Skrifterna
Läran och förbunden 74


Kapitel 74

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Wayne County i New York 1830. Också innan kyrkan organiserades hade frågor uppstått om det rätta dopsättet, vilket föranledde profeten att söka svar om ämnet. I Joseph Smiths historia uppges det att denna uppenbarelse är en förklaring till 1 Korintierbrevet, 7:14, ett skriftställe som ofta hade använts för att rättfärdiga dop av spädbarn.

1–5: Paulus råder kyrkan på sin tid att inte hålla Moses lag; 6–7: Små barn är heliga och är heliggjorda genom försoningen.

1 För mannen som inte är troende är heliggjord genom hustrun, och hustrun som inte är troende är heliggjord genom mannen, annars vore era barn orena, men nu är de heliga.

2 På apostlarnas tid gällde lagen om omskärelse bland alla de judar som inte trodde på Jesu Kristi evangelium.

3 Och det hände sig att en stor tvist uppstod bland folket angående lagen om omskärelse, för mannen som inte var troende önskade att hans barn skulle bli omskurna och underordna sig Moses lag, den lag som var fullbordad.

4 Och det hände sig att barnen som uppfostrades under Moses lag gav akt på sina fäders traditioner och trodde inte på Kristi evangelium, varför de blev oheliga.

5 Därför, av den orsaken, skrev aposteln till kyrkan och gav dem en befallning, inte av Herren utan av sig själv, att en troende inte skulle ingå förening med en som inte är troende, om inte Moses lag avskaffades bland dem,

6 så att deras barn kunde förbli utan omskärelse, och så att den tradition som säger att små barn är oheliga kunde avskaffas, för den gällde bland judarna.

7 Men små barn är heliga, eftersom de är heliggjorda genom Jesu Kristi försoning, och det är detta som skrifterna avser.