Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 33


Luku 33

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Ezra Thayrelle ja Northrop Sweetille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa lokakuussa 1830. Joseph Smithin historiassa tätä ilmoitusta esiteltäessä vahvistetaan, että ”Herra – – on aina valmis opettamaan niitä, jotka etsivät uutterasti uskossa”.

1–4 Työmiehiä kutsutaan julistamaan evankeliumia yhdennellätoista tunnilla. 5–6 Kirkko on perustettu ja valitut kootaan. 7–10 Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on käsillä. 11–15 Kirkko on rakennettu evankeliumin kalliolle. 16–18 Valmistautukaa Yljän tuloon.

1 Katso, minä sanon teille, palvelijani Ezra ja Northrop: Avatkaa korvanne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, hänen, jonka sana on elävä ja väkevä, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa nivelet ja ytimen, sielun ja hengen ja paljastaa sydämen ajatukset ja aikeet.

2 Sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidät on kutsuttu korottamaan äänenne kuin pasuunan äänellä, julistamaan minun evankeliumiani kieroutuneelle ja turmeltuneelle sukupolvelle.

3 Sillä katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi; ja on yhdestoista tunti ja viimeinen kerta, jolloin minä kutsun työmiehiä viinitarhaani.

4 Ja minun viinitarhani on kokonaan turmeltunut; eikä ole ketään, joka tekee hyvää, paitsi muutama; ja he eksyvät monta kertaa pappisvallan tähden, koska kaikilla on turmeltunut mieli.

5 Ja totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä olen perustanut tämän kirkon ja kutsunut sen esiin autiomaasta.

6 Ja aivan niin minä kokoan valittuni maan neljältä ilmansuunnalta, nimittäin kaikki, jotka uskovat minuun ja kuulevat minun ääntäni.

7 Niin, totisesti, totisesti minä sanon teille, että vainio on jo vaalennut korjattavaksi; pankaa sen tähden sirppinne työhön ja korjatkaa satoa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne.

8 Avatkaa suunne, niin se täytetään ja teistä tulee sellaisia kuin muinoin Nefi, joka lähti Jerusalemista erämaahan.

9 Niin, avatkaa suunne älkääkä arkailko, niin te saatte kuorman lyhteitä selkäänne, sillä katso, minä olen teidän kanssanne.

10 Niin, avatkaa suunne, niin se täytetään. Sanokaa: Tehkää parannus, tehkää parannus ja valmistakaa Herralle tie ja tehkää hänen polkunsa suoriksi, sillä taivaan valtakunta on käsillä;

11 niin, tehkää parannus ja ottakaa kaste, kukin teistä, syntienne anteeksisaamiseksi; niin, ottakaa tosiaankin vesikaste, niin sitten tulee tulen ja Pyhän Hengen kaste.

12 Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että tämä on minun evankeliumini; ja muistakaa, että heillä tulee olla uskoa minuun, tai he eivät voi mitenkään pelastua;

13 ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni; niin, tälle kalliolle teidät on rakennettu, ja jos te pysytte, helvetin portit eivät teitä voita.

14 Ja teidän tulee muistaa pitää kirkon säännökset ja liitot.

15 Ja ne, joilla on uskoa, teidän tulee konfirmoida minun kirkossani kätten päällepanemisella, ja minä annan heille Pyhän Hengen lahjan.

16 Ja minä olen antanut Mormonin kirjan ja pyhät kirjoitukset teidän opetukseksenne, ja minun Henkeni voima tekee kaiken eläväksi.

17 Ja nyt, olkaa uskollisia rukoillen aina, pitäen lamppunne kunnossa ja palavina ja öljyä mukananne, jotta olisitte valmiit Yljän tullessa.

18 Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä tulen pian. Aivan niin. Aamen.