Dikwalo tse di Boitshepo
Buka ya ga Momone
Dikitso tse di isitsweng mo polokelong e nnye
Buka yotlhe (PDF) Tsebe E (PDF)
Mekwalo e e kwa bofelong jwa tsebe

Hide Footnotes

Molaetsa