Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 5


Luku 5

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa Pennsylvaniassa maaliskuussa 1829 Martin Harrisin pyynnöstä.

1–10 Tämä sukupolvi saa Herran sanan Joseph Smithin kautta. 11–18 Kolme todistajaa tulevat todistamaan Mormonin kirjasta. 19–20 Herran sana vahvistetaan kuten muinaisinakin aikoina. 21–35 Martin Harris voi tehdä parannuksen ja olla yksi todistajista.

1 Katso, minä sanon sinulle, että koska palvelijani Martin Harris on halunnut minun kädestäni todistetta, että sinulla, palvelijani Joseph Smith nuorempi, on ne levyt, joista sinä olet todistanut ja vakuuttanut, että olet saanut ne minulta;

2 niin nyt, katso, tämä sinun on sanottava hänelle, että hän, joka puhui sinulle, sanoi sinulle: Minä, Herra, olen Jumala ja olen antanut nämä esineet sinulle, palvelijani Joseph Smith nuorempi, ja olen käskenyt sinua todistamaan näistä esineistä.

3 Ja minä olen saattanut sinut tekemään kanssani liiton, ettet näytä niitä muille kuin niille ihmisille, joille minä olen käskenyt, eikä sinulla ole mitään valtaa niihin, ellen minä sitä sinulle anna.

4 Ja sinulla on lahja kääntää levyt, ja tämä on ensimmäinen lahja, jonka minä sinulle annoin, ja minä olen kieltänyt sinua tavoittelemasta mitään muuta lahjaa, ennen kuin minun tarkoitukseni tässä on täytetty, sillä minä en anna sinulle mitään muuta lahjaa, ennen kuin se on valmis.

5 Totisesti minä sanon sinulle, että onnettomuus kohtaa maan asukkaita, elleivät he kuule minun sanojani,

6 sillä tämän jälkeen sinut asetetaan ja sinä lähdet maailmaan viemään minun sanojani ihmislapsille.

7 Katso, elleivät he usko minun sanojani, he eivät uskoisi sinua, palvelijani Joseph, vaikka voisit näyttää heille kaikki nämä esineet, jotka minä olen antanut sinun haltuusi.

8 Oi tätä epäuskoista ja uppiniskaista sukupolvea! Minun vihani on syttynyt sitä vastaan.

9 Katso, totisesti minä sanon sinulle, että minä olen varannut ne esineet, jotka olen uskonut haltuusi, palvelijani Joseph, omaan viisaaseen tarkoitukseeni, ja se ilmaistaan tuleville sukupolville,

10 mutta tämä sukupolvi saa minun sanani sinun kauttasi

11 ja sinun todistuksesi lisäksi niiden kolmen palvelijani todistuksen, jotka minä kutsun ja asetan ja joille minä näytän nämä esineet, ja he lähtevät maailmaan minun sanojeni kanssa, jotka annetaan sinun kauttasi.

12 Niin, he tietävät varmasti, että nämä asiat ovat totta, sillä minä julistan sen heille taivaasta.

13 Minä annan heille voiman nähdä nämä esineet ja katsella niitä sellaisina kuin ne ovat,

14 enkä minä suo tätä voimaa saada tämä sama todistus kenellekään muulle tämän sukupolven keskuudessa, tässä minun kirkkoni nousun ja autiomaasta esiin tulemisen alussa – kirkkaana kuin kuu ja kauniina kuin aurinko ja pelottavana kuin sotajoukko viireineen.

15 Ja kolmen todistajan todistuksen sanastani minä lähetän maailmaan.

16 Ja katso, kaikille, jotka uskovat minun sanoihini, heille minä lähetän Henkeni ilmoituksen, ja he syntyvät minusta, nimittäin vedestä ja Hengestä.

17 Ja sinun täytyy odottaa vielä vähän aikaa, sillä sinua ei ole vielä asetettu.

18 Ja myös heidän todistuksensa lähtee maailmaan tämän sukupolven tuomioksi, jos se paaduttaa sydämensä heitä vastaan,

19 sillä hävittävä vitsaus lähtee maailmaan maan asukkaiden keskuuteen, ja sitä vuodatetaan yhä uudestaan aika ajoin, elleivät he tee parannusta, kunnes maa on tyhjä, ja minun tulemiseni kirkkaus polttaa sen asukkaat loppuun ja hävittää heidät perin juurin.

20 Katso, minä kerron sinulle nämä asiat samoin kuin kerroin kansalle myös Jerusalemin hävityksestä; ja minun sanani osoittautuu todeksi tänä aikana, kuten se on osoittautunut todeksi tähänkin asti.

21 Ja nyt minä käsken sinua, palvelijani Joseph, tekemään parannuksen ja vaeltamaan oikeamielisemmin minun edessäni ja olemaan enää taipumatta ihmisten suostutteluihin

22 ja että olet luja niiden käskyjen pitämisessä, jotka minä olen käskenyt sinun pitää; ja jos teet tämän, katso, minä suon sinulle iankaikkisen elämän, vaikka sinut surmattaisiinkin.

23 Ja nyt vielä, minä puhun sinulle, palvelijani Joseph, siitä miehestä, joka haluaa todistetta.

24 Katso, minä sanon hänelle, että hän ylentää itsensä eikä nöyrry riittävästi minun edessäni; mutta jos hän kumartuu maahan minun edessäni ja nöyrtyy voimallisessa rukouksessa ja uskossa, vilpittömin sydämin, niin minä sallin hänen nähdä esineet, jotka hän haluaa nähdä.

25 Ja silloin hänen on sanottava tämän sukupolven ihmisille: Katso, minä olen nähnyt esineet, jotka Herra on näyttänyt Joseph Smith nuoremmalle, ja minä tiedän varmasti, että ne ovat todellisia, sillä minä olen nähnyt ne, sillä ne on näytetty minulle Jumalan eikä ihmisen voimalla.

26 Ja minä, Herra, kiellän häntä, palvelijaani Martin Harrisia, sanomasta heille mitään muuta näistä esineistä, paitsi että hänen on sanottava: Minä olen nähnyt ne, ja ne on näytetty minulle Jumalan voimalla. Ja nämä ovat ne sanat, jotka hänen on sanottava.

27 Mutta jos hän kieltää tämän, hän rikkoo liiton, jonka hän on aikaisemmin tehnyt minun kanssani, ja katso, hän on tuomittu.

28 Ja nyt, ellei hän nöyrry ja tunnusta minulle sitä, mitä hän on tehnyt, mikä on väärin, ja tee kanssani liittoa, että hän pitää minun käskyni, ja osoita uskoa minuun, katso, minä sanon hänelle, ettei hän saa nähdä mitään sellaista, sillä minä en anna hänen nähdä mitään niistä esineistä, joista olen puhunut.

29 Ja jos näin tapahtuu, minä käsken sinua, palvelijani Joseph, että sinun on sanottava hänelle, ettei hän saa tehdä mitään muuta eikä vaivata minua enää tällä asialla.

30 Ja jos näin tapahtuu, katso, minä sanon sinulle, Joseph, että kun olet kääntänyt vielä muutaman sivun, sinun on keskeytettävä työ joksikin aikaa, kunnes minä taas käsken sinua; sitten saat taas kääntää.

31 Ja ellet tee niin, katso, sinulla ei ole enää lahjaa ja minä otan pois esineet, jotka olen uskonut haltuusi.

32 Ja nyt, koska minä näen ennalta, että sinua väijytään sinun tuhoksesi, niin, minä näen ennalta, että ellei palvelijani Martin Harris nöyrry ja ota vastaan todistusta minun kädestäni, hän lankeaa rikkomukseen.

33 Ja monet väijyvät hävittääkseen sinut maan päältä; ja tästä syystä, jotta elinaikasi pidennettäisiin, minä olen antanut sinulle nämä käskyt.

34 Niin, tästä syystä minä olen sanonut: Pysähdy ja pysy aloillasi, kunnes minä käsken sinua, niin minä järjestän keinot, joiden avulla voit toteuttaa sen, mitä minä olen käskenyt.

35 Ja jos sinä pidät uskollisesti minun käskyni, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Aamen.