Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 19


Luku 19

Ilmoitus, joka annettiin Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa todennäköisesti kesällä 1829. Historiassaan profeetta esittelee ilmoituksen näin: ”Hänen, joka on Iankaikkinen, Jumalan, ei ihmisen, antama käsky Martin Harrisille.”

1–3 Kristuksella on kaikki valta. 4–5 Kaikkien ihmisten täytyy tehdä parannus tai kärsiä. 6–12 Iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus. 13–20 Kristus kärsi kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. 21–28 Saarnaa parannuksen evankeliumia! 29–41 Julista ilosanomaa!

1 Minä olen Alfa ja Oomega, Kristus, Herra; aivan niin, minä olen hän, alku ja loppu, maailman Lunastaja.

2 Minä olen toteuttanut ja täyttänyt hänen tahtonsa minuun nähden, hänen, jonka minä olen, nimittäin Isän – olen tehnyt tämän, jotta voisin alistaa kaiken valtaani –

3 säilyttänyt kaiken vallan, niin, hävittääkseni Saatanan ja hänen tekonsa maailman lopussa ja viimeisenä suurena tuomiopäivänä, jonka minä tuotan sen asukkaille ja jolloin minä tuomitsen jokaisen ihmisen hänen tekojensa ja hänen tekemiensä töiden mukaan.

4 Ja jokaisen ihmisen täytyy totisesti tehdä parannus tai kärsiä, sillä minä, Jumala, olen loputon.

5 Sen tähden minä en peruuta langettamiani tuomioita, vaan onnettomuudet kohtaavat, itku, valitus ja hammasten kiristys, niin, niitä, jotka ovat minun vasemmalla puolellani.

6 Ei ole kuitenkaan kirjoitettu, ettei tällä piinalla olisi loppua, vaan on kirjoitettu loputon piina.

7 Vielä on kirjoitettu iankaikkinen tuomio; sen tähden nämä ovat selkeämpiä kuin muut kirjoitusten kohdat, jotta ne vaikuttaisivat täysin ihmislasten sydämiin minun nimeni kunniaksi.

8 Ja nyt, minä selitän teille tämän salaisuuden, sillä teidän on soveliasta tuntea se samoin kuin minun apostolienikin.

9 Minä puhun teille, jotka on valittu tähän, niin kuin yhdelle, jotta te pääsisitte minun lepooni.

10 Sillä katso, jumaluuden salaisuus, kuinka suuri se onkaan! Sillä katso, minä olen loputon, ja rangaistus, joka annetaan minun kädestäni, on loputon rangaistus, sillä Loputon on minun nimeni. Sen tähden –

11 iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus;

12 loputon rangaistus on Jumalan rangaistus.

13 Ja nyt, minä käsken sinua tekemään parannuksen ja pitämään ne käskyt, jotka olet saanut palvelijani Joseph Smith nuoremman käden kautta minun nimessäni;

14 ja sinä olet saanut ne minun kaikkivaltiaalla voimallani;

15 ja nyt, minä käsken sinua tekemään parannuksen – tee parannus, etten minä löisi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja vihallani ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria – kuinka ankaria, et tiedäkään; kuinka suuria, et tiedäkään; niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään.

16 Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;

17 mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä,

18 mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –

19 kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi.

20 Ja nyt, minä jälleen käsken sinua tekemään parannuksen, jotten minä nöyrryttäisi sinua kaikkivaltiaalla voimallani, ja tunnustamaan syntisi, jottei sinun tarvitse kärsiä näitä rangaistuksia, joista olen puhunut ja joista olet maistanut vähimmässä, aivan niin, vähäisimmässä määrin silloin, kun minä otin pois Henkeni.

21 Ja minä kiellän sinua saarnaamasta mitään muuta kuin parannusta ja näyttämästä näitä asioita maailmalle, ennen kuin se on minun viisauteni mukaista.

22 Sillä he eivät voi nyt kestää vahvaa ruokaa, vaan heidän täytyy saada maitoa. Sen tähden he eivät saa tietää näistä asioista, etteivät he hukkuisi.

23 Ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani; vaella minun Henkeni sävyisyydessä, niin sinulla on rauha minussa.

24 Minä olen Jeesus Kristus; minä tulin Isän tahdosta, ja minä teen hänen tahtonsa.

25 Ja vielä minä kiellän sinua himoitsemasta lähimmäisesi vaimoa ja tavoittelemasta lähimmäisesi henkeä.

26 Ja vielä minä kiellän sinua himoitsemasta omaa omaisuuttasi, vaan käsken sinun antaa sitä auliisti Mormonin kirjan painatukseen, joka kirja sisältää totuuden ja Jumalan sanan –

27 ja joka on minun sanani pakanoille, jotta se menisi pian juutalaisille, joiden jäännös lamanilaiset ovat, jotta he uskoisivat evankeliumiin eivätkä odottaisi tulevaksi Messiasta, joka on jo tullut.

28 Ja vielä minä käsken sinua, että sinun tulee rukoilla sekä ääneen että sydämessäsi; niin, sekä maailman edessä että salassa, sekä julkisesti että yksityisesti.

29 Ja sinun tulee julistaa ilosanomaa, niin, kuuluttaa sitä vuorilla ja kaikilla korkeilla paikoilla ja kaikkien kansojen keskuudessa, jotka sinun sallitaan nähdä.

30 Ja sinun tulee tehdä se kaikessa nöyryydessä, turvaten minuun, herjaamatta herjaajia.

31 Eikä sinun pidä puhua opinkappaleista, vaan sinun tulee julistaa parannusta ja uskoa Vapahtajaan sekä syntien anteeksiantoa kasteen kautta ja tulen, niin, nimittäin Pyhän Hengen kautta.

32 Katso, tämä on suuri ja viimeinen käsky, jonka minä annan sinulle tästä asiasta, sillä tämä riittää sinun päivittäiseen vaellukseesi aina elämäsi loppuun asti.

33 Ja kurjuutta sinä saat, jos halveksit näitä neuvoja, aivan niin, itsesi ja omaisuuden tuhon.

34 Anna osa omaisuudestasi, niin, nimittäin osa maistasi ja kaikki, mitä et tarvitse perheesi elannoksi.

35 Maksa velka, johon olet joutunut tekemällä sopimuksen kirjanpainajan kanssa. Vapauta itsesi orjuudesta.

36 Lähde talostasi ja kodistasi, paitsi kun haluat nähdä perhettäsi,

37 ja puhu avoimesti kaikille; niin, saarnaa, kehota, julista totuutta, vieläpä kovalla äänellä, riemun äänellä huutaen: Hoosianna, hoosianna, siunattu olkoon Herran Jumalan nimi!

38 Rukoile aina, niin minä vuodatan Henkeni sinun päällesi ja suuri on oleva siunauksesi – niin, vielä suurempi kuin jos saisit maan aarteita ja turmelusta niiden mukaan.

39 Katso, voitko lukea tätä riemuitsematta ja ylentämättä sydäntäsi iloon?

40 Tai voitko enää juosta sinne tänne sokeana oppaana?

41 Tai voitko olla nöyrä ja sävyisä ja käyttäytyä viisaasti minun edessäni? Niin, tule minun, Vapahtajasi, luokse. Aamen.