a’aq re ru wan sa’ najtil ch’och’; li bpleet ut lix nimal xk’a’uxleb’ li tenamit, ut eb’ li raqb’a-aatin li wankeb’ sa’ li ch’och’, ut jo’kan ajwi’ eenawom chirixeb’ li tenamit ut li awa’b’ejihom—

80 Re naq kawresinb’ilaqex sa’ chixjunil li k’a’aq re ru naq texintaqla wi’chik chixnimob’resinkil ru li b’oqok li kexinb’oq wi’, ut li taqlanb’il k’anjel li kink’e wi’ eetaqlankil.

81 K’ehomaq reetal, kexintaqla chi xik re axch’olob’ankil li yaal ut xtijb’aleb’ li tenamit, ut na’ajman ru choq’ re li junjunq chi winq li tijb’il naq btixtij li ras riitz’in.

82 Chi jo’kan, neke’kana chi maak’a’ k’a’ru te’xpatz’ wi’ xkuyb’aleb’, ut lix maakeb’ wan sa’ xb’een lix jolomeb’ a’an.

83 Ani aink’a’ naxb’ay rib’ bchinsik’b’al, tinixtaw, ut ink’a’ taakanab’aaq xjunes.

84 Jo’kan ut, chexkanaaq, ut chexk’anjelaq chi yalb’il eeq’e, re taatz’aqloq eere eeru sa’ lee k’anjel re xik sa’ xyanqeb’ laj aGentil li jun sutaq chik, jo’ k’ihal eere yeeb’ilaqeb’ xk’ab’a’ xb’aan lix tz’uumal re li Qaawa’, re bxb’ak’b’al chaq li chaq’rab’ ut xtz’apb’al chaq li yaal ch’olob’anb’il, ut re xkawresinkileb’ laj santil paab’anel choq’ re li hoonal re raqb’a-aatin li chalel;

85 Re taaruuq te’xkol rib’ li raameb’ chiru lix josq’il li Dios, li asache’k re tz’eqb’eetalil li na’oyb’enink reheb’ laj maak, sa’ li ruchich’och’ a’in jo’ ajwi’ sa’ li ruchich’och’ chalel. Chi yaal ninye eere, eb’ li maawa’eb’ xb’een li xb’eenil che’kanaaq sa’ li awimq toj reetal bte’b’oqe’q xb’aan xtz’uumal re li Qaawa’, xb’aan naq maji’ nachal lix hoonaleb’; maji’ cch’ajb’il li raq’eb’ chirix lix kik’el li tasal tenamit a’in.

86 Chexkanaaq sa’ li aach’ab’aak li bach’ab’anb’ilex wi’; meekanab’ eerib’ chi cb’ak’iik xb’aan li dmaak; ch’ajb’ilaq b’an eeeruq’, toj reetal naq taak’ulunq li Qaawa’.

87 Xb’aan naq moko k’iila kutan ta chik ut li aruchich’och’ btaachenchotq ut taasaalanq chi junpak’al ut chi junpak’al chik jo’ jun winq kalajenaq; ut li csaq’e tixmuq li rilob’aal, ut ink’a’ taaraj xk’eeb’al saqen; ut li po atisinb’ilaq sa’ dkik’; ut eb’ li echahim te’chalq xjosq’il chi numtajenaq, ut te’xkut rib’ taq’a jo’ jun ru li higo li nat’ane’ chaq chiru jun xtoonal li higo.

88 Ut chirix li yaal li teech’olob’ nachal li josq’il ut li xik’ eek’anb’il sa’ xb’een li tenamit.

89 Xb’aan naq chirix lee ch’olob’ahom nachal lix ch’olob’ahomeb’ li ahiik, li taab’aanunq re li aakanak sa’ xyi li ch’och’, ut eb’ li winq te’t’ane’q chi ch’och’ ut ink’a’ te’ruuq chi xaqliik.

90 Ut nachal ajwi’ lix ch’olob’ahom lix ayaab’ xkux li kaaq, ut lix yaab’ xkux li raq’ kaaq, ut lix yaab’ xkux li kaq-sut-iq’, ut lix yaab’eb’ xkux lix b’oolam li palaw li te’xkut rib’ chirix xnub’aaleb’.

91 Ut chixjunil li k’a’aq re ru taawanq chi achoqinb’il; ut ch’olch’o naq eb’ li winq te’lajq xch’ooleb’; xb’aan naq taachalq li xiw sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit.

92 Ut eb’ li aanjel te’xik’anq chiru xyi li choxa, japjooqeb’ re chi kaw xyaab’eb’ xkux, ut te’xyaab’asi lix trompeet li Dios, chixyeeb’al: Kawresihomaq eerib’, kawresihomaq eerib’, ex li wankex sa’ li ruchich’och’; xb’aan naq wulajenaq lix raqb’a-aatin li qaDios. K’ehomaq reetal, ut ilomaq, chalk re li bB’eelomej; elenqex chixk’ulb’al.

93 Ut sa’ junpaat taak’utunq jun animla eetalil sa’ choxa, ut chixjunileb’ li tenamit te’ril sa’ komonil.

94 Ut jun chik anjel tixyaab’asi lix trompeet, chixyeeb’al: Li animla biglees a’an, lix cna’ileb’ li tz’eqb’eetalil, li kiminok ruheb’ chixjunil li ninqi tenamit chiruk’b’al xviinul li josq’il xb’aan li dyumb’eetak ko’b’eetak kixb’aanu, li narahob’tesink reheb’ laj santil paab’anel re li Dios, li xhoyok re lix kik’eleb’—li ixq a’an li k’ojk’o sa’ xb’een k’iila ha’, ut sa’ xb’eeneb’ li ch’och’ sa’ xyi palaw—k’ehomaq reetal, a’an li eyib’ aj pim re li ruchich’och’; a’an b’ak’b’o chi joob’; k’eeb’il xkawil lix b’ak’leb’, maajun winq naru chi hitok re; jo’kan ut, kawresinb’il re ftaak’ate’q. Ut a’an tixyaab’asi li trompeet chi najtaq xyaab’ ut kawaq, ut chixjunileb’ li tenamit te’ab’inq re.

95 Ut taawanq ach’anch’ookilal sa’ choxa chiru xnumik xyijach jun hoonal; ut tikto chirix a’an taateeliiq lix t’ikrul li choxa, jo’ nateeliik jun bb’otb’ookil hu chirix naq b’otob’anb’il, ut taa’isimanq chaq li tz’apleb’ t’ikr chiru li crilob’aal li Qaawa’;

96 Ut eb’ laj santil paab’anel li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, li yo’yookeb’, te’k’ehe’q xyu’am ut ate’xoke’q chixk’ulb’al.

97 Ut eb’ li ke’war sa’ xmuqleb’aal kamenaqeb’ ate’elq chaq, xb’aan naq te’teeliiq lix muqleb’aaleb’; ut te’xoke’q ajwi’ chixk’ulb’al sa’ xyi li roqechal li choxa—

98 A’aneb’ re li Kristo, li axb’een ruuchinihom, eb’ li te’kub’eeq xb’een wa rochb’een, ut eb’ li te’wanq sa’ li ruchich’och’ ut sa’eb’ lix muqleb’aal, li te’xoke’q xb’een wa chixk’ulb’al; ut chixjunil a’in xb’aan xyaab’ xkux lix yaab’asinkil li trompeet xb’aan lix anjel li Dios.

99 Ut chirix a’in jun chik li anjel taayaab’asinq, a’an xkab’ li trompeet; toja’ ut nachal lix tojb’aleb’ rix li ani re li Kristo sa’ lix k’ulunik; li ke’tz’aqon sa’ li atz’alam a’an li kawresinb’il choq’ reheb’, re te’xk’ul li evangelio, ut btaaraqe’q aatin chirixeb’ jo’ chanruheb’ li winq sa’ li tz’ejwalej.

100 Ut jo’kan wi’chik, jun chik trompeet taayaab’asimanq, a’an rox li trompeet; toja’ ut neke’chal lix amusiq’eb’ li winq li te’raqe’q aatin chirixeb’, ut tawb’ileb’ rub’el li btojb’a-maak;

101 Ut a’aneb’ a’in li rela’eb’ li akamenaq; ut moko neke’wan ta wi’chik chi yo’yo toj reetal naq raqenaq li bjun mil chihab’, chi moko chirix a’an, toj sa’ roso’jik li ruchich’och’.

102 Ut jun chik trompeet taayaab’asimanq, a’an li xkaa trompeet, ut tixye: Natawman sa’ xyanqeb’ li te’kanaaq toj sa’ li xnimal ru ut roso’jikil kutan a’an, a’ li roso’jik ajwi’, li toj atz’ajeb’ ru te’kanaaq.

103 Ut jun chik trompeet taayaab’asimanq, a’an ro’ li trompeet, a’an li ro’ anjel li naq’axtesink re li aevangelio li junelik nakana—yoo chi xik’ank sa’ xyi li choxa, toj rik’ineb’ chixjunil li tenamit, junkab’al, aatinob’aal, ut teepal;

104 Ut a’inaq xyaab’ lix trompeet, tixye reheb’ chixjunil li tenamit, sa’ choxa jo’ ajwi’ sa’ ruchich’och’, ut li wankeb’ rub’el li ch’och’—xb’aan naq li ajunjunq xikej taa’ab’inq re, ut li junjunq xb’een aqej btaab’asmanq, ut li junjunq ru’uj aq’ej tixch’olob’ xyaalal, naq neke’rab’i lix yaab’ li trompeet chixyeeb’al: cChexuwa ru li Dios, ut chek’e xloq’al li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal, chi junelik q’e kutan, xb’aan naq wulajenaq xhoonal lix raqb’a-aatin.

105 Ut jo’kan wi’chik, jun chik anjel tixyaab’asi lix trompeet, a’an xwaq li anjel, chixyeeb’al: aT’anenaq li ixq a’an li kiminok ruheb’ chixjunil li tenamit chiruk’b’al xviinul li josq’il xb’aan li ko’b’eetak yumb’eetak kixb’aanu; t’anenaq a’an, t’anenaq!

106 Ut jo’kan wi’chik, jun chik anjel tixyaab’asi lix trompeet, a’an xwuq li anjel, chixyeeb’al: Ak raqenaq; ak raqenaq! Lix aKarneer li Dios bxq’axok-u ut cxyeq’i li yatz’leb’aal uva xjunes, a’ li yatz’leb’aal uva re lix nimal xjosq’il li Nimajwal Dios.

107 Toja’ ut naq eb’ li anjel te’k’ehe’q choq’ xkorooneb’ xloq’al lix nimal xmetz’ew a’an, ut eb’ laj asantil paab’anel te’nujaq rik’in lix bloq’al, ut te’xk’ul creechanihomeb’ ut te’k’ehe’q chi djuntaq’eeteb’ xwankil rik’in a’an.

108 Toja’ ut naq li xb’een anjel tixyaab’asi wi’chik lix trompeet sa’ xxikeb’ chixjunil li yo’yookeb’, ut atixk’utb’esi lix muqmuukil b’aanuhomeb’ li winq, ut lix ninqal ru k’anjel li Dios sa’ li bxb’een mil chihab’.

109 Toja’ ut naq li xkab’ anjel tixyaab’asi lix trompeet, ut tixk’utb’esi lix muqmuukil b’aanuhomeb’ li winq, ut lix k’oxlahom ut rajom lix ch’ooleb’, ut lix ninqal ru k’anjel li Dios sa’ li xkab’ mil chihab’—

110 Ut chi jo’kan, toj reetal naq li xwuq anjel tixyaab’asi lix trompeet; ut tixxaqab’ rib’ sa’ xb’een li ch’och’ ut sa’ xb’een li palaw, ut tixxaqab’ aatin sa’ lix k’ab’a’ li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal, naq amaak’a’aq chik xnumik li kutan; ut b’ak’b’ilaq laj bSatanas, li najter aj k’anti’ a’an, aj tza li yeeb’il re, ut ink’a’ taahite’q chiru xnumik cjun mil chihab’.

111 Ut chirix a’an ataahite’q chiru jarub’aq kutan, re tixch’utub’eb’ lix teep aj pleet.

112 Ut laj aMiguel, li xwuq anjel, a’ li taqenaqil anjel, tixch’utub’eb’ lix teep aj pleet, a’ lix teepal li choxa.

113 Ut laj tza tixch’utub’eb’ lix teep aj pleet; a’eb’ lix teepal li xb’alb’a, ut taataqe’q chixpleetinkil laj Miguel ut eb’ lix teep aj pleet.

114 Toja’ ut naq nachal lix apleet li nimla Dios; ut laj tza ut eb’ lix teep aj pleet te’tz’eqe’q toj sa’ tz’aqaleb’ lix na’aj, re naq maak’a’aqeb’ xwankil sa’ xb’eeneb’ laj santil paab’anel chi junajwa chik.

115 Xb’aan naq laj Miguel tixpleeti lix pleeteb’, ut taanumtaaq sa’ xb’een li ani anasik’ok re lix k’ojarib’aal li ani k’ojk’o sa’ xb’een li k’ojarib’aal, a’an li Karneer.

116 A’in lix loq’al li Dios, ut eb’ li asantob’resinb’il; ut eb’ a’an ink’a’ chik te’ril li bkamk.

117 Jo’kan ut, chi yaal ninye eere, ex araab’ilex inb’aan, b’oqomaq lee ch’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, jo’ kexintaqla.

118 Ut rik’in naq moko chixjunileb’ ta wankeb’ xpaab’aal, chexsik’oq chi yalb’il eeq’e ut ak’utumaq cherib’il eerib’ li aatin re bchaab’il na’leb’; relik chi yaal, sik’omaq chaq sa’eb’ li chu q’axal chaab’il li aatin re chaab’il na’leb’; chesik’ xk’ulb’al eenawom, rik’in li tzolok ut rik’in ajwi’ li paab’aal.

119 K’uub’ahomaq eerib’; kawresihomaq chixjunil li k’a’ru na’ajman; ut xaqab’omaq jun aochoch, a’anaq ajwi’ rochochil li tijok, rochochil li kuyuk sa’, rochochil li paab’aal, rochochil li tzolok, rochochil li loq’alil, rochochil li tustuukilal, rochoch li Dios;

120 Re naq lee rokik taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’; re naq lee relik taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’; re naq chixjunil lee k’ehom sahil ch’oolejil taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, chi taqsinb’il li uq’ej chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil.

121 Jo’kan ut, akanab’omaq chixjunil lee jo’maajo’il aatin, chixjunil li bse’ek, chixjunil lix crahihom ru lee ratawom, chixjunil lee dq’etq’etil ut jo’maajo’il k’a’uxlej, ut chixjunil lee maa’us aj b’aanuhom.

122 Xaqab’omaq sa’ eeyanq jun aj tzolonel, ut me’wan chixjunileb’ choq’ aj aatinanel chi jun xikik; li junjunq b’an chi’aatinaq naq tixtz’aq ut chixjunileb’ che’rab’i lix yehom, re naq chirix naq xe’aatinak chixjunileb’, naq chixjunileb’ te’waklesiiq li raam xb’aan chixjunileb’, ut re naq li junjunq chi winq juntaq’eetaq li kanab’anb’ilaq chixb’aanunkil.

123 Cheril naq ateera eerib’; chekanab’ li brahink-u; chetzol k’ehok li jun re li jun chik jo’ naxteneb’ li evangelio.

124 Chekanab’ wank choq’ aaj q’em; chekanab’ wank chi tz’aj eeru; chekanab’ bxsik’b’al li jun lix maak jalan; chekanab’ wark chi numtajenaq chiru li na’ajman; ayuqex sa’ lee ch’aat chi moko najt q’ojyin ta, re naq ink’a’ lub’jenaqaqex; waklinqex chi moko najt kutan ta, re naq taawanq chi seeb’ob’resinb’il lee junxaqalil ut lee k’a’uxl.

125 Ut sa’ xb’een chixjunil, tiqib’omaq eerib’ rik’in xb’ak’leb’ li arahok, chanchan rik’in jun b’atb’al, a’an xb’ak’leb’ li tz’aqalil re ru ut li btuqtuukilal.

126 aChextijoq junelik, re naq ink’a’ taach’inanq eech’ool, toj reetal naq btink’ulunq. K’ehomaq reetal, ut ilomaq, tink’ulunq sa’ junpaat, ut texink’ul wik’in. Amen.

127 Ut jo’kan wi’chik, lix k’anjelil li ochoch kawresinb’il choq’ re li awa’b’ejil re li atzoleb’aal reheb’ li profeet, xaqab’anb’il choq’ re xtzolb’aleb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru na’ajman ru choq’ reheb’, choq’ reheb’ ajwi’ chixjunileb’ blaj k’anjel sa’ li iglees, malaj sa’ jalan chik aatin, eb’ li b’oqb’ileb’ sa’ li k’anjel sa’ li iglees, chalen li taqenaqil aj tij, toj reetal eb’ laj tenq’anel—

128 Ut a’inaq lix k’anjelil li rochoch li awa’b’ejil re li tzoleb’aal: Li ani xaqab’anb’il chi wank choq’ awa’b’ej, malaj aj tzolonel, taatawmanq chi xaqxo sa’ xna’aj, sa’ li ochoch li kawresinb’ilaq choq’ re.

129 Jo’kan ut, a’an taawanq xb’een wa sa’ li rochoch li Dios, sa’ jun li na’ajej b’ar wi’ li ch’utam sa’ li ochoch te’ruuq chirab’inkil li raatin chi k’eeb’il reetal ut chi ch’olch’o, chi moko kaw ta xyaab’ xkux.

130 Ut naq taachalq sa’ li rochoch li Dios, xb’aan naq tento taawanq a’an xb’een wa sa’ li ochoch—k’ehomaq reetal, ch’ina-us a’in, re taaruuq taawanq choq’ aj k’utunel re li k’a’ru tento taa’uxq—

131 aChixq’axtesi rib’ sa’ tijok chi wiq’wo chiru li Dios, choq’ reetalil malaj re xjultikankil li sumwank li junelik nakana.

132 Ut naq taa’ok anihaq chik chirix, chiwakliiq laj tzolonel, ut chi taqsinb’il li ruq’ chiru choxa, relik chi yaal, chi tiik, chixk’ehaq xsahil xch’ool lix komon malaj eb’ lix komon rik’in li aatin a’in:

133 Ma laa’at inkomon, malaj ut, ma laa’ex inkomon? Nink’e xsahil eech’ool sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’ Jesukristo, choq’ reetalil malaj re xjultikankil li sumwank li junelik nakana, sa’ li sumwank wi’ nekexink’ul sa’ akomonil, sa’ jun xk’eeb’al inch’ool li xaqxo, li ink’a’ na’eek’an, ut li ink’a’ naru xjalb’al, naq tinwanq choq’ aj rahol eere ut beekomon sa’ xk’ab’a’ li rusilal li Dios sa’ xb’ak’leb’ li rahok, re b’eek sa’ chixjunil lix taqlahom li Dios chi maak’a’ qajitb’al, rik’in b’antioxink, chi junelik q’e kutan. Amen.

134 Ut ani natawman chi moko k’ulub’ej ta choq’ re li k’ehok sahil ch’oolejil a’in maak’a’aq xna’aj sa’ eeyanq; xb’aan naq ink’a’ teekanab’ naq li wochoch atz’ajninb’ilaq xb’aan.

135 Ut ani na’ok ut tiik chi paab’ank chiwu, ut komon a’an, malaj wi komoneb’, te’xk’e xsahil xch’ool li awa’b’ej malaj aj tzolonel chi taqsinb’il li ruq’eb’ chiru choxa, rik’in ajwi’ li tijok ut sumwank a’in, malaj rik’in xyeeb’al Amen, choq’ reetalil ajwi’ a’an.

136 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, a’in jun k’utb’il na’leb’ choq’ eere re xk’eeb’al xsahil eech’ool cherib’il eerib’ sa’ li rochoch li Dios, sa’ li tzoleb’aal reheb’ li profeet.

137 Ut b’oqb’ilex chixb’aanunkil a’in rik’in tijok ut b’antioxink, jo’ chanru naq li Musiq’ej taak’ehoq re li aatin sa’ chixjunil lee b’aanuhom sa’ li rochoch li Qaawa’, sa’ li tzoleb’aal reheb’ li profeet, re naq taa’ok choq’ santil muheb’aal, jun xmuheb’aal li Loq’laj Musiq’ej choq’ re axwaklesinkil eeraam.

138 Ut ink’a’ teek’ul anihaq sa’ eeyanq sa’ li tzoleb’aal a’in, ka’ajwi’ wi ch’ajb’il chirix lix akik’el li tasal tenamit a’in;

139 Ut taak’ule’q rik’in li k’ojob’anb’il k’anjel re axch’ajb’al li oqej, xb’aan naq choq’ re a’in kitikib’aman li k’ojob’anb’il k’anjel re xch’ajb’al li oqej.

140 Ut jo’kan wi’chik, li k’ojob’anb’il k’anjel re xch’ajb’al li oqej tento naq k’anjelanb’ilaq xb’aan li awa’b’ej, malaj li xb’eenil aj jolominel re li iglees.

141 Tento taatikib’amanq rik’in tijok; ut chirix axk’ulb’al li kaxlan wa ut viin, tento tixb’ak’ li t’ikr chirix jo’ chanru li bk’utb’il eetalil k’eeb’il sa’ li roxlaju ch’ool lix ch’olob’ahom laj Jwan chiwix. Amen.